FRITT FRAM       ISSN 1403-1582   Publ 2018-01-16   Uppdat  2018-12-10   informed    IT NU    CYKEL o SPÅR    KALENDERNYTT     KONTAKT

forts Fritt Fram:s ledarsida

Gamla ledare!

 

LEDARE 308:

FOLKMORDET I FOLKHEMMET

Jag är övertygad om att den svenska s k flyktingpolitiken kommer att gå till historien som Det svenska folkmordet. Hur kunde det hända? Vem lät det ske? Ett modernt, upplyst land på 10-talet. Som Tyskland på 30-talet.

Nu kommer patetiskt infantila rasister och invänder att det svenska folkmordet består av att vi översvämmas av invandrare. Det är egentligen för dumt för att kommenteras, men då kan de tro att de har rätt. Ingen svensk har mördats pga invandringen. Inte ens vår ibland aktningsvärda, ibland tvivelaktiga, svenska "kultur" har skadats av den. Det är bara en bild, eller rättare sagt ren inbillning.

Här talar vi om faktiskt och fysiskt mördande, möjliggjort av Sveriges myndigheter, ofta avdömt av FN som brott mot tortyrkonventionen. Sverige har faktiskt fällts fler gånger än något annat land i världen! Men det bekymrar inte en Socialdemokrat, om hen sitter i regeringen. Då handlar det bara om att likt SD vända allt till sin egen fördel, "Vi har en human flyktingpolitik" osv, även om det låter mer absurt för varje dag som går.

Men jag vet åtminstone 1 socialdemokrat i riksdagen, som verkligen var socialdemokrat. Sara Karlsson hoppade av eftersom hon inte ville vara delaktig i detta folkmord. Anders Ygeman avfärdade det med att 'vi hade olika åsikter'.

Det är ironiskt nog inte Sverigedemokraterna som står bakom det svenska folkmordet. Jo, bakom står de i dubbel bemärkelse. Men de som utfört det är Socialdemokraterna, närmare bestämt regeringen, med benäget bistånd av Migrationsverket och Polisen.

Morgan Johansson och Anders Ygeman har blivit galjonsfigurer för detta folkmord. "Vi har en stor uppgift framför oss." Det hade Hitler också och Förintelsen blev historiens mest kallblodiga folkmord. De kallar sig socialdemokrater, lika övertygande som när Ku Klux Klan kallar sig kristna. Tyvärr har även Stefan Löfvén sällat sig till dessa genom det fega och stupida uttalandet att "Sverige har tagit emot för många invandrare".

Det är svårt att överleva det svenska folkmordet, även om man inte hör till fel ras. Humor kan bli nödvändigt, men då ska det vara intelligent, spirituell och skämtfri humor: Du har två kor, regeringen tar båda, skjuter den ena, mjölkar den andra och häller ut mjölken.

Nobelpristagaren från Irak räknar upp vad som måste göras, "rätt till asyl och migration för folkmordets offer". Jag skulle förstå om det varit i dag som Nobel beslöt att fredspriset inte skall utdelas i Sverige, många hatade honom för det. Inte ens deltagare i fredsförhandlingarna i Rimbo vill Socialdemokraterna ge asyl.

Man får ha mer än livlig fantasi för att kunna föreställa sig att dagens Socialdemokraterna skulle vara samma parti som mina föräldrar röstade på och som skapade det svenska folkhemmet. Det kanske är Sverigedemokraterna som av taktiska skäl bytt ut Sverige- mot Social-?

Vad finns att hoppas på när hälften av riksdagens partier är rena rasistpartier? De är ju i majoritet med nära 75 % ! Politiker kommer inte att rädda liv. Vi måste själva nominera till fredspriset, vi måste vägra sätta oss ner på planet, vi måste gömma flyktingar, vi måste hindra polisen. Inte på grund av våra åsikter, utan på grund av att vi är människor. Vansinnigt att de gjort det livsnödvändigt!

Som Agneta Pleijel skriver i en av de bästa DN-artiklar jag läst: Släpp aldrig tanken på en förnuftig och mänsklig värld.

Fredrik Flink 2018-12-10
 
 
 
 

LEDARE 307:

EN SAKLIG SYN PÅ TRAFIK

Vet du varför man aldrig beskriver vårt nuvarande trafiksystem i sakliga termer? Därför att då går det inte att tro att det är sant.

Bara ett exempel: Två farkoster möts front mot front med en meters mellanrum, båda har en fart motsvarande fritt fall från 25-50 meters höjd. Styrningen, att hålla den där enda metern, är helt och hållet upp till en enda människa, och vem som helst dessutom. Låter det sant? Nej, för det är en saklig beskrivning, av något som vi är beroende av och alltså inte tror oss behöva beskriva. Jämför med en cykel som visserligen också styrs av en enda människa men har en hundradedel så stor rörelseenergi och dessutom lägre hastighet, och med ett tåg som visserligen är tungt och snabbt men styrs av både räls, trafikledning och elektroniska system.

Det är som den mest absurda mardröm - människor slaktas på löpande band, för att vi ska kunna ta oss fram. I stället för att vakna väljer vi att kalla det för olyckshändelser, och sådana kommer ju alltid att inträffa. Men hur kan det vara en olyckshändelse när man på förhand kan säga precis vad som kommer att hända, hur många som kommer att dö varje år osv?

Vi har inte ens begränsat fordonens hastighet utan bara satt upp skyltar om det, som var och en kan följa om man vill. Och alkolås i samtliga nya bilar, som Socialdemokraterna 2004-05-25 utlovade till 2012 har för länge sedan glömts bort. Justitieministern vill inte ens att lagen förtydligas så att en berusad förare hindras från att köra vidare - häktning skall enligt lag ske "om det inte är uppenbart, att skäl till häktning saknas". Är människoliv uppenbart ett otillräckligt skäl? Vilka illdåd som helst bagatelliseras genom att sätta ordet trafik- framför.

Apropå alkohol - om någon försökt lansera den som en ny drog i dag så hade den genast blivit totalförbjuden, har man sagt. Detsamma gäller manumobilen, den som först kallades automobil eftersom den kunde röra sig själv lite hur som helst. Transportstyrelsen hade aldrig godkänt en så idiotisk produkt, som vi i dag bara kallar bil. Riktiga automobiler är självkörande och undviker helt den omänskliga faktorn. Inga människoliv behöver offras, bara körglädjen.

Jag kan i och för sig inte säga exakt hur mycket säkrare automobilerna är, men jag är övertygad om att det är lättare att göra dem ännu säkrare än att göra manumobilerna ens lite mindre farliga, som vi redan har förlorat hundra år på att försöka. Symptomatiskt nog lanseras självkörande bilar inte med säkerhet utan med bekvämlighet.

I dag kan vi se de fulla konsekvenserna, det man inte kunde se när en vagn puttrade fram i 10 km/h. Ändå hade man en man med en röd flagga som gick framför. I dag väljer vi att inte se. Manumobiler har tagit livet av fler människor än något enda krig i världshistorien. Men, som sagt, det är ju bara olyckshändelser.

