Kalendernytt ISSN 1403-1531 Sidan publicerad *<!7 2005-04-02 Uppdaterad *<!7 2005-04-02 KONTAKT
 

Säker mark?

En modell för klassificering av hur säkert ett område eller utrymme kan anses vara.

 

   Klassificeringsskala för områdessäkerhet
 Kod  Benämning  Beskrivning
 7  Null Ogiltig
 6  Extremt säker plats Polisbevakat skyddsrum på sjukhus
 5  Säker plats Sovrum / Arkiv
 4  Ofarlig plats Trädgård / Kök
 3  Ganska ofarlig plats Bryggkant / I vattnet / Trottoar / Skog
 2  Ganska farlig plats Verkstad / Lab / Gata / Vägkant / Djupt vatten / Stup / Tak
 1  Farlig plats Brandplats / Risklab / 'Mitt i vägen' / Jvgspår / Skjutfält / Sankmark
 0  Extremt farlig och försåtlig plats Brinnande byggnad / Kärnvapenprovplats