KALENDERNYTT ISSN 1403-1531 Sidan publicerad *<k0 2000-09-04 Uppdaterad *<k0 2000-09-04 KONTAKT
 

Efter den våta sommaren skjuter svampar upp som svampar ur jorden. Här följer en klassificeringsskala för svampars ätbarhet, som alternativ till den med stjärnor och kors.

Eftersom det kan gälla liv eller död så kollar du naturligtvis teckenförklaringen i respektive svampbok, det förekommer för övrigt att tecken förvrängs vid överföring på nätet!

 
 Klassificeringsskala för svamp
 Kod . .  Benämning  Beskrivning
      Motsvarar
 7       .  Null  Ogiltig
 6    ***  Läcker  
  . .
 5    **  God  
    .
 4    *  Ätlig  Inte osmaklig men
    knappast god
 3    o  Oätlig  Ogiftig men osmaklig
    .
 2    (*) alt +o* alt  Giftig/ätlig  Ätlig efter förvällning alt
    (***) alt +o*** läcker efter förvällning
 1    +  Giftig  
    .
 0    ++  Dödligt giftig  
.