Fredrik Flink 2018-12-09

PS. Som väntat föll inte heller denna insändare DN på läppen. Annars brukar jag få in det jag skriver men inte i ämnet Trafik, det är tabu. För seriös, för djuplodande, för analyserande, inte massmediemässig kan man tänka. Den känns inte bra. Detta i sin tur känns förnedrande för mig - fast det allvarliga är förstås att det inte går att sprida seriösa budskap. En insändare om trasiga jeans - jo, just bara det - gick före stollen med manumobilerna, men det går bra att använda båda. Kanske ska hålla mig till Fritt Fram i fortsättningen, även om inte många läser den. Det är TUR att den finns...

Fredrik Flink 2018-12-09
 
 
 
 

LEDARE 306:

STÄLLFÖRETRÄDANDE KRIS

Jag borde vara väldigt lycklig. Den vetenskapligt bevisade klimatkrisen - ursäkta alla förnekare - måste äntligen åtgärdas genom att åtgärda flera ännu värre (och ännu aktuellare) katastrofer som jag slagits mot i 40 år.

När vi byter till elbil så minskar vi samtidigt utsläppen av hundratals olika kolväten som dödar tusentals svenskar varje år.

När vi cyklar i stället för att ta bilen så närmast eliminerar vi den livsfara som vi bruka utsätta människor omkring oss för, även om bara några hundra dödas - och några miljarder kronor påverkar inte nationalekonomin som en klimatkatastrof gör.

När vi slutar föda upp andra för att äta, så slutar vi också mörda för att äta. Det andra sättet att vara konsekvent är att äta människokött.

När vi slutar flyga så upphör dånet över natur långt från staden och solen skyms inte längre av konstgjorda moln.

När vi installerar solceller så blir det mer verkstad än snack av fusionsforskare och kärnkraften uppenbart onödig och alldeles för dyr, inget mer avfall åt kommande generationer.

Som en bonus kommer den självkörande bilen, som visserligen bara indirekt har med klimatet att göra, men som i ett slag förintar den (o)mänskliga faktorn. Vettvillingar och påverkade kan inte heller påverka säkerheten.

Man ska inte ropa hej förrän man är under 2 grader - kanske smusslar man undan just koldioxiden i marken och struntar i det andra som vanligt - men hittills har det gått bättre än väntat.

Tänk inte bara på dem som förnekar och raljerar, tänk på alla som ställer upp och cyklar i stället för att vingla omkring med ett ton och klaga på bensinpriset, sätter upp solceller i stället för att klaga på elpriset och kräva fortsatt konstgjord kärnkraft, tar tåget trots att det är dyrt och krångligt och ofta försenat och hittills långsammare än flyget, slutar äta likdelar trots att 'kött är så gott'. Hänsynsfulla människor med förstånd, Homo Sapiens. Jag är ganska lycklig.

Fredrik Flink 2018-11-30
 
 
 
 

LEDARE 305:

FÖR TANKEN

Om jag skriver att det är lika fel att utsätta personer av andra arter för tortyr som det var att utsätta fångar i koncentrationsläger, så recenseras det bara som att 'Författaren jämför djurhantering med Förintelsen' vilket i sin tur ofta uppfattas som att jag anser förintelsen mindre allvarlig.

Den som för ett ögonblick kan befria sig från denna låsning, kan fundera på frågan: Varför skulle det vara mindre allvarligt att utsättas för en viss grad av lidande om jag inte är av djurarten Homo sapiens än att utsättas för samma grad av lidande om jag är av djurarten Homo sapiens? Är det tillhörigheten till en stam, en ras, en art eller en grupp som ska avgöra våra rättigheter?

När jag är som närmast att i någon mån acceptera djurförsök så styrs jag nästan helt av känslor. Förbannade musjävlar som har ätit sönder och skitat ner i huset! Men förnuftsmässigt skulle ingen komma på tanken att tortera dem som straff. En snabbt dödande musfälla, där går min gräns - och bara om de själva valt att komma in i mitt bo trots att jag gjort vad jag kan för att hålla dem borta.

När jag tar villkorslöst avstånd från barbariska djurförsök - även om syftet med dem är att rädda döende barn - så är jag så nära 100 % förnuftig som en människa kan vara. Blandar man in mer känslor så kan man undslippa sig - kanske mest för att inte flocken ska ta avstånd från en - att okej, om det gäller barnen då. Om det gällde mitt eget barn så kan man tänka att man trots allt skulle säga okej till djurförsök. Men det betyder inte att det är förnuftsbaserat - det är helt och hållet känslor som styr, vilket samtidigt är förnuftsmässigt förståeligt. Man har inte rätt att fatta ett sådant beslut.

De flesta är inte beredda att sluta köra bil för att undvika att barn dödas. Men det går bra att kräva att andra ska torteras i stället! Det är känslor, inte kyligt förnuft, som leder till att man torterar eller bombar oskyldiga människor. Det är lika mycket kärlek som hat som gör att man ställer grupper av oskyldiga kännande varelser emot varann. Och det är inte medveten ondska, det är omtanke utan eftertanke, som ligger bakom de mest barbariska förföljelser.

Fredrik Flink 2018-10-22
 
 
 
 

LEDARE 304:

BEVARANDERÄTT

I dag kan du inneha föremål och fastigheter med äganderätt (du får sälja dem, du får förfoga över dem och du får till och med förstöra dem), med hyresrätt (de kan tas ifrån dig under inte alltför ovanliga omständigheter och du får inte sälja dem), med bostadsrätt (du får sälja dem men inte använda dem till annat än egen bostad), eller med nyttjanderätt (du får använda dem på vissa sätt). Avsevärd omsorg har visats den som använder dem - men ingen omsorg de som används!

Det är hög tid att införa ett nytt begrepp. Bevaranderätt.

Om du innehar en fastighet med bevaranderätt så får du inte riva den, du får inte hugga ner skogen och du får inte sälja den (åtminstone inte hur som helst). Men - nu kommer det som kan locka t ex fastighetsägare att gå över till bevaranderätt utan krav på ersättning - du kan heller aldrig bli av med fastigheten! Inte ens kronofogden kan ta den i mät eller hugga ner skogen för att täcka dina skulder. När du dör har samhället åtagit sig att fortsätta bevara fastigheten i befintligt skick.

Men det gäller inte bara fastigheter utan även lösa föremål som man vill ska bevaras. Det kan gälla dokument som ett museum i dag inte gärna tar hand om och som en konkursförvaltare eller bouppteckningsman kasserar efter att torrt ha konstaterat att de inte kan säljas med förtjänst. Med bevaranderätt är förvaltaren skyldig under straffansvar att se till att dokumenten bevaras och inte kommer bort eller skadas eller förvanskas - alldeles oavsett hur hen bedömer deras värde och alldeles oavsett omständigheter i övrigt.

Det har först nyligen börjat uppmärksammas hur gravstenar behandlas när ingen äger dem längre. De kastas ut i högar eller används som fyllning i vägbankar. Spontant tänker jag att något sådant bara kan ske i länder som Sverige, aldrig i sydeuropa. Hur fan tänker de? Dessa stenar är huggna i sten just för att bevaras för evärderlig tid! Om de bara skulle tjäna de närmast sörjande under deras livstid så hade de lika gärna kunnat vara av impregnerat trä.

Och det är ändå objekt som tidigare behandlats med vördnad. Sånt som i dag betraktas som skräp kan vara ovärderligt för framtiden - men då är det för sent, med dagens ordning. Vi ska inte bestämma hur framtiden ska värdera det vi lämnar efter oss. Skulle de vilja slänga det så kan de fortfarande göra det. Den omvända möjligheten har de inte.

