Kalendernytt ISSN 1403-1531Sidan publicerad *<]~   2006-08-14   Uppdaterad *>gu   2011-04-10   KONTAKT
 

Kornstorlek

Ett klassiskt exempel på hur det kan gå när man använder decimalt talsystem är jordartsfraktioner, där huvudgränserna satts till 2, 20, 200 mm osv och gränserna mellan "fin" och "grov" satts till 6, 60 osv - klassbredden för "fin" är alltså bara tre gånger medan klassbredden för "grov" är 3,333... gånger. Ytterligare inkonsekvent blev det när mofraktionen splittrades upp på den tjälfarliga grovsilten och den tjälsäkra finsanden. Här lanserar Kalendernytt en indelning som utgår från jordklotet (6378 km radie) och ger ytterligare jämförande perspektiv genom att sträcka sig ända ner till "den odelbara" atomen. Kvantmekaniska effekter uppstår när man passerar ca 10 nm. Klassbredden kan sättas till sexton eller sextiofyra gånger och i findelningen två, fyra eller åtta gånger.
 
 

Fredrik Flink 2006-08-14

PS.Skalan kompletterad med benämningar för finindelning(med en faktor två)2008-08-21 FF  Grov- och finindelningar, Akinomiska enheter 2011-03-31. Planckenheter kompl 2011-04-10.