FRITT FRAM       ISSN 1403-1582   Publ 2017-03-01   Uppdat  2017-12-20   informed    IT NU    CYKEL o SPÅR    KALENDERNYTT     KONTAKT

forts Fritt Fram:s ledarsida

Gamla ledare!

 

LEDARE 288:

RECEPT - SÅ ATT DEN SOM SKA HA MEDICIN INTE FÅR UT DEN MEDAN DEN SOM INTE SKA HA MEDICIN FÅR TAG PÅ DEN ÄNDÅ

Den längsta och krångligaste rubrik vi haft i Fritt Fram - passar utmärkt!

Inom sjukvården är det legio att administrationen kommer i första hand, vården i andra hand - undantaget förhoppningsvis när blodet sprutar åt alla håll. Då kan man vänta någon dag med betalningen, men inte annars. Att det kostar mer än 100 kronor att administrera de 100 kronorna i patientavgift spelar ingen roll, det måste ändå göras innan det kan bli någon vård.

Men det är ännu tydligare när det gäller recept. Den ursprungliga tanken är naturligtvis god - man ska få den medicin man ska ha, varken mer eller mindre och inte något annat. Det betyder dock inte att det fungerar så.

Uppenbarligen missbrukas det hur mycket mediciner som helst, alldeles obehindrat av att den är receptbelagd. Denna anledning att tvingas receptbelägga kan man alltså bortse ifrån.

Är det således verkningslöst att det krävs recept? Inte alls, det har högst väsentliga verkningar. Människor som redan är sjuka och oroliga - eller när det gäller psykofarmaka ofta nervösa och utsatta - ska kontrolleras in absurdum innan de får ut sin medicin! Många gånger leder det till att man inte får den medicin man ordinerats - även om det är medicin som helt enkelt inte är möjlig att missbruka. Men det gör väl inget - de formella kraven på recept har ju uppfyllts!

För tjugo år sedan skulle man ha skrattat åt tanken att kräva legitimation på apoteket! Men redan för tio år sedan blev jag nekad enbart därför att min legitimation gått ut något år tidigare! Och om någon i det läget går och tar livet av sig, ja, då får man väl helt enkelt trycka ännu hårdare på hur viktigt det är att inte ta livet av sig och att det alltid "finns hjälp att få" - nästan i klass med propagandan i forna öststater. Inget formellt fel har ju begåtts. Det är fullt lagligt att inte acceptera en legitimation som gått ut - och det är fullt lagligt att ta livet av sig! Det är ingens fel...

"Som patient är du aldrig ensam" står det på vårdföretagets hemsida. Ännu en av världens snällaste lögner. Jo, ensam är precis det man är, jag kan själv inte hitta ett bättre ord. Och den som överlever vården är inte "psykiskt skör" eller tillhör någon "svag grupp" utan är bevisligen omänskligt stark. När vården i en desperat situation bara meddelar att "Jag kan inte göra något åt det och det kan ingen annan heller" är det svårt att inte tänka på reklamens "Att prata med oss ger hoppet åter!"

Ibland kan det vara svårt att få folk att ta medicin. Jag förstår det. Jag har själv övervägt att sluta med vissa mediciner just för att det är så krångligt att få ut dem, det har varit mer belastning än nytta.

Givetvis ska man inte kunna hämta ut narkotikaklassade preparat utan recept. Men de allra flesta mediciner är varken narkotikaklassade eller särskilt farliga. Att huvudvärkstabletter säljs utan recept är nog mest en smaksak, de kan ju ge livshotande leverskador i högre doser.

Kanske handlar det ytterst om det gamla vanliga - människor 'klarar inte' att ta ansvar, det måste vi ha politiker till. Och det viktiga är inte att åtgärda något, utan att framhålla hur väl det redan fungerar!
 

Fredrik Flink 2017-12-20

 

 

 

 

LEDARE 287:

LIKHETER MELLAN NAZISTER OCH FRITT FRAM

1. Vi är inte "politiskt korrekta". Skillnaden är att nazister inte är humanitärt och intellektuellt korrekta nog för att fatta att "politiskt korrekt" inte har med invandring att göra. Moderaterna (utläses numera "de omåttliga"), riksdagens tredje fascistparti och ljusår från Reinfeldt, är i hög grad politiskt korrekta - ändå protesterar man när den fascistledda regeringen till sist går med på att låta några få flyktingar få leva.

2. Vi "får inte komma till tals". Ingen publicist publicerar något från oss, för det är inte intressant och kommer från fel håll, vi är inte etablerade. Nazisters böcker rensas bort från bokmässor - mina böcker rensas bort från bibliotek och väntrum. Tror ni det är av samma anledning? Sverige är det enda land där jag smugglat in böcker! Det handlar inte om hur man skriver. Jag har fått mer beröm än jag önskat och jag hade högsta betyg i svensk skrivning - det jag skriver kan ändå inte spridas. Jag har fått in många insändare under åren, men så började redaktörerna ändra i dem och nu stoppas t ex allt som handlar om Sverigedemokraterna, såvida man inte välkomnar dem som ett fullvärdigt parti.

3. Titlar betydde mycket förr - och de betyder ännu mer nu! Utan en akademisk titel göre man sig icke besvär. Då ska man äta, sova, jobba, supa och kanske klaga på hundbajs, det är vad man duger till. Gör man något annat så är man knäpp. Värst är emellertid att ha en titel som nazist (fast det låter ju spännande), insändare (jaja) eller rättshaverist (skäms).

4. Vi sätter upp små klistermärken på lyktstolpar osv som ibland rivs ner systematiskt - för att någon tror att allt som är annorlunda kommer från nazister?

5. Nazister gör som Expressen och Aftonbladet, publicerar uppgifter om personer som de misstänker fast de inte ens är åtalade, jag publicerar offentliga handlingar om personer som dömts för grova allmänfarliga brott (för övrigt det i särklass mest nedladdade materialet). Men nazister gör det anonymt.

6. Vi använder begrepp som svensk (.info) och frihet (.net) som jag vägrar låta dem få monopol på.

7. Vi avfärdas som "extrema" vilket bara betyder utanför och säger allt om den rådande kulturen - ingen får stå utanför men få får vara med. Det spelar ingen roll vilken sida man står på, är man extrem så skall det tagas avstånd.

8. Vi kallas "högerextrema" respektive "vänster" trots att det inte har med vänster och höger att göra. En skillnad är att jag kallas vänster av högern men höger av vänstern.

9. Vi presenterar alternativa fakta. Jag rättar felaktigheter men det betraktas som konstiga synpunkter.

10. Vi misstror massmedia och försöker skapa alternativa media. Jag för att bryta massmedias monopol, de för att kunna odla sina myter ifred.

11. Vi föraktar politiker. Jag för att de upphöjer sig till en särskild samhällsklass som inte behöver befatta sig med vanliga människor, nazisterna för att de inte gör tillräckligt för att förverkliga de nazistiska idéerna.

12. Vi visar förakt för det "demokratiska" samhället, de tycker det är för demokratiskt, jag ser att det inte alls är demokratiskt.

13. Vi kanske är människor som tidigare i livet blivit svikna och kränkta, men vi har helt olika sätt att ta itu med det - att göra likadant med andra eller att göra tvärtom.
 

Fredrik Flink 2017-12-08

 

 

 

 

LEDARE 286:

MED ALLA TÄNKBARA MEDEL

Det här är en sån där ledarartikel som får de kulturellt korrekta att sträcka på sig och som papegojor upprepa vad som är - kulturellt korrekt. Men jag känner mig tvingad att välja bort det kulturellt och politiskt korrekta för att inte offra det förnuftiga och medmänskliga.

"75 % av svenskarna ansåg enligt en sifo-undersökning på 80-talet att den som blir överfallen ska ha rätt att försvara sig med alla tänkbara medel. En självklarhet. 75 % av svenskarna skulle därmed dömas till fängelse för uppvigling till mord! En självklarhet för åklagare och domstolar som sett till att massor av oskyldiga våldsoffer nu sitter inspärrade på landets fängelser." skrev jag för 15 år sedan. Jag har i ett flertal tidigare ledare genom åren behandlat fall där den som vågat ingripa dömts med självklarhet för påstådda grova brott, trots att det inte alls varit uppenbart oförsvarligt - vilket i korthet är det juridiska rekvisitet för att kunna döma någon som bara handlat i nödvärn - utan tvärtom i högsta grad försvarligt. Det hypotetiska fall jag nu kommer att beskriva går mycket längre - men är fortfarande fullt försvarligt.

Jag blir vittne till ett överfall på en mörkhyad person. Det mörkhyade säger inget om henom, men det säger allt om dem som överfaller henom. Det handlar inte om att de skulle ha fobier som xenofobi eller afrofobi eller att jag skulle vara någon -ist. Det handlar om handlingen i sig och om att de som överfaller henom är rasister, kolorister och terrorister, ett omedelbart hot mot alla oskyldiga människor. Jag varnar en gång, vilket bara leder till att ett överfall på mig själv blir omedelbart överhängande. Jag drar och skjuter de tre våldsmännen i huvudet, för att inte riskera att de överlever och tar livet av mig eller den överfallne. Fullt korrekt. Att jag i verkligheten skulle handla så korrekt är jag inte säker på, men detta är en hypotetisk beskrivning avsedd att väcka tankar hos kulturellt och politiskt korrekta. En from förhoppning.