Det är ett värdefullt intresse att bevara objekt till eftervärlden. Redan i dag kan skogsägare på vissa villkor och utan ersättning avsätta skogsmark som reservat. Museer, bibliotek och arkiv dignar under enorma mängder material som man horribelt nog tvingas gallra. Det vore inte långsökt att utvidga och avlasta dessa med en Lag om bevaranderätt. Jaja, Lex FF då...

Fredrik Flink 2018-10-13
 
 
 
 

LEDARE 303:

KIDNAPPNING

Jag uppmanar härmed var och en att kidnappa tjänstemän på Migrationsverket och föra ut dem ur landet till ett främmande land där de aldrig varit och som de inte har någon anknytning till. Varför? Därför att det är EXAKT vad de själva beslutar om hela tiden! Nej, förresten - det finns tyvärr en skillnad: De kan komma tillbaka.

Det finns flera sätt att genomföra detta på. Man kan åka hem till dem tidigt på morgonen och hämta dem medan familjen maktlös ser på. Om ni är några stöddiga polistyper så lär det inte vara några problem att få med dem. Och kom ihåg: Det är de själva som fattat besluten. Fast om andra människor förstås. Så varför ska de komma undan? Därför att de är av rätt ras? De är väl inte rasister?

Ett problem är ju att ni inte får hundratusentals kronor av skattebetalarnas pengar i ersättning för arbete, flygbiljetter och andra omkostnader. Men jag skall gladeligen betala en flygbiljett om någon vill göra sig besväret.

Människor som bara gör sitt jobb är det farligaste som finns. De gör ingenting åt att familjer splittras eller att barn som alltid haft Sverige som sitt hemland kastas ut - allt för att tillfredsställa den fascistiska regimen, som gör vad den kan för att hålla sig väl med SD. Och det är inte ens tvångsarbete, de har själva valt att arbeta med just detta och de får betalt för det!

Fredrik Flink 2018-10-05
 
 
 
 

LEDARE 302:

CIVILKURAGE

Det är synd att det inte längre finns några pengar till Stora Priset för Frihet och Framsteg. Å andra sidan kanske Nobels Fredspris är mer lagom. Och Right Livelihood rentav troligt.

Elin Ersson reste sig upp.

Varken mer eller mindre. Men både bildligen och bokstavligen.

Planet kunde inte lyfta med flyktingen som skulle deporteras till Afghanistan för att blidka SD - inte så länge inte alla passagerare satt ner.

Då ställde sig Elin upp. Och hon satte sig inte mer, trots okunniga eller fascistiska medpassagerares irritation och uniformerades tillsägelser.

Svårare behöver det inte vara. Det var väl inget, att bara stå där, kanske någon tänker. Men det var just det, hon visade att till och med det lilla räckte för att rubba kolossen. Avvisningen sköts upp - en liten chans att överleva.

Påminner mig om vad min mormor berättade att hon gjort som ung, förmodligen en av de första som protesterade mot djur på cirkus. Hon reste sig upp mitt i publiken, och räknade med att då skulle alla andra också göra det, ungefär som jag fått lära mig - föregå med gott exempel så tar folk efter! Ingen reste sig. Och hon kände sig dum, men - stod kvar, ännu tydligare! Då ska väl jag kunna stå kvar.

Tack, Elin, innerligt Tack! Ett hopp för världen!

Alla fegisar där ute - resa er törs ni väl? Om ni bara behöver göra det bokstavligen!

Fredrik Flink 2018-07-26
 
 
 
 

LEDARE 301:

HITLER OCH MUSSOLINI FICK MED SIG KEJSAREN - MEN INTE FOLKET!

Så blev kejsaren också sverigedemokrat, efter att ha tagit intryck av Sveriges Hitlers och Mussolinis argument att det hade varit bättre att låta dem dö eller åtminstone torteras.

- Sverige har tagit emot för många invandrare, säger Stefan Löfvén.

Har han glömt att han inte har något mandat för detta? Han ville ju ha ordning och reda - då kan man väl inte bara säga ett och göra tvärtom? Han lovade inför senaste valet att "Vi bygger inga murar". Ett år senare genomför han den största isolering av Sverige som någonsin skett. Och Mussolini blev Sveriges populäraste inrikesminister.

Sveriges Hitler har inte mycket till övers för "justice" - Morgan Johansson vill inte ens att domstolarna ska följa nuvarande lag om häktning vid rattfylleri utan tycker det är helt okej att åklagare och domstolar i strid mot lagen låter dem ta livet av helt oskyldiga människor - när det enkelt hade kunnat stoppas. Vid stöld häktar man - skillnaden är att det inte räddar några liv - man är helt fixerad vid strafftänkande. Våldsverkare och sverigedemokrater värnar man om, men oskyldiga människor kan man offra, oavsett om de är ursvenskar eller inte.

Jag har skrivit till statsministern två gånger och han är faktiskt den enda minister som aldrig svarat.

2018-04-23

Statsminister Stefan Löfvén

Jag har skrivit till dig tidigare utan att få svar. Jag tror inte att jag vill leva i det här landet längre, där myndigheter med ett penndrag kan utradera enskilda människors liv bara för att staten bestämt sig för en viss ideologi under inflytande av SD.

Mitt Sverige har förvandlats till en fasciststat där enskilda människor inte betyder någonting alls. Eftersom jag saknar kunskaper och möjligheter att leva i något annat land så återstår bara självmord.

Det bekymrar ju naturligtvis inte myndigheter som är vana vid att fullt medvetet ta livet av folk, men som samtidigt orerar om att vi måste förhindra självmord.

Människor som är lika mycket svenskar som du och jag efter att ha levat uppåt tio år i Sverige utvisas utan vidare till tortyr och död. Finns det något värre en stat kan göra?

Om du trots allt tänker svara den här gången, så svara fort!

Med vänlig hälsning

Fredrik Flink

Tidningen Dagens Nyheter publicerade häromdagen en stor debattartikel där åtta forskare dömer ut den nya flyktingpolitiken. Socialdemokraterna har blivit ett så genomruttet parti att jag måste uppmana alla gamla socialdemokrater av tradition att våga se detta även om det tar emot och inte längre ge sitt stöd till SD-politik. Ni behöver inte stödja något parti med andra åsikter, välj Direktdemokraterna så kan ni så småningom rösta på era egna åsikter i stället.

Gång på gång bekräftar opinionsundersökningar att S och M inte alls vunnit på att försöka blidka sverigehatarna. Och valanalytiker påpekar att det bara gynnar dem.

Runtom i Sverige lever människor som beter sig som människor och de lyckas med den integration som ministrar inte ens vill lyckas med. Det är riktiga svenskar!

Jag summerade redan 2001: Sverigedemokraterna talar - socialdemokraterna verkställer.

Fredrik Flink 2018-05-25
 
 
 
 

LEDARE 300:

ÖKAD TRYGGHET

Så stod det på ett gult häfte som vi använde i svenskan - på högstadiet. Hela omslaget var ritat av Poul Ströyer, ett par står och tittar på en lång rad av plakat från alla möjliga partier: Ökad trygghet. Inget annat. Det var 1977 - 40 år senare är budskapet detsamma...

Maximal trygghet får vi av att ha lås så att vi inte ens själva kommer in i våra hem. Ökad trygghet får vi genom att det snart är förbjudet att tänka något barnpornografiskt. Extra trygga blir vi av att ha olika lösenord för varje uppgift så att vi omöjligen kan komma ihåg dem.

Om staten verkligen ville ge oss trygghet så skulle det vara enklare än så. Se till att s k kvinnomisshandel leder till häktning och livstids fängelse i stället för ett "besöksförbud" som inte ens är värt papperet det är skrivet på. Ägna en tiondedel så mycket resurser åt alla terrorister i trafiken som man nu ägnar åt en enda för att han kommer från Uzbekistan. Följ lagen genom att häkta rattfyllerister - det är bevisat att redan detta skulle ha räddat många oskyldiga människors liv.

Avskaffa prövningsförfarandet för asyl - bara den förföljda människan själv kan veta vilket skyddsbehov hon har. Förbjud jakt, slakt och plågsamma djurförsök - om alla verkligen är lika mycket värda.

Den misstänkte mordbrännaren Mattias Lindgren som tände på en kåta ska naturligtvis åtalas för mordbrand - hen borde ha förstått att man inte bränner ner en bostad bara för att man får order om det. Hen lär ha påstått att hen "bara gjort sitt jobb" - det är det som är hela problemet! Den som bara gör sitt jobb och skiter i allt annat är ett enormt hot mot vår trygghet!

Väktare och kameraövervakning på skolgårdar - sånt ger länsstyrelse och domstolar gärna lov till om det behövs för att stoppa stölder och skadegörelse - men definitivt inte om det behövs för att någons liv inte ska bli förstört. Sluta prata om mobbning - börja övervaka!

Tillåt människor att försvara sig - dvs se till så att domstolarna inte tolkar om lagen och spärrar in människor enbart för att de blivit överfallna! Ett års fängelse för att ha avbrutit ett oomtvistat mordförsök - det är bevis nog för att den rättsstat vi talar om inte existerar utan måste införas i Sverige.

DÅ skulle vi alla få ÖKAD TRYGGHET - det hjälpte inte att skriva det på ett plakat!
 
 

Fredrik Flink 2018-04-19
 
 
 
 

LEDARE 299:

EFTER 40 ÅR

Jag skrek när Rapport rapporterade i går. Inte om anfall mot Syrien, det var visserligen ännu allvarligare. Men inte lika unikt.

"Jag är intresserad av elmotorer främst av miljövårdstekniska skäl och avser att efter ev. köp sätta "LEF MinnKota 65" på en 4-meters RYDS-jolle för skärgårdsbruk på ostkusten. Jag fiskar inte så mycket utan tänker huvudsakligen använda motorn för person- och lasttransport. Är den lämplig även för detta ändamål?"

Så skrev jag 1978-02-02 i ett brev till det enda företag som levererade elektriska utombordsmotorer i Sverige på den tiden. Jag var 15 år.

Fiskemotorer kallades det. Någon annan anledning fanns väl inte att inte använda tvåtaktare som släppte ut den mesta bensinen och oljan i vattnet? Inte ens i reklamen - tja "miljövänlig" då, i finstilt.

På senaste åren har det börjat dyka upp elmotorer i samma storlek som fossildrivna snurror med ofantliga utsläpp som vanställer fisken och orsakar cancer hos människor. Och då hade ändå "tekniken utvecklats" så att de allra sämsta tvåtaktarna inte fick säljas längre.

Redan 1990 fick jag en miljöinspektör att på bild i lokaltidningen krama en elsnurra som i prestanda kunde ersätta hälften av alla bensinsnurror! Som jag tidigare konstaterat på den här ledarsidan är det gammal svensk tradition att vänta i 30 år. Det är tydligen bara våra barn som tar på allvar vad vi säger till dem.

Häromåret tilläts åter båttrafik på Växjösjön - men bara för elmotorer! När jag för ett tiotal år sedan föreslog detsamma för ett annat fredat område fick jag till svar att det inte hade någon betydelse om det var bensinbåtar eller elbåtar!

Först nu, igår, visar staten att den bryr sig även när motorn inte används på land! Det var därför jag skrek.

Elbåtspremien är inte en revolution i sig, då finge den vara 75 %, men en viktig signal. Staten delar inte ut 25 % om det inte är allvar. Jag slår vad om att fler svenskar kommer att komma ihåg de där 25 procenten än de svenskar som tidigare fattat att det ska vara elmotorer till sjöss.

På sätt och vis är det synd att den bara gäller motorer på minst 5 hästkrafter. Men det är ett steg framåt som säkert kommer att få industrin att ta fram fler stora motorer. Risken vore annars att fler skaffar en fiskemotor men fortsätter att släppa ut bensin.

I trettio år har den legat där ensam vid bryggan bland en massa bensinstinkande monster. En entusiast som samlar på elprylar? Nej, bara en båtägare som inte behöver byta motor.

Fredrik Flink 2018(!)-04-14
 
 
 
 

LEDARE 298:

SAKLIGHETEN ÄR TERRORNS FÖRSTA OFFER

Det saknas inte rapportering på årsdagen av vansinneskörningen på Drottninggatan i Stockholm. Det som saknas är saklighet.

DN väljer att fokusera på islam: "Stoppa alla bidrag till islamister" lyder rubriken över ett debattinlägg vilket inte ens återspeglas i skribentens text. Och under vinjetten "Ett år sedan terrorattentatet i Stockholm": Statsminister Löfven vill öka kontrollen av asylsökande. Asylsökande är offer för terrordåd!

Varför lägger man så oändligt mycket energi på den terror som är så svår att stoppa, men tiger ihjäl eller pratar bort den terror som enkelt skulle kunna stoppas?

"Vi måste stoppa terrorn på våra gator" lyder nästa debattrubrik. Inte heller denna återspeglas i skribentens text. Jag däremot har verkligen skrivit om terrorn på våra gator, trots att jag från början förstod att det inte var korrekt nog för att falla DN på läppen:

De flesta som dödar på gator och vägar döms för "grov vårdslöshet i trafik" vilket förutsätter att de visat "uppenbar likgiltighet för andras liv". Efter något år är de fria att göra om det.

Varför är det mindre omänskligt att tänka "jag skiter väl i om någon dör, jag ska fram här" än att tänka "nu får någon dö, för jag ska uppmärksamma världen på hur vissa länder behandlar andra folk"? Kokar man ner det blir skillnaden närmast en fråga om åsiktsfrihet. Varför ska man ha livstid om man kör i 50 på Drottninggatan i Stockholm, men inte om man "Försökte köra på fotgängare" i "60-70 kilometer längs gågatan i Sollefteå"? För att man har en luddig politisk åsikt?

Det finns intressanta exempel där tingsrätten skriver att en sådan handling legat "mycket nära ett uppsåtligt handlande". Det finns för övrigt något som kallas likgiltighetsuppsåt. Varför är då de fyra familjemedlemmarna plus en ensam kvinna som dödades i ett terrordåd med lastbil i Skåne värda mindre uppmärksamhet och mindre livstidspåföljd än de fem dödsoffren i Stockholm? Med ordet Trafik framför kan vilka illdåd som helst bagatelliseras.

Den största skillnaden är att när etablerade och respekterade massmedier 'hänger ut' en ICKE dömd person anklagad för terror, med namn och foto och bakgrund trots att han nu är ofarlig eftersom han sitter bakom lås och bom, så tas det som ett självklart allmänintresse - vi måste ju få gotta oss i ett riktigt brott. När en liten tidskrift utan foto och bakgrund 'hängde ut' hundratals DÖMDA personer anklagade för terror, samtidigt som de rörde sig fritt ute i trafiken, så satte samma etablerade och respekterade massmedier igång en häxjakt där utgivaren hotades med mångmiljonskadestånd och polishämtning. Polis och åklagare satte igång utredningar som av justitiekanslern sedan konstaterades vara olagliga, men ingen ställdes till svars.

Det är ju inga populära åsikter jag för fram här, men det var väl heller inte för populära åsikter som yttrandefriheten var så viktig. Om det här inlägget till äventyrs publiceras så kommer det naturligtvis att bemötas med avfärdanden och bortförklaringar om uppsåt och 95 % "håller inte med" osv. Men jag skrev det heller inte för att vinna en debatt utan för att påminna om att det är många fler än 5 som drabbats lika hårt av terrorbrott i Sverige - snarare 5 miljoner.

Jag vill inte alls påstå att dådet i Stockholm är mindre allvarligt och blåsts upp alldeles för mycket, tvärtom, alla sådana här dåd borde få så stor uppmärksamhet. Men jag var nog den enda som efter ett år lade en blomma på Drottninggatan i Linköping, där en för mig okänd helt oskyldig människa föll offer för ett av alla dessa terrordåd - där polisen två dagar innan förutsett att terroristen verkligen skulle ta livet av någon.

Fredrik Flink

Ingenjör som insett att många "trafikolyckor" inte alls är några olyckshändelser. Jag är trött på att livsavgörande fakta förtigs eller förvrängs - vilket SD och andra Trumpnissar inte är sena att försöka utnyttja.

Sammanfattning: Varför är de fyra familjemedlemmarna plus en ensam kvinna som dödades i ett terrordåd med lastbil i Skåne värda mindre uppmärksamhet och mindre livstidspåföljd än de fem dödsoffren i Stockholm? Jag frågar inte för att vinna en debatt utan för att påminna om att det är många fler än 5 som drabbats lika hårt av terrorbrott i Sverige - snarare 5 miljoner.

Fredrik Flink 2018-04-07 (2 år och 2 månader efter terrordådet på Drottninggatan)
 
 
 
 

LEDARE 297:

FÖRSÖK MED DJUR

Det är med förundran man läser hur forskare ska försöka kommunicera med "intelligenta varelser" i yttre rymden. I och för sig är det intressant med universella språk, men de bör inriktas på någon som finns.

Till att börja med; har dessa forskare inga insikter i evolutionsmekanismer? Som jag tidigare konstaterat på den här ledarsidan så beror hela vår kultur på en enda sak: Träd. Hade det inte funnits träd så hade vi inte kunnat klänga i dem, vi hade inte fått händer, vi hade inte kunnat hantera så mycket i vår omgivning och därigenom heller inte utveckla vår hjärna.

Försök i stället med andra djur på samma planet som vi bebor! Om vi inte ens kan kommunicera effektivt med en schimpans som till 97 % har samma gener och till 99 % samma historia som vi - hur kan vi då inbilla oss att vi ska kunna kommunicera med dem som har helt andra gener och en fullkomligt annorlunda historia - om de alls existerar?

Till yttermera visso betraktar vi sällan andra djur som intelligenta eller ens värda att leva. Hur skulle vi då kunna förstå att en obegriplig utomjording är intelligent - och skulle vi visa henom någon verklig respekt?

Logiskt sett måste det uppstå utomjordiska civilisationer, säger en del forskare, eftersom sannolikheten för oändlig tid blir 100%. Det är ett argument på nivån
- Tusen miljoner mer än du kan säga!
Då har man inte förstått vad oändligheten innebär, t ex att avståndet dit också kan vara oändligt dvs vi kommer aldrig dit.

Oändligheten är inte definierad, det fick jag lära mig på högstadiet. Den kan innebära att något är möjligt, men den kan lika gärna innebära att något är omöjligt. Forskning är inte heller detsamma som vetenskap - man kan forska utan att det är vare sig vetenskapligt eller ovetenskapligt och man kan syssla med (t ex studera) vetenskap utan att forska. Forskning ska översättas med "research", inte "science".

Peter's principle var populär på 70-talet. En tjänsteman kommer att befordras till den nivå där hen inte längre är kompetent - för sedan blir hen inte befordrad längre men knappast degraderad heller. Vi har för lätt att tro att experter är experter på mer än vad de är experter på. En specialist är inte allvetande, tvärtom - hen är begränsad till sitt specialområde.

Det är genant att denna humbug tas för vetenskap. Visst kan man fantisera om utomjordingar, det är säkert bara nyttigt - så länge man inte tror att det är vetenskap! Nyttigare kan det vara att försöka komma på hur vi ska kommunicera till våra efterkommande - här på jorden.

Så i stället för att med självklar självpåtagen rätt tortera och döda intelligenta varelser - visa dem respekt genom att försöka kommunicera med dem! Börja forska på verkliga problem.

Fredrik Flink 2018-03-27
 
 
 
 

LEDARE 296:

EN OVÄNTAD ANKLAGELSE

Ryssland har framställt giftvapen som nästan dödat två personer i Storbritannien. Tror vi.

Sverige har framställt vapen som dödat tusentals personer i andra länder. Det vet vi.

Varför tror vi då att giftet måste komma från Ryssland och absolut inte från Sverige? Därför att vi inte vill tänka på att Sverige exporterat personminor?

För då måste ju utrikesministern bli synnerligen upprörd när ett stort i dubbel bemärkelse främmande land, som vi inte vet så mycket om, påstår att giftvapen kanske har framställts i Sverige - usch så obehagligt!

Det handlar inte alls om att vara naiv och tycka bättre om Ryssland - det handlar om att tycka sämre om Sverige. Då är det ju behagligare - och naivare - att tycka sämre om Ryssland.

Fredrik Flink 2018-03-22
 
 
 
 

LEDARE 295:

BEVISA DIN OSKULD!

I vårt omhuldade rättssystem ska man inte behöva bevisa sin oskuld. Det är en honnörsprincip - i praktiken gäller inte detta.

Vi kan börja med nödvärn - kan man inte själv bevisa att det förelegat en nödvärnssituation så döms man för mord om gärningsmannen avlidit. En annan sak är att man mycket väl kan dömas ändå, eftersom domstolen, utan att ha en aning om vad som hänt, får tycka vad den vill om hur lite våld man borde ha använt.

Men ibland blir det tvärtom, vilket bara bevisar att det är möjligt att göra så också. SD-riksdagsmannen friades i hovrätten just för att åklagaren inte kunde bevisa att det INTE förelegat en nödvärnssituation. Men det gällde ju bara ringa misshandel, där är beviskraven alltså högre än vid mord!

Knivlagen - om du kan bevisa eller till att börja med påstå att du skulle använda kniven till något lagligt så går du helt fri - om du inte själv påstår något så blir du automatiskt dömd pga av din tystnad. Påstår du rentav att du skulle använda kniven till det viktigaste som finns - att skydda ditt liv vid ett överfall - så blir du definitivt dömd och inte bara för brott mot knivlagen utan kanske för förberedelse till grov misshandel.

