Östgötatrafiken


Detta är sidan för oss som tröttnat på att AB Östgötatrafiken

Observera att adressen ostgotatrafiken.info inte längre är aktiv.
Skicka bidrag till   f  (a)  svensk.info !
 
 
Jag hittade meddelandet från BKtåg om att cyklar får tas med på tågen. Östgötatrafiken väljer alltså att ljuga för att slippa kännas vid detta faktum. Man har väl fått solsting av denna kulturkrock - en trafikutövare som löser resenärernas problem i stället för att hitta på nya !! Och även Corren, som i augusti glädjande nog hade en stor artikel om just cyklar på tåg där massor av tillfrågade ville kunna ta med cykeln, har av någon anledning undanhållit denna information som man mycket väl kände till - att det ända till i mars månad var fullt tillåtet att ta med cyklar i länstågen!
 

Datum: Mon, 6 Oct 2003 08:47:11 +0200
   Från: "Kundtjänst (Info)" <Kundtjanst @ bktag.se>
    Till:  Fredrik <f @ frihet.net>
 Ärende: SV: PÅMINNELSE:BRÅDSKANDE (MÅ 10:00)

 Hej!
 Vi på BK Tåg kan i mån av plats ta emot cyklar på våra tåg mellan Västervik och Linköping mot en avgift på
 30 kr. Detta ska alltid förbokas(till mig) så vi kan informera förare och se över kapaciteten på just det
 tåget.
 Är det så att du reser samma turer varje dag så kan jag se över vilka av våra fordon som körs på just de
 turerna och sedan lägga en stående "beställning" så inga missförstånd sker och så att du inte behöver
 förboka varje dag.
 Återkom gärna till mig så hjälper jag dig vidare.

 Med Vänliga Hälsningar

 Karin Eckerud
 Kundtjänstansvarig

 BK Tåg
 Box 1902
 58118 Linköping
 Tel: 013-139500
 Mobil: 0705-789933
 Fax: 013-139505
 
 

Östgötatrafiken har hört av sig igen! På Östgötatrafikens eget sätt, det enda de har att säga efter att bevisligen ha blivit uppmärksammade på massor av hårresande felaktigheter är - också det felaktigt - att det bryter mot personuppgiftslagen! Så här låter det:
 

Hej Fredrik!
Jag noterar att du har en del både positiva och negativa synpunkter på den verksamhet ÖstgötaTrafiken bedriver. Naturligtvis respekterar jag detta, utan engagemang brukar utvecklingen avstanna.

Jag besvarade ett brev från dig som du skickade med anledning av att du inte fått svar vid tidigare tillfälle. Du refererar till denna skriftväxling på din hemsida (http://www.svensk.info/ostgotatrafiken.htm) och anger även mig med namn som handläggare från ÖstgötaTrafikens sida.

Jag har i sak inget att dölja men enligt Personuppgiftslagen (PUL) är det inte tillåtet att publicera personers namn utan berörd persons medgivande.
Jag har inte lämnat något medgivande till detta.

Din hemsida strider därför mot Personuppgiftslagen (PUL) och jag ber dig därför att snarast redigera materialet på hemsidan så att mitt namn tas bort.

Har du synpunkter på detta, kontakta mig gärna igen.

*************************************************
Med vänlig hälsning
AB Östgötatrafiken

Jonas Bruce
Tågplanerare
013-37 11 06, 070-584 68 51
Fax 013-37 11 30
jonas.bruce@ostgotatrafiken.se
www.ostgotatrafiken.se
 

Om man inte har något att dölja i sak, så är det märkligt att man inte ger något som helst svar i sak utan bara kommenterar något helt annat! Det är tydligen brist på engagemang som fått utvecklingen att stanna för Östgötatrafiken. Kan denna brist möjligen bero på att Östgötatrafiken nonchalerar allt engagemang så till den milda grad att man slänger bort brev och ljuger om sakförhållanden? De ändrar reglerna helt godtyckligt och plötsligt kan jag inte ta mig hem utan att gå två mil från tåget! Det är illa nog att Östgötatrafiken "redigerar" sina diarier så att misshagliga brev sorteras bort, jag tänker naturligtvis inte gå dem till mötes genom att redigera bort uppgifter på ostgotatrafiken.info. Så här svarade jag i alla fall:

Hej!
Nej, eftersom sidan där Ditt namn står är en sida i tidskriften Fritt Fram, så är Personuppgiftslagen icke tillämplig. Det har för övrigt JK konstaterat flera gånger just när det gäller Fritt Fram. Detta anges på sidan: "Publicerad i Fritt Fram 2005-08-08".