Vilka fel kunde jag ha gjort? Jag kunde ha misstolkat hela situationen och ingripit för tidigt. Det gjorde jag inte. Jag bevittnade inte bara rasistiska tillmälen utan även slag och sparkar. Jag kunde ha glömt att varna. Det glömde jag inte. Jag kunde ha siktat så att oskyldiga kommit till skada. Det gjorde jag inte. Men samtliga dessa fel kunde ha varit förlåtliga och domstolar har i andra fall översett med värre grader av misstag.

Så sätter det i gång. I stort sett hela samhällsapparaten ställer sig på förtryckarnas sida - bara för att tre av dem upphört att vara förtryckare. Tre människor är döda - det händer varje dag, många gånger om och helt naturligt - är det inte viktigare hur och varför man dör och huruvida man själv fått välja det? Och för en gångs skull är man överens med dem som kallar sig inkorrekta. Nazisterna kallar mig rasförrädare och hotar med raskrig - utvisning är ju inte aktuellt eftersom jag är svensk vilket de talar tyst om. De kulturellt korrekta talar om en tragedi för de närmast sörjande, kanske uppriktigt, kanske mest för att de är kulturellt utslätade - ingen talar om de som hade blivit närmast sörjande om jag låtit de nu avlidna döda den överfallne genom att jag pliktskyldigast valt mun eller knytnävar som vapen. Då hade det i bästa fall blivit en notis, ännu ett rasistdåd, nu blir det halva förstasidan, ett vansinnesdåd! Ingen talar om vad jag eller den överfallne utsatts för eller hur vi mår.

Tingsrätten talar om att det kan ha varit en nödvärnssituation men att det jag(!) gjort under alla förhållanden är uppenbart oförsvarligt. Det första följer av lagen, det andra följer av lekmäns tyckande och kulturella läggning - det är nämligen de som avgör vad som är "uppenbart oförsvarligt". Med andra lekmän hade det varit juridiskt korrekt och helt enligt lagen att fria mig. Några medaljer medger inte lagen att domstolen delar ut. Jag är ingen hjälte, det var lätt för mig med pistolen, däremot gör samhället så att jag blir martyr, till skillnad mot de kräk som nazisterna hyllar.

Min egentliga förhoppning är att det där ute finns några få individer som inte bara kan tänka själva utan också vågar tänka själva och inse att det här var ett tragiskt angrepp som var väldigt nära att sluta mycket värre. Så behöver det inte göra det i framtiden.

 

Fredrik Flink 2017-12-01

 

 

 

 

LEDARE 285:

SKA MAN STRAFFAS FÖR ATT MAN INTE RISKERAT ATT SKADA NÅGON?

Är vi så få som ser vad som håller på att hända? Är vi så få som förstår skillnaden mellan tanke och handling, skillnaden mellan att precis bara göra en teckning å ena sidan och å andra sidan att tvinga barn att agera förlaga vid fotografering?

Det är inte länge sedan man brukade säga att allt som inte skadar någon är okej. Tecknad "barnpornografi" utan mänsklig förlaga kan omöjligen skada någon. Ändå är den uttryckligen förbjuden - i Sverige - redan i dag! Domstolsledamöter ska sitta och avgöra om det är pornografi eller inte och på grundval av hur pendeln slår - är ledamöterna pedofiler? - kan oskyldiga människor antingen gå ut som fria eller kastas i fängelse i åratal. Man kan lika gärna kasta tärning.

Nästa steg är ett uttryckligt tankeförbud. Dåvarande justitieminister Beatrice Ask sa: Även om det bara är tecknat så är det ju fortfarande en kränkning mot barn! Så om jag tänker något, är det också en kränkning mot barn? Vem ska avgöra det? Och om det inte går att bevisa, är jag då en sexualbrottsling som sluppit undan? Jag kan ju omöjligen bevisa att jag inte är det!

Om inte redan 90 procent av svenskarna stått på barrikaderna mot barnpornografi så hade säkert jag gjort det. Nu behövs mina insatser bättre för att visa att det gått alldeles överstyr.

En del tycker att omsorgen om miljön gått för långt. Men för att kunna jämföras med detta skulle man förbjuda människor att andas - eftersom de då släpper ut koldioxid. Eller som SD säger, eftersom bara 99 % av invandrarna är någorlunda laglydiga medan hela 99,5 % av ursvenskarna är någorlunda laglydiga, så måste vi stoppa invandringen! Skiter jag i miljön och laglydnaden genom att påpeka det orimliga i sådana resonemang?

Det är tur att det finns pedofiler. Vem vet vilka som annars skulle drabbas av pedofobernas hysteri?

 

Fredrik Flink 2017-11-24

 

 

 

 

LEDARE 284:

JAG ÄR EN NEGER

Kunde Kennedy säga "I'm a berliner" offentligt, I Berlin, så… Såvitt jag förstått så var det en ren lögn. Tänk om han i stället hade sagt "We must not use the B-word" med tanke på hur förstört Berlin var. Tänk om vi skulle förbjuda svenska flaggan i stället för att ta tillbaka den från nazisterna.

Jag är en neger. Pinsamt att behöva förklara det, men som situationen är - jag säger det i solidaritet med dem som kallas negrer. Varför inte "Jag är N-ordet"? Därför att jag i så fall får de flesta att i onödan tänka "neger" och fortsätta tillmäta hudfärgen överdriven betydelse - genom att uttala det reducerar jag i stället ordets laddning.

Och jag vägrar säga "svart" om en människa för att hen är mörkhyad. Vad är det för fel på perfekt particip? Det talar om att det bara gäller huden som inte ens den behöver vara svart. "Neger" anger åtminstone att det gäller en människa - hur kan vi nedlåta oss till att kalla en människa "svart" när vi inte ens vill säga "neger"? Politiskt och kulturellt korrekt - i övrigt helt fel.

Tänk om jag skulle skriva en roman om 90-talets svenska nazister? "Jävla n-ordsknullare!!! skrek han." Eller förlåt, "J-ordet n-ords-k-ordet!!! s-ordet han." menar jag förstås. Man får inte svära, man får inte säga neger, man får inte använda könsord och det finns ingen anledning för någon att skrika. Varför inte lika gärna förbjuda hela svenska språket, i rättvisans namn?

Svenska Språknämnden har legitimerat ett ord som "russindisko". Ålderdiskriminering - tänk att man ska behöva påpeka att det inbegriper förtryck pga låg ålder! - är helt "okej", men vi måste bokstavligen bränna böcker som innehåller ord från Svenska Akademiens ordlista! För att inte tala om - ja, bokstavligen just för att inte tala om - den enda verkliga rasismen, att diskriminera de enda som inte är av samma ras som vi - vi kallar dem djur! Det är det värsta med den här "korrektheten" - eliten försöker slippa ifrån sitt ansvar för rasismen - genom att fokusera på att alla ska undvika vissa ord!

Jag hoppas verkligen att barnen i skolan får lära sig ordet "neger", att det betyder svart, hur ordet har använts och att knappast några människor är svarta utom möjligen utanpå! Och utan att rikstidningarna slår upp att "11-åringar uppmanades att böja rasistiskt ord som läxa" - därför att en liten elit behagat tycka illa om ett ord!!!

Jag blir matt när jag inser att det kunde ha varit jag som föreslog ordet "n-ordet". Jag vill inte fördöma dem som föreslog det, fast det var kanske inte så bra. Men förbjud nu för allt i världen inte ordet "n-ordet" också!

Jag är en neger. Ska jag inte få finnas?

 

Fredrik Flink 2017-11-17

 

 

 

 

LEDARE 283:

MINNS NI - ELLER PÅMINNS ?

Minns ni hur det gick till på skolgården? Annars har ni missat det väsentliga i livet och samhället.

Men ni har goda chanser att bli påminda, för det finns en kopia. I vuxnas kultur.

Människor som inte alls hade gjort något fel, inte var korkade, inte provocerade, betraktades som hopplösa, som ett skämt. De snälla log överseende mot dem. De onda misshandlade dem fysiskt och hotade dem ständigt till livet. Till skillnad från de riktiga människorna, de som 'hängde med i gänget', de som accepterades, de smarta.

Inte så konstigt, de hade ju fel färg på mössan, fel skor och gick inte riktigt att få kontakt med. De var inte alls okunniga eller omedvetna. Tvärtom var det de enda som var medvetna om vad människor gjorde med dem. Det enda de inte riktigt begrep var hur människor förväntades bete sig och varför. Verklighetens underklass. Och lärarna såg inte vad som hände utan hade fullt upp med annat.

Men sånt växer man ju tack och lov ifrån? Tvärtom, man växer in i det. De onda har bara fått helt andra resurser, de kan tortera kvinnor och köra bil berusade och ständigt hota människor till livet och de snälla försvarar dem, säger visserligen att det är förkastligt, men utnämner dem till olyckshändelser och håller dem om ryggen så att de kan fortsätta hur länge som helst.

De snälla har blivit kulturpersonligheter eller åtminstone inflytelserika med hög social kompetens och erkännande från varje människa som inte själv vill hamna på botten. De har höga poster där de inte behöver svara när någon söker dem, ett brev från en ovanlig människa, ett kuriosum som kan sättas i en pärm men absolut inte ändra på något.

