FRITT FRAM            ISSN 1403-1582   Publ 2007-01-01   Uppdat  2007- 12-23    informed   IT NU   CYKEL o SPÅR   KALENDERNYTT   KONTAKT

forts Fritt Fram:s ledarsida

Nya ledare!

Gamla ledare!

 

 
 
 
 
 
 

LEDARE 156:

KOMMITTÉN MOT MÄNNISKOSLAKT

Om någon i dag hade föreslagit ett transportsystem som bygger på att farkoster, som bara kan styras genom att någon ombord vrider på framhjulen, möts front mot front med bara en meters marginal i hastigheter som motsvarar fritt fall från 30-40 meters höjd rakt mot marken så hade det antingen uppfattats som något slags skämt eller som förakt för människolivet. Det hade inte blivit bättre av att påpeka att farkosterna väger lika mycket som ett hundratal cyklar vars hastighet man brukar begränsa till att motsvara bara ett par meters fall.

Om någon hade föreslagit förbättringar och säkerhetsåtgärder i ett sådant tänkt system, så hade det nog uppfattats lite som en 'nazism med mänskligt ansikte'. Varför ska man införa ett så heltokigt system för att sedan 'förbättra' det? Om man nu inte redan har ett sådant system...

Om sedan någon hade yttrat att det är ett lindrigt brott eller bara en smärre förseelse att till yttermera visso överskrida dessa hastigheter och falla ännu längre så hade det uppfattats som en ironi. Och om den som ansvarar för att under dessa omständigheter vrida på framhjulen och begränsa farten hade uppträtt berusad ombord så hade det sista man kallat det varit en olyckshändelse.

Varför är det så viktigt att ändra dagens synsätt till ett sådant synsätt? Därför att det i dag inte anses så allvarligt med människoslakt - om den sker i trafiken, för då är det ju en olyckshändelse. När människoslakt inte anses så allvarlig - oavsett vilka ursäkter som åberopas- då förutsätter den mest rudimentära människosyn att man byter system. Läget är inte nattsvart - för det första räcker det med så enkel logik och för det andra har systemet redan börjat ifrågasättas allmänt på ett helt nytt sätt bara de sista tio åren. Det diskuteras om det alls ska vara tekniskt möjligt att sätta igång dessa farkoster om man är berusad eller att var som helst framföra dem fortare än cyklar - och om så mycket transporter måste utföras med så miljöfarliga medel. Men nu måste nästa steg komma.

Det här handlar inte om vilka åsikter jag har eller vilka ord jag använder för att beskriva verkligheten - det handlar om de åsikter och de beskrivningar som får en förändring att framstå som överflödig. Hela mitt engagemang i trafikfrågor kan sammanfattas i ett åtagande som behöver delas av så många som möjligt av dem som tillmäter människolivet ett värde - Kommittén mot människoslakt.
 

Fredrik Flink 2007-12-23
 
 
 
 
 

LEDARE 155:

75 % AV SVENSKARNA ANSER ATT DEN SOM BLIR ÖVERFALLEN SKA HA RÄTT ATT FÖRSVARA SIG MED ALLA TÄNKBARA MEDEL

Justitieministern säger att vissa gruppers brottslighet är ett hot mot hela rättssamhället. Det hade kunnat vara sant, nu är det i stället en omöjlighet - det finns nämligen inget rättssamhälle. Att samhället påstår att det finns och ofta försöker ge sken av det, ändrar inte på den saken.

Ett samhälles standard kan inte bedömas efter den som behandlas bäst - utan bara efter den som behandlas sämst. Det är en gammal sanning. Att någon oskyldig kan bli friad är alltså inte alls något bevis för att vi lever i ett rättssamhälle. Tillräckligt (som om det inte funnes fler) bevis för motsatsen utgör däremot det som hänt i Rödeby.

Det är svårt att finna ord - kanske går det att beskriva genom att räkna upp vilka horribla fel som polis och åklagare inte har gjort - såvitt vi vet. Man har inte fysiskt torterat offren. Man har inte instämt i gärningsmännens ord att "Alla handikappade ska utrotas". Man har sent omsider gett familjen ett visst skydd mot nya våldsattacker. Man har gett den gripne familjemedlemmen mat. Men till och med detta är svårt att veta; man har isolerat den gripne och han får inte ens ha kontakt med sin familj - det är sådant som Amnesty International brukar reagera emot, men nu händer det ju i Sverige.

SIFO gjorde på åttiotalet en opinionsundersökning som visade att "75 % av svenskarna anser att den som blir överfallen ska ha rätt att försvara sig med alla tänkbara medel" (Källa: "100% svensk" Brombergs Bokförlag AB 1988). Observera de sista fyra orden: Med alla tänkbara medel. Jag hoppas att det inte är en tillfällighet att man formulerat sig så, det är nämligen essentiellt i detta sammanhang. Poängen är att om du hotas till livet så ska du inte behöva stå och fundera över hur mycket eller med vilka medel du får försvara dig.

