KALENDERNYTT   ISSN 1403-1531 Sidan publicerad *< >o  2006-03-05   Uppdaterad *> e .   2010-12-13   KONTAKT

 

 

 
 
 
 
 

KLASSIFICERINGSNIVÅERNAS UTVECKLING

Räcker det att svara ja eller nej? Är 1-5-skalan perfekt? Hur markerar man att man är osäker?
Kalendernytt reder ut hur allting började och ser till att det slutar väl.
 

En bit är den minsta möjliga informationsmängden och räcker till att svara ja eller nej på en fråga eller:

1 Stor
0 Liten

Något mellanläge existerar inte och vad värre är, frågan måste vara besvarad redan från början. Innan man har svarat på den så gäller automatiskt Liten eller möjligen Stor.

Med två bitar löser vi lagom dessa båda problem.

3 Null - ogiltig, t ex obesvarad
2 Stor
1 Mellan
0 Liten

Någon gradering av hur Stor eller hur Liten får fortfarande inte plats. För att få in den klassiska 1-5-skalan måste vi ha tre bitar och då finns det plats över till en extra grad åt varje håll. Dessa bör förbehållas rena undantag som faller utanför skalan och måste understrykas, vilket inte ska förväxlas med en vanlig 1-7-skala.

7 Null
6 Extremt stor
5 Mycket stor
4 Ganska stor
3 Mellan
2 Ganska liten
1 Mycket liten
0 Extremt liten

Här ser man en av anledningarna till att vi valt det högsta talet och inte som vanligt nollan till att representera Null - då skulle 1-5-skalan förskjutas av den extra graden.

Antag nu att man vill reservera sig för att man är osäker på svaret eller att det är ungefärligt eller att man vill specificera Null. En alternativ användning av tre bitar ser ut så här:

7 Null - övriga ogiltiga, t ex obesvarad
6 Okänd
5 Troligen ungefär stor
4 Stor
3 Troligen ungefär mellan
2 Mellan
1 Troligen ungefär liten
0 Liten
 

Fyra bitar ger plats för både gradering och reservation - med hexadecimalt system kräver det fortfarande bara 1 position.

F Okänd *
E Okänd
D Extremt stor *
C Extremt stor
B Mycket stor *
A Mycket stor
9 Ganska stor *
8 Ganska stor
7 Mellan *
6 Mellan
5 Ganska liten *
4 Ganska liten
3 Mycket liten *
2 Mycket liten
1 Extremt liten *
0 Extremt liten
 
 

Fredrik Flink  *< >o  (2006-03-05)
 
 
 

UPPDATERING:


Fyra bitar kan alternativt användas till en månggradig skala som gör det lättare att bestämma klass, utan att det behöver bli svårare att hålla reda på:
Kod Benämning   Betydelse
F      Null             Okänd, ej aktuell, ännu ej besvarad etc
E     (3-6)             Troligen stor
D     (0-3)             Troligen liten
C     6
B     5-6
A     5
9      4-5
8      4
7      3-4
6      3
5      2-3
4      2
3      1-2
2      1
1      0-1
0      0
 
 

Fredrik Flink 2010-12-13