informed

10 ÅR

 

Den 25 mars 1988 inregistrerades firman Textkonsult FF vid Handelsregistret på Länsstyrelsen i Östergötlands län. Sju och ett halvt år senare var det Bolagsbyrån vid Patent- och Registreringsverket i Sundsvall som registrerade firmans nya namn Informed Svensk Informationsförmedling.

År 1988 förde järnvägsutbyggnader och tjänstecyklar tankarna till förra sekelskiftet. WWW hade ingen hört talas om, mobiltelefonerna fick inte plats i en portfölj, dataentusiasterna investerade i hårddiskar på 30 MB och notebook betydde anteckningsbok.

Huvudkontoret etablerades i den i dag dubbelt så gamla stadsdelen Lambohov i Linköping och verksamheten bestod i språkgranskning och tillhandahållande av kopiering på några bibliotek i staden. 1993 startades sekretariatet COSINUS i form av ett ALU-projekt och fler medarbetare engagerades. Nya produktidéer utvecklades, däribland Cykel & Spår som förverkligades 1995 samtidigt som idén till Fritt Fram föddes och systematiseringsverksamheten som bland annat skulle komma att leda fram till Kalendernytt fortskred.

I maj 1998 övergår vi slutligen till att jobba på distans med medarbetarna utspridda från storstad till skärgård, utan att göra avkall på kontors- eller kommunikationsstandard. Vi vill passa på att tacka alla våra kunder och hälsa Er välkomna till nya decennier!

 

informed SVENSK INFORMATIONSFÖRMEDLING

Fredrik Flink