Vi är massor av människor som tycker - inte bara att det är helt fel att låsa in offret utan - att den nu inlåste gjorde fullkomligt rätt. Även här saknar jag ord för det självklara, kanske kan jag uttrycka det som att det hade varit helt rätt även om situationen inte hade varit så extrem, även om ingen polisanmälan gjorts innan, även om han hade skjutit samtliga gärningsmän i huvudet. Om hälften är sant av det som massmedia säger att de har gjort så skulle de sitta ingjutna i betong för all framtid - nu är det inte ens tal om att förhöra dem och då hade jag hellre skjutit allihop och blivit inlåst i stället för dem. Men nu är det inte jag som har skjutit. När är det då överdrivet nödvärn? Tja, om de en enda gång dykt upp vid dörren och sagt att "Hörrududu" - då hade det varit överdrivet att skjuta. Och inget av detta har varit fallet.

Jag har nåtts av besked från JK att det inte blir någon förundersökning mot mig som ansvarig utgivare av Fritt Fram med anledning av ledare 153 som jag polisanmält mig själv för. Det är ologiskt - varför ska inte jag sitta häktad när jag både uttryckligen och på fullt allvar uppmanat till det som den gripne sitter häktad för och som polis och åklagare kallar för mord - att uppmana till mord är enligt lag ett brott. Det visar bara att det inte är en fråga om rättsskipning utan en fråga om ideologi.

Det här fallet är så exceptionellt vämjeligt att jag för en gångs skull ska försöka trösta och inte bara engagera läsaren - och mig själv. Offren är - tack vare den nu gripnes rådiga ingripande - inte fysiskt skadade(så vitt vi vet). En av gärningsmännen kommer aldrig att kunna upprepa sina attacker mot oskyldiga människor. Och låt oss inte glömma att det finns modiga människor som har vett att försvara sig själva och andra - även om de utsätts för översittarsamhällets alla upptänkliga repressalier. Apropå samhällets ironiska åtgärder hittade jag också en satirisk och mycket träffande formulering på ett debattforum, som jag inte kan låta bli att återge: "Vi har blivit beskjutna! Åkte med ett gäng moppeligister beväpnade med påkar för att plåga en försvarslös familj ute på en avlägsen gård mitt i natten! Skicka en bil nu, annars dödar galningen oss!"

En del människor upprörs - obetänksamt eller ideologiskt - av sådana åsikter som jag ger uttryck för här, och på ett sätt är det logiskt. Varken det jag skriver eller det som den fängslade har gjort är politiskt korrekt - i övrigt är det helt korrekt och har till och med stöd i gällande lag (även om den skall tillämpas av en domstol i varje enskilt fall). Det räcker för att erkänna den fängslade som politisk fånge.

Amnesty begins at home.
 

Fredrik Flink 2007-11-22
 

PS. Skriv på namninsamlingar NU !! Gå direkt dit ! Du kan skriva på så att det syns eller utan att det syns på nätet! Här är en liknande insamling som redan har många tusen namn. Tyvärr finns det ett par andra namninsamlingar som begår förtal genom att utmåla den gripne som barnamördare. Även om det glädjande nog är sammanlagt 12 gånger så många som skrivit på till stöd för den oskyldigt gripne så behövs många fler namn. Här kan du också skriva på för att Utöka nödvärnsrätten!

Fredrik Flink 2007-11-24
 
 
 
 
 

LEDARE 154:

FRITT FRAM HAR BÄSTA BÖRSTIPSEN

Det var svårt att hitta en äkta miljöfond efter att Länsförsäkringar med sämsta tajming lagt ner sin Miljöteknik. "Men jag har just varit med om att köpa aktier i Vestas Vind Systems, en av världens främsta tillverkare av vindkraftverk, noterad på Köpenhamnsbörsen och faktiskt möjligt om än med tvekan att handla med via en svensk bank." skrev jag på den här sidan 2006-02-15. De aktierna kostade 30 000 svenska kronor. "Pekfinger eller inte, nu ska du gå till din bank och begära att få överföra förslagsvis en fjärdedel av dina besparingar till aktier i tex den världsledande danska vindkrafttillverkaren Vestas." fortsatte jag i vintras.

Jag hoppas att du satsade mer än vad jag gjorde - för aktieposten är i dag ett och ett halvt år senare värd 130 000 svenska kronor. Och det var ändå inte det bästa med detta börstips...
 

Fredrik Flink 2007-11-09
 
 
 
 
 

LEDARE 153:

POLISEN INGRIPER BARA MOT OFFREN

En 50-årig man har anhållits i Skåne som misstänkt för mord och mordförsök - han satte nämligen sin familjs säkerhet före några våldsmäns obehindrade framfart. Flera anmälningar om tidigare trakasserier mot familjen ska ha gjorts, uppenbarligen utan att polisen varit intresserad, men efter att man sålunda tvingat offren att själva försvara sig och det blivit till nackdel för gärningsmännen så kommer polisen sättandes i full fart.

