FRITT FRAM  ISSN 1403-1582 Publ 2004-05-04 Uppdat 2006-02-15 informedIT NU CYKEL o SPÅR  KALENDERNYTTKONTAKT

forts Fritt Fram:s ledarsida

Gamla ledare!

Nya ledare!

 

LEDARE 128:

EN FRIAD CANCERSVULST

En cancersvulst har upptäckts. Polisanmälan har gjorts, åtal väckts och en fällande dom avkunnats. Högsta domstolen anser dock att just denna cancersvulst visserligen strider mot svensk lag men skyddas av Europakonventionen. Cancersvulsten kommer därför varken att bötfällas eller fängslas. Men spelar det någon roll?

En cancersvulst hotar hela organismen. Det är därför livsfarligt att förväxla cancersvulsten med en godartad tumör. Det är vansinnigt att tro att man måste vara homosexuell för att hotas av cancer. Cancer har inget med sexualitet att göra, cancer slår blint och oförutsägbart - en cancersvulst har inget förnuft. En cancersvulst som Åke Green, som kallar sig pastor, måste skäras bort med kniv och det måste göras nu, innan den sprider sig. Det har ingen betydelse huruvida cancersvulsten strider mot lagen, det viktiga är att man inte slår sig till ro och accepterar cancersvulstens sätt att breda ut sig på andras bekostnad.

Man kan naturligtvis säga att det är otaktiskt att upprepa Åke Greens ord cancersvulst, men ska han då ha ensamrätt till detta? Jag tycker inte att bara cancersvulster ska få använda ordet cancersvulst, särskilt i ett sådant här fall när liknelsen stämmer så bra. Att däremot kalla en penis för cancersvulst bara för att den är sexuell och avviker från andra människors sexuella organ är ju skrattretande. Man kan undra vad det är för människor som är så fanatiskt upptagna med att lägga sig i just sexualiteten hos andra människor.
 

Fredrik Flink 2005-11-30
 
 
 
 
 

LEDARE 127:

VEM VILL TA EMOT 100 000 KRONOR?

Visste Du att Länsförsäkringar ansett sig tvungna att lägga ner den enda verkliga miljöfonden på hela den svenska fondmarknaden, pga låg efterfrågan?! Det fanns en till hos SEB(även om den investerade i bl a 'ekologisk köttproduktion') men den har numera 'bytt namn' till "Etisk Globalfond" vilket som vanligt innebär att man rensar bort marknadens värsta rötägg och satsar friskt på alla andra miljösyndare, i det här fallet t ex 3,1 % av kapitalet på oljebolaget BP! Jag har sökt med ljus och lykta i många år efter en fond som inte investerar i miljöfarlig produktion, och det finns helt enkelt ingen mer!

"Banco Ideell Miljöfond" och "Banco Svensk Miljö" är typiska exempel. Man placerar "i företag som bedöms bli vinnare i ett framtida miljöanpassat kretsloppssamhälle" - observera: Det står inte att företaget eller investeringen ska medverka till eller ens medge ett framtida miljöanpassat kretsloppssamhälle, bara att företaget ska vinna på det dvs några av deras konkurrenter ska slås ut för att de är ännu värre! Banco Ideell Miljöfond "utesluter investeringar i företag som har sin huvudsakliga verksamhet inom följande branscher:   Vapenindustri   Tobaksindustri   Alkoholindustri  " Så om företaget bara är med på ett hörn av tobaksindustrin eller om man tillverkar kemiska bekämpningsmedel så är det inget som helst hinder! Enda miljökriteriet är att företaget efterlever "FN-konventioner med avseende på:   Reducering av negativ klimatpåverkan   Främjandet av biologisk mångfald och biosäkerhet   Utfasning av användet av ozonnedbrytande ämnen  ". Det räcker alltså att man inte bryter mot internationella konventioner! Miljöfond...

