Kalendernytt ISSN 1403-1531 Sidan publicerad *<'/ 2005-01-05 Uppdaterad *<'/ 2005-01-05 KONTAKT
 

Hur viktig är instruktionen?

Ett försök till indelning av instruktionsnivåer.

 

   Klassificeringsskala för instruktionsnivåer
 Kod  Benämning  Beskrivning  Exempel
 7  Null Ogiltig  Okänd, övrig, inaktuell
 6  Katastrof Varning för försåtlig livsfara. Bakspänning - livsfarligt röra stiften.
 5  Livsfara Varning för förståelig livsfara. Ta inte isär och låt inte barn leka med apparaten.
 4  Fara Varning för förstörelse Batterierna blir förstörda om de inte hålls laddade.
 3  Obs Varning för felfunktion Apparaten fungerar inte om batterierna är svaga.
 2  Anvisning Grundläggande information Gör bara så här.
 1  Kommentarer Detaljinformation Det kan gå lättare om du gör så här.
 0  Kuriosa Ej nödvändig information, noter Tack för att Du har köpt den här apparaten.0501FF