FRITT FRAM   ISSN 1403-1582 Publ 2006-02-24 Uppdat 2009-03-23 KONTAKT

Som ni märkt gjorde jag ett uppehåll i publiceringarna i slutet av 2006, tänkte ta paus ett år precis som jag gjorde 2003. Nu tycker jag det räcker att jag ägnat fem år av mitt liv åt att sitta och läsa och rapportera om all värsta sortens jävelskap, borde kunna fördelas på fler. Allt som krävs är noggrannhet, lite tid och lite civilkurage. Jag fortsätter förstås gärna med råd, tips och stöd.

Fredrik Flink

Ansvarig utgivare Fritt Fram.

PS Börja med att få igång nätverket

De rädda mot de fega 

Läs vad läsarna tycker om avslöjandet av grova brottslingars namn

De som håller mördarna under armarna

Nu har vi även börjat avslöja kvinnomisshandlare! Och andra har följt efter...

Vad står Fritt Fram för? Ledare:

Den tredje vägens kriminalpolitikSkillnaden mellan alkoholister och rattfylleristerVarför inte?

Terror - inte i överförd betydelseEn mördare mindre  Justitieministern liknar rattfylleri vid mordbrand  Seger!

DE HOTAR OCKSÅ DITT LIV - I VANSINNESFART

NARKOTIKAPÅVERKADE FÖRARE

VANSINNESFÖRARE - LIKGILTIGA FÖR ANDRAS LIV

FEGA KRÄK HOTAR DEN SOM AVSLÖJAR SANNINGEN 
 
 

 

DE HOTAR DITT LIV

Medan andra tidningar fortsätter publicera namn och vistelseort på människor som massakrerats i trafiken så fortsätter Fritt Fram här att publicera namn och vistelseort på dem som utför dessa attacker på oskyldiga människor. Det är snarare regel än undantag att gärningsmännen slipper undan med skyddstillsyn även om det är andra eller tredje gången på kort tid som de döms för grova brott, såvida de inte samtidigt begått t ex stöld för då blir de genast häktade och kan räkna med fängelse. Det är hur tydligt som helst att ett människoliv är mindre värt än varor för 24:50.

Det vi publicerar är hela tiden offentliga (således icke sekretessbelagda) uppgifter om personer som dömts för grova brott. Medan somliga tycker att terrorister ska ha rätt att vara anonyma, vill Fritt Fram göra det lättare för människor att utnyttja sin lagliga rätt att få veta. Om du vill kontrollera eller ha ytterligare uppgifter, kan du lätt hitta domen genom att leta i datumordning i arkivpärmarna vid tingsrättens brottmålskansli.

Vi fortsätter vid Linköpings Tingsrätt, där nedanstående personer nyligen dömts för grovt rattfylleri. För den som tycker synd om förtryckarna kan jag tala om att dessa dåd begåtts efter att vår namnpublicering väckt stor massmedial uppmärksamhet - de har alltså troligen medvetet valt att bli avslöjade som terrorister.

 
Uppgifterna är nu minst fem år gamla och har därför tagits bort. De finns dock kvar i arkivexemplaren på universitetsbiblioteken och KB.
 
 
 

Återkommande gärningsmän:
 
 

Dömda i Linköpings Tingsrätt för Grovt rattfylleri 2006 (i adressordning):
 
 
 
 

Särskilt utsatta gator - Här har sista åren bott minst 3 som dömts för Grovt rattfylleri

Linköping:
Ekholmsvägen
Gustav Adolfsgatan
Nya Tanneforsvägen
Prästbolsgatan
Rundelsgatan
Skattegården
Stiglötsgatan
Väpnaregatan

Ljungsbro:
Evastigen

Motala:
Agneshögsgatan
Lustigkullevägen

Självfallet är avsikten inte att på något sätt peka ut dem som bor i dessa områden, utan tvärtom att varna dem till att vara lite extra uppmärksamma.
 