Det är svårt att hitta uppgifter om vilka företag de egentligen investerar i, man får gå till fondrapporten för att upptäcka Volvo som bygger bensindrivna nittonhundratalsbilar (jag skulle gärna investera en del i den lilla del av Volvos verksamhet som består i forskning och utveckling av t ex elbilar men det får man inte), Scania som bygger dieseldrivna lastbilar, Skanska som bl a bygger motorleder och SCA, Stora Enso och Holmen som hugger ner våra skogar - "En hög, varaktig och värdefull virkesavkastning eftersträvas." - de som tycker att kalhuggning är naturvård kan ju sätta sina pengar där, varför får inte vi satsa på det som vi vill? Att man dessutom investerar i läkemedelsindustri som gör djurförsök gör inte saken bättre. Enda exemplet på ett företag som fått nobben är - Clas Ohlson!

Ännu ett dagsfärskt exempel enligt SVT Text: Den gigantiska Sjunde AP-fonden följer norska Oljefondens exempel och säljer ut sina aktier i oljebolaget KerrMcGee för att detta letar olja utanför det olagligt ockuperade Västsahara. Det är ju bra att man inte vill delta i brottslig verksamhet - och det är bra att man inte som så många andra kallar sig för "miljöfond". Men vi som inte vill stödja oljeletning och annan miljöförstöring, även om den är laglig, kan inte ha våra pengar i en AP-fond eller en 'miljöfond'. Man kunde ju tro att den 'miljöfond' som den vanligtvis mycket seriösa Svenska Naturskyddsföreningen ställt sig bakom är miljövänlig, men även om man satsar 3,8 % på Vestas Vind System, så finns bla a Scania och den skövlande skogsindustrin fortfarande med.

Glöm inte att ställa allt detta mot Länsförsäkringar Miljöteknik som så vitt jag någonsin kunde bedöma verkligen bara investerade i företag som är bra för miljön! Vad hjälper det att ställa upp en massa tjusiga kriterier, när man ändå satsar sina pengar på dem som förstör miljön? Det hade rentav varit bättre att strunta i kriterierna och utan vidare investera i miljöteknik. Varför har inte Svenska Naturskyddsföreningen rekommenderat Miljöteknikfonden? De vill inte ens svara på frågan.

Varför har inte Du placerat Dina pensionspengar i en riktig miljöfond? Nu är det för sent. Nu måste vi börja om från början, med upplysning för att få ett intresse från allmänheten och sedan lobbying för att få något fondbolag att starta en ny fond. Jag tycker naturligtvis att det är dårskap av Länsförsäkringar att lägga ner precis när det ska satsas som aldrig förr på just Miljöteknik för att Sverige bl a ska lägga av oljeberoendet - och det har jag sagt till dem utan att få något svar. Dessutom kunde man ha gjort reklam för Miljöteknikfonden i stället för sina vanliga skrupelfria fonder som finns överallt. Men jag tycker det är ännu sämre av alla Er som sätter Era pengar i vilken fond som helst, när Ni här verkligen har chansen att rädda miljön i stället för att bara prata och tycka!

Jag utlyser härmed en belöning på 100 000 svenska kronor i investering hos den som startar en riktig miljöfond! Problemet är vart jag ska göra av pengarna fram till dess.
 

Fredrik Flink 2005-11-26

PS. Jag tror att jag har hittat ett nytt alternativ: Merrill Lynch New Energy - inte World Energy ! - finns hos Folksam.   Fredrik Flink 2006-01-18

PS. Trodde jag... Finns inte hos Folksam. Men jag har just varit med om att köpa aktier i Vestas Vind Systems, en av världens främsta tillverkare av vindkraftverk, noterad på Köpenhamnsbörsen och faktiskt möjligt om än med tvekan att handla med via en svensk bank. Av en ren händelse skedde det samma vecka som det blev synnerligen angeläget att stötta den danska exportindustrin som helt oförskyllt drabbats av religiösa fanatikers bojkott.   Fredrik Flink 2006-02-15
 
 
 
 
 

LEDARE 126:

SKULLE DET KUNNA VARA I DAG ?