Inte så konstigt, hen är ju röd där hen skulle vara blå, ger inte rätt associationer, beter sig inte som förväntat, hen är ju rättshaverist. Och ledarna ser inte vad som händer utan har fullt upp med annat.

 

Fredrik Flink 2017-11-10

 

 

 

 

LEDARE 282:

HITLER HADE APPLÅDERAT

Två riktiga skräckexempel på vart kulturell och politisk korrekthet kan leda.

Byggföretaget Skanska bestraffar medvetet helt oskyldiga människor för att andra människor har sagt saker till en kvinna.

Programledaren Lasse Kronér hade under ett år ett förhållande med en kvinna som enligt henne inte blev helt lyckat eftersom de ett år tidigare varit kollegor. Därför kan SVT inte visa programmet längre!

Genom hysterin som #metoo skapat så passar många på att anmäla allt som inte stämmer med deras fanatiskt feministiska världsbild. Eftersom det anmäls, så utgår sedan folk från att det är ett brott.

Mitt i denna röra av aprilskämt finns verkliga ofredanden som kommer i skymundan eller helt enkelt förväxlas med struntsaker.

Hitler hade applåderat - man han är död.

Jag kan just nu inte göra annat än att helhjärtat ställa mig på de utpekades sida. Håll ut, så kommer det bättre tider, när ni får upprättelse! Det finns också hjältar, som vågar gå mot strömmen, även om en del kanske går väl långt för att väga upp saken från häxprocessernas nivå. Det är ändå modigt med tanke på de sociala konsekvenserna.

 

Fredrik Flink 2017-11-03

 

 

 

 

LEDARE 281:

MYNDIGHETER GÖR INTE FEL

Minister efter direktör beklagar djupt att en asylsökande tagit livet av sig för att inte bli deporterad till en plågsam död. Ingen beklagar med ett ord att programledaren Janne Josefsson hittat som han säger "bara en" avvisad som redan dött i Afghanistan. Är en människa inte värd någonting alls - när en svensk myndighet bokstavligen tagit livet av henne? Vi måste visitera bättre och hålla henne inlåst så att hon inte skadar sig själv - för det ska vi göra, det måste gå rätt väg!

Direktören säger att en svensk myndighet självfallet aldrig skulle skicka någon i döden. Faktum är att det skett många gånger, Janne Josefsson bevisade en av dem. Om det stämmer att en svensk myndighet aldrig skulle skicka en ung människa i döden - hur kan det då komma sig att just Sverige är det land i världen som flest gånger dömts för brott mot FNs tortyrkonvention?

Min insikt om att myndigheter fattar beslut som är direkt felaktiga och inte har något med verkligheten att göra, struntar i fakta och slarvar ifrån sig ärenden, kom inte av något jag läst på nätet. Den kom inte av något jag hört eller fått en känsla av. Den kom när staten hellre ville sätta mig i fängelse än att låta mig göra vapenfri tjänst. Jag älskade myndigheter och tog för givet att beskedet var positivt när jag fick kuvertet i min hand. Saken var ju helt uppenbar. Men beskedet var negativt, dvs avslag.

Påtagligt gemensamt med asylsökande hade jag också att bara jag själv vet, myndigheter antar bara. Det är nog den vanligaste och allvarligaste missen man gör när någon nekas asyl. Många tycks acceptera att myndigheten tagit reda på hur det förhåller sig, medan den asylsökande bara tror eller tycker att han behöver skydd! Det är i alla fall den inställningen som avgör liv eller död.

Så småningom har myndigheter övertygat mig om att det inte alls var något undantag. Även om jag är unik så kan jag inte vara så in i helvete unik att alla beslut bara drabbar mig! Jag är numera fullkomligt övertygad om att det snarare är regel än undantag att myndigheter fattar beslut som är uppåt väggarna felaktiga. Och de svenskar som sedan använder dessa beslut för att slå aktivister i skallen med, har kanske inga andra argument. "Myndigheterna har ju redan sållat bort dem som har asylskäl"!

"Vi gör bara vårt jobb" är den mest patetiskt insiktslösa ursäkten. Det är ju det som är hela felet - ni gör bara ert jobb och ingenting annat av allt annat ni kan göra för att rädda liv! Inte blir det bättre av att sådana stupida ursäkter numera får stå oemotsagda. Det är inte ni som är tvingade, ni kan säga upp er eller i värsta fall arbetsvägra och ta ert straff utan att riskera att dö.

För att inte tala om migrationsministern som i bästa 60-talsstil står och orerar om att Sverige är bäst i världen och tar emot alla flyktingar och att regeringen samtidigt står fast i sin övertygelse. Det landar i att har du fått ett avslag så ska du ut! Precis som de aggressiva nazisterna som demonstrerar mot de unga afghanerna som hotas av avrättning. Hitler hade knappast formulerat det annorlunda, fast det här var ju på svenska. Och statsministern byter ståndpunkt allt efter SDs opinionssiffror. SD ska aldrig få någon makt - nej, för man kan inte få något som man redan fått.

Att du dör spelar ingen roll, för vi har myndigheter som fattar rätt beslut. Och att FN dömt Sverige fler gånger än något annat land för brott mot tortyrkonventionen, det är det över huvud taget ingen som andas om! Jag får bara ännu svårare att förstå varför Sverigedemokraterna ska behövas. Vi har ju redan Socialdemokraterna.

 

Fredrik Flink 2017-10-27

 

 

 

 

LEDARE 280:

#METOO UCH

Det jag vänder mig emot är hela hysterin omkring det. Och den mest systematiska könsdiskriminering som skådats. Det är så symptomatiskt, det säger allt om massmedia och ingenting om något annat. Jag tror aldrig förr jag har sett så många underrubriker på en förstasida.

Tänk om jag skulle ha anmält eller skrivit om alla tillfällen någon lagt sin hand på min arm eller kramat min hand när vi gått av dansgolvet eller lagt kinden mot min och det var inte ens Dirty Fox.
- Så där får du väl inte göra!! Jag är här för att dansa, inte för att ha sex! Jag ska anmäla dig din jävel, och hänga ut dig på #metoo !

Nej, visst, nej, jag är ju man. Tänkte inte på det. Jag glömde att det inte längre heter könsdiskriminering, numera heter det feminism. Det är mycket enkelt - om en kvinna klagar på övergrepp så är det bevis för att ett brott begåtts - om en man gör samma sak så är det ett sabotage "med enda syftet att underminera kvinnors berättelser". Kvinnor är förtryckta och män är förtryckare, och den som ifrågasätter det är också förtryckare, för kvinnor har ju faktiskt lägre lön än män.

Nu gäller det inte bara beröring. Man får inte vissla, för kvinnor är inte objekt, enligt SVT. Konstigt - så man brukar vissla så fort man ser en sten eller ett hus, ett objekt!? Man visslar för att visa uppskattning men det finns en rörelse som kallas feminism som kräver att kvinnor uppfattar det som att de är objekt! Kan det bli vansinnigare?

Det är ett brott att vägra ta en kvinna i hand och snart är det ett brott att ta en kvinna i hand! Jag behöver väl inte påpeka att den här ordningen skadar både kvinnor och män, vi råkar vara människor. Är det något som underminerar offers berättelser så är det andras våldsamma överdrifter som gjorts politiskt korrekta.

Människor måste få röra vid varann - så länge man inte undanbett sig - utan att det kallas för övergrepp. Att hålla fast eller beröra genitalier är något helt annat. Jag tror hela skalan finns representerad bland de hundratusentals som skriver, från helt oskyldiga vardagliga beröringar som man väljer att tolka som sexualbrott, till verkligt tvång som naturligtvis ska beivras. Men hysterin gör det svårt att skilja dem åt. En sexuell beröring är ju faktiskt en akt av kärlek - även om den missförstås - därmed inte sagt att kärlek alltid är en godtagbar ursäkt.

När jag nämnde namn på människor dömda i domstol för livsfarliga brott, så skrev en stor dagstidning att jag kunde få betala mångmiljonskadestånd och man lät dessa komma till tals - anonymt förstås - för att de var så kränkta. Det blev inget skadestånd, det var ju inte jag som begått brott, men polis och åklagare bröt mot lagen (för att sätta munkavle på mig), det konstaterade Riksåklagaren senare. När andra nämner namn på människor som inte är dömda och inte ens åtalade eller förhörda för något som inte ens är något brott bara för att det inte uppskattats, då slår tidningarna upp det som ett avslöjande av kriminella, och underförstått att halva mänskligheten är kriminell och måste bättra sig.

Kan det bli tydligare att förtryckta blir förtryckare? Jag är den förste att önska att slippa se det. Och självfallet gäller det inte individer, men grupper. Många judar som knappt överlevt koncentrationsläger väljer en regim som inte skyr några medel för att förtrycka och döda palestinier. Kommunismen var en utmärkt idé som skulle frälsa världen. För att inte tala om religioner. Socialdemokraterna blev ett fascistparti, inte sett från vänster utan underifrån. Nu jävlar ska vi ge igen!

 

Fredrik Flink 2017-10-20

 

PS. Det finns lyckligtvis massor av människor som reagerar - och några som vågar säga ifrån, t o m en som svt.se vågat ge plats åt: "Om kvinnor i stället för att erkänna sin styrka och makt ständigt definierar sig som offer kommer varenda blick att klassas som övergrepp." Det var förstås en man som skrev och en obildad en? Kanske det, men han har åtminstone ett namn som man brukar uppfatta som kvinnligt: Anna E. Nachman. Och han är journalist.