 

Nyheter 2006:
Vi kommer fortsättningsvis att publicera även namn på samtidigt dömda för Rattfylleri och Narkotikabrott, när det handlar om drograttfylleri, även om inget av brotten rubricerats som grovt. Anledningen är att drograttfylleri inte brukar rubriceras som grovt även om påverkansgraden är väl så hög som är typiskt vid Grovt rattfylleri.

Vi kommer också att publicera namn på dömda för Hastighetsöverträdelse i de fall då hastigheten enligt gillat åtal varit minst 30 km/h högre än tillåtet. Anledningen är att så pass grova hastighetsöverträdelser oftast utgör ett hot som kan jämföras med det från grova trafikbrott som Grovt rattfylleri. Av samma anledning kommer vi att publicera namn på dömda för grov vårdslöshet i trafik. Anledningen till att vi inte publicerar namn på samtliga dömda för Hastighetsöverträdelse är främst att hastighetsgränser tyvärr tämligen allmänt uppfattas som riktvärden snarare än som gränsvärden. Anledningen till att vi dragit gränsen vid just 30 km/h är dels att vi inte ska hitta på någon egen gräns utöver denna i polisära och rättsliga sammanhang etablerade 'gräns', dels att ingen ska kunna skylla på att de missat en skylt om sänkt hastighetsgräns från t ex 70 till 50 km/h. Vi vill att de omnämnda brotten ska betraktas som grova.

Dessutom kommer vi att börja publicera namn på dömda för övergrepp i rättssak, en nedrig förbrytelse som riktar sig mot var och en som vill avslöja grova brott. Dessvärre blir det inte många namn på listan för de flesta av dessa fega förbrytare lyckas i sitt uppsåt att tysta offret.
 
 
 

BLIR DET FEL NÅGON GÅNG?

Hittills har jag aldrig upptäckt eller fått påpekat någon felaktighet i dessa namnpubliceringar. Det räcker naturligtvis inte. Det får aldrig vara eller bli fel i framtiden heller. För att illustrera 'risknivån' vill jag nämna vilka 'tillbud' som förekommit.

Efter att noggrant ha skrivit in uppgifterna kontrollerar jag mot domen. Därefter gör jag ytterligare en kontroll mot domen före publicering. Ett par gånger har det inträffat att en siffra i postnummer har blivit felaktigt avskriven från domen. Det har upptäckts och omsorgsfullt rättats vid första kontrollen. Därefter har alltså ytterligare en kontroll gjorts före publicering.

Ett par tips till andra som tänker skriva av domar: Ta kopior på brottsmålskansliets kopiator eller fotografera av domen (med digitalkamera). Då kan du sitta hemma i lugn och ro och sammanställa domarna eller publicera bilderna direkt och har dessutom dokumentation till hands för allt som du publicerat. Ta för vana att fästa blicken precis under rubrikerna "DOMSLUT BEGÅNGNA BROTT" och " Tilltalad", så riskerar du inte att skriva av fel namn eller blanda ihop brottsrubriceringar. Om de båda uppgifterna råkat hamna på olika sidor i domen, så kontrollera att sidnumren ligger i följd, att målnumret är detsamma och se till att få med båda på samma kopia. Observera att en bit nedanför den tilltalades namn står ofta försvararens namn - det är alltså inte den skyldige - och en bit nedanför begångna brott står ibland underrubriken "Följande åtal ogillas" - de brotten har enligt domen alltså inte begåtts! Åklagarens stämningsansökan kan man bara använda i den mån det hänvisas till den i domen.

Om någon någonsin pekar ut någon oskyldig (t ex målsägande, försvarare eller bara tjuv) pga slarv med detta så kommer jag att på sannolika skäl betrakta vederbörande som medveten sabotör eftersom det förutsätter en osannolik klantighet. Något sådant ska aldrig få blandas ihop med den verksamhet som jag och andra seriösa bedriver.
 
 

Fredrik Flink
Ansvarig utgivare Fritt Fram