På stenåldern, omkring 2000 e Kr, utfördes många transporter med en primitiv typ av kärra med fyra hjul. Den drogs ursprungligen av hästar men sedan det gamla Europas vetenskapsmän börjat upptäcka grundläggande naturkrafter försågs den med ett slags enkelt maskineri som genom att eldas kunde driva upp den i avsevärda hastigheter.

Det låter inte klokt i dag, men trots att den vägde över ett ton så kunde den bara styras genom att någon som befann sig i kärran vred på framhjulen. Likaså kunde den inte bromsas eller stoppas på något annat sätt än att hjulen låstes. Om det var halt på marken så hjälpte ju inte detta utan kärran blev helt livsfarlig. Det faktum att den ändå blev så populär kan möjligen förklaras av att man ansåg världen vara överbefolkad, ett visst antal ihjälslagna trafikanter sågs som en naturlig följd av mänsklig verksamhet och det blev ju ingen brist på folk. Vilken kärra!

"Stenåldern" betyder emellertid inte att alla redskap gjordes i sten, järnet var till exempel redan uppfunnet vid den här tiden och användes såväl vid tillverkningen av dessa kärror som till en typ av ledskena för ännu tyngre vagnar som härigenom kunde framföras på ett trafiksäkert sätt. Men annars var vägarna belagda med sten blandat med ett slags jordbeck. Även hus byggdes faktiskt av stenar sammanfogade med kalk och lera och man visste över huvud taget inget annat sätt att lämna beständiga budskap än att helt enkelt hugga gropar i sten! De flesta budskap kladdades i stället ner på tunna blad av pressade trädstammar och kunde förstås både mögla, förmultna, falla sönder och brinna upp. Ett litet antal av dessa har dock bevarats i speciella behållare men de flesta dokument har för alltid gått förlorade.

I de fall man kände till säkrare och mer rationella lösningar valde man ofta ändå att hålla fast vid det gamla som man var van vid. Även styrelseskicket präglades härav, inte minst såtillvida att antalet människor som tilläts vara med i beslutsprocessen begränsades av det antal sittstenar man kunde ställa upp inom hörhåll - ett par hundra individer kunde på det sättet få styra över miljoner invånare vars kompetens, kreativitet och omdöme därigenom aldrig kunde tas till vara... De styrande ansåg dock att det i princip ändå var invånarna som styrde eftersom dessa fick bestämma vilka som skulle få styra ! Denna förstenade osmidighet, och inte främst materialvalet, är bakgrunden till att vi kallar denna tid "stenåldern".
 

Fredrik Flink 20005-11-10
 
 
 
 
 

LEDARE 125:

INTELLIGENSTESTA POLISER SÅ DE INTE BEGÅR BROTT

Vi får höra att invandringen kostar pengar. Även om det skulle vara sant så är det något bra dessa pengar används till. Men vi får inte höra vad alla avvisningar kostar - administration, flyg över halva världen (ofta 10-20 enkelbiljetter per avvisad om första försöket misslyckas), polismän med flera dagars lön och traktamenten - allt för att riskera livet på en människa. Och det är bortkastade pengar, utom för fascister.

Men inte nog med detta vansinne. Vi får höra att invandrare begår brott. Men vi har först nu fått veta att svenska polismän begår grova och livsfarliga brott när de, utan att ens förstå invändningarna, samarbetar med diktaturer för att avvisa asylsökande. Uppgifter som flyktingar under formellt löfte om tystnadsplikt tvingats lämna för att enligt myndigheten ha en chans att undkomma förföljelser, överlämnas utan vidare till tyranniska myndigheter i diktaturstater i avsikt att lättare bli av med flyktingarna. T o m den omänskliga Utlänningsnämnden dömer ut det som "förkastligt".

Det som Uppdrag granskning avslöjat är något så groteskt rättsvidrigt och människofientligt att det inte kan vara någon överdrift att kalla polismän som Peder Thorell för fascistlakejer. Möjligen är det en underdrift, för om inte den, som "för att utföra sitt uppdrag" avsiktligt bryter mot sekretessen och enligt egen utsago fullt medvetet ser till att oskyldiga människor utsätts för tortyr, är en fullblodsfascist - finns det då över huvud taget några fascister i världen?