 

PS. Ännu mer - och snart blir det rekord i antal PS under ledare i Fritt Fram. Nu har man anmält "Konstiga blickar" som sexuella trakasserier - och massmedia rapporterar, utan att ifrågasätta! Här har vi flockmentalitet när den är som värst - och starkast! Men det ger också tillfälle för var och en att ta ställning: Vill jag vara den som bara hänger med, hänger ut och avskedar alla som anklagats - eller står jag hellre bredvid och tar spott och spe? Det ska trots allt bli intressant se hur denna masspsykos och häxjakt slutar, för jag är ganska övertygad om att den kommer att sluta. Men hur kommer det att gå för dem som stod bakom den?

 

Fredrik Flink 2017-10-27

 

 

 

 

LEDARE 279:

ATT OBSERVERA

När forskare ska undersöka levande varelser så gör man som brukligt inom naturvetenskapen. Man observerar.

Men det duger inte. Att vi som lever är gjorda av samma ämnen som andra kroppar och lyder under samma naturlagar betyder inte att man kan undersöka oss på samma sätt. Man måste kommunicera.

Det gör man ibland - med människor. Det är det största om inte enda problemet med rasskillnad (FN slog fast redan 1950 att alla nu levande människor är av samma ras - det är alltså bara andra djur som inte är av samma ras). Vi - inte nödvändigtvis de - har mycket svårt att kommunicera med personer av andra raser. Somliga betraktar dem inte som personer och då blir det ju ännu svårare.

- Men jag kan kommunicera med min hund! Ja, litegrann, tror jag. Men påstår du att kommunikationen är fulländad eller bara lika utförlig som med andra människor så tror jag att du blandat ihop det och kanske också - observerar.

Typiska människor, även forskare och politiker, tar det för självklart att personer måste skiljas ut och särbehandlas. Barn t ex kan ju inte behandlas som människor! Och när det gäller personer av andra raser så har man t o m lagstiftat om att de inte är personer eller så har man struntat i lagen eftersom det är nödvändigt. Den som tror att barn och andra djur inte förstår, förstår inte.

Hur läste du rubriken? Det handlar om att observera, men det är också något som bör observeras! Du kanske bara observerade vad det stod utan att vara öppen för kommunikation?

Det är mycket ovanligt att jag får en aha-upplevelse av vad andra säger, kanske för att jag är ganska dålig på att kommunicera. Därför vill jag tacka Jonas, som fäste min uppmärksamhet på hur man länge felbehandlat människor med neuropsykiatriska funktionshinder - genom att observera.

 

Fredrik Flink 2017-10-13

 

 

 

 

LEDARE 278:

RUSSOFOBI

Att man i Sverige inte får tala om homosex med unga är så självklart att det inte ens behöver diskuteras. Beroende på vilka avsikter man har - vilket naturligtvis bara man själv kan veta - så får man inte kontakta unga människor i Sverige. Påstår man att det är fel så är man extremist.

Att man i Ryssland inte får tala om homosex med unga är så avskyvärt att det inte ens behöver diskuteras. Det tas till intäkt för att Ryssland är auktoritärt och att vi måste förbereda krig.

Det är oss helt främmande, säger man. Just det, det främmande är skrämmande.

Det är inte samma sak, säger man, men menar att det inte ger en själv samma associationer. Allt handlar om vad vi tror. Det vet man ju hur Ryssland är. Hur skulle vi kunna veta det?

I Ryssland är det ju för kulturens skull - ja, det är det i Sverige också, för den pedofobiska kulturens skull. Barn skadas inte av telefonsamtal eller pedofiler utan av våldtäktsmän, rattfyllerister och "kamrater". Men det väcker inte alls samma indignation - det är ju verklighet, inte kultur.

Farbror Putin säger att det handlar om att upprätthålla traditioner - och det är exakt det vi gör i Sverige när vi utmålar Ryssland som ett självklart hot på alla fronter.

Märk att jag inte påstår att Ryssland inte är auktoritärt och avskyvärt - jag påstår bara att de som säger att Sverige är bättre inte har någon grund för det - även om det skulle vara sant.

 

Fredrik Flink 2017-10-07

 

 

 

 

LEDARE 277:

ATT HÅLLA DIG UNDAN - DET ÄR DET NAZISTERNA VILL

Det farliga är inte att gå ut på gatorna i morgon - det farliga är att sitta hemma och bara hoppas att nazister inte ska ta över alltmer av samhället.

Polisen vill till varje pris undvika konfrontationer. Det kanske är bra till vardags. När det gäller nazister är det livsfarligt att undvika konfrontationer. Men det tar inte polisen ansvar för.

"I en sammandrabbning är det ingen som är vinnare förutom de små extrema grupperna. Det vill inte vi vara med och bidra till" yttrar någon på SVTs websida. Och det är sant. Det vill vi inte. Tyvärr.

Du behöver ta det ansvar som polisen inte tar. Du kanske till och med måste vara extrem för att försvara oss alla mot nazisterna. För polisen gör det inte. För polisen är det en fråga om åsikter.

Det är fullständigt fruktansvärt att antyda att det är lika illa om några vänsterextremister vinner som om nazister vinner - då har man inga begrepp om vad det handlar om.

Det viktiga är inte om det är extremt - utan på vilket sätt det är extremt. Jag är extrem. Jag skriver extremt bra ledare i Fritt Fram.

All heder åt de tusentals demonstranter som trots vissa risker och säkert mycket rädsla går ut på Göteborgs gator för att möta (läs: mota) nazisterna!

 

Fredrik Flink 2017-09-29

 

PS. Extra mycket heder visade småbarnsmamman Johanna, som inte fick låna en spritpenna när hon sa att hon skulle ha den till ett plakat mot nazisterna - "bäst att inte protestera". Då köpte hon en! – Jag kan inte fatta att det bara är vi som protesterar här. Tack vare henne var det någon. Och så kom ihåg att NMR står för Nordiska MedlöparRörelsen. Det är vi som är motståndsrörelsen!

Fredrik Flink 2017-09-30

 

 

 

 

LEDARE 276:

ATT ÄLSKA EN TONÅRING

En man blir vittne till en överfallsvåldtäkt på en 13-åring, ingriper och lyckas slå ner gärningsmannen med ett järnrör i skallen. Han fänglsas för detta (medan gärningsmannen döms till villkorlig dom dvs inget straff alls...) då nämndemännen tycker att det där var väl lite onödigt. Han blir hjälte, naturligtvis. Han är hjälte.

Så framkommer det att han har ett förhållande med en 14-årig tjej. Jag kommer att tänka på Monty Pythons stackars skogshuggare som först hyllas som förebild men så fort han klär sig i kvinnokläder så kastar de ruttna tomater på honom.

Han har aldrig varit tillsammans med något barn, men däremot med tonåringar. Han har inte ens brutit mot lagen. Han är själv ung. Han har funnits i 15 år. Är det så förfärligt? 15 år, gott och väl, han har till och med funnits i 45 år. Är det så förfärligt?

Vi har en syn på unga som varande ett antal år, en siffra som ska säga allt om vilka de är och vilka rättigheter de har och vilka rättigheter andra har - snarare än att se dem som människor. Och denna syn får naturligtvis inte ifrågasättas. Sker det så spekuleras det genast i vilka syften den har som ifrågasätter det. Höger, vänster, idiot, pedofil...? Och är det en expert som uttalar sig så är saken klar, då vet vi vilket syftet var och att det inte var något att ta på allvar. Politiskt och kulturellt korrekt.

Syftet med lagstiftningen och moralen är säkert gott. Men den används för att stötta prydheten som vissa håller sig med för att överleva sin sexualskräck, för att förtränga dåligt samvete inför sina barn eller för att ha någon att se ner på. Vore det åldern det handlade om så skulle man vara lika upprörd när barn agas eller utvisas eller dör i trafiken eller bara berövas sin rösträtt.

Mitt syfte är bara mänskligt och anti-idiotiskt.

 

Fredrik Flink 2017-09-29

 

 

 

 

LEDARE 275:

DET ÄR NÅGOT RELIGIÖST ÖVER SJÄLVMORDSDEBATTEN

Jag försökte ta livet av mig förra veckan. Det var dumt. Det var jättedumt. Det var tur att det inte gick. Jag är en mycket klokare människa nu. Och jag var jättedum då.

Så kan det låta. Man presenterar en expert. Men man väljer noggrant ut en som ångrat sig. Några fördelar med att ta livet av sig får inte komma fram. Hur ska man då kunna förstå något? Man förklarar alltihop med galenskap, inte med rationella skäl. Och de styggaste av alla, de riktigt människofientliga, är de som presenterar de rationella skälen och lurar människor i döden.

De tvingande skälen bortförklarar man som överkomliga. Om man skulle få någon att förstå skälen så skulle de ju göra likadant! Det kan vi inte ta ansvar för. Och inte vill man ändra vår kultur så att skälen avtar. Tvärtom, man tar till kulturen för att fördöma. Allt fokus på de dumma som ska räddas till ett liv i samma helvete som tvingade dem att avsluta. Det påminner om en kyrka, i synnerhet en religiös sekt, dit avfällingar ska räddas tillbaka.

