KALENDERNYTT  ISSN 1403-1531  Sidan publicerad *>4v 2009-03-04   Uppdaterad *>d} 2010-10-24  KONTAKT
KALENDERNYTT
lanserar

ETT NYTT

ÖRE


När femtioöringen nu försvunnit kommer det sällan att finnas anledning att räkna så små värden som gamla ören. Däremot skulle man kunna ha användning för en större enhet med ett vackrare namn än tkr eller Mkr - eller euro eller dollar. Och samtidigt skulle man kunna slippa skriva så förtvivlat många siffror...

När riksdalern började kallas krona var det en smärre förmögenhet. Nu är kronan inte värd ett dåtida öre och ett nutida öre är inte värt ett dugg. Det är dags för örets revansch!

Men blir det inte knasigt att låta öre betyda en större enhet än kronan - öre är väl besläktat med ör som betyder grus? Nej, mera troligt kommer det från latinets aureus för gyllene, av guld ! Och är något av guld i dag så brukar det vara betydligt mer värt än en krona...

Men hur mycket större än kronan ska öret vara? Det bör vara ett tillräckligt stort belopp för att sällan betraktas som futtigt - men inte större än att de flesta svenskar ofta har anledning att räkna med det. Hundra kronor? Det sparar inte mer än två nollor, ens i decimalsystem, och för knappast tankarna till guld. Vill man absolut ha just tusen kronor kan man skriva tkr, en miljon kronor kan skrivas Mkr.

Det decimala talsystemet har sina prefix, än så länge till skillnad från de oktala, hexadecimala och tetrasexagesimala. Ska man göra något djärvt som att ändra betydelsen av öre så är det lika bra att göra det en gång för alla, utan att binda sig för ett enda talsystem. Ett öre motsvarar från och med nu åtta upphöjt till fyra vilket blir exakt lika med sexton upphöjt till tre och exakt lika med kvadraten på sextiofyra - vi brukar skriva 4096:- kronor!

Och som en lycklig slump visar det sig i efterhand - så gott det över huvud taget går att uppskatta värdet av Roms aureus - att det ursprungliga öret var värt 525USD dvs (med sommarens dollarkurs på 7,80) på kronan när lika mycket som vårt nya öre!

Med fyra siffror 0-7 kan man ange beloppet 16 773 500,00 kronor som "7777 öre och 574 kronor". Med fyra siffror 0-9 + a-f kan man ange dryga 268 miljoner 431 tusen kronor som "ffff öre" - nästan lika noggrant som när man räknar tusenlappar. Fyra akinaviska siffror och ett "öre" räcker till mer än 68 miljarder kronor - och en enda oxagisk siffra räcker intill 16 777 216,00 kronor! Nu kan du för 50 öre köpa ett hus som förut betingade ett sjusiffrigt belopp...

Enda nackdelen är egentligen en fördel - man får vänja sig av med att använda det otympliga men ack så invanda decimalsystemet. Och spanska är faktiskt lättare än svenska!
 

Fredrik Flink 2009-03-04