Det måste tydligen upprepas att poliser ska bekämpa brottslighet i stället för att åstadkomma den. En del poliser förstår detta, som den administratör på Rikspolisstyrelsen som kommenterar avslöjandet med att poliserna måste vidareutbildas för att det inte ska hända igen. Kanske är det så enkelt. Kanske ett IQ-test? Ondska går alltid hand i hand med stupiditet.
 

Fredrik Flink 2005-10-28
 
 
 
 
 

LEDARE 124:

SPRÅKRIGHETSBOKEN - EN STUDIE I SLARV

Uppriktigt sagt har jag inte vågat skaffa den s k Språkriktighetsboken - jag har varit alltför rädd att få hjärnblödning. Så det jag skriver om den här grundar sig på vad jag hört sägas att den säger. Min bedömning så här långt är att författarna inte har fattat vad de skriver men författat ändå, dvs förutfattat. Det är det allvarligaste språkfel man kan begå.

Om 54 % av eleverna vid ett matematikprov kommer fram till att -2 gånger 3 är lika med 6 så utger man en matematikriktighetsbok som konstaterar att det är helt onödigt att sätta ut minustecken, eftersom de flesta inte bryr sig om det. Det är alltså numera helt riktigt att påstå att -2 gånger 3 är lika med 6, för det står i Matematikriktighetsboken! Matematiken är en exakt vetenskap. Logiken är en gren av matematiken. Semantiken är en tillämpning av logiken. Språket är beroende av semantiken och kräver därmed också exakt vetenskap.

Om jag skickar in min autentiska gamla käpphäst till redaktionen och frågar vad meningen "Förekommer körning utan lagenlig ljuddämpare, är detta en polisiär åtgärd" betyder, så svarar de förmodligen (lika självsäkert som upphovsmannen skrev det) att det betyder att polisen får ingripa. Varför ska man bry sig om vad som faktiskt står där, nämligen att det är polisen som kör utan lagenlig ljuddämpare, när det är så mycket modernare med egna tolkningar och gissningar om vad upphovsmannen menat?

Det verkar som att syftet med den s k Språkriktighetsboken är att utarma språket, begränsa uttrycksmöjligheterna och underlätta för den som vill slarva - i stället för att visa den ovane på möjligheterna och förklara vad olika uttryckssätt faktiskt innebär.

Om man ställer upp kriteriet att 'i detta hus ska varken kaffe eller te finnas' och sedan frågar sig om kriteriet uppfyllts, så svarar jag (eftersom det finns te i huset): Nej, i detta hus finns inte varken kaffe eller te. Enligt den s k Språkriktighetsboken skulle detta betyda att kriteriet är uppfyllt! Så tvärtemot vad författarna till den s k Språkriktighetsboken tror och önskar, så spelar det även fortsättningsvis all roll i världen vilket man skriver, "varken" eller "vare sig".

Det är lättare att säga och skriva "Språkrighetsboken" än "Spåkriktighetsboken", det vore också fel att säga "Språkriktighetsboken" eftersom det lär vara så många fel i den och dessutom förstår ju alla ändå vad man menar och dessutom har jag ju inte läst "Språkriktighetsboken". Men vän av ordning påpekar förstås att det ska vara dubbelt "k" och genitiv-"s" - "Språkkrigshetsboken"!
 

Fredrik Flink 2005-09-27

Se även ledare 105
 
 
 
 
 

LEDARE 123:

VÅLD OCH VÅLD

Av en ren händelse har jag två kvällar i rad sett långfilmer om våld. Inte med våld utan om våld vilket inte är lika vanligt. De påminner också i övrigt i förbluffande hög grad om varann. Jag ska här inte bedöma filmerna som sådana, fast jag gillar båda, eller huvudbudskapet som jag tolkar som att det är bäst att vända andra kinden till eller kanske snarare att det kan vara bäst att vända andra kinden till, vilket jag kan hålla med om. Jag ska koncentrera mig mer på en attityd som jag tycker Zozo och framför allt Före stormen förmedlar.

