KALENDERNYTT  ISSN 1403-1531  Sidan publicerad *>3n 2008-12-22   Uppdaterad *>3n 2008-12-22  KONTAKT
 

Anspänning

Alla slag av ångest är ett resultat av förhöjd anspänningsnivå, något som brukar vara svårt att förstå, eftersom det är ens egna tankar som är boven i dramat.
Följande klassificeringsskala är ett försök att väcka funderingar och underlätta förståelsen av dessa mekanismer.
 
 
 Klassificeringsskala för anspänning
Kod  Klassisk.benämning  Alternativ benämning  Beskrivning Motsvarande omvänt Beskrivning
7  -  Null  Okänd/osäker/ännu ej avgjord  Null  Okänd/osäker/ännu.ej.avgjord
6  -  ("Värsta tänkbara")    ("Värsta.tänkbara")  
5  Panik  Panik  Omedelbar skräck för att svimma, dö, tappa 
 kontrollen eller bli galen, kroppsliga signaler
 Mani  Outsinlig energi, självöverskattning, 
 obetänksamhet, minskat sömnbehov
4  Ångest  Desperation/Depression?  Hopplöshet, svartsyn, men upplever kontroll  Hypomani  Energisk,.kreativ,.pratsam,.skämtsam                                  
3  Oro  Ängslan  Obehaglig oro  Överaktivitet  Överarbetande, brådska
2  Spänning  Förhöjd grundanspänning  Ofta omärklig stress  Upphöjt lugn  Godmodig, hoppfull
1  -  Normal grundanspänning  Vardaglig aktivitet  Normalt lugn  Vardaglig vila
0  -  (Påtagligt lugn)    (Påtagligt lugn)  

 

Fredrik Flink 2008-12-19