informedUppdat 2004-01-31   KONTAKT  FRITT FRAMCYKEL o SPÅRKALENDERNYTT
 
 

MILJÖPOLICY

I arbetet med att ta fram en miljöpolicy har vi sneglat lite på vad som brukar stå i andras miljöpolicy...

  • Vårt mål är att allmänheten ska uppfatta miljöpåverkan som acceptabel i förhållande till samhällsnyttan.
  • Vi ska följa de lagar som gäller.
  • Vi ska samarbeta med myndigheter och kontrollorgan.
  • Vi ska framhålla vår verksamhets inneboende miljöfördelar.
  • När vi ser att det finns en stabil efterfrågan på en miljövänlig produkt ska vi ta fram en sådan så att vi inte kommer efter våra konkurrenter.
  • Vår verksamhet ska vara så miljövänlig som det är möjligt för en miljöförstörande verksamhet.
  • Vi ska investera i företag som klarar sig bra på en framtida marknad.
  • Vi investerar inte i kanoner eller barnpornografi.
  • Vi ska tänka lokalt och handla globalt.
  • Vi ska alltid sträva efter att bli bättre, helst så bra som vi hade kunnat vara redan från början.