KALENDERNYTT  ISSN 1403-1531  Sidan publicerad *<kv 2011-12-23   Uppdaterad *<kv  2011-12-23  KONTAKT
 

Yttrandefrihet

Även yttrandefrihet är relativ. Vi säger gärna att vi har yttrandefrihet, men det betyder inte att vi är fria att yttra vad som helst, vi kanske inte ens har möjlighet att göra oss hörda. Till syvende och sist kan man fråga sig vad som är ett yttrande - att skrika i örat på någon, att ta strypgrepp? Och vissa yttranden är fritt att göra var som helst på jorden, t ex hylla regimen...

 
 Klassificeringsskala för yttrandefrihet
Kod Benämning Beskrivning Exempel
7 - Null ogiltig, t ex okänd, osäker eller ännu ej avgjord
6 Allt (även våld) är tillåtet som yttrande -
5 Alla verbala/visuella yttranden är tillåtna, fysiskt riskfria och tekniskt/ekonomiskt möjliga -
4 Begränsningar endast ifråga om förtal, hets eller sekretess etc (ev för att alltför få säger emot) ?
3 Alltför svårt eller riskabelt att göra sin röst hörd Sverige (Lars Vilks)
2 Vissa begränsningar ifråga om t ex hädelse eller kränkningar Ryssland?
1 Regimen får inte kritiseras Kina
0 Ingenting får yttras -

Fredrik Flink 2011-12-23