Kalendernytt ISSN 1403-1531 Sidan publicerad *<%u 2004-02-02 Uppdaterad *<%u 2004-02-02 KONTAKT

 

TJOCKLEK - is och snö

Så här i ismånaden framför andra presenterar vi en skala för klassificering av tjocklek på främst is och snötäcke, men även t ex jord och gräs.

 
 Klassificeringsskala för istjocklek
 Kod  Gränsvärde  Riktvärden  Benämning  Beskrivning/Exempel
 A  SI  A  SI
 7  
 
 
 
  .  Null  Ogiltig/okänd
 6  )g  Metervis  Extremt tjockt  
 )g  597,614 mm .
 5  )8  Halvmetervis  Mycket tjockt  Svårt gå genom snön
 )8  298,582 mm Svårt hugga igenom isen
 4  )4  Ett par decimeter  Ganska tjockt  Besvärligt gå genom snön
 )4  149,291 mm Isen går att köra på
 3  )2  En decimeter  Tillräckligt  Snön går att åka skidor på
 )2   74,645 mm Isen säker att gå på
 2  )1  En halv decimeter  Ganska tunt  Marken syns inte genom snön
 )1   37,322 mm Hård is går att gå på
 1  )0  Någon centimeter  Mycket tunt  Snön behöver inte skottas
    Isen bryts med småbåtar
 0  0  0  Inget  Barmark
Öppet vatten