IT NU  Publ 2000-01-19 Uppdat 2000-01-19    KONTAKT  informedFRITT FRAM CYKEL o SPÅR KALENDERNYTT
 

Vad är IT ?

Menar du IE ?

Vad kan egentligen räknas in i begreppet informationsteknik? Borde det man brukar mena snarare kallas informationselektronik? IT NU försöker bidra till funderandet och förståelsen.

I vidaste mening kan man hävda att informationsteknik funnits lika länge som universum. Atomen innehåller information som är en förutsättning för dess tekniska uppbyggnad. För att inte tala om all information i en DNA-molekyl. Men det kan tyckas vara ett långsökt resonemang, så låt oss inskränka ramarna.

Teknik kanske det inte blir förrän man kan välja mellan olika tekniker eller åtminstone välja att göra något eller (tillfälligt) avstå? Hackspetten använder tvivelsutan teknik när den hackar i trä, även om det inte är ett redskap utan en kroppsdel den använder. Fågeln som knipsar till pinnar i lagom längd för att pilla ut insekter ur rör, tillverkar rentav redskap, så inte heller det är människans privilegium.

Informationsteknik skulle det då bli när insekten avger sina doftämnen för att signalera fara. Vi har fortfarande en bit kvar till mobiltelefonen vad gäller utförandet av själva apparaten även om den kan användas i samma syfte. Kanske är det dags att inskränka sig till människans domäner, även om de inte är registrerade hos NIC.

Det talade språket är verkligen en fråga om informationsteknik och kanske i ännu högre grad de skrivna tecknen. Nu börjar gränsdragningen bli besvärlig. Om vi ställer kriteriet att informationsteknik ska vara artificiell, hur blir det då med skriften? Konstgjord eller bara det naturliga urvalet? Kan man spetsa till kriteriet så att det måste innefatta redskapstillverkning för informationsändamål? Hur blir det då med den skrivna lertavlan? Och omvänt, är inte alfabetet i sig informationsteknik?

Glasögon och teleskop måste väl vara informationsteknik. Med risk att ha hoppat över en hel del intressanta steg så är vi framme vid den optiska telegrafen, som togs som utgångspunkt i en dokumentärserie om IT häromåret. Det var ett adekvat men ovanligt grepp, för annars anses man sträcka sig långt om man räknar med de första elektriska kommunikationsapparaterna.

Om man i stället talar om informationselektronik så kan man nog utesluta allt ovanstående. Elektronik beskrivs i Svenska Akademiens ordlista över svenska språket 1986 som "vetenskapen om elektroner; anordning el. utrustning med tekniskt utnyttjande av elektroner", i Bonniers svenska ordbok som "1 vetenskap o. teknik rörande elektricitetens ledning i vakuum, gaser och halvledare 2 den 'elektroniska' delen av en apparat eller konstruktion, dvs den del som består av elektronrör och transistorer (se dessa ord) med tillhörande kretsar" och i Prismas främmande ord som "vetenskap och teknik kring elektricitetens ledning i vakuum, gaser och halvledare".

Märk att det bara är Svenska Akademien som medger att t ex den ursprungliga elektriska telegrafen kallas elektronik och därmed informationselektronik. Jag har hittills inte lyckats kolla om det är ändrat i senaste upplagan, ordlistan är förresten inte i första hand en förklarande ordbok och i Svenska Akademiens ordbok finns inte ordet elektronik eftersom begynnelsebokstaven E avhandlades för kanske hundra år sedan. Så man kan nog inte säga att informationselektroniken funnits lika länge som universum, bara för att elektroner alltid funnits.

Frågan är om ens telefonen blev elektronisk förrän för något tiotal år sedan. Det hänger väl på om kolkornsmikrofonen kan kallas för halvledare. Vi kommer i alla fall betydligt närmare den informationsteknik vi nu börjat använda om vi i stället för IT skriver IE - eller ska vi skriva IT NU ?
 
 

Fredrik Flink 2000-01-19