KALENDERNYTT      ISSN 1403-1531 Sidan publicerad *>Lw   2012-02-26      Uppdaterad *>o@   2012-09-09  KONTAKT
 

LÄNGD

Med denna skala kan alla längder som över huvud taget är meningsfulla - och några till, från mindre än en plancklängd till mer än universums diameter - klassificeras så pass noggrant som med en faktor sexton, med endast ett tecken - och det finns på alla tangentbord!

En extra teckenposition kan ge så liten klassbredd som åttonderoten ur 2, mindre steg än 10 procent och samtidigt en bit för paritet ("kontrollsiffra") eller reservation om t ex osäker eller ungefärlig!

Som en liten variation använder vi här både gemena och versala bokstäver i stället för de akinaviska specialtecknen. Stjärna och fyrkant är dock kvar, fast dessa inte anger längden.

Stora bokstäver representerar helt enkelt bokstavsstaplar som är tillräckligt stora för att kunna läsas, till skillnad från små bokstäver! Så länge man håller sig på eller omkring jorden och utanför kärnpartiklarna så räcker det att använda tio olika små och tio olika stora bokstäver så förväxling mellan stora och små bokstäver är osannolik.

Eftersom skalan bara behöver femtiotvå klasser så används de arabiska siffrorna för en kompletterande grovindelning med  klassbredd faktor 88 dvs kvadraten på kubiken på huvudskalans klassbredd.  0 betyder i alla händelser "kortare än plancklängden" eller "ingen längd".

 

Klass  Gränsvärden
Kod  Tumregel Exempel  Gamla enheter decimalt  Plancklängder tetrasexagesimalt
 #                     Null (okänd/ej aktuell)    
 *                    Många gånger universums diameter / Reserv / Lagom lång    
 702,77 miljarder ljusår  g (8x8)y
 Z__Zenit___Universums_diameter_(från_radien_till_dubbla_omkretsen) 
 43,92 miljarder ljusår   (8x8)y
 Y 
 2,745 miljarder ljusår  4 (8x8)x
 X 
 171,57 miljoner ljusår  g (8x8)w
 W
 10,72 miljoner ljusår  (8x8)w
 V
 670221 ljusår  4 (8x8)v
 U
 41888 ljusår  g (8x8)u
 T
 2618 ljusår  (8x8)u
 S
 163,63 ljusår  4 (8x8)t
 R 
 10,22 ljusår  g (8x8)s
 
 0,6392 ljusår  (8x8)s
 P
 0,0400 ljusår  4 (8x8)r
 O
 23620 miljoner km  g (8x8)q
 N                   Till solen
 1476 miljoner km  (8x8)q
 M
 92,26 miljoner km  4 (8x8)p
 L 
 5,766 miljoner km  g (8x8)o
 K                   Solens diameter (och radie)
 360424 km  (8x8)o
 J         Jorden runt ( 0,56 - 9 varv )
 22526 km  4 (8x8)n
 I         Internationell resa, jordens radie (och diameter)
 1408 km  g (8x8)m
 H       Högfartståg
 87994 meter  (8x8)m
 G       Ganska kort resa
 5500 meter  4 (8x8)l
 F       Fahrrad  Cykelavstånd
 343,727 meter  g (8x8)k
 E                     Gångavstånd
 21,483 meter  (8x8)k
 D       Domestic Distance
 1,342 meter  4 (8x8)j
 C                     Hanterbart, UHF-våglängd
 83,91 mm  g (8x8)i
 B        Ballastfraktion, hålls Bekvämt i handen
 5,2448 mm  (8x8)i
 A             Tjälsäker kornfraktion
 3,2780 x 10-4 meter  4 (8x8)h
 z                     Tjälrisk, mo
 2,0487 x 10-5 meter  g (8x8)g
 y                     Tjälfarligt, mjäla, damm
 1,2804 x 10-6 meter  (8x8)g
 x                     Tjälsäkert, rökpartiklar från trafik och eldning, ljusvåglängd
 8,0030 x 10-8 meter  4 (8x8)f
 w                    Ultrafina partiklar, ultraviolett våglängd
 5,0019 x 10-9 meter  g (8x8)e
 v 
 3,1261 x 10-10 meter  (8x8)e
 u        u = atommassenhet  Atomradier
 1,9538 x 10-11 meter  4 (8x8)d
 t 
 1,2211 x 10-12 meter  g (8x8)c
 s 
 7,6322 x 10-14 meter  (8x8)c
 r
 4,7701 x 10-15 meter  4 (8x8)b
 q                     Protonens diameter
 2,9813 x 10-16 meter  g (8x8)a
 p
 1,8633 x 10-17 meter  (8x8)a
 o
 1,1646 x 10-18 meter  4 (8x8)9
 n                     Max diameter hos elektroner och kvarkar
 7,2787 x 10-20 meter  g (8x8)8
 m 
 4,5492 x 10-21 meter  (8x8)8
 l 
 2,8432 x 10-22 meter  4 (8x8)7
 k
 1,7770 x 10-23 meter  g (8x8)6
 j
 1,1106 x 10-24 meter  (8x8)6
 i
 6,9415 x 10-26 meter  4 (8x8)5
 h
 4,3384 x 10-27 meter  g (8x8)4
 g
 2,7115 x 10-28 meter  (8x8)4
 f
 1,6947 x 10-29 meter  4 (8x8)3
 e
 1,0592 x 10-30 meter  g (8x8)2
 d
 6,6200 x 10-32 meter  (8x8)2
 c
 4,1374 x 10-33 meter  4 (8x8)
 b
 2,5859 x 10-34 meter  g
 a     En eller några plancklängder
 1,6162 x 10-35 meter  1
 9
 10,7 miljoner ljusår  88(x)8
 8    Till nästa stjärna och till nästa galax
 0,639 ljusår  8U
 7    Till solen (och till månen)
 360424 km  8M
 6    Reslängd
 21,483 meter  8E
 5    Verkstadsmått (nästan alla mätningar inom verkstadsindustri)
 1,280 x 10-6 meter  8w
 4    Damm, rök, atomer
 7,632 x 10-14 meter  8o
 3    Protoner, neutroner, ev elektroner och kvarkar
 4,549 x 10-21 meter  8g
 2
 2,7115 x 10-28 meter  88
 1
 1,6162 x 10-35 meter  1 
 0     Ingen längd / Kortare än plancklängden
 =0  0

Fredrik Flink 2012-09-09