KALENDERNYTT   ISSN 1403-1531Sidan publicerad *<yk 2003-03-09Uppdaterad *<yk 2003-03-09  KONTAKT

 

Varför använder vi sjuan i stället för nollan som null?

Normalt används siffran 0 för att beteckna begreppet null, dvs ogiltig såsom övrig, okänd eller obehandlad. Det finns flera skäl till att vi i stället använder siffran sju i bl a våra klassificeringsskalor.

 

Tydlighet

Uppgiften "0" kan uppfattas som att värdet verkligen är noll eller åtminstone det som är närmast noll. Uppgiften "7" kan visserligen också uppfattas som att värdet verkligen är sju, men om man ändå inte vet vilken enhet som avses, t ex meter eller millimeter eller kilometer, eller t ex hur många klasser det finns, kan man inte slå sig till ro med denna information utan tvingas undersöka uppgiften närmare. Möjligen kan man invända att "7" kan uppfattas som betecknande något större än "6" men det är å andra sidan rätt långt från skalan "1-5".
 
 

Struktur

Skalan "1-5" är synnerligen väletablerad och det vore en stor förlust att modifiera den till "2-6". Om man vill införa ett steg under för att beteckna ett extremt lågt värde som egentligen hamnar utanför skalan måste man rimligen reservera nollan för detta. Vill man på motsvarande vis införa ett steg över för att beteckna ett extremt högt värde som egentligen hamnar utanför skalan måste man rimligen reservera sexan för detta. Kvar av de oktala siffrorna blir sjuan. Möjligen kan man invända att just för att skalan "1-5" är så etablerad så är det synd att över huvud taget komplettera den med 0 och 6
 
 

Värdefullhet

Noll är ett alltför essentiellt tal för att dess beteckning ska kastas bort på att beteckna "ogiltigt". Även sexan är i någon mån essentiell, det finns t ex sex ortogonala riktningar, två upphöjt till sex blir basen i det tetrasexagesimala talsystemet och sex liksidiga trianglar bildar en hexagon. Sju är visserligen det största tal som kan skrivas med en oktal siffra, det lär vara det största antal faktorer människan samtidigt kan hålla i huvudet och det har ansetts heligt - men i övrigt är det knappast något speciellt med talet sju; det blir över och kan användas för null. Möjligen kan man invända att just det grundläggande med talet noll gör siffran 0 lämpad för att beteckna det kanske mest speciella alternativet null, liksom att siffran 7 i andra talsystem inte är den sista utan hamnar mitt inne bland de ensiffriga talen varför man då rimligen ändå väljer 0 eller någon annan siffra för att beteckna null.
 
 

Ordning

Om man börjar från början, går igenom alternativen i tur och ordning och finner att inget av 0-6 passar så faller det sig naturligt att sätta den sista, sjuan. Man anger inte gärna null innan man undersökt alternativen. Möjligen kan man invända att en fråga eller position i begynnelsen är obehandlad till dess att den blir behandlad, besvarad eller fylld och att nollan då skulle passa bäst eftersom den är den första av siffrorna.
 
 

Nyskapande

'Personlig tillfredsställelse för entusiaster' - höger hjärnhalvas argument. Kalendernytt vill ju gärna vara nyskapande och visa på alternativ. Liksom vid en brain-storming enligt konstens alla regler så kan framkastandet och behandlandet av en (skenbart) dum idé stimulera någon annan till en bra idé. Men detta är alltså långt ifrån det enda - och långt ifrån det starkaste - argumentet för vår modell.
 
 

Fredrik Flink 2003-03-09