KALENDERNYTT   ISSN 1403-1531  Sidan publicerad *<>;   2006-03-24   Uppdaterad *<>;   2006-03-24 KONTAKT

 

 

KALENDERNYTT lanserar

PRIORISKA SYSTEMET

Det klassiska periodiska systemet gör det knappast lättare att lära sig de vanligaste och viktigaste grundämnena - något som brukar förbises i undervisning och populärvetenskap.

Detta lilla komplement till grundämnenas periodiska system utgår från det lyckosamma förhållandet att de sexton vanligaste grundämnena, som utgör 99,66% av jordskorpans översta 16 km inbegripet haven och atmosfären, råkar innefatta det tiotal som är absolut nödvändiga för oss.

Dessa sexton element kan delas in i sex frekvensklasser på så sätt att det vanligaste elementet i klassen är  ungefär dubbelt (1,6-2,3 gånger) så vanligt som det minst vanliga i klassen. Klasserna anges i figuren nedan med färgerna svart-röd-orange-gul-grön-blå.

Man kan ta de aktuella rutorna ur periodiska systemet och sätta ihop dem till en bekväm kvadrat - det prioriska systemet - som samtidigt stämmer så långt möjligt med placeringen i periodiska systemet. Prioriska systemet prioriterar de vanliga och viktiga grundämnena.
 

Fredrik Flink 2006-03-24
 

Kemiskt tecken, atomnummer, frekvens på jorden och namn på svesif.
Se även koder  för de sju viktigaste grundämnena.
 
 H
1   0,88 %
Vatem
C
6   0,087 %
Vitem
N
7   0,03 %
Struktem
O
8   49,4 %
Fyrem
Al
13   7,57 %
Litem
Si
14   25,8 %
Erem
P
15   0,09 %
Genem
S
16  0,048 %
Orem
Na
11   2,64 %
Ekselem
Mg
12   1,94 %
Anoblem
Ti
22   0,41 %
Noblitem
Cl
17   0,19 %
Saltem
K
19   2,4 %
Inselem
Ca
20   3,39%
Skelem
Mn
25   0,085
Abrastem
Fe
26   4,7 %
Hemem