IT NU Sidan publicerad 1998-02-04 Uppdaterad 1998-12-07   KONTAKT
 

Internet...

Om någon för bara något tiotal år sedan hade yttrat, att en person skulle kunna sitta var som helst i världen och läsa tidningen genom en tråd, skulle han ha blivit utskrattad som fantast. Nu existerar detta i hela den utvecklade världen. Men är det så nytt egentligen?

...för 130 år sedan

Om blott för få årtionden sedan någon hade yttrat, att två personer skulle kunna stå vid hvar sin ända af ett vidsträckt konungarike och tala med hvarandra genom en tråd, skulle han utskrattats som fantast och, om han fortsatt sitt påstående, lupit fara att inspärras minst på ett dårhus; och likväl existerar redan nu ej allenast detta i alla civiliserade länder, utan kommunikation finnes till och med mellan Europa och Amerika, på ett afstånd af minst 430 svenska mil. Hvad kan numera anses omöjligt? eller hvar skall det menskliga snillets uppfinningsförmåga slutligen stanna?

Ur "Den Kunskapsrike Skolmästaren"

Carl Rosander, Stockholm i september 1864