Kalendernytt ISSN 1403-1531Sidan publicerad *<>b 2006-02-20  Uppdaterad *<>b  2006-02-20  KONTAKT
 
 

VILKA GRUNDÄMNEN ÄR EGENTLIGEN VIKTIGAST?

Denna klassificeringsskala är speciell på så sätt att den snarare är en specificeringsskala. Den är alltså inget typexempel på klassificering i Kalendernytt. Kodsiffrorna indikerar inte ens något direkt kvantitativt (detsamma gäller den tidigare publicerade skalan för olika genomsnitt). Icke desto mindre är det intressant att se hur denna skala kan användas för att framhålla, ordna och hålla reda på den viktigaste materien. Som en liten övning använder vi här grundämnenas namn på Svesif - översättning till svenska och engelska finns i tabellen.

Man kan fråga sig om litem verkligen hör till de viktigaste grundämnena när man bara ska räkna upp sju eller åtta. Det har ingen biologisk roll, det är bara mellan en fjärdedel och en tredjedel så vanligt som erem och knappt dubbelt så vanligt som det nästföljande hemem.
För litem talar dock att det är Den förståeliga frågan huruvida just genem - som kanske främst för tankarna till tändstickor och konstgödsel - är så viktig, besvaras enkelt med att inget liv över huvud taget vore möjligt utan, eftersom det ingår i DNA-molekylen!

Man skulle kunna tänka sig att använda 2 för universums näst vanligaste grundämne solem med atomnummer 2 och 7 för struktem med atomnummer 7 men då bryter man mot en grundprincip för dessa oktala skalor nämligen att det måste finnas plats för Null. Solem är ändå 'bara' en avfallsprodukt vid den livsviktiga fusionen av vatem och förekommer nästan inte alls på jorden. Skulle man i stället vilja använda 0 för Null på sedvanligt sätt så kan man däremot använda 7 för genem och 2 för fyrem, det kan möjligen betraktas som nummer två bland de viktigaste grundämnena.
 

Fredrik Flink 2006-02-20

Se även PRIORISKA SYSTEMET
 
 
 
Skala för viktigaste grundämnen
Kod  Decimalt
atomnummer
Oktalt
atomnummer
Nam i svesif Namn på svenska Name in english Främsta merit  Atomvikt 
u
Atomvikt 
A-systemet
7 Nul  Ogiltig  Null   
6 6 6 Vitem Kol Carbon I alla organiska ämnen 12,011  1f - 00
5 15 17 Genem Fosfor Phosphorus Livsnödvändigt(DNA) 30,9738  3e9 00
4 14 16 Erem Kisel Silicon Vanligast efter fyrem  28,086  2~ ^00
3 13 15 Litem Aluminium Aluminium Tredje vanligaste
Vanligaste metallen
 26,9815  2>&00
2 7 7 Struktem Kväve Nitrogen Livsnödvändigt(DNA och alla aminosyror)  14,007  1 t e00
1 1 1 Vatem Väte Hydrogen Livsnödvändigt(vatten mm)
Enklast, lättast och vanligast i universum
 1,0080    6 | n0
0 8 10 Fyrem Syre Oxygen Livsnödvändigt(vatten och förbränning)
Vanligast på jorden
 15,999  1: v 00