Att så många människor inte vågar ta livet av sig är ett vida större problem än att några vågar. Därmed inte sagt att de borde våga. Problemet är inte antalet självmord - 30 i veckan, fler än i trafiken (där människor dödas mot sin vilja) - utan det helvete de tvingas leva i som inte lyckas ta livet av sig.

Självmord är en impuls, säger man. Ännu mer irrationellt. Så alla människor kan ta livet av sig när som helst. Men de gör det inte. För en impuls kan på sin höjd bestämma vilken minut det sker.

Det FINNS lösningar för alla helveten, men dem finns det inte plats för eftersom allt medieutrymme går åt till att fördöma självmord. Och den som inte ens är självmordsbenägen blir bortprioriterad inom vården och närmast betraktad som bortskämd hypokondriker. Jaja, problem, problem, men först och främst måste vi förhindra självmord. Redan i ordvalet ligger hyckleriet - den som vill ta livet av sig ska hindras, inte hjälpas.

Det enda vettiga som kommer fram är Robin Williams ord "Självmord är den definitiva lösningen på ett temporärt problem". Det är imponerande att man vågar. För han tog livet av sig. Och kom inte till helvetet för det, han kom ifrån det.

 

Fredrik Flink 2017-09-13

 

 

 

 

LEDARE 274:

AUTOMOBIL - JA, TACK!

Självkörande bilar - en färsk revolution som kan mäta sig med solcellerna.

Vi behöver inte producera energi i kärnkraftverk eller kolkraftverk, bara ta vara på den som finns men först nu blir det också billigast att göra så.

Vi behöver inte producera trafiksäkerhet, bara låta bli att producera trafikfaror. Och den som först kallades automobil var inte alls automatisk utan en trafikfara och bör i stället kallas manumobil.

Liksom när det gäller järnvägssatsningar så talar man nästan bara om bekvämlighetsfaktorer. Det blir regionförstoringar eller enklare att planera sina resor. Men det som mänskligt sett - för den som bryr sig om liv - är revolutionerande, är säkerheten i systemen.

Om vi byter ut alla manumobiler mot automobiler - eller mot tåg eller cykel - så slipper vi i ett slag ifrån alla möjliga livsfarligheter som vi antingen aldrig accepterat i något annat sammanhang eller som aldrig varit farligt i något annat sammanhang - sömn, dålig sikt, dålig koncentration, "körglädje", fortkörning, rödljuskörning, rattfylleri, likgiltighet, sjukdom osv.

Det finns dock några villkor för denna entusiasm:

• att säkerheten verkligheten blir bättre än med manumobiler - det anser man den vara redan i dag och det bör vara lättare att göra dem ännu säkrare än att göra manumobiler säkrare

• att möjligheten att ingripa begränsas till nödbroms - fall inte för frestelsen att göra det ännu bekvämare genom att låta de resande välja

• att bilarna är eldrivna - bensindrift vore ett steg tillbaka

• att bilarna verkligen blir automobiler och manumobiler helt förbjuds i trafiken - hänsyn till motorentusiaster tas bara på inhägnat område

Det sägs bara vara ett eller ett par år kvar tills solcellerna blir billigast och automobilerna blir vanliga på vägarna. Men vi kan fortfarande se till att det går fortare att de blir dominerande.

 

Fredrik Flink 2017-09-05

 

 

 

 

LEDARE 273:

EN SVENSK BÖR INTE GLÖMMA RAOUL WALLENBERG

Efter att det land, som fler gånger än något annat land fällts för brott mot FNs tortyrkonvention, bestämt sig för att deportera ännu fler oskyldiga människor till tortyr och död, så har en del av dessa i sin desperation sökt sig till Medborgarplatsen för att demonstrera.

Detta tål inte ni rasister utan måste dit för att hetsa mot dessa. Ni bryr er enbart om er ideologi.

Om det vore sant att ni bryr er om ursvenskar så skulle ni aldrig åsamka oss så mycket smärta och fasa som ni gör med er människofientlighet.

Om det vore sant att ni bryr er om Sverige, så skulle ni aldrig förstöra Sveriges enastående möjligheter att hjälpa människor.

Och ni skulle aldrig förolämpa Sveriges störste hjälte genom tiderna, Raoul Wallenberg.

Ni har uppenbarligen aldrig förstått vad rasism är. Rasist är inte något man väljer att kalla sig. Således är det meningslöst att säga Jag är inte rasist. Rasist är något man gör sig till genom sina yttranden och sina handlingar.

Jag vet inte riktigt hur man över huvud taget ska kunna kalla någon för människa, när hen kan nedlåta sig till sådana illdåd som att attackera en grupp försvarslösa människor på Medborgarplatsen för att de riskerar att kastas ut till tortyr och avrättning. Svensk är hen definitivt inte!

Någon intervjuas i Dagens Nyheter och förklarar att hen är trött på att demonstranterna får bryta mot lagen. Låt oss då se vilka lagbrott respektive grupper begått enligt polisen:

Immigranterna: Brott mot ordningslagen bestod enbart i att de stannat på platsen under natten och har avskrivits eftersom demonstrationsrätten står över den. Narkotikabrott.

Rasisterna: Misshandel med hatbrott som försvårande omständighet, brott mot knivlagen, brott mot ordningslagen(olaga demonstration), olaga hot, ofredande, hets mot folkgrupp, skadegörelse. Men sådana brott måste ju urskuldas med att man är en hederlig svensk som blivit desperat!

Nej, vi är trötta på att ni bryter mot lagen - och mot FNs tortyrkonvention!! Ni är många som sprider er dynga på hatsajter och mot oskyldiga människor. Men vi är fler.

 

Fredrik Flink 2017-08-27

 

PS. Jag är ledsen att jag inte kom dit för att visa mitt stöd, jag trodde det fortfarande var Mynttorget.

 

 

 

 

LEDARE 272:

VAD TYCKER DU?

Tyvärr måste jag göra dig besviken på en gång. Frågan är inte ärligt menad. Just nu struntar jag fullständigt i vad du tycker. Men det kanske är bättre än att du blir besviken om tio år när det är för sent?

De senaste decennierna har vi översköljts av alltmer falskt intresse för vad vi tycker. Vi ska rösta i Melodifestivalen, vi ska svara på om regeringen har gjort ett bra arbete tre dagar efter tsunamikatastrofen, institutioner bönfaller oss att säga vad vi tycker om deras webplats så att de genast kan ändra på den... ja, det är avsiktligt jag inte sätter punkt emellan. Allt detta har det gemensamt att det är fullständigt oviktigt - då kan vi få tycka vad vi vill, så länge vi inte avviker från det politiskt korrekta och då menar jag inte att välkomna flyktingar för det är inte politiskt korrekt, politiskt korrekt är att som Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna dividera om hur många som ska få leva. Alla dessa "röstningar" är en skymf mot begreppet demokrati.

Dessutom ska vi gå och "rösta" på valdagen - vilket med självklarhet betyder att välja någon annan att rösta åt oss. Det kanske låter som det mest seriösa hittills, men det är det mest allvarliga bedrägeriet. Man kan inte styra genom ombud, det förstår ett barn - som inte är indoktrinerat till att tro det. Demokrati kan aldrig betyda något annat än folkstyre, oavsett vad man menar. Det finns massor av nackdelar med att folket styr, jag kan till nöds ha respekt för den som vill ha diktatur. Men jag har svårare att ha respekt för den som förespråkar begränsad diktatur och kallar det för demokrati! Visst är det härligt att diktaturen är begränsad i Sverige så att vi kan byta diktatorer vart fjärde år. Men hur blev det demokrati av det?

Redan rent matematiskt går det att bevisa att det inte håller. Bara 20 politiska frågor med ja/nej-svar skulle kräva 1 048 576 politiska partier om vi skulle få rösta som vi ville i dagens system och inte tvingas säga ja när vi tycker nej. Det anses mycket med 8 partier i riksdagen... Det spelar alltså ingen roll vad vi tycker när det gäller politik, då får vi hålla oss till Melodifestivalen.

Det är extrema åsikter jag ger uttryck för här, extrema - men inte fanatiska. Och hade jag inte varit radikal så länge så hade jag definitivt blivit radikaliserad nu. Men min radikalisering ledde inte till några bombdåd, tvärtom, den ledde till att jag vapenvägrade och slapp 4 månaders fängelse enbart för att jag inte accepterade straffet. Och militären gnuggade händerna, där slapp vi honom, och sparade pengar dessutom, och kriminalvården sparade pengar och de andra fångarna slapp bli störda. Snacka om win-win!

Vi lever i en tid när vi måste tänka kritiskt om språkbruket. Ta fram en trycksak av något slag, eller en websida, och se hur länge du kan läsa innan du stöter på ett ord som används för att försöka skönmåla, vilseleda eller anpassa sig i stället för att upplysa! Hur många tyr sig inte hellre till en text som låter och känns bra och trevlig, snarare än sanningsenlig och avslöjande? Den här t ex - hur känns den? Nej, jag bryr mig inte nu heller.
 

Fredrik Flink 2017-08-24
 

PS. Vad gör man när ingen bryr sig? Man väljer Direktdemokraterna i valet 2018. När de så småningom kommer in i riksdagen röstar de som folk röstar i folkomröstningar.

 

 

 

 

LEDARE 271:

POLISANMÄLAN MOT SMHI

Jag polisanmäler härmed SMHI för barnpornografibrott.

När jag kom ut(inte som pedofil) i dag och tittade upp så får jag se en jättelik bild av en stackars 13-åring i en sexuellt utmanande pose. Ja, jag kan ha misstagit mig, hon kan ha varit 14 år, men i alla fall ett litet barn.

Det var visserligen ingen tecknad bild, men det behövdes inte särskilt mycket fantasi för att se vad molnet föreställde. Och som förra justitieministern konstaterat, även om det inte är autentiskt så är det ju en kränkning mot barn!

Det märktes tydligt att det var sexuellt upphetsande och uppfyller således lagens alla krav för att kallas barnpornografi. Brottet är grovt, då det kunde ses av alla (med lite fantasi).

Ett moln förmörkade min himmel. Jag borde inte vara förvånad, pedofilerna blir alltmer slipade och hittar nya vägar i takt med polisens tillslag.

Kommer polisen att ta itu med SMHI eller är man själva pedofiler? Man vill ju slippa utreda tecknad barnpornografi.

Vilken härva!

 

Fredrik Flink 2017-08-13

 

PS. Nu har en man dömts för att han påstås tända på gummikläder! Om det åtminstone vore bokstavligen... Det enda tingsrätten bevisar är att tingsrättens ledamöter är pedofiler som tänder på barnpornografi, man slår nämligen fast att mannens reaktioner är av sexuell natur. Vad skulle hända mig om jag börjar tända på moln?

Fredrik Flink 2017-10-20

 

 

 

 

LEDARE 270:

PRIDE - INTE FÖR ALLA

Står HBTQ för mångfald för alla? Nej, faktiskt inte. Det står för en begränsning av acceptansen för sexuella inriktningar, till just dessa, med lagens stöd.

För första gången någonsin har vi en lag som uttryckligen diskriminerar sexuella läggningar. Fetischister, pedofiler, sadomasochister och nekrofiler göre sig icke besvär. Pedofiler är definitivt inte välkomna, hur fredliga och passiva de än är, och får inte nämnas vid namn - utom i "negativa" sammanhang förstås. Varför? Antagligen för att det skulle hota rörelsens framgångar, folk skulle åter kunna bli negativt inställda och det vore en mardröm. Men är det därför bättre att överge hela grundidén?

Varför är lagstiftaren så mån om begränsingen att man särskilt räknar upp de läggningar som samhället godkänner? Gränsen som skulle tas bort för att ALLA skulle vara välkomna i samhället och i kulturen, den har inte alls tagits bort, den har bara flyttats en liten bit. Det får inte gå för långt. Homosexuella är lika lite som heterosexuella någon minoritet, annat än möjligen i rent matematisk mening. Och det är minoriteterna som vi tillåts diskriminera.

Det är som med arbetarrörelsen. I början stred man för alla förtryckta - i dag är det bara den egna gruppen, rörelsens egna medlemmar, som omfattas.

Det är fullkomligt underbart hur samhället och kulturen på bara några år förändrats till att inkludera alla med HBTQ-inriktning. Men nu börjar det nästan bli som att vi alla celebrerar hur bra vi är. Gud nåde den minister som inte går med i paraden! Kanske rätt läge att börja bry sig om fler?

 

Fredrik Flink 2017-08-03

 

 

 

 

LEDARE 269:

VAD SKA NI GÖRA NÄR FOLKET GÖR UPPROR?

Integrationen har misslyckats. Det har sverigehatarna rätt i. Undantaget som bekräftar regeln.

Men viktigare är: Varför har den misslyckats? Inte för att det är en svår fråga. Utan för att svaret är: Sverigehatarna. Om man tillräckligt misstänkliggör flyktingar och målar ut dem som terrorister och kriminella och alldeles för många, då är det inte alls konstigt om många blir misstänksamma mot dem. Och det försvårar naturligtvis integrationen!

Nu står Sveriges Hitler Morgan Johansson - som kallas socialdemokratisk justitieminister - och säger som sitt alter ego att "Vi har en stor uppgift framför oss" - att kasta ut fler än vanligt många till tortyr och död. Sveriges omåttligt populäre Mussolini, Anders Ygeman, utnämner flyktingkrisen till en kris för Sverige. Nu får han avgå, men inte alls för det utan för en struntsak! Kejsaren Stefan Löfvén besparas tills vidare impopulära besked men svarar att några ändringar inte kommer att ske. Snart är det gamlas och sjukas tur, och homosexuellas och fackföreningsfolkets.

Svenskarnas Parti - det låter som ett parti för alla modiga svenskar som tar flyktingarnas parti och sätter sig till motvärn när regering och polis ska skicka tillbaka dem till tortyr och avrättning.

Undrar när man kommer att sätta sig till motvärn mot Nordiska Medlöparrörelsen. Det behövs en motståndsrörelse!

Sverigehatarna (SD): Vad i helvete har ni gjort med vårt land?? Det är inte Sverige längre! Ni representerar den värsta åttondedelen av landets befolkning, drägget, det moraliska bottenskrapet, det antiintellektuella slöddret, de frivilliga idioterna. Och med detta försöker ni lura oss andra med en massa svepskäl och undanflykter - de enda som går på det är övriga partier som anpassar sig efter er. Vad ska ni göra när folket gör uppror för att det inte längre finns något parti att rösta på?

 

Fredrik Flink 2017-07-27

 

 

 

 

LEDARE 268:

SVERIGE ÄR EN RÄTTSSTAT SOM ANVÄNDER TORTYR OCH VÅLDTÄKT

I Sverige torterar vi oskyldiga människor tills de tar livet av sig. Sedan är vi nöjda. Våldtäkter maskeras till DNA-prov. Det låter som struntprat men är ett obestridligt faktum.

Det gäller inte bara otaliga flyktingar som deporteras i stället för att få skydd. Det gäller också häktade ursvenskar. En misstänkt har rätt att betraktas som oskyldig till dess att hens skuld blivit lagligen fastställd. Vi låser alltså in oskyldiga i åratal, till och med isolerar dem totalt från all kontakt med omgivningen.

Ett självmord i ett häkte leder sällan till någonting alls. "Det är tråkigt." Vi får skriva en rapport som arkiveras. Och de få gånger man vidtar några åtgärder så är det inte för att mildra den tortyr som FN otaliga gånger anklagat Sverige för, utan tvärtom för att kunna förlänga tortyren genom att göra det omöjligt för någon att genomföra ett självmord.

Riksdagen och rättsväsendet tror tydligen att det duger att hålla någon inspärrad tills utredningen är färdig. Det är precis tvärtom - utredningen ska bli klar i rimlig tid, med tillgängliga eller utökade resurser, annars måste den misstänkte släppas fri. Och bara för att hen hypotetiskt skulle kunna försvåra utredningen kan man naturligtvis inte hålla någon isolerad!

Nu säger Sveriges Mussolini Anders Ygeman att man ska begränsa häktningstiden till ett halvår, med undantag. Du skulle väl inte ha något emot att bli torterad? Det är ju bara ett halvår... för du är väl inget undantag?

Häktning är utmärkt för att hindra livsfarliga människor från att genast återfalla och kan mycket väl användas så (i motsats till vad t ex förre justitieministern Sten Wickbom skriftligen uttryckte). Vad det däremot inte ska användas till är att pina och driva den misstänkte till vansinne. Vad man än har gjort så är det två saker som man har rätt att slippa: Dödsstraff och tortyr. Det gäller alltså utan undantag - oavsett vad debattörer, kriminalvård eller lagstiftare tycker.

Även våldtäkt används av polisen, för att få fram DNA-profiler på människor som enligt polisen själva inte ens är misstänkta. Att sticka in kroppsdelar och föremål genom kroppsöppningar trots offrets protester är våldtäkt, oavsett om det sker vaginalt, analt eller oralt. Låter det larvigt? Du kanske aldrig har varit utsatt för en våldtäkt? Jag uppmanar varje oskyldig människa som utsätts för "tvångstopsning" att försvara sig med alla medel. Det kommer att kallas våldsamt motstånd när du försvarar dig mot en våldtäkt, oavsett om du använder våld eller inte.

Visst finns det skillnader. En våldtäktsman utan uniform frågar nog ofta innan hen tvingar sig på någon, men polis och åklagare väljer att tvinga offren även om de skulle ha varit frivilliga - och hoppas sedan på "allmänhetens förståelse" för att lite våldtäkter får vi stå ut med. Allt tal om personlig integritet var bara tomt prat, staten gör som den vill i alla fall.

Men rubriken stämmer förstås inte riktigt - "rättsstat" var mest för att glädja dem som fortfarande tror på det.

 

Fredrik Flink 2017-07-20

 

 

 

 

LEDARE 267:

VAD SVERIGE BEHÖVER

Sverige har kommit långt på många sätt, inte minst de senaste tio åren. Men på vissa fronter står det still. Det gör att vi fortfarande är långt ifrån att kunna kalla oss för ett mänskligt samhälle.

Det handlar inte alls om de vanligaste politiska frågorna som fördelningspolitik, sjukvårdspolitik eller säkerhetspolitik. Ett samhälle kan vara mycket mänskligt även med stora inkomstskillnader och även om jag skulle föredra inga inkomstskillnader alls. Det handlar snarare om säkerhetspolitik i verklig mening, inte säkerhet för riket som ändå klarar sig, utan säkerhet för enskilda som faktiskt inte klarar sig.

