KALENDERNYTT    ISSN 1403-1531  Sidan publicerad *>h>   2011-07-04   Uppdaterad *>h>  2011-07-04  KONTAKT
 

Metallpriser

Världsmarknadspriserna på metaller flyger upp och ner och det är svårt att hålla reda på vilken som är dyrare än den andra. Men det går att generalisera storleksordningarna!

 
 Klassificeringsskala för metallpriser
 Kod  Gränsvärde  Riktvärden  Benämning  Exempel
 $/pound  kr/kg  $/pound  kr/kg
 7       .  Null  Ogiltig/okänd
 6  10000 - 100000  200 000 - 1 000 000    Rodium
 5120  131072  Platina Guld
 5  2000 - 10000  20 000 - 200 000    Palladium
 640  16378  Rutenium 
 4  100 - 1000  2 000 - 10 000    Silver
 80  1024  
 3  5 - 40  100 - 600    Tantal Molybden Nickel
 10  128  
 2  2 - 5  20 - 60    Koppar Titan
 1,2  32  
 1  0,5 - 2  10-20    Krom Mangan 
 0,2  4  Aluminium Zink
 0  0,1-0,5  2-5    Järn
 

Fredrik Flink 2011-07-04