Märk särskilt formuleringen sådan den återges i DN: "- Det var ett gäng på 4-6 ynglingar med sina mopeder som var framme vid gården och uppträdde hotfullt. Det blev bråk på gårdsplanen och sen gick det överstyr och skott har avlossats, säger Hans Nilsson, vakthavande befäl vid Skånepolisen." Det var alltså helt okej att uppträda hotfullt, men 'sen gick det överstyr', först i och med att offren hade vett att försvara sig! Observera även DNs rubrik: "15-åring ihjälskjuten i Rödeby" - inte 'familj överfallen i bostaden'!

Extra upprörande är att en helt ofarlig person - som man vet är oskyldig - blir anhållen, medan t ex rattfyllerister som enligt nu gällande lag skall häktas i stället släpps utan vidare trots att man vet att de är både skyldiga och livsfarliga för var och en.

Ett riktigt justitiemord - polis och myndigheter som skulle vara 'rättsvårdande' ingriper bara mot den som gör vad myndigheten skulle ha gjort men sedan länge struntat i - man får försöka trösta sig med att det trots alla övergrepp blev gärningsmännen och inte offren som skadades fysiskt. Om det nu stämmer - man måste vara gärningsman för att räknas när något händer med en... SVT Texts för en gångs skull någorlunda sakliga rubrik kan också bli ett varningsord för andra ligister, ungefär: 'Trakasserier ledde till dödsdrama' dvs det var gärningsmannen som orsakade sin egen död.

Jag uppmanar härmed var och en som hamnar i en liknande situation att göra precis likadant som 50-åringen uppges ha gjort - att försvara sig, med hagelbössa om det är vad som står till buds, även om det slutar med att gärningsmännen avlider. Om det stämmer att 50-åringen gjort sig skyldig till mord och mordförsök så har jag nu i lagens mening alltså gjort mig skyldig till uppvigling till mord och mordförsök och bör också sitta anhållen.
 

Fredrik Flink 2007-10-07
 
 
 
 
 

LEDARE 152:

En av teckningarna, lånad från Lars Vilks hemsida

Tyvärr såg al-Qaida till att Lars Vilks teckning av Muhammed som rondellhund blev den första som Fritt Fram behövde publicera på ledarsidan.
 

AL-QAIDAS KREDITVÄRDIGHET KOMMER ATT SJUNKA DRASTISKT

Varför har Fritt Fram hittills inte publicerat Lars Vilks teckning av Muhammed som rondellhund? Jag har ju haft rätt att göra det (med eventuell tillåtelse av Vilks själv). Jag har dock uppfattat att många känner sig kränkta av bilden och eftersom jag inte sett det som nödvändigt att publicera den så har jag avstått från min rätt, ungefär som jag hittills avstått från min rätt att gå ut på stan precis som jag är dvs spritt språngande naken. En annan likhet är att jag i båda fallen kan få personligt obehag av andras reaktioner. En skillnad är att jag i det förra fallet löper större risk att bli mördad och i det senare fallet löper större risk att bryta mot lagen.

Hittills har rondellhundsdebatten annars varit en solskenshistoria som visat på många viktiga aspekter av yttrandefrihet. Muslimer angriper INTE yttrandefriheten genom att demonstrera mot publiceringarna - tvärtom, de utövar den. Det är således inte bara Liberala ungdomsförbundet som demonstrerar för yttrandefriheten. Ambassadörer kränker INTE yttrandefriheten genom att föreslå ändringar i Sveriges grundlag - tvärtom, de utvidgar yttrandefriheten till att stå över de diplomatiska spelreglerna.

OM muslimer ser ner på individer av arten Hund och använder Hund som skällsord, så kränker de dessa individer, precis som kristna eller andra kränker individer av arten Svin om de ser ner på dessa och använder Svin som skällsord. Men jag tänker inte mörda någon av dem. Jag tror inte att al-Qaida-medlemmar kan vara muslimer, inte heller att KuKluxKlan-medlemmar kan vara kristna.

Jag beklagar verkligen att vissa fanatiker som kallar sig själva muslimer agerat så att jag nu känner mig tvungen att sälla mig till skaran av utgivare som låter publicera bilden. Jag kan just nu inte se någon annan möjlighet att slå mot al-Qaidas terror - och DET är livsnödvändigt. Med en fatwa blir det nämligen inte längre ett tomt hot utan vilken vålds- och penningfixerad virrpanna som helst kan gå och mörda oskyldiga människor. Det enda man kan göra för att förhindra det är att solidarisera sig med de mordhotade och själv publicera bilden. Ju räddare man är, desto större anledning att göra det. al-Qaida har inte 100 000 dollar till hur många som helst och det begriper till och med de flesta virrpannor - inte heller kan man räkna med att komma till paradiset som några få utvalda.

Jag har inte kunnat nå Lars Vilks, jag har full förståelse för att han kanske inte kan hålla sig anträffbar. Men på samma sätt som jag nu riskerar att människor kommer att känna sig kränkta av min publicering, så riskerar jag samtidigt att kränka Lars Vilks konstnärliga rätt till bilden, genom att jag publicerar den utan hans uttryckliga samtycke. Det är således INTE på det sättet att jag gärna kränker muslimer.