I båda filmerna finns det bitvis någon som ställer upp för offret. Men detta ifrågasätts som något välmenande men ogenomtänkt. Lösningen som anvisas är att låta offret förnedras ännu mer. Det är socialt acceptabelt eftersom det inte syns och eftersom det bara drabbar enskilda. I Före stormen, precis som i verkligheten, utmålas offret som någon som begått ett förfärligt misstag genom att försvara sig, trots att det varit det mest akut tänkbara nödvärn när han just fått en kniv mot halsen, och kan förlåtas bara genom att han är ett barn, själv haft det svårt och att angriparen till slut ändå överlever.

Det borde någon gång göras filmer som förmedlar en alternativ attityd, att det inte är ett misstag utan i stället ett exempel på handlingskraft att låna sin mors tjänstevapen om man nu råkar kunna det och, med bästa omdöme när förtryckaren inte låter sig avskräckas från ännu ett angrepp, skjuta angriparen.

I båda filmerna är förtryckarna i det mest aktuella händelseförloppet mer än väl varnade och oförbätterliga. Samhällets vanliga utredande, medlande och förmanande åtgärder har misslyckats och förbrukats. Situationerna är så utstuderade, vilket inte alltid är fallet i verkligheten, att åskådaren både enkelt och riktigt kan avgöra att offret gör fullkomligt rätt som tillgriper våld. Att det inte är ens fel när två bråkar, att det är vanskligt att avgöra vem som är offret och att det är överdrivet att kalla det förtryck, det stämmer sällan i verkligheten och definitivt inte här.

I båda filmerna jämställs våld mellan personer med våld mellan nationer eller organisationer, vilket jag känner igen, inte minst från min barndom. 'Hur ska världen kunna hålla sams om inte människor kan det?' Men det är inte en gradskillnad utan en väsensskillnad. Våld mellan personer kan vara rationellt och försvarbart, när det förekommer som nödvärn. Våld mellan nationer är mycket sällan rationellt och aldrig någonsin försvarbart eftersom det mest av allt är oskyldiga människor som utsätts för våldet.

Det är inte alls så enkelt som att om en människa bokstavligen slår tillbaka, eller bara väljer att försvara sig, så slutar det med att hela världen eller åtminstone hela omgivningen står i brand. Ibland slutar det med att förtryckaren backar och inte kommer tillbaka, ibland går det så långt att förtryckaren dör och då är huvudproblemet faktiskt löst, även om förtryckarens anhöriga naturligtvis inte upplever det så. Skräckexemplet är snarare när förtryckaren inte backar och inte dör. Och att omgivningen blir helt upptagen med förtryckarens rättigheter och öden.

Våld föder våld - eller dödar våld.
 

Fredrik Flink 2005-09-09
 
 
 
 
 

LEDARE 122:

PLANKA NU - ÅK ÄRLIGT I FORTSÄTTNINGEN

AB Östgötatrafikens(Ötraf) krigsförklaring mot organisationen Planka.nu är ett skolexempel på hur galet en förlegad moral i det etablerade samhället fungerar. Planka.nu vill rädda kollektivtrafiken genom att framtvinga den nolltaxa som politiker efter årtionden av utredande inte vågar genomföra, men det står det förstås inte ett ord om i Ötrafs krigspropaganda. Kollektivtrafik är nödvändig inte bara för kollektivresenärerna utan för allas miljö och trafiksäkerhet och ska inte göras dyrare och krångligare genom avgiftsfinansiering.

"De allra flesta som åker med oss är ärliga och betalar och de, precis som vi vid ÖstgötaTrafiken, blir mycket upprörda när några inte vill göra rätt för sig."
Var finns bevisen för att de som betalar blir upprörda? Det enda Ötraf kunnat prestera är en uppgift om 'flera samtal från resenärer'. Jag tror att de flesta som tvingas betala för att man inte ligger samhället till last blir mer upprörda över det än över att somliga inte betalar.

För vem har sagt att man inte gör "rätt för sig" om man åker tåg utan biljