tyst.info

- den som är utsatt för buller är icke fri ! 
 
 

Militärflyget står för extrema bulleremissioner som inte tillnärmelsevis accepteras någon annanstans i samhället. Det finns oftast heller ingen reglering av hur mycket det får störa. I skärgården t ex, dit många människor tagit sin tillflykt för att få lite lugn och ro, går det bra att flyga hur mycket som helst.

Det fanns en tid när hur mycket buller som helst kunde försvaras med att det skulle vara nödvändigt för rikets säkerhet. I dag existerar det över huvud taget inget militärt hot, inte ens det kalla kriget, utan hoten är i stället av det slag som militärflyget självt står för: Utsläpp, enorma kostnader och svår stress för människor. Då måste en helt annan prioritering göras. Beredskap inför ett eventuellt framtida hot måste rimligen vägas mot de reella hot som faktiskt föreligger.

Nu ska två militära flygskolor flyttas till Linköping. Det har inte gått att få reda på vad det kommer att innebära för skärgården utanför Västervik, där Saab redan i dag skapar en bullersituation på gränsen till det outhärdliga. Nu får det vara nog. Någon vettig människa måste någon gång säga ifrån. Ett liv utan tunga hörselskydd är inte någon lyx, i varje fall inte i fredstid, utan en naturlig rättighet.

Det åligger myndigheter att tillförsäkra människor denna rättighet i stället för att agera nickedockor åt industrin eller staten. Den enskilde får göra vad han kan för att försvara sig mot det som inte längre kan försvaras med försvarssynpunkter. Till att börja med ska det synas att detta extrema buller inte utan vidare accepteras.

Varje gång någon flyger över Västerviks nordligaste skärgård skall han mötas av det ord han gjort det omöjligt för oss att uttala: TYST. Fyra meter höga vita bokstäver syns teoretiskt från 2700 meters höjd mot vattnet, i praktiken på flera kilometers håll. Blunda får inte en pilot göra så hans enda val är att flyga högre eller någon annanstans(om inte fler TYST följer) eller - att dag efter dag, år efter år mötas av samma tysta men oundkomliga protest, samma maktlösa vädjan om den mest fundamentala hänsyn.

Det har blivit dags att sjösätta TYST - på Världsmiljödagen. Ett fartyg är enligt lag allt som används eller kan användas till transport på vattnet. TYST kommer att framdrivas med elmotor som hörs på ca tjugo meters - inte tjugo kilometers - avstånd. Ungefär lika långt kommer ordet TYST att synas från sidan, sedan försvinner det som ett vitt streck över vattnet. TYST kommer bara att synas för dem det berör - och ett eller annat litet relativt fridsamt propellerplan vars passagerare får stå ut med att påminnas om att situationen i skärgården inte alltid är så fridsam som den ser ut.

Allt vi ber är: Låt oss vara i fred!

Fredrik Flink 2002-06-05


 
Maila Dina erfarenheter!