Det värsta som kan hända just nu är att rubriken inte blir verklighet - att alltför få följer vår uppmaning  - de som fegar ur stöder medvetet eller omedvetet al-Qaida som därmed kommer att ha råd att upprätthålla incitamentet för att mörda oss. Att i dag vägra publicera en bild av Muhammed som rondellhund betraktar jag alltså som den yttersta feghet - om inte rentav som medhjälp till mord.
 

Fredrik Flink 2007-09-15
 
 
 
 
 

LEDARE 151:

ÄR DET RÄTT ATT SLÄPPA UT AVGASER SOM DÖDAR FLER ÄN 2000 SVENSKAR OM ÅRET ?

Svar: Ja eller Nej. Det finns inget Njae.

Som en kvittens på förra ledaren kom självaste Dagens Nyheter med svarta rubriker på förstasidan: Avgaser dödar fler än trafiken. Gemansamt med människans växthuseffekt är för övrigt att det har varit känt i trettio år, det har nu bara blivit riktigt tydligt på vilket sätt det går till. Redan på 1970-talet räknade man med 3000 'avgascancrar' per år, vilket inte hindrade Svensson från att köra ännu mer bil och ta död på ännu fler Svensson.

Antingen är det rätt och då fortsätter man precis som man fortsatt i trettio år, hittills har det alltså varit rätt att ta livet av 2000 troligen oskyldiga svenskar om året. Eller så är det fel och då slutar man med det. Det är inte omöjligt att vara utan bil, det är bara att låta bli. Pinsamt för dem som hävdar motsatsen är att vi är några stycken levande bevis. Som om det inte vore de, som tänker ta livet av 2000 svenskar om året, som har bevisbördan. Vetenskapliga bevis för att de verkligen tar livet av 2000 svenskar om året finns som sagt redan.

En intressant formulering förresten: Avgaser dödar fler än trafiken. Det är främst avgasfordonen som utgör den dödande trafiken. Men det finns ju faktiskt avgaser utanför biltrafiken och att dessa motorer vanligen är mindre gör dem ju inte alls mindre miljöförstörande. Tvåtaktsmotorer i båtar, motorsågar och gräsröjare som järnhandlare och Clas Ohlson glatt fortsätter vräka ut i sina reklamkampanjer som om inget hade hänt - det är ju bara tusen som dött i år - har tusentals gånger högre halter av de mest hälsofarliga kolvätena i avgaserna jämfört med katalysatorrenade bilmotorer. Nu kan man antingen bojkotta Clas Ohlson eller göra en mycket tydligare manifestation som dessutom gör det lättare att skrota motorn från 1900-talet: Sedan förra året säljer nämligen Clas Ohlson två modeller av den eldrivna båtmotorn - för bara 1900 kronor får man hyfsad fart på en roddbåt.

Vad du än gör - gör det nu.
 

Fredrik Flink 2007-09-14
 
 
 
 
 

LEDARE 150:

POÄNGEN

Kommer havsytan att stiga 60 meter? Eller bara 60 centimeter? Kommer Golfströmmen att stanna på tio dagar eller på tiotusen år?

Det finns människor som startar websidor om "moderna myter" som i stället för att slå hål på verkliga myter skapar nya myter. Det finns människor som skapar uppståndelse kring en företeelse som inte finns genom att lansera termen "alarmism", en ideologi som skulle gå ut på att man ska alarmera så mycket som möjligt. Någon annan tolkningsmöjlighet lämnar inte dessa individers fantasi något utrymme för. Principen är densamma som för de s k revisionisterna som ifrågasätter om förintelsen ägt rum. I stället för att ta sig an myter som är uppenbara för och kan avslöjas av den som inte är alltför rädd, så nosar man upp just de fakta som är bäst bevisade av allt på jorden - det är en parodi på ifrågasättande.

För 30 år sedan begrep jag det som världen nu förhoppningsvis håller på att upplysas om. Hur kunde jag förstå att koldioxiden skulle ändra klimatet så radikalt, långt före alla lärda forskare? Det kunde jag  inte alls, det är det som är själva poängen. Jag kunde inte veta att det skulle bli just koldioxiden, den uppenbarligen minst farliga ingrediensen i rök och avgaser, som skulle döda just genom klimatet, det kanske minst kritiska i atmosfären - även om växthuseffekten som sådan inte är någon ny farhåga. Det jag begrep som femtonåring var att om man ohämmat fortsätter att släppa ut all skit i atmosfären, så kommer den så småningom  att bli 'full', inte bokstavligen men bildligen, den förlorar balansen ungefär som en människa blir 'full' av alkohol redan vid någon promille. Detta vet man utan att känna människan i fråga och utan att veta om hon kommer att bli snäll, sömnig, aggressiv eller omdömeslös.

Andra människor gick över huvud taget inte att tala med om sådant här vid den tiden. Det enda jag kunde göra var att se till att inte själv bidra till det för varje tänkande väsen så uppenbart vansinniga. Jag slutade åka bil. Det var kanske det mest påtagliga. Det skapade problem, inte för att jag inte klarade mig utan bil utan tvärtom, eftersom man de facto klarar sig utmärkt utan bil så blev jag ett vandrande bevis som kullkastade den omhuldade och 'självklara' tesen att men 'inte kan klara sig utan bil'. Det var inte populärt, eller som man säger i dag - det var inte politiskt korrekt.

