FRITT FRAM
 
  Vad har vi för val ?
 
 De fattar demokratiska beslut. Fattar du ?
 
 För att ett beslut i realiteten ska träda i 
 kraft måste ett tillräckligt antal
 människor tro på att det är legitimt.
DEMOKRATI ??!
 
 Sveriges största parti kan gå från 43 till 51 %
 
 Är det att rösta ?  Eller är
 det att lämna bort sin röst ?
 Att vara så fast i systemet så att man tror 
 att det är demokrati.
 
 Om Du väljer att inte utse någon annan att
 rösta åt Dig utan röstar själv i stället, så 
 blir Din röst automatiskt ogiltigförklarad.

  Genom att vägra välja någon annan i dag, kan vi få välja själva i morgon

 
Vi är så fast i det rådande systemet att vi måste tänka efter för att inse att det inte är demokrati utan begränsad diktatur när man inte får avgöra om man vill använda sin rösträtt själv eller överlåta den till en representant. Det finns bara ett sätt att sätta den begränsade diktaturen ur spel och det är att vägra delta i begränsandet.

När tillräckligt många vägrar gå och välja en politiker att rösta åt sig, kan politiker inte längre hävda att de är valda av folket. Då har de bara ett val kvar - att proklamera diktatur och förlora all legitimitet för sina beslut eller att proklamera demokrati och låta folk bestämma själva genom folkomröstningar.
 

Det räcker med 8 % till

Det är redan 20 % av de valberättigade som avstår från att gå till vallokalen för att utse en makthavare. Ytterligare några procent blir uteslutna genom fyraprocentspärren eller blankröst. Om man äntligen låter bli att räkna bort de 25 % som inte får delta i valen så behövs det bara att ytterligare 8 % av befolkningen avstår så kan man inte med bästa vilja i världen påstå att riksdagsledamöterna representerar ens hälften av Sveriges invånare!

Olika människor har naturligtvis helt olika skäl att inte gå till vallokalen - precis som olika människor har helt olika skäl att välja samma parti. Skillnaden är att när människor väljer ett parti så köper de ett helt paket och säger ja och amen till allt som partiets representanter kan hitta på. Vi som låter bli att överlåta vår rösträtt till representanter tar inte den risken.
 

Kräv att få rösta!

För mig handlar det inte om att inte rösta - det handlar om att kräva att själv få rösta i politiska frågor. Att styra landet genom folkomröstningar är inte farligt, som dagens representanter gärna antyder. Själva demokratins matematik går ut på att en minoritet - det må gälla oupplysta, minderåriga eller fanatiker - inte kan ställa till med något. Det behövs ingen begränsning av rösträtten, det behövs inga åldersgränser, det behövs inga representanter.

Dagens makthavare har givetvis sett till att spärra alla vägar för folket att komma åt deras makt. Vi får numera bara byta ut dem vart fjärde år. Fyraprocentspärren garanterar att inte för många olika människor får vara med och bestämma. Skulle de någon gång behöva hålla folkomröstning, så har de bestämt att den bara är rådgivande. Men en sak kan de inte komma åt. Vi kan göra något som skulle se väldigt illa ut - för dem. Vi behöver inte gå till vallokalen och när det inte ens är 50 % som gör det kan makthavarna inte längre hävda att de är valda av folket.

Jag tar inte avstånd från dem som utnyttjar dagens möjlighet att gå till vallokalen och överlåta bestämmandet till en representant. Jag vill bara att man själv ska få välja det, inte tvingas utse en representant i stället för att själv rösta i politiska frågor. Även statsvetaren Sören Holmberg, känd för att kommentera valresultataten i tv, vill ha beslutande folkomröstningar och sänkt rösträttsålder.
 

Vad kan Du göra?

Om du nu håller med om det här, vad kan du då göra åt saken? Ingenting, tills vidare. Gör ingenting, eller gå åtminstone inte till vallokalen. Det krävs självdisciplin för att stå ut med pressen, de flesta vill ju vara med och påverka. En del väljer att försöka påverka vilka representanter som ska ha oinskränkt makt, andra väljer att försöka påverka rättfärdigandet av dagens system genom att sänka väljarunderlaget från 57 till 49 procent - det kräver inte ens en soffa att ligga på.
 

Fredrik Flink

Hör gärna av dig till  f (at) svensk.info ! OBS! Ny adress
 
 
 
 

DEMOKRATITEST


A. Hur stor del av människorna i Sverige är representerade i riksdagen?
1. ca 95 %
X. 82 %
2. 57,5 %

B. Får en svensk väljare bestämma om han vill rösta själv i politiska frågor eller utse en representant att rösta?
1. Ja, det är en demokratisk rättighet enligt grundlagen.
X. Nej, han måste överlåta sin rösträtt till en representant - eller avstå från att gå till vallokalen.
2. Nej, han måste utse en representant annars begår han brottet röstskolk även om han slipper straff.

C. Vad innebär demokrati?
1. Folkstyre - en majoritet av medborgarna tar de politiska besluten.
X. Alla vuxna får utse representanter till riksdagen som sedan bestämmer - som i dagens Sverige.
2. Alla fria vuxna män får ta del i de politiska besluten - som i antikens Grekland.

D. Hur stor del av invånarna utser regeringspartiet i dagens Sverige?
1. ca 60 %
X. ca 40 %
2. ca 20 %

E. Hur stor del av invånarna får inte ens gå till vallokalen?
1. 0 % - Sverige är ju en demokrati.
X. 25 %.
2. 90 % - Sverige är en klassisk diktatur helt utan politiska rättigheter för flertalet.

 
 
 
Vår demokrati är fantastisk
Vi har allt
Riksdags kommun och landstingsval
Det är allt
FACIT
A. 2
B. X
C. 1
D. 2
E. X