Vad Sverige behöver för att bli ett mänskligt samhälle är:

• att man slutar att utvisa oskyldiga människor till tortyr och död - Sverige är idag det land i världen som flest gånger dömts för brott mot FNs tortyrkonvention

• att man slutar att de facto döma oskyldiga människor till döden och i stället låser in bevisat livsfarliga personer som rattfyllerister och kvinnomisshandlare på livstid

• att man med hjälp av väktare och kameror omöjliggör s k mobbning i skolmiljön

• att man installerar fartbegränsare i samtliga motorfordon, ungefär som i lastbilar och bussar men som styrs med GPS och ofta till betydligt lägre hastigheter som 10-30 km/h, tekniken är urgammal

• att man låter de individer vara ifred som inte bevisats lida mindre än vad människor skulle ha gjort med dagens tortyr och avrättningar

Sverige är i dag ett barbariskt samhälle där det enda som kan rädda dig är ren tur. Man skulle kunna säga att vi är på väg bort från det - men stanna i så fall inte!

 

Fredrik Flink 2017-06-29

 

 

 

 

LEDARE 266:

IDÉER OM FLYGSKATT

Extrema hot, som klimathotet, kräver extrema lösningar - inte extremistiska och absolut inte fanatiska - men extrema lösningar, tänk utanför boxen. Jag är också emot flygskatten, eftersom den t o m enligt belackarna är för låg för att åstadkomma några radikala förändringar. Men den är en möjlig början. Extremt effektiva lösningar ska vi tydligen fortsätta att vänta med.

"Där idéer blir verklighet stannar man sällan på marken. I alla tider har människan haft idéer. Vissa har varit alldeles särskilt bra. Som, till exempel, den där idén om att kunna flyga. Nu har vi flugit i över 100 år – och det är bara början." Så skriver Linköpings kommun! Det är sant att det bara är början - fortsättningen består i klimatförändringar ackompanjerat av klimatförnekelse från Sveriges flyghuvudstad. Det är tid för nya idéer, som vi redan haft länge, men som stat och kommuner inte tillåtit bli verklighet. Att flyga är ingen idé - det är en möjlighet, som människan inte haft i alla tider. Det finns andra möjligheter, faktum är att vi aldrig tidigare haft så många alternativa möjligheter!

Emotionellt kan jag nog förstå flygentusiaster, det kanske ÄR underbart att flyga. Och "Flyghuvudstaden", det är ju en emotionell fullträff. Då får förnuftet stå tillbaka. Men det är ett särintresse, det är inte nödvändigt för överlevnaden. Att låta bli att flyga - eller åtminstone låta bli att flyga regelmässigt - är däremot nödvändigt för överlevnaden.

Man behöver bara sätta ordet "hållbart" framför en klimathotande aktivitet så är den plötsligt inget hot längre! Om sedan alla skulle inse att den tvärtom är ohållbar, ja, det får väl kommande generationer ta hand om - det viktiga är ju att vi får fortsätta med aktiviteten...

Men belackarna säger emot sig själva. Flyget klarar inte en flygskatt! Kommer folk alltså att sluta flyga? I så fall är ju inte flyget nödvändigt! Flyget är redan i sig så resurskrävande så att man för att ha det lägsta biljettpriset måste befrias från alla skatter och andra kostnader som andra trafikslag dras med. Så fort någon föreslår lite rättvisare konkurrens så kommer hela orter att slås ut... Men inte ens med en tillräckligt hög flygskatt - inte ens om flyget helt förbjöds - så skulle några orter slås ut. En storm i ett vattenglas. Varför vänta på riktiga stormar - och vatten, av nederbörd, av stränder och av snö?

Det inte regeringen klarar och än mindre riksdagen, det får enskilda ta hand om. Forskare, artister och idrottare, däribland Malena Ernman, går i bräschen och väljer bort flyget för klimatets skull. De undrar ”Är det okej att förneka kommande generationer stabila klimat- och ekosystem, för den kortsiktiga vinsten med flygresor?”. – Jag frågade en massa forskare och klimatexperter om det fanns nån lösning i sikte som hinner klara Parisavtalets tidsramar. Man ser ju bilder på elflygplan och läser om biobränsle och pommesfrittesolja…. men alla sa nej. ”Inte en chans” sa dom.

 

Fredrik Flink 2017-06-12

 

 

 

 

LEDARE 265:

VÄLKOMMEN TILL FRIHETEN KAJ LINNA - OCH ALLA ANDRA

Det är sällan jag skriver en ledare som vem som helst kunde ha skrivit. Annars kunde jag nu bli misstänkt för opportunism.

Alla hyllar Kaj Linna - hur många gjorde det när hen dömdes?

Tyvärr kommer en massa höjdare, från journalister till politiker, de som skulle bevaka respektive förändra samhället, att häva ur sig att "Det här visar att rättsapparaten fungerar!". Det här visar tvärtom att vi inte alls "lever i ett rättssamhälle". Först spärra in någon för resten av livet och sedan, utan nya bevis, konstatera att hen är oskyldig !! Det är som att säga att huset är brandsäkert eftersom brandkåren kom så småningom och lyckades släcka.

Redan detta att döma någon på hörsägen är ju kännetecknande för motsatsen till ett rättssamhälle. Ett "vittne", som mycket riktigt visat sig opålitligt, säger sig ha hört den misstänkte säga att hen planerar dådet! Det lär vara det enda 'beviset'. Då kan lika gärna åklagaren själv vara beviset, som hen går på.

I ett så här flagrant fall är frågan om inte domare, nämndemän och åklagare borde få punga ut med de tjugo miljoner som det lär bli i skadestånd. Men det skulle inte göra det lättare att få upprättelse.

Nu återstår bara att befria alla andra som sitter dömda pga missförstånd eller rättare sagt oförstånd, inte minst dem som bara försvarat sina liv, sina barn eller sitt hem. Rättsexperten Christian Diesen gjorde för ett antal år sedan ett uttalande mot Göran Lambertz: Det finns inga bevis för att någon sitter oskyldigt dömd i Sverige. Inga bevis!! Nej, i så fall sutte de ju inte där! Men i Sverige ska man inte behöva bevisa sin oskuld. Kan inte åklagaren bevisa att någon är skyldig så skall hen frias oavsett vad "rätten anser".

 

Fredrik Flink 2017-05-30

 

 

 

 

LEDARE 264:

DUMHETEN ÄR ETT KLENT VAPEN MOT TERRORISM

Alla "trygghetsskapande" åtgärder har en baksida. Oavsett om de skapar trygghet så skapar de mer lidande än säkerhet. Och de lockar ofta fram våra sämsta sidor - som dumheten.

Det här borde massmedier och myndigheter ta upp - i stället för att låtsas som inget och visa "förståelse" för vår farliga känslostyrning.

Vi kan när som helst skapa nästan all säkerhet vi behöver. Vi kan sätta in alkolås och fartbegränsare i alla bilar och bromsar som enkelt kan sättas i funktion av t ex polisen. Vi kan föra över mycket mer trafik från flyg och bil till cykel och tåg (jag skriver det inte för att jag är emot flyg och bil, tvärtom - det är för säkerheten som jag är emot flyg och bil). Vi kan ta ur nyckeln eller motsvarande när vi lämnar bilen i stället för att fullständigt idiotiskt bara lämna den på gatan med motorn igång så att vem som helst kan ta den på en sekund och meja ner människor med. Vi kan bygga busskurer av metertjock betong, det skulle redan ha räddat flera liv. Vi kan tillåta "elpistoler" som inte kan skada någon men väl omöjliggör att någon kan skada någon. Vi kan sätta upp ordentliga fysiska hinder vid gågator - pelare som inte är till för att ge efter har man kostat på vid regeringskansliet på Drottninggatan efter Oslobomben. Återstår vanliga dödliga. T ex vid den andra änden av Drottninggatan.

Men vi gör det inte - varför? Helt enkelt därför att det inte är säkerhet vi söker. Vi söker trygghet dvs en känsla av säkerhet. I naturen kan det ofta vara liktydigt med säkerhet - men knappast i dagens samhälle. I stället letar vi efter människor - "Det är inte lastbilar som är farliga, det är terrorister". Och så länge vi håller på på det här sättet så kommer vi att drabbas till synes oförskyllt.

Symptomatiskt nog finns ingen som har överblick och tar ett helhetsgrepp kring säkerhet. Säkerhetspolisen sysslar i huvudsak med rikets säkerhet. "Försvaret" sysslar enbart med säkerhetspolitik, vilket av någon anledning exkluderar säkerhet till liv och hälsa. Polisen sysslar med brottsutredningar och upprätthållande av ordning. Terrorismforskare sysslar enbart med avsiktligt dödande. Trafikingenjörer sysslar med mått och vinklar. Bilisten kör bilen och har sällan några kunskaper om självkörande bilar eller säkerhetsutrustning. Däremellan är fältet fritt för det mesta som händer.

En terrorist går inte in i en biosalong med två matkassar fyllda av bomber. Det är i varje fall inget vi behöver vara oroliga för. Men eftersom de flesta biobesökare inte har två matkassar med sig så är det sådant som får oss att reagera - till ingen som helst nytta. När en terrorist går in i en biosalong så syns inte bombbältet och ingen reagerar förrän det är för sent. Jag har haft cykeln med mig på bio - före 2001. Vaktmästarens enda erinran var att jag skulle sätta den vid väggen och inte inne bland stolarna... Det skulle aldrig gå i dag, även om cykeln var fällbar - ramen kan ju vara en rörbomb!