Alibi - var från början något som skulle vara till den misstänktes fördel. Nu används i stället avsaknaden av alibi - som egentligen inte betyder något alls - som ett ständigt återkommande argument för att den misstänkte är skyldig. De bevingade orden "Hen har inget alibi" hör över huvud taget inte hemma i en brottsutredning.

Och där sitter de allihop, poliser, åklagare, nämndemän, rådmän, justitieråd och justitieministrar och blåtiger och skakar på huvudet. För de vet säkert att systemet skulle braka ihop om de skulle kommentera oegentligheterna så att det uppmärksammades. Det behövs inte ens några juridiska finter.

Fredrik Flink 2018-03-06
 
 
 
 

LEDARE 294:

LIVET BÖRJAR INTE VID FÖDELSEN

Tänk att just abort ska vara ett så hysteriskt laddat ämne så att all logik faller bort. Till och med kvinnors rätt på arbetsmarknaden, som var (och är!) så viktig att värna.

Frågan huruvida något är logiskt, rimligt och humant har ersatts av frågan: Gynnar det abort? Abort är det nya rättesnöret, som tar fighten med all logik, rimlighet och humanitet!

Om du inte kan tänka dig att utföra en abort - ska du förlora jobbet då? Ja, enligt många abortförespråkare och s k feminister. Då ska man inte vara barnmorska, säger de. Då fortsätter vi hellre ha skriande brist på barnmorskor, vars arbete till 99 % består i att föda och skydda liv.

Om du inte kan tänka dig att utföra en avverkning i en nyckelbiotop - ska du förlora jobbet då? Då ska man inte vara skogshuggare, säger nog en del.

Men abort är ju lagligt! Avverkning i nyckelbiotop är också lagligt (däremot inte i ett biotopskyddsområde) !

Abort får enligt lagen bara utföras av den som är behörig att utöva läkaryrket, således inte av en barnmorska, hon får bara assistera. Den barnmorska som utför en abort "dömes för illegal abort till böter eller fängelse i högst ett år."

Den internationella etiska koden för barnmorskor föreskriver att "Barnmorskor kan avböja att delta i aktiviteter för vilka de hyser djupt moraliskt motstånd".

Här som på alla andra håll talas det för övrigt om "kvinnans" rätt. Men kvinnan har inga rättigheter, enligt svenska lagar och etiska koder. Inte den kvinna som ligger i livmodern, vilket är lika vanligt som att det ligger en man där.

Vidare är det tveksamt om varje barnmorska KAN assistera vid en abort utan att bryta mot den etiska koden: "Barnmorskan har, som en person med moraliskt värde, ansvar som inkluderar plikter av moralisk självrespekt och bevarandet av integritet."

Ellinor Grimmark och Linda Steen är sanna hjältar, som utsätts för rättsövergrepp, ljugande vittnen och enorma rättegångskostnader. I Norge är de helt accepterade och inget av detta hade hänt i något annat EU-land. Det handlar enbart om att i Sverige går av tradition staten alltid före individen.

Som jag skrev här för snart tjugo år sedan så är jag inte motståndare till fri abort, jag är motståndare till all abort, men erkänner att ett totalförbud kan göra det ännu värre än vad det är.

För övrigt har vi inte alls fri abort i Sverige, som många ser som ett faktum. Abort är förbjuden i Sverige, om barnet fyllt arton veckor, och det krävs synnerliga skäl för dispens.

Om jag just nu hade varit en 4-5 månader gammal människa, så hade jag dels förstås inte kunnat skriva detta, dels hade man kunnat uppsåtligen beröva mig livet utan att riskera att straffas för mord.

Enligt presidenten i Svea Hovrätt är det inte möjligt att avgöra juridiskt när livet börjar - det är alltså INTE så, som många tror, att livet juridiskt börjar först vid födelsen.

Fredrik Flink 2018-03-02
 
 
 
 

LEDARE 293:

DU BORDE SLÅ DIN FRU OFTARE

Om fler slog sin fru så skulle samhället få incitament för att hjälpa utsatta kvinnor. Det finns 1 argument till: Om man inte slår sin fru, vem ska man slå då - grannens fru?

Om det blev fler inbrott så skulle samhället satsa på att förhindra inbrott. Dessutom - om man inte får göra inbrott, hur ska man göra då - passa på när det står öppet?

Ingen borde gå i kyrkan - för då skulle kyrkan tvingas göra något för att fler ska gå i kyrkan!

Om fler hällde ut olja i sjöar och vattendrag, så skulle samhället tvingas ta fram miljövänligare olja!

Kristdemokraterna, detta lilla parti som ironiskt nog började som närmast ett miljöparti med ansvarsfulla idéer på 70-talet, havererade så småningom till ett rent fascistiskt parti som gått i bräschen för att kasta ut flyktingar och nu kallar dem som går i bräschen i klimatarbetet för "dumpuckon" som inte fattar att ju fler som flyger, ju lättare går det att ta fram bättre bränslen! Uppenbarligen för att kommunalrådet i "flygets huvudstad" ska få fler röster. För att det tvärtom leder till att man inte behöver ta fram bättre bränslen måste väl till och med hon ha fattat? Det går inte att ta fram särskilt mycket biodrivmedel, så ju färre som flyger, desto större chans att det räcker!

Fredrik Flink 2018-02-05
 
 
 
 

LEDARE 292:

MITT MÅL ÄR ATT HAN ALDRIG MER SKA RÖRA SIG FRITT I VÅRT SAMHÄLLE

Åklagaren i SVT: ”Mitt mål är att han aldrig mer ska röra sig fritt i vårt samhälle”.

Det rapporterades först som en trafikolycka - men så fort det kom fram att vansinnesföraren var från Uzbekistan så blev det ett misstänkt terrordåd!

Helt riktigt - det ÄR ett terrordåd. Hundratals människor dör i liknande terrordåd varje år i Sverige.

Det här är ingen jämförelse - det är exakt samma sak. Det är bara det att somliga kallar det för helt olika saker. Vissa offer anses mer värda än andra. Och samtidigt har man mage att säga att alla människor är lika mycket värda!

"En olyckshändelse" säger en del. Hur skulle det kunna vara en olyckshändelse när alla vet från början att det kommer att hända?

Det är patetiskt och skrattretande på samma gång - ena stunden är det en olyckshändelse, nästa stund är det ett terrordåd. Och som vanligt är det massmedia som styr hur folk ska tolka, eftersom all information kommer via massmedia.

I stället för att stävja allmänhetens vanliga bild att det är politiska terrorister och inte bilister man ska akta sig för, så underblåser man tvärtom denna uppfattning å det grövsta. Gång på gång kablar man ut bilderna från Drottninggatan i Stockholm - tror ni det avskräcker eller uppmuntrar framtida gärningsmän?

Kan det för övrigt vara så, att både mannen som utan några tecken på "radikalisering" sprängde sig själv till döds med gasoltuber nära Drottninggatan i Stockholm för några år sedan och den nu aktuella terroristen, i själva verket (vilket naturligtvis knappast någon vill föreställa sig) själva var utsatta för hot värre än dödshot? Om du inte gör det här, om du tar livet av dig för att slippa döda, så torterar och mördar vi din familj?