Vad kan man - och vad måste man - lära av detta? Att inte använda bara den kreativa 'höger hjärnhalva' så att vi känner efter vad vi ska tycka, som de som tror att det handlar om vad de ska tro om klimatförändringar - men samtidigt att inte heller använda bara den sorterande 'vänster hjärnhalva', som de som tar Golfströmmens tröghet som argument eller tror att kärnkraften är lösningen, eftersom den inte släpper ut så mycket koldioxid. Det handlar om att inse att handlingar får konsekvenser oavsett vad man tror.

Rötmånaden som borde sluta i dag kommer med det nya klimatet att fortsätta ett bra tag, men så småningom måste ändå hösten komma - även om folk blir sura.
 

Fredrik Flink 2007-08-23
 
 
 
 
 

LEDARE 149:

I UPPLYSNINGENS TJÄNST

Om det inte hade varit chefen för DN Debatt (det står faktiskt så) Mats Bergstrand som skrivit artikeln den 12 juni så hade jag tagit för givet att den är en satir; en ironi över etablerade massmedia.

Han konstaterar att allt färre följer följer tv-nyheterna men andas inte ens tanken att det skulle kunna bero på tv-nyheternas likriktning, sensationsinriktning, snuttifiering och tendentiösa urval. Det är naturligtvis sant att "det uppväxande släktet lärt sig allt mindre om politikens grunder och samhällets utveckling helt enkelt därför att det funnits färre tillfällen att aktivt eller passivt snappa upp någon sådan information." Men det beror ju knappast på att de inte följt nyheterna - eftersom nyheterna sällan tar upp sådan information!

För att återknyta till min egen ringa nyhetsförmedling - Fritt Fram har aldrig utgett sig för att vara en allmän nyhetstidning - så ser jag den som kvalitativt minst sagt mer upplysande än både tv-nyheter, DN och andra nyhetstidningar - om det nu finns några.

'Internetgenerationens förhållningssätt till begreppet politik bär syn för sägen: 55 procent associerar  till "ljugande", 49 procent till "korruption" och 46 procent till "förvirrande".' fortsätter debattchefen. Handlar det verkligen om 'Internetgenerationens förhållningssätt' - bara ett sådant föraktfullt uttryck för ställningstaganden från dem som inte längre är helt utlämnade åt redaktörers godtycke! - eller om hur politiker i allmänhet förvaltat det förvånansvärt nog inte fullständigt förintade förtroendet från 'väljarna'?

Ansvaret vilar desto tyngre på en chef för DN Debatt, som snart sagt skaffat sig monopol på offentlig diskussion och aldrig låter några andra än samhällets toppar komma till tals - för övrigt sällan i frågor som är livsviktiga och därför också berör engagerade människor vilka man i stället låtsas inte finns.

Jag önskar att jag kunde säga att vanliga människor är för upptagna med överlevnadsfrågor för att orka engagera sig i massmedias värld - för intresset och funderingarna finns där. Men på grund av inkompetens, enkelspårighet och feghet hos massmedier och politiker - de som tagit makten och borde ha använt den till att samordna i stället för till att underordna människors engagemang - så känns det nog för de flesta enskilda människor meningslöst att ta konsekvenserna av sina insikter, 'när ingen annan gör det'.

Chefen för DN debatt avslutar sin artikel med att avsaknaden av intresse för samhällsutvecklingen etc är "Ett belägg så gott som något för att breda nyhetsmedier verkar i upplysningens tjänst". Jag undrar om det inte är en ironi i alla fall.
 

Fredrik Flink 2007-06-20
 
 
 
 
 

LEDARE 148:

ANTROPOCENTRIKERN

Antropocentriker är människor som begår det klassiska misstaget att inte bara betrakta allting ur sin egen synvinkel - en sådan människa kallas egocentriker - utan också förneka eller negligera varje annan synvinkel som fanatisk.

Antropocentrikern tycker det är avskyvärt när middagsgästen säger att hon tycker det är gott med människokött, men har ingen förståelse för att middagsgästen tycker det är avskyvärt när antropocentrikern säger att hon tycker det är gott med fläskkött - trots att middagsgästen förklarar att hon ändå avstår, medan antropocentrikern faktiskt sätter i sig likdelarna.

Tack vare det historiska missförståndet att det finns olika raser av människor slipper antropocentrikern att bli kallad rasist, eftersom denna term är reserverad för dem som skiljer mellan olika hudfärger. För dem är det en självklarhet att den egna hudfärgen är finare. Kan man då tala om rasism - eller är kolorism en mer logisk benämning? För antropocentrikern är det en självklarhet att den mänskliga rasen är finare även om de andras individualitet, intellekt, känsloliv och önskningar är av samma art - så länge inte kommunikationsmetoderna är desamma. Kan man då tala om 'art-ism' - eller är rasism en mer logisk benämning?