Du har själv uppgett Ditt namn i ett officiellt brev från ett företag i den offentliga sektorn till mig och det är viktigt som referens eftersom det är det enda jag någonsin hört från Er efter ett halvårs idoga försök att få kontakt med AB Östgötatrafiken, vilket också är anledningen till min drastiska åtgärd att publicera alltihop och dela ut adressinformation om sidan på tågen.

Med vänlig hälsning

Fredrik Flink
 

 
Så här började den enkelriktade skriftväxlingen:

Östgötatrafiken
Ledningen
FRÅGOR

Anländer till perrongen i god tid fredag 12:05. Men det kommer inget tåg. På monitorn står det Kalmar 13:11. Ingenting annat. Går till sist in till väntsalen och frågar vart tåget har tagit vägen. DÅ säger man att det blir buss från hållplats C5 i stället. Då har jag ett par minuter på mig att kånka ner packningen från perrongen igen och uppför trapporna igen, springa slalom mellan bussarna och fråga ut chaufförer om det är denna som går till Västervik.

När jag från bussen ringer Ötraf och frågar varför man inte får veta att det ska bli buss i stället för tåg, svarar man att det blir buss. När jag säger att det inte hjälper om man inte får veta det, så svarar man att man i alla fall har satt in en buss. En stilla undran: Vad är det för vits med att ha monitorer på perrongerna när man struntar i att använda dem för så avgörande information som att det blir buss i stället för tåg? Behöver jag säga hur dåligt jag tycker att det är?

Av de fem-sex medresenärer som sitter inom hörhåll beklagar sig spontant tre stycken över just samma sak: Ingen som helst information om att det blir buss i stället för tåg, de fick villa runt och gissa att det kanske skulle bli buss och kom med av ren tur. Vidhåller Ni Er uppfattning att det inte spelar någon roll huruvida resnärerna får veta att det blir buss i stället för tåg, eftersom man i alla fall har satt in en buss?

Ett par andra aspekter på byte till buss, utöver obefintlig information: Jag åker totalt trettio enkelresor per år. Flera gånger per år blir det buss i stället. Hävdar Ni att det är en slump, eller är det verkligen så illa att inte ens 90 % av avgångarna kan genomföras? Det GÅR inte lika bra med buss som med tåg, även om Georg Andersson trodde det. Jag har klockat Era förare för långt över största tillåtna hastighet, ofta på småvägar med centimetermarginal vid möte med timmerbilar, men jag har inte sagt något till dem eftersom de arbetar under orimlig stress för att hinna i tid till tåganslutningar. Jag behöver ta åksjuketabletter om jag ska åka buss och eftersom jag inte skulle åka buss utan tåg så hade jag inte tagit någon. Inbillar Ni Er att en åksjuketablett verkar på en minut eller vill ni ha hela bussen nerspydd?

Att Ötraf vill jävlas med resenärerna har jag misstänkt länge och det bekräftades om inte förr så när BK tåg tog över och det plötsligt gick hur bra som helst att ta med cykeln (DE begriper att den inte är ett hobbyredskap utan en förutsättning för att kunna komma till och från tåget) vilket Ötraf påstått var omöjligt i dessa vagnar, till yttermera visso utan att kännas vid att det gått utmärkt bara något år tidigare i precis samma vagnar! Nu undrar jag: Är allt detta något slags protestaktion för att Ötraf blev tvungna att köra tåg i stället för expressbuss som man ville?

En underbar nyhet har nått mig (naturligtvis inte genom Ötraf): Det ska bli mer eller mindre ny järnväg till Åtvidaberg och snabba tåg kanske ända till Västervik. Jag hoppas vid Gud att inte Ötraf får förtroendet att förstöra även den utmärkta trafikidén.
 