Det motsägs inte av min bild av IS. Och inte heller av att han inte mördade fler än 5 med en lastbil mitt i Stockholm, eller att han hade en värdelös "bomb". Och inte heller brukar gasoltuber explodera av sig själva. För en gångs skull rentav ett mänskligt motiv till ett trafikdåd - så det omhuldade uppsåtet saknas kanske här också. Vet du ens hur du själv skulle reagera? Det ska inte förvåna mig om det kommer fram i framtiden efter att i bästa fall ha avfärdats i dag. Jag hoppas i så fall bara att framtidens framtid lär av det.

Jag säger det om var och en som riskerar andras liv i trafiken eller i hemmet och som i dag i bästa fall får någon månads fängelse - eller något år när det redan är för sent - och jag säger det MINST lika seriöst som åklagaren säger det: Mitt mål är att han aldrig mer ska röra sig fritt i vårt samhälle.

Fredrik Flink 2018-01-31
 
 
 
 

LEDARE 291:

FÖRINTELSENS MINNESDAG 2118

Förintelsens minnesdag - vad kommer den att påminna om om hundra år?

Gasningen av 6 miljoner personer under några år i Tyskland - eller gasningen av tiotals miljoner personer varje år, som kanske inte upphörde förrän 2053 ?

Kan ni tänka er en filosof stå och förklara på SVT varför det inte bara var fördelar med att gasa ihjäl 6 miljoner personer? Det måste hen göra när det gäller de tiotals miljoner andra - och hen gör det också, på ett överraskande sakligt och rationellt sätt! Jag citerar Olle Torpman, doktor i praktisk filosofi:

"De viktigaste frågorna att ställa sig för att inte vara en hycklare är Vad är egentligen värdefullt? För vem eller vilka ska det här värdet värnas? De flesta jag känner som äter kött gör det därför att de själva tycker kött är gott att äta. Så det är ett argument, att det ger en njutningsupplevelse. Så att det verkar vara hållbart. Men är det relevant? Nja, vi tycker inte t ex att sadisten ska få slå någon bara för att att slå någon ger sadisten njutning. Frihetsargumentet är också med där och spelar in, jag ska inte ha någon annan som kommer och säger åt mig vad jag ska köpa i affären och vad jag ska stoppa i min mun.

Men - kan det då vara så att när du fattar vissa beslut så inskränker du andras frihet och inkräktar på andras territorium? Vi har alltid ätit kött och därför är vi rättfärdigade att fortsätta göra det. Även om det vore sant att vi alltid har gjort det, så skulle inte det vara ensamt relevant för att låta oss fortsätta göra det. Om män alltid har slagit kvinnor så är inte det ett rättfärdigande för män att fortsätta slå kvinnor. Och en idé är att människor är mer intelligenta än djur och därför har vi då rätt i och med vår överlägsna intelligens att dra nytta av de djur som har lägre intelligens. Men det finns människor, gravt senildementa, spädbarn, funktionsvarierade som inte är lika intelligenta som t ex schimpanser och grisar osv.

Om det inte skulle finnas några köttindustrier så skulle ju inte de djur vi föder upp i köttindustrierna finnas. Men som djurindutrierna ser ut i dag så är det här ett problematiskt argument. Varför? Jo, för att det lidande som är involverat i djuruppfödningen verkar i många fall åtminstone väga tyngre än den lycka som djuren hinner uppleva under sina korta liv. Det finns gränser för vad som kan krävas av oss rent moraliskt. Det kan inte krävas av någon att den inte ska äta kött om den inte kan överleva utan kött. Det kan inte krävas av någon att den ska äta sojabönor om den är allergisk mot sojabönor. Men det är få av oss som är på en öde ö och därför äter kött utan vi står där på Coop eller på Ica eller vad det nu är och väljer."

Mina ovanligt få kommentarer: Glöm inte att djur inkluderar människor - det är ett faktum, ingen åsikt! Om man inte inser att vi omöjligen kan veta något om intelligensen hos raser som vi inte kan kommunicera med, då är man inte intelligent! Och tro inte att sojabönor eller något annat särskilt livsmedel är nödvändigt bara för att man inte äter kött!

Tack SVT! För en gångs skull vågade ni gå förbi de vanliga klyschorna om nödvändigheten av att äta andras kroppsdelar! Så 2118 kan människor se att dessa insikter fanns redan för 100 år sedan - och det gjorde de redan för 100 år sedan också.

Jag är också mycket imponerad av att Leif GW Persson deklarerade att hade det varit i dag så hade hans moral hindrat honom från att börja jaga!

Hur möjliggjordes förintelsen av 6 miljoner människor? Hur kan någon åstadkomma världens värsta flyktingkatastrof i Jemen? Med precis samma resonemang som Stefan Löfvén som vill ha "ordning på svensk arbetsmarknad" genom rent fascistiska metoder som att missbruka polisen till att kasta ut flyktingar ur landet. Precis lika rimligt som det framstår för SD, precis lika rimligt framstår det säkert för Saudiarabien som väljer att utsätta människor för detta!

Än en gång - jag försöker inte utnyttja Förintelsens minnesdag till något annat, tvärtom, i stället för att låta den vara i passivitet försöker jag utnyttja den till att stoppa fler förintelser.

Men varför ska vi vänta i 50 år? Människor dödar andra djur 2 gånger i sekunden. Det är ju NU vi kan stoppa de kommande 50 årens grymheter. Men är det möjligt? Javisst - det har ju redan börjat!

Fredrik Flink 2018-01-26
 
 
 
 

LEDARE 290:

VAD TJUVAR GÖR

Det som tjuvar tar är nog det minst viktiga i sammanhanget. Värre är obehaget för de bestulna, framför allt i bostäder. Men vad få tänker på är det som påverkar oss mest av allt.

Om någon stjäl en livboj - vilket lär vara förvånansvärt vanligt - så är problemet inte att det kostar tusen kronor att sätta upp en ny. Problemet är att någon drunknar. Men inte kallas det mord för det.

Om någon stjäl en bil och kör iväg i full fart så är det brottet stöld som avgör hur länge han får sitta inne - inte den livsfara han utsatt utomstående för och snart kan upprepa igen - eftersom det inte betraktas som mordförsök vilket hade skyddat omgivningen i åtskilliga år.

Det finns en rubricering som lyder Sabotage - men det handlar om att man t ex blockerat en väg. Man kan undra hur lagstiftaren har fått det till att det är värre än att stjäla en livboj.

Om min cykel blir stulen så får jag kanske en ny på försäkringen. Men ingen kan ersätta att jag plötsligt inte kan göra det jag skulle, kanske var tvungen att göra just nu. Att det inte blir gjort kan vara en betydligt större förlust än värdet av cykeln, som är det maximala cykeltjuven får ut, förmodligen bara hälften. Tjuven minskar alltså tillgångarna, samtidigt som hen inbillar sig att hen ökar tillgångarna!

Men vi har ännu inte kommit till tjuvars mest dolda påverkan. Varje dag ska vi trycka in koder, kanske bli strandsatta för att koden ändrats, låsa upp dörrar som förr kunde stå olåsta, se oss om över axeln, släpa med oss våra väskor varje steg, tvingas skaffa bankkort som måste fungera för att personalen på tågen inte vågar hantera kontanter längre, bli utpekade genom falsklarm när vi lämnar en butik, bli ständigt varnade av skyltar om att "Vi polisanmäler alltid snatteri", betala onödigt höga försäkringspremier och inte kunna växla in sedlar vi lagt undan om vi inte kan redogöra för var de kommer ifrån.