Antropocentriker framställer sig gärna som mänskliga i mer än en mening. Hur kan någon neka ett litet barn att få bli friskt bara för att man inte ska göra djurförsök? utbrister somliga indignerat för att i nästa andetag studsa inför förslaget att förbjuda bilar bara för att barnen inte ska dö! Det är inte att vara egocentriker, utan nödtorftigt dold egoism! De är inte bara finare än andra arter av djur, de på vänsterkanten är finare än de på högerkanten och de på högerkanten är finare än de på vänsterkanten. Man behöver inte vara människovän bara för att man är antropocentriker...

En del antropocentriker tror till och med att en bok som är skriven  av människor måste vara Guds ord, och det är inte länge sedan man skrattade eller skrek åt dem som hävdade att den av människor bebodda planeten inte är världens medelpunkt. Man tar för givet att Gud är beskaffad som människan och att det måste vara 'intelligent design' som ligger bakom utvecklingen bara för att människor utvecklar maskiner genom att använda delar av sin intelligens. Att Gud skulle kunna vara smartare och t ex låta mekanismer sköta utvecklingen är man inte intelligent nog att förstå.

Antropocentriker letar liv på andra planeter - hur ska de kunna upptäcka något där ute när de inte ens upptäckt personer som redan finns här på jorden eftersom de till 97% har samma arvsmassa som människor? Vi får väl hoppas att det de hittar är en ljushyad, heterosexuell man som talar svenska - och äter kött!

Antropocentrikern väljer att betrakta invändningar mot sitt sätt att leva på andra som ideologi eller filosofi som man kan ha respekt för och/eller ta avstånd från. Hon kommenterar inte gärna det faktum att 66 % av rasfränder som tillfrågades av SIFO 1988 svarade att människan inte är mer värd än allt annat levande.

Logik och etik - men hur förklarar man psykologiskt att hela det etablerade samhället med näbbar och klor förnekar det självklara? Jag tror det helt enkelt beror på att vi står inför ännu en av de - långsamma men minst sagt revolutionerande - förändringar som gått till historien som det självklaras seger över det förlegade eller rättare sagt förvirrade. Enligt Paul McCartney är denna förändring så självklar att den inte kan utebli.

Det enda som är speciellt med människor är att vi är vi. Vore inte vi människor vore det inget speciellt med människor. Efter att rader av argument ett efter ett smulats sönder av vetenskapliga framsteg återstår bara en anledning att skilja mellan just människor och andra djur; vårt sätt att tänka - fel igen: Antropocentrikerns sätt att tänka!
 

Fredrik Flink 2007-05-16
 
 
 
 
 

LEDARE 147:

HEDER

Var finns de människor som inte betraktar heder som 'Jag har ingen lust att råka illa ut' - Vem är det då som har lust till det? Den som styrs av lust är en potentiell lustmördare. Det är inte lusten det är fel på. Tvärtom. Hedern är nödvändig för framtida lust för alla. Det är inte bland vinnare vi kan se vad människor går för och hur vi själva bör handla - det är förlorarna som tvingas välja. Och ändå är det just vinnarna som vi hyllar och ställer upp för.

Var finns de kristna som förstår att Jesus dog på korset på långfredagen för att

Eller rättare sagt; var syns de? Var verkar de?

När människor säger att jag visar mod så blir jag glad. Först för att jag känner mig uppskattad. Sedan för att jag tror att då kommer de också att visa mod. Till sist blir jag besviken.

För tre månader sedan publicerade jag ett upprop som inte bara angår varenda människa utan också förutsätter och vädjar om att många ställer upp. Många hundra människor har läst uppropet. 1 människa har hört av sig för att få veta mer. Ingen mer än jag har ställt sig bakom uppropet. Det säger inget om mig. Det säger inget om andra människor. Det säger att det inte blir något om man bara gör som man brukar och som alla andra gör.

Vi har en lång dag framför oss. Hör av Er !
 

Fredrik Flink 2007-04-06
 
 
 
 
 

LEDARE 146:

HYCKLERIET

Det är inte bara det att vi fortsätter köra bensinbilen eller ha för varmt i bostaden - vi hade åtminstone kunnat placera våra besparingar i ren miljöteknik. Det är fullt möjligt att vara med och styra bort från miljöförstöringen genom att köpa aktier i företag som tillverkar vindkraftverk eller solceller eller cyklar och - som om inte detta vore gott och väl tillräckligt - det kan till och med förväntas ge rejäl avkastning redan de närmaste åren när nu världen måste ställa om till förnybar energi. I stället placeras våra pensionspengar med självklarhet i industrier som visserligen är miljöcertifierade men som ändå arbetar för fullt med att öka koldioxidutsläppen, inte lika mycket som annars förstås, men det räcker ju inte.

Samtidigt ojar vi oss - mer eller mindre, beroende på hur mycket insikter vi har - över de förfärliga klimatförändringarna som blir mer och mer uppenbart hotande för varje dag som går. Så vad är problemet? Vi har lösningarna i handen, men det blir aldrig av att tillämpa dem!

