KALENDERNYTT   ISSN 1403-1531Sidan publicerad *<x3 2002-12-18Uppdaterad *<x3 2002-12-18   KONTAKT

 

TRE GÅNGER MER

ÄR FYRA GÅNGER

SÅ MYCKET !

Hur långt är avståndet mellan den första och den sista i en rad med fyra telefonstolpar med 25 meter inbördes avstånd? En del säger 100 meter men det rätta svaret är ju 75 meter - åtminstone om man bortser från tjockleken på stolparna och räknar på vanligt sätt från centrum till centrum (då bör man alltså säga avstånd, inte mellanrum).

Min fysiklärare formulerade en gång en fråga som 'hur många gånger mer blir det?'. Jag svarade tre gånger mer och fick rätt bara tack vare att jag inom parentes skrivit fyra gånger så mycket. En del tvistar om detta språkbruk men det är mycket enkelt att avgöra: Hur mycket är 1 gång mer? Inte är det lika mycket utan två gånger så mycket! Två gånger mer blir då tre gånger så mycket och tre gånger mer blir alltså fyra gånger så mycket, oavsett vad man menar och oavsett hur man tolkar.

Om man ska upprepa något tre gånger, hur många gånger ska man göra det då? Tre gånger så klart, säger en del. Andra säger fyra gånger. Det är enkelt att avgöra. Om man ska upprepa en sak en gång, hur många gånger ska man göra det då? Två gånger så klart, annars vore det ju ingen upprepning. Upprepa två gånger blir då tre gånger och upprepa tre gånger blir alltså fyra gånger.

Ett tips för att komma undan hela problemet är att inte säga upprepa när det gäller flera upprepningar utan bara säga hur många gånger det ska vara totalt. Och att aldrig säga att något är tre gånger mer än något annat utan att det är fyra gånger så mycket. Eller helt enkelt att 'det är en faktor fyra' - inte 'slår en faktor fyra' eller 'skiljer en faktor fyra' för då är vi där igen!
 
 

Fredrik Flink 2002-12-18