KALENDERNYTT  ISSN 1403-1531  Sidan publicerad *>3x 2009-01-01   Uppdaterad *>3x 2009-01-01  KONTAKT
 

Niondedelsladdningar

Rent matematiskt skulle man enkelt kunna förklara laddningen hos alla kvarkar och leptoner genom totalt nio delpartiklar av endast två olika slag med laddning +1/9 respektive -2/9
- på samma sätt som man lyckats förklara protonens och neutronens laddning med uppkvarkens och nedkvarkens laddning. Men observera att detta inte är någon fysikvetenskaplig teori,
utan en begränsad filosofisk hypotes. Se vidare EN ANSPRÅKSLÖS HYPOTES OM MATERIENS INNERSTA NATUR
 
 
 
 Partikel  Laddning  Tecken Kan bestå av detta antal +1/9 och -2/9 Kontrollräkning
 Neutrino  0    3 och 6 3 st (-2/9) + 6 st (+1/9)
 Nerkvark  1/3  -  4 och 5 4 st (-2/9) + 5 st (+1/9)
 Uppkvark  2/3  +  1 och 8 1 st (-2/9) + 8 st (+1/9)
 Elektron  1  -  6 och 3 6 st (-2/9) + 3 st (+1/9)

 

Fredrik Flink 2008-12-16