Genom att ställa oss på de reagerandes sida och säga att "Det är väl klart att man blir orolig när någon kommer in i en biosalong med två matkassar" så slår vi ett slag för dumheten och det är nog det som terrorister vill. "De ska inte få ändra på vårt sätt att leva" säger vi. Men det är precis det vi låter dem göra. Det är helt okej att bli rädd - dum blir man först när man låter sig styras av rädslan.

 

Fredrik Flink 2017-04-21

 

 

 

 

LEDARE 263:

ÄNTLIGEN ETT TERRORDÅD

Vem bestämde att vad som annars hade kallats en trafikolycka plötsligt var ett terrordåd? Massmedia. I åratal har man väntat och varnat för terrordåd i Sverige. Någon gång måste det ju komma!

Vansinneskörningen längs Drottninggatan är fullständigt fasansfull. Fyra människor mördade. Varför är det mindre fasansfullt som händer varje vecka i Sverige? Därför att vad massmedia behöver är inte en olycka utan ett terrordåd. Äntligen!

Det är bra att det kallas ett terrordåd den här gången. Varje s k vansinneskörning är ett terrordåd - men inte enligt etablissemangets definitioner. Varje vansinneskörning ger varje oskyldig människa anledning att frukta för sitt liv - alltså är det ett terrordåd.

Mannen är ju faktiskt från Uzbekistan! Inte bara Sverigedemokraterna gottar sig utan snart sagt varje människa låter sig övertygas. Visserligen är han inte dömd och visserligen kan väl även Uzbekistanier vansinnesköra, men det fattar ju ett barn vartåt det barkar. Ja, kanske kan man slå i ett barn att det gör det till ett terrordåd - det märkliga är att vuxna människor går på det.

Det fanns en sprängladdning i bilen. Men den utlöstes aldrig. Precis som för några år sedan, bara gärningsmannen omkom, kanske för att rädda sin familj utan att mörda någon. Kan man bli hotad till att sätta eld på ett hus, utan ett ens familj dras in, så kan man säkert hotas till att sätta eld på några gasolflaskor.

Nu talas det om ny teknik för att förhindra kapningar. Det är i och för sig mycket bra. Men kommer den att användas? Det finns ju redan tändningslås - satt nyckeln kvar i låset? Hur kunde annars bilen köras iväg så snabbt?

Det är intressant trots allt. Något man gör med bil kan ju aldrig vara något särskilt grovt brott eller hur? Det måste vara sprängmedel. Alltför många har annars terrorvapnet i sin hand. Men här antyds en glidning. Jo... en lastbil KAN vara ett terrorvapen - och är det definitivt om föraren kommer från Uzbekistan! Terroristerna visar hur farligt det är, som vi aldrig vill andas om.

Det ska slås upp - Hela TV-tablån görs om, favoritprogram ställs in - "Så påverkas DU av terrordådet" - inte två timmars sändningar som handlar om vad ingen vet, utan sju timmar! Folk ska fan få känna av att det är allvar den här gången, inte någon stackars rattfyllo eller desperado som mördar. Den här hade inte "uppenbar likgiltighet för andras liv" (jasså?) utan antagligen ett gott politiskt syfte. DÅ blir det allvarligt! SVERIGE är angripet, inte futtiga fyra människor, det blev inte ryssen, det blev uzbekistaniern!

"Vi måste ta tillbaka våra gator och vår stad" - denna länk på svt.se leder inte ens till något sådant yttrande. Det är annars sant, vi måste ta tillbaka våra gator och vår stad, men inte från Uzbekistan utan från (ibland mer uppenbart) livsfarliga framrusande fordon.

Nya medieuppgifter i dag, om att den misstänkte sökte asyl 2014 (låter inte som en terrorförberedelse) och skulle avvisas i februari 2017, ger anledning att misstänka att det inte alls är vad man brukar kalla för en terrorist, utan någon som fruktar för sitt liv vid en avvisning och desperat gör vad som helst för att få komma till ett svenskt fängelse. I så fall är det samma regering, som med brösttoner kondolerat och tagit avstånd, som ligger bakom terrorattacken! Ytterligare en ny uppgift är att "Det fanns material som man skulle kunna sätta ihop till något farligt", "någon form av brandfarlig anordning". Då vet vi varför sprängladdningen inte utlöstes - den fanns inte!

Är det inte underbart att etablerade massmedia ger sig på s k alternativmedia efter allt man själv har gjort sig skyldig till - och strax därpå till yttermera visso gör på det här sättet?

 

Fredrik Flink 2017-04-09

 

PS. Nu meddelas att hysterin skördat sitt första dödsoffer. En man har avlidit efter att ha tvingats lämna ett sjukhus pga det som kallas terrordåd till skillnad från liknande normala terrordåd. Hur kan man inbilla någon att Stockholms sjukhus tillsammans inte skulle klara att ta emot 15 personer?! Genom att framställa det som hundra gånger värre än vad man sett förr så har man pressat läkare att avvisa patienter, vilket lett till att en av dem dött! Vettvillingar kan inte alltid stoppas, men hysteri kan man vägra delta i - för att rädda liv.

I morgon ska jag för övrigt lägga blommor på platsen för terrordådet på Drottninggatan. Inte i Stockholm för där kommer det inte att synas någon skillnad utan i Linköping. Det var visserligen inte mer än en fjärdededel så många dödsoffer - men det kommer aldrig att bli mer än en fjärdedel så många blommor heller.

Fredrik Flink 2017-04-12

 

 

 

 

LEDARE 262:

CORREN STOPPAR KRITIK MOT SD

Många uppfattar sverigedemokraterna som omänskliga. Det stämmer, men det räcker inte.

Vi måste börja se att de har logiskt fel. Det mest politiskt korrekta partiet - väger allt efter om det är invandringskritiskt. De kan inte förstå att andra inte gör saker för att det är politiskt korrekt. De tjatar om "verkligheten" som de själva fabricerat.

Sverige har aldrig haft massinvandring - Afrika har haft. Hur ska Linköping växa med 1000-2000/år utan invandrare? Kan vi bestämma vilka som ska flytta hit?

Vad händer när invandringen stoppats? Blir det gamla och sjuka, som kostar pengar och ska misskrediteras?

Varför bryr sig sverigedemokrater inte om brott utom då de begås av invandrare? Jag har brytt mig, men aldrig fått stöd av sverigedemokrater. Deras omsorg om brottsoffer är som bortblåst. Det handlar inte om brott - det handlar om främmande människor. Sverigedemokraterna tar till vilka simpla ursäkter som helst.

Hur intelligent är det att utvisa brottslingar så de kan fortsätta någon annanstans - och bötfälla tiggare som inte kan betala böterna? Symbolpolitik för känslostyrda sverigedemokrater.

Invandrare överrepresenterade vid brott - än sen? Kanske murare också? Kanske bågskyttar? Vi vet inte och vi behöver inte veta. 99 % av invandrarna begår inte brott. 99,5 % av ursvenskarna begår inte brott.

Integrationen har misslyckats. Ska vi då sluta att rädda människor för att det inte blev bra? Det är en skymf mot Raoul Wallenberg som trots MYCKET svårare förutsättningar räddade tiotusentals!

"Sverige är världens snällaste". Sverige är det land som flest gånger fällts för brott mot FNs tortyrkonvention. Och det blev ännu värre...

Det räcker inte att du undviker Sverigedemokraterna - du måste bekämpa dem aktivt. Det är inte vad du känner och tycker det gäller, utan vad som händer annars. Vi har redan sett det i historien.

Den som misstror etablissemanget röstar med Direktdemokraterna och slipper köpa ett paket(ultranationalistiska) åsikter.
 

Fredrik Flink 2017-03-02
 

PS. För tredje gången vägrade Corren att ta in en insändare om sverigedemokraterna från mig - inga andra av mina insändare har refuserats. Så här motiverade redaktören:

Hej, jag tycker den här texten är ganska svepande och hård i överkant i vissa formuleringar.

Vänliga hälsningar

Debatt- och insändarredaktör

Och jag svarade så här:

Hej!

Men jag förstår inte riktigt - det är väl jag som skriver och som står med mitt namn inunder? Du kan ju skriva en egen insändare där du tycker att det är hårt i överkant? Eller ska vi hindra människor från att se vad det var som var hårt i överkant?

Du är kanske medveten om att det är tredje gången du stoppar en insändare om Sverigedemokraterna av mig. Ingen har kommit in. Och du eller dina kollegor har aldrig stoppat någon annan av mina insändare sedan 80-talet, trots att jag många gånger uttryckt mig betydligt hårdare. Ingen har någonsin påstått att det jag skriver är svepande.

Någonting har hänt med Corren. Det var därför jag skrev till Christer Kustvik. Jag har just fått utförliga försäkranden från Anna Lindberg om att debatten ska vara fri och att Corren inte alls försöker skydda sverigedemokraterna. Jag kan nog inte längre tro på det - men jag har verkligen försökt.

Jag kan inte tänka mig någon - utom naturligtvis sverigedemokrater - som skulle tycka att det här var hårt. Det vore hyckleri om jag skulle vara ännu mindre hård mot Sverigedemokraterna. Vad har jag för alternativ annat än att en gång för alla sluta skriva i Corren, därför att den har blivit sverigedemokratisk?

Med vänlig hälsning

Fredrik Flink