FRITT FRAM  Uppdat 2004-06-29 informed  CYKEL o SPÅR  KALENDERNYTT  KONTAKT
 
 

SERVICE, REKLAM OCH VERKLIGHET

"Ditt företags behov av skyltar är förmodligen unikt och kräver kunskap och erfarenhet som du hittar hos oss. Vi löser dina märkproblem. Det mesta är faktiskt möjligt tack vare den moderna tekniken - kontakta oss får du se. Vi ställer upp som din personliga samarbetspartner och problemlösare. Det är vårt jobb och du är vår kund. Vi finns till för dig. Välkommen! "

Detta står att läsa på Svenska Maskinskyltfabrikens (SMF-skylt) hemsida. Till yttermera visso är företaget kvalitetscertifierat, vilket tycks säga mer om kvalitetscertifieringssystemet än om företaget.

För i verkligheten vill personalen inte alls lösa problem, det är kunden som ska göra. Att gravera vanlig text är över huvud taget inte möjligt för SMF. I samma ögonblick som kunden får veta att det lämnade materialet inte fungerar, blir han också uttryckligen önskad lycka till med att hitta någon annan leverantör. Receptionister och maskinoperatörer har däremot inte varit något problem att ha att göra med.

Slutligen visar det sig omöjligt att få kontakt med företagets VD, trots att han personligen kvitterat ett rekommenderat brev:
 
 

2004-06-07
 
 
 
 

Petter Ekwall

SMF
 
 

Vi har nu varit kund hos SMF i fem år och jag måste i dag fråga mig om vi ska vara tvungna att byta leverantör.

För flera år sedan utvecklade vi i samarbete med Er en metod att till unikt låg kostnad permanenta stora mängder finstilt text. Jag antar att det krävde en del kostnader i form av arbetstid för Er, för oss krävde det både hundratals timmars arbete och tiotusentals kronor för program- och maskinvara som enligt Er var nödvändiga.

Sedan dess har vi lagt ner tusentals timmars arbetstid på att utveckla en materialuppsättning som ingen annan i världen kan erbjuda. Vi har verkligen lyckats - vi har i dag material som håller allt ifrån 10 och ända till 1000 gånger så länge som syrafast stål. Jag jämförde nyligen en unikt högvärdig aluminiumnickelbrons som tappade hundratals gånger mer - än vårt billigaste material!

Jag minns faktiskt det där mötet för fem år sedan och att Du då bedömde att vår affärsidé skulle komma att fungera men att det skulle komma att ta tid, en bedömning som jag delar i ännu högre grad i dag. Det finns fortfarande ingen marknad utan vi producerar alltjämt i egen regi, vilket gör att volymerna ännu är små.

För något år sedan beställde vi lasergravering av dubbelsidiga A4-plåtar för 600 kronor - plus 800 kronor för filkonvertering trots att vi själva tog fram färdiga dwg-filer som enligt tidigare besked från Er skulle gå att sätta direkt i maskinen. Vi fick besked om att det nog skulle gå lika enkelt att plocka in texten från vanliga textfiler. För några veckor sedan lade vi så en order efter besked om att tidigare översända filer inte kunde användas. Enligt Martin Arwidsson var de helt enkelt för stora varför jag gjorde 37 st nya filer i rätt storlek och dessutom erbjöd mig att om de inte fungerade ta fram dwg-filer så fort jag fått veta om de fungerar bättre.

Jag måste referera vad som står på Er hemsida:

SMF Skylt din personliga samarbetspartner.

Ditt företags behov av skyltar är förmodligen unikt och kräver kunskap och erfarenhet som du hittar hos oss. Vi löser dina märkproblem. Det mesta är faktiskt möjligt tack vare den moderna tekniken - kontakta oss får du se. Vi ställer upp som din personliga samarbetspartner och problemlösare. Det är vårt jobb och du är vår kund. Vi finns till för dig. Välkommen!

Inget av detta fungerar i dag! När man talar med olika handläggare hos Er så är det svårt att tro att de jobbar på samma företag. Jag har uppfattat att jag får vara mellanhand för information dem emellan.

Efter två veckor har jag just fått veta att ingen av filerna går att använda och samtidigt, utan chans att hinna reagera, blivit avpolletterad som kund. Det ger mig anledning att upprepa två frågor från nedan återgivna brev, med anledning av dwg-filen, Om det inte gick, hur kan det då komma sig att det gick förra året? och, med anledning av textfilerna, Det kan väl inte vara möjligt att SMF inte kan gravera vanlig text?

Jag måste fråga uppriktigt om Ni vill fortsätta vara med i detta. Jag vore glad i så fall, inte främst av nostalgiska skäl utan för att Ni har bra maskiner som gör det hela enklare än hos Era konkurrenter. Men ingen av dagens befattningshavare var med på den tiden och har tydligen inte tagit del av den kunskapsuppbyggnaden. De verkar ibland tro att det handlar om något slags hobbyverksamhet som man knappt ska få betalt för och som man expedierar bara för att slippa leveransvägra. Det är inte acceptabelt att en leverantör behandlas som något katten släpat in. Men vi är inte en leverantör - vi är en kund.

Med vänlig hälsning

Fredrik Flink

Informed Stiftelsen Svensk Informationsförmedling

Arbetaregatan 14

582 52 Linköping

info@svensk.info
 
 

Två veckor efter att brevet först skickades som mail dristar jag mig till att påminna om att jag "förväntar mig att brevet hämtas, läses och besvaras utan ytterligare dröjsmål.", och får till svar - skriftligen! - från en annan medarbetare att "Med den tonen kommer vi nog ingenstans..." !!
 