 
 

PÅMINNELSE    2005-03-28

Östgötatrafiken
Ledningen

Jag har fortfarande efter 3 veckor inte sett till något svar på nedanstående brev.

Samtidigt vill jag fråga Er allvarligt: Hur blir det egentligen med cyklar på länstågen?

Följande är fakta, oavsett om Ni vill kännas vid det eller inte:

Fram till 1998, då jag flyttade ut i skärgården, var det fullt tillåtet att ta med cykel på tågen.

Sedan var det plötsligt strängt förbjudet, det fanns enligt skriftligt besked från Er ingen plats på tågen. Det var precis samma vagnar som tidigare, operatören var fortfarande SJ och strax innan hade jag fått ett synnerligen tydligt besked direkt från en chef på Östgötatrafiken att jag skulle få fortsätta ta med cykeln i expressgodsutrymmet på länstågen.

2004 var det plötsligt fullt tillåtet igen, eftersom BK Tåg tagit över trafiken. Enligt föraren var det inte Östgötatrafiken som ändrat sig  utan BK Tåg som inser att cykeln är nödvändig när man reser. Hur blir det nu när BK Tåg gått i konkurs och det inte längre finns någon som gör det omöjligt för Er att åter gripa in med uppenbart onödiga förbud och felaktiga förklaringar?

Cykeln är inget hobbyredskap utan (till skillnad från t ex en resväska som ändå alltid varit tillåten att ta med) en förutsättning för att kunna ta sig till och från tåget. Är det inte meningen att man ska kunna det? Vad menas med 'Kollektivtrafik för alla' ??

Har Östgötatrafiken över huvud taget något begrepp om TRAFIK och INFORMATION ??

Får jag något sakligt svar eller ska Östgötatrafiken åter behöva figurera i pressen?
 
 

Fredrik Flink
Arbetaregatan 14
582 35 Linköping
 
 
 
 

Brev till Landstingets informationschef:
PÅMIND 2005-05-13 kl 12:58 FF
 

Då det trots påminnelser visat sig omöjligt att få kontakt med AB Östgötatrafiken måste jag be Dig som informationschef hos delägaren Landstinget i Östergötland att stöta på ledningen för AB Östgötatrafiken och påpeka att de skall besvara inkomna brev.

Sedan jag skickade nedan återgivna brev till AB Östgötatrafiken och innan BKTåg  *
gick i konkurs har 1 sak hänt: Det har ännu en gång blivit förbjudet att ta med cyklar på länstågen. Tydligen har AB Östgötatrafiken med anledning av mitt brev, i stället för att ge mig ett svar på mitt brev, tagit kontakt med BK Tåg AB och som uppdragsgivare tvingat dem att förbjuda cyklar på sina tåg, något som BKTåg AB inte alls tänkt göra. Östgötatrafiken AB har tidigare envist hävdat att det aldrig varit tillåtet att ta med cyklar på länstågen eftersom det inte finns några utrymmen. Som mångårig resenär vet jag att detta är ren lögn, jag har fram till 1998 tagit med cykeln, och efter 2003 till och med genom en formell bokning hos BKTåg.

Är det över huvud taget acceptabelt att ett bolag där Landstinget är delägare använder lögner för att rättfärdiga sina beslut och när lögnerna håller på att avslöjas tillgriper rena öststatsmetoder? Jag hoppas att jag inte behöver skicka ännu fler påminnelser för att få ett svar.
 
 

Med vänlig hälsning

Fredrik Flink
Arbetaregatan 14
582 52 Linköping
 

* Tidsförhållandet här är oklart; om jag minns rätt var det så att bolaget försatts i konkurs men jag upptäckte de nya skyltarna innan SJ tagit över driften, det var i varje fall efter att jag skrivit till AB Östgötatrafiken.
 
 
 

Nedan ytterligare intressanta uppgifter som jag skickade till Corren.
 