Pekfinger eller inte, nu ska du gå till din bank och begära att få överföra förslagsvis en fjärdedel av dina besparingar till aktier i tex den världsledande danska vindkrafttillverkaren Vestas. Banktjänstemannen kommer då att säga: - Jaha... och så kommer han att rådfråga en kollega som kommer att ringa telefonsamtal - inte till polisen eller psykakuten, för så galen anses man faktiskt inte längre bara för att man kopplar ihop miljö och penningar, utan - till bankens centrala administration eller någon börsfunktion. Förmodligen får du beskedet att: - Jag vet inte om vi kan göra så... och då säger du att det gick bra på Nordea(för det gjorde det för mig efter en halvtimme) och då säger de att: - Vänta ska vi se... och så tar det en del av din och deras tid bara för att bankerna inte hängt med i utvecklingen och sedan får du köpa dina börsposter till vanligt courtage och med förbehållet att de bara är noterade i Köpenhamn.

Vad väntar du på? Att någon annan ska bryta hyckleriets onda cirkel? Det väntar jag också på. Du är någon annan.
 

Fredrik Flink 2007-03-01
 
 
 
 
 

LEDARE 145:

ÖVERVAKA DEM SOM ÖVERVAKAR OSS

Debatten om övervakning präglas av en naivitet som är svår att ta på allvar. För det första: Hur kan man tro att riskerna minskar av att avsikten inte är att  kränka någon? Ändamålet helgar ju medlen. För det andra: Hur kan man tro att en lag kan garantera att övervakning inte missbrukas? Vi har en lag mot stöld - alltså förekommer inte stölder? För det tredje: Hur kan man tro att man inte är övervakad om det inte finns några övervakningskameror? Människor har kameror och i ficktelefonernas tidsålder har de alltid med sig dem - utan att de syns - och även helt utan kameror kan ju faktiskt människor se människor, åtminstone på offentliga platser. För det fjärde: Naturligtvis kan de flesta brott inte upptäckas i förväg med mer övervakning - man vet ju inte vilka som kommer att begå brotten - men farliga gärningsmän kan identifieras i efterhand och oskyldiga dessutom frias. Och slutligen för det femte: Hur kan man hoppas att utvecklingen mot mer övervakning kommer att stoppas?

Vad ingen tycks ha tänkt på är att i stället se till att övervaka dem som har tillgång till övervakningsmaterialet. Lagstifta om att varje vrå av alla övervakningscentraler, arkiv och liknande ska filmas ständigt av plomberade kameror som bara en särskild myndighet har tillgång till - vars lokaler ständigt övervakas av kameror som bara riksrevisionen har tillgång till. Varje person som passerar in i övervakningscentralen ska dokumenteras med iris-identifikation. Alla anställda - inklusive myndighetens - har dessutom gps-kontrollerade chips inopererade i kroppen och undersöks varje vecka, förutom av myndigheten också av läkare som letar spår efter manipulation.

Det kanske inte blir så roligt att arbeta med övervakning. Det är bra - fast det är inte det som är avsikten.
 

Fredrik Flink 2007-02-25
 
 
 
 
 

LEDARE 144:

ALLA ANDRA

Alla måste ta ansvar för miljön. Det tycks numera alla vara överens om. Men även om "alla" betyder "alla" för alla andra så betyder "alla" inte "alla" för alla utan för en del "alla andra".

"USA: Alla måste ta ansvar för klimatet" skriver SVT Text. "Bidragen från oss är små", säger energiministern. "Ett ensidigt amerikanskt program för att minska utsläppen skulle kunna skada ekonomin... Diskussionen måste föras på en global nivå". Ja, där har ju USA visat sig handlingskraftigt, ett av de få länder som vägrat erkänna Kyotoprotokollet. Och USA bidrar ju faktiskt bara med en fjärdedel av utsläppen...

Varför ett amerikanskt program skulle bli "ensidigt" framgår inte - skulle resten av världen hämnas Kyotoprotokollet genom att vägra ansluta sig? Eller finns svaret i en rubrik dagen därpå: "Reinfeldt: Andra länder bör göra mer" ? Den här frågan kräver globala svar, säger vår statsminister och nämner just USA som exempel.

Äntligen fattar jag: Att alla måste ta ansvar för miljön betyder att ingen behöver ta ansvar för miljön - det är ju allas ansvar, inte mitt ansvar! Så dum jag har varit; varför lägger jag mina kära bytesrätter på vindkraft i stället för på grejor som bara jag har nytta av - de är ju mitt ansvar! Jag får väl börja åka bil igen, det ska ju underlätta livet enligt Reinfeldt.

Tänk om idrottsmän skulle resonera som Reinfeldt: 'Det finns andra som kan förbättra sina resultat mycket mer med mindre träning, jag skulle få träna så stenhårt om jag skulle bli bara lite bättre. Jag tycker det är rätt att säga det som är sanningen.' Då skulle det nog inte finnas några idrottsliga förebilder.

