Kalendernytt ISSN 1403-1531 Sidan publicerad *<'/ 2005-01-05 Uppdaterad *<'/ 2005-01-05 KONTAKT
 

Demokrati eller diktatur?

 

   Klassificeringsskala för demokratinivå
 Kod Benämning  Beskrivning  Exempel
 7 Null Obestämd, tveksam
 6 Perfekt demokrati Folket har all makt och ingen bestämmer över någon annan.
 5 Reell demokrati Beslut kan endast fattas av en majoritet av personligt röstande medborgare.
 4 Egentlig demokrati Parlamentet kan endast bereda, ej fatta beslut. Option välja ombud till folkomröstning.
 3 Formell demokrati Parlamentsbeslut måste godkännas i folkomröstning. Alla medborgare har rösträtt.
 2 Begränsad diktatur Endast parlamentsledamöter har rösträtt men kan bytas ut av myndiga medborgare.
 1 Klassisk diktatur Parlamentsledamöter kan endast bytas ut av en styrande elit.
 0 Totalt maktmonopol Folket har över huvud taget ingen makt.