 

Bifogar brev till Ötraf och landstinget som word-fil. Har dessutom lyckats hitta och scanna två fotografier som jag tog i början av oktober 2003 vilka bevisar att det då var
både möjligt och tillåtet att ta med cyklar inne i länstågen. Den ena bilden visar min 
cykel i vestibulen på länståget och den andra visar de skyltar som då fanns uppsatta i vestibulen. På en skylt ser man att en del av texten avlägsnats, det torde ha skett när BKTåg tog över och texten 'Cykel får ej medföras' inte längre var aktuell. Om det trots allt skulle ifrågasättas kan jag leta fram negativremsor som genom omgivande innehåll(närmare bestämt daterade, ej manipulerbara text-TV-sidor) styrker att bilderna verkligen är tagna i början av oktober 2003. Ni får gärna publicera dessa bilder.

Jonas Bruce, planerare på Ötraf, har nu svarat att "Tyvärr saknas ditt brev både i vårt kundärendehanteringssystem och diarium, jag har därför ingen möjlighet att bemöta de synpunkter som fanns i detta brev." Om inte både e-mailsystemet och Posten lyckats slarva bort mina brev så måste ju detta innebära att någon hos Ötraf slängt bort breven utan att diarieföra dem. En sådan åtgärd talar i så fall för sig själv och skulle genast göra det mindre osannolikt att samma person även använt mina upplysningar för att förbjuda BKTåg att ta med cyklar på sina tåg.

Ötraf har samtidigt backat ett steg genom att medge att cyklar "historiskt" (!!) kunnat medföras utanpå länstågen vilket sedan av flera skäl förbjudits. Man vill fortfarande inte kännas vid att det så sent som i mars månad var fullt tillåtet att ta med cyklar INNE I länstågen och att BKTåg till och med hade ett bokningssystem för detta.

Mina 'huvudpoänger' är alltså:

1) Hur kan det komma sig att det plötsligt blev både tillåtet och 'möjligt' att ta med cykeln inne i tåget när BKTåg ersatte SJ som entreprenör? Bildbevis finns.

2) När jag bosatte mig två mil utanför Gamleby var det fullt tillåtet att ta med cyklar på tågen. Menar Ötraf att jag för att ta mig till min bostad ska behöva gå två mil till fots med tiotals kilo mat och annan packning bara för att Ötrafs byråkrater ska få sitta och fatta beslut som de vill och rentav ljuga om att det aldrig varit tillåtet att ta cyklar i tågen?

3) Vad menas med 'Kollektivtrafik för alla' ?

4) Jag blev tvungen att kontakta informationschefen på landstinget för att hon som representant för huvudägaren skulle gå in och stöta på Ötraf om att besvara inkomna brev. Breven har fortfarande inte återfunnits.
 

Det verkade verkligen som att Corren tänkte skriva om det (de hade till och med skickat ut en fotograf) men så backade de av någon anledning ur - först var det en fråga om dagar, sedan veckor och till sist skulle de höra av sig om det blev aktuellt... Det är inte första gången det händer. Jag tror att någon på Corren är livrädd att tidningen ska bli känd för att 'hjälpa rättshaverister'. Om omständigheterna är alltför otroliga så måste det ju vara den lilla människan som har fel, i all synnerhet om han är så förtvivlat mån om att få saken belyst - eller hur? Det lustiga är att sedan skriver de i alla fall, sedan de fått material från annat håll - och utan att rota i saken. Den här gången får vi kanske se en notis om att Östgötatrafiken ogillar att 'en privatperson i Linköping' använder domänen ostgotatrafiken.info, helt naturligt eftersom det handlar om hur dåliga Östgötatrafiken är på att hantera info och eftersom det är omöjligt att nå Östgötatrafiken på något annat sätt - men det kommer det knappast att stå något om!
 
 

Men - Östgötatrafiken ska för en gångs skull ha en rejäl eloge för att man beslutat att omgående anslå pengar till att införa alkolås på samtliga sina fordon. Det är betydligt bättre än regeringen som beslutat att alla nya bilar ska ha alkolås 2012. Makt ska användas till att bryta vanmakt!
 

Fredrik Flink 2005-10-15
 
 
 

Publicerad i Fritt Fram 2005-08-08 Uppdaterad 2005-10-15