Allvarligt talat, är det allt som Sveriges och världens mäktigaste män är bra på; att i alla lägen se till att själva komma undan? Då är det kanske bättre att vi skiter i våra ledare och ser till att ta saken i egna händer. Eller är alla andra likadana? Klimatfrågan som alla kräver svar på är: Varför just jag?
 

Fredrik Flink 2007-02-04
 
 
 
 
 

LEDARE 143:

BARBARI

Om man menar aldrig så lite allvar med allt prat från statsmakterna om att rattfylleri måste bekämpas, så kan man bara inte fortsätta tala om "vållande" till annans död, det är som att jämföra med någon som glömt dra åt en skruv.

Om man kallar det mord så protesterar vissa jurister och påstår att det inte finns uppsåt. Det är visserligen helt fel och rent hyckleri, bl a eftersom såväl rattfylleri som t ex smittades sexuella umgänge räknas som uppsåtligt brott. Men låt oss inte öda kraft på att diskutera med gamla stoffiler, de kan få ha sina gammaldags mord i fred. Det vi talar om här är ändå så mycket farligare terror än mord. Man har talat om att avskaffa livstids fängelse för mord. Okej, det kanske kan räcka med dagens minimistraff på tio år. Men inför samtidigt en ny rubricering, barbari, för vilken livstids fängelse är enda möjliga påföljd. Sedan kan juridikstoffilerna tycka vad de vill, det är ändå en formellt sett oklanderlig lösning - och reellt sett livsnödvändig.

Rattfylleri är per definition försök till barbari och att släppa ut en sådan person, som polisen i Norrbotten häromdagen gjorde i enlighet med riksdagsmajoritetens vilja, är medhjälp till barbari. Men det blev inte polisen, riksdagsmännen eller barbaren som blev frihetsberövad. Det blev en helt oskyldig man som berövades livet. Det kanske redan är fler än en, för enligt staten kan man ju inte hålla någon häktad bara för att han far omkring och tar livet av människor. Skulle han däremot stjäla pengar så kommer saken i ett annat läge. Många ministrar har slingrat sig från men ingen har hittills svarat på frågan: Varför är oskyldigas liv så självklart mindre värda än pengar - för att inte jämföra med barbarers omistliga frihet?
 

Fredrik Flink 2007-01-31
 
 
 
 
 

LEDARE 142:

ALTRUISM

Förekomsten av altruism som en effekt av evolutionen brukar förklaras med två faktorer: Beroendet av andra flockmedlemmar och förhoppning om gentjänster. Genom det naturliga urvalet har överlevnad och nedärvning befordrats av att man månar om flockmedlemmarna och deras välvilja.

Det finns en annan, förbisedd förklaring som åtminstone utgör en viktig hypotes: Om en varelses intelligens utvecklas så kan det befordra överlevnaden. Detta räcker för att intelligens ska befordras av det naturliga urvalet. Alltså utvecklas intelligens oavsett om övriga effekter av intelligensen befordrar överlevnaden eller inte, så länge de inte motverkar överlevnaden. En tillräckligt intelligent varelse kan inse att om något är viktigt för en själv, så kan det vara lika viktigt för någon annan.

För en intelligent person är det stötande att ständigt få höra om t ex "smarta" affärsmän som skor sig på andras bekostnad. Detta är brist på intelligens, även om det skulle befordra deras överlevnad! Att bara kunna tänka att "eftersom det ger mig pengar så är det riktigt att göra det" tyder på att man saknar intellektuell förmåga och styrs helt av sina känslor.
 

Fredrik Flink 2007-01-19
 
 
 
 
 

LEDARE 141:

KÄRLEK

Jag är så in i döden trött på att kärlek aldrig tas på allvar i detta samhälle. Kärlek kan vara allt från ett samlag till något man ler eller suckar åt. Kärlek kan kallas "fint" när den innerliga kärleken i själva verket kan vara allt från himmelriket till helvetet.

Beror det på att det handlar om känslor eller att det finns så många himmelsvitt skilda grader om inte slag av kärlek - eller beror det helt enkelt på att få människor har upplevt inte bara den riktiga eller den innerliga utan även den riktigt innerliga kärleken?

Eller beror det bara på att kärlek är självklar för alla som får den och därför inte tror att det är hopplöst för någon? Hur är det att ha ett handikapp som gör att man inte har förmågan men ändå precis samma behov - samtidigt som detta är omöjligt eller kanske snarare outhärdligt att tänka för andra människor - den handikappades behov av kärlek ser nog inte ut som vårt behov? Jag talar nu inte om medmänsklighet eller vardagstyckaom utan om innerlig, trånande kärlek mellan kvinna och kvinna, kvinna och man eller man och man.

Är det inte dags att ta de första stapplande stegen i en ärlig debatt om hur man kan underlätta för den innerliga kärleken? Detta är viktigt även rationellt och politiskt, om det innerst inne är det viktigaste över huvud taget. Tidningen Fritt Fram, som nu går in på sitt tionde utgivningsår, handlar både om vad som gör livet uthärdligt att leva och vad som gör livet värt att leva.
 

Fredrik Flink 2007-01-01