Allt detta har tjuvar åstadkommit, inga andra än TJUVAR ! Och det handlar inte om någon oavsiktlig påverkan utan tvärtom systematiskt och långvarigt undergrävande av trygghet och ärlighet.

Tjuvar är idioter, det kan många hålla med om. Men tjuvar som tror att de bara tar värdet av det stulna är fullkomliga idioter.

Man kan visserligen fråga sig om de som satt upp alla lås och koder och larm och skyltar någonsin fattat vart det skulle bära hän. Men de är snarare själva lurade.

Ingen blir tjuv pga samhällsklimatet - men varje tjuv gör sitt bästa för att förstöra samhällsklimatet! Det är inte samhället som gör så att tjuvar blir som de blir - det är tjuvar som gör så att samhället blir som det blir.

Bäst att berätta att jag själv är dömd för stöld en gång. Inte för att någon skulle kunna hitta det i ett register, det har gått för lång tid sedan dess, utan snarare för ärligheten. Men jag stal just för livbojens skull. Om man nu kan stjäla personer - vi fritog 11 inlåsta från ett laboratorium i Solna.

Någon har räknat ut att om man låste in de värsta hundra eller tusen tjuvarna i landet så skulle stölder närmast upphöra. Sedan kan hur många kriminologer och ideologer som helst säga att det "inte hjälper". Nej, det är klart, de kan ju börja stjäla av varann på anstalten. Så kanske de börjar begripa någonting.

Fredrik Flink 2018-01-22
 
 
 
 

LEDARE 289:

SKOGEN - DET PERFEKTA HYCKLERIET

Hyckleriet är sällan så utstuderat som när det gäller skogen. Rena 1984. Kalhuggning är naturvård. Natur är industri. Skövling är rationellt.

Skog betydde förr en naturtyp kännetecknad av hög, ganska tät vegetation och stor variation i flora och fauna.

Skog betyder i dag ett virkesförråd under tak. Dvs ett tak av löv eller barr.

Människan har i kanske en miljon år huggit ner träd för att få byggnadsmaterial och bränsle. I dag hugger man inte ner träd. Man hugger bort skog. Man nöjer sig inte med att ta ut en del träd utan man tar helt enkelt bort hela skogen, som om den bara vore - ett virkesförråd.

Tänk om man skulle elda upp alla möbler för att man tror att det är enda sättet att hålla huset varmt och sedan låta det stå så tills man får råd att köpa nya möbler? Jamen där bor vi ju, vi bor ju inte ute i skogen...

Det talas om att vi skyddar så mycket skog. Faktum är att det finns u-länder som skyddar en större andel av sin skog! I Sverige har vi till och med naturreservat där kalhuggning är fullt tillåten. Det klankas på nyckelbiotoper - inte för att man inte får hugga där för det är fullt lagligt, utan för att knappast någon vill köpa virket - det finns ingen marknad för det! FSC-märkning rensar bara bort de värsta avarterna och garanterar inte alls att virket kommer från ansvarsfulla källor. Otaliga skogar har skövlats och virket sedan FSC-märkts.

Faktum är att nästan hälften av alla avverkningar i Sverige inte bara bryter mot märkning utan är direkt olagliga. Det har Skogsstyrelsen konstaterat. Sedan står ministrar och orerar om att i Sverige har vi minsann hårda krav på skogsbruket! Ja - avkastningskrav.

Stora skogsbolag, som statliga Sveaskog, skryter om naturvård, hänsyn och öppenhet. Totalt hyckleri. När privatpersoner tvingas uppmärksamma dem på att de missat att en skog de tänker kalhugga i själva verket är skyddad, svarar de bara "Vi finner inget som tyder på att Brännliden skulle ha varit avsatt som hänsyn." De svarar inte på brev trots tiotals påminnelser. De slingrar sig, låtsas och svarar på något annat.

Om man för ett tjugotal år sedan frågade en "skogligt utbildad" människa så fick man höra att kalhuggning är enda sättet att bedriva skogsbruk om inte skogen ska bli förstörd! I dag talar de inte lika gärna om det. Självaste Skogsstyrelsen har nämligen börjat tala om "hyggesfritt skogsbruk". Det är fullt möjligt och det finns inga som helst ekologiska, biologiska eller naturvårdsmässiga skäl att kalhugga. Enda problemet är att man inte har lika mycket data och erfarenhet av det. Kanske blir virket dyrare. Jag har försökt att få köpa virke dyrare för att det kommer från gallringsbruk men det gick inte! Det var inte efterfrågan som fattades utan utbud.

Ett särskilt bedrägeri begår skogsnäringen när man slentrianmässigt påstår att de anställda hotas för att någon spikat i ett träd. Det är hög tid att detta reds ut.

För det första måste man ALLTID räkna med att det kan finnas spik eller andra främmande föremål i trä. Någon kan ha byggt en koja eller satt upp en gungställning. Att såga som om det vore riskfritt är ansvarslöst. Det är arbetsledaren som har ansvaret, inte den som satt upp en gungställning. För det andra har godkända motorsågar kedjebrottsskydd och kastskydd och operatören handskar och visir. En kedja kan gå av utan spik. För det tredje har det, såvitt känt, hänt 1 gång i världshistorien att en person har dödats av en spik i ett träd - och det var för att han stod för nära på ett sågverk, inte ute i skogen. Det handlar alltså inte om risker, det handlar om avsikten att skydda träd vilket misshagar en del så till den grad att man tar till rena myter för att smutskasta sina motståndare.

Ett kedjebrott tar tid och minskar därmed lönsamheten, för att inte tala om sågblad i ett sågverk. Dessutom lär trädet bli värdelöst som råvara dvs mycket mer värdefullt som naturvårdsobjekt. Nu tar de flesta skogsaktivister säkert avstånd från spikning, antingen för att de tror på den här skrämselpropagandan, eller för att de tror att andra tror på den. Men personligen skulle jag inte ha något emot det så länge skogsplundrarna drar fram som rövarband. Enda begränsningen är att inte ens enstaka spikade träd kan sågas ner. Men man hinner kanske ändå inte spika mer än vartannat. Den som ändå tvekar om risken kan se till att sätta spiken fullt synligt.

Jag föreslog för länge sedan att det skulle lagstiftas om att information skall lämnas på platsen två månader innan ett hus rivs eller träd huggs ner. Nu finns möjligheten att gå in på https://minasidor.skogsstyrelsen.se/skogskartan/ Markera Avverkningsanmälan två gånger så får du se alla områden större än 0,5 hektar som planeras att kalhuggas inom 6 veckor. Detta har kritiserats, bl a i en insändare i Västervikstidningen vilket fick mig att upptäcka ett stort och extremt värdefullt område i närheten. Det hela slutade oväntat - nästan hela området är i dag biotopskyddsyta!

Vi som bryr oss om skogen får räkna med att, som så ofta, betraktas som de värsta busar, drömmare och rättshaverister - men tänk på en dag i framtiden när inte en utan tusentals människor är tacksamma för att vi inte accepterade att just den där skogen skulle utplånas. Det händer ofta och det är självklart då, men ändå tänker knappast någon på det i förväg.

Det bådar gott att skogsindustrin ser sig tvingade att gå ut med stora annonskampanjer. Det är nya tider på gång.

Fredrik Flink 2018-01-16