 

Fredrik Flink
 
 

Tidigare kommunikation:

2004-05-25:

Vi beställer härmed lasergravering i enlighet med Er offert 2004-05-19 för leverans 9 juni. Vi kommer att lämna plåt 28 maj och ta fram filer så snart vi får veta hur de skall se ut. Observera att textmaterialet är konfidentiellt, att tystnadsplikt råder i enlighet med tidigare avtal med Er VD och att ingen som inte är införstådd med detta får ha möjlighet att se något av textmaterialet. Det är viktigt att tidigare parametrar används så att gravyren blir djup men tydlig samt att layouten följer kommande CorelDraw-skiss då plåten senare skall bockas ihop. Det måste vidare kontrolleras att t ex ringar över å följer med.

Datum: Tue, 25 May 2004 14:16:16 +0200

Från: "Fredrik Bergström [SMF-SKYLT]" <fredrik.bergstrom@smf-skylt.se>

Till: f@frihet.net

Ärende: SV: Order

Offertens pris baseras på att vi får filer, som är färdiga att använda, från Er. Nuvarande filer kan ej användas. Det går att märka om texten konverteras till linjer. Det är ofrånkomligt att den som gör märkningen kan läsa texten. Om Ni ej kan åstadkomma användbara filer, eller acceptera att texten läses av direkt berörd personal på SMF, så kan vi ej acceptera uppdraget.

2004-05-25:

Jag väntar fortfarande på besked från Martin Arwidsson om hur filerna måste se ut. Jag kommer nu att vara bortrest t o m helgen så först därefter kan jag skicka färdiga filer. Som jag skrev så får textmaterialet ses av dem i Er personal som är införstådda med sekretessen, allt i enlighet med nämnda avtal som tillkom redan 1999. Desto bättre om texterna ej kan läsas om jag lämnar dwg- filer men jag antar att det ändå kan vara möjligt att läsa dem på lasermaskinens skärm.

2004-06-03:

Bigogar filer som enligt Martin ska gå att använda (de tidigare textfilerna var för stora). Enligt tidigare besked från Martin (har trots påstötning inte lyckats få något nytt besked) så går det lika bra med txt-filer förutsatt att de inte är för stora för att kunna lyftas in. Eftersom Ni ändå måste spränga texten så är det ganska meningslöst att jag gör "färdiga" filer. Som Du kanske minns från förra året så betalade jag 800 kronor just för filkonvertering och priset per textenhet blev ändå lägre än det nu offererade. Jag har just lagt ner 4 timmars arbete på dwg-filer och nu har hela AutoCAD havererat. Jag kommer nu att vara bortrest och inte kunna läsa mail på några dagar men jag hoppas att Ni klarar av att leverera till den 9 juni vilket leverantören som ska svetsa plåten kräver.
 
 

Datum: Thu, 3 Jun 2004 10:55:25 +0200

Från: "Martin Arwidsson [SMF-SKYLT]" <martin.arwidsson@smf-skylt.se>

Till: f@frihet.net

Ärende: SV: Filer

Hej Fredrik! Efter Flera timmar nedlagt tid har jag och lasermännen konstaterat att det inte går att klippa in texten bara rakt upp och ner. Blir fel lite är och var med de svenska tecknena. Kan inte svara på varför, men ibland märker maskinen ut å å och ö andra gånger en ".". En variant är att du fixar ihop färdiga filer där texten inte är text utan bara linjer (figurer, banor, kurvor). Fixa en testfil så kan vi prova hur det blir.

2004-06-03:

Tyvärr har jag ingen möjlighet att konvertera texten till kurvor och linjer, jag gjorde så i ett annat fall med några få tecken och bara det var ett stort arbete. Förra året gick det ju bra och enda skillnaden var då att jag lagt in texten själv i AutoCAD, det som nu upphört att fungera. Om det tvärtom varit problem då så hade det ju kunnat förklaras av eventuella fel i mitt program, men nu är det ju ren text, så det måste ju vara helt och hållet upp till Er utrustning. Det kan väl inte vara möjligt att SMF inte kan gravera vanlig text? Jag kan inte bidra med så mycket mer eftersom jag knappast har några datakunskaper, men finns det ingen support för Er programvara? Skulle jag till äventyrs få igång AutoCAD igen så hör jag av mig med filer, annars hoppas jag att Ni trots allt löser detta.

2004-06-07:

Jag har inte hört något mer om hur det går. Är problemet med inkopiering av textfiler löst? Om inte så vore det bra att omgående få veta huruvida dwg-filen fungerade, om jag nu skulle lyckas få igång AutoCad. Hör jag inget mer så räknar jag med leverans onsdag.

2004-06-07:

Ämne: BRÅDSKANDE: Behöver besked

Jag har fortfarande efter två veckor inte fått veta om dwg-filen gick att använda. Om det inte gick, hur kan det då komma sig att det gick förra året?
 
 

Datum: Mon, 7 Jun 2004 12:51:58 +0200

Från: "Fredrik Bergström [SMF-SKYLT]" <fredrik.bergstrom@smf-skylt.se>

Till: f@frihet.net

Ärende: SV: BRÅDSKANDE: Behöver besked

Vi har skickat flera mail där vi efterlyser fungerande filer. De vi fått hittills fungerar EJ. Du är välkommen att hämta din plåt mellan kl 08.00 och 16.00 må - to eller fredag 08.00 - 13.00. Lycka till med att finna någon som kan gravera dina filer, vi kan inte.