Kalendernytt ISSN 1403-1531 Sidan publicerad *<ac 1998-12-16 Uppdaterad *<ac 1998-12-16   KONTAKT
 

 
 
 

SI

Kalendernytt kommer att handla ganska mycket om nya system, men låt oss börja med att gå igenom det "gamla" SI-systemet. Système International d'Unités är sedan 1960 antaget av det högsta internationella organet på området, Conférence Générale des Poids et Mesures.

SI:s grundenheter är meter för längd, kilogram för massa, sekund för tid, ampere för strömstyrka, kelvin för temperatur, candela för ljusstyrka och mol för substansmängd.

SI:s supplementenheter är radian för plan vinkel och steradian för rymdvinkel.

Härledda SI-enheter är härledda ur SI:s grundenheter, supplementenheter eller av deras potenser.

SI:s samstämda enheter består av SI:s grundenheter, supplementenheter och härledda enheter. Vid räkning med dem slipper man omräkningsfaktorer.

SI-multipler är enheter bildade av SI:s samstämda enheter och prefixen atto - exa.

Enheter i SI utgörs av SI:s samstämda enheter och SI-multipler. Det är de enda enheter som rekommenderas, bortsett från att en del anser att man bör använda tilläggsenheter och vi på Kalendernytt förstås anser att man bör använda A-enheter.

Tilläggsenheter godkända av CGPM för användning tillsammmans med SI är bl a minut, timme, grad, elektronvolt, liter och ton. Decibel är tilläggsenhet i avsaknad av SI-enhet, egentligen handlar det om en tiondedel av tiologaritmen för ett förstärkningsförhållande snarare än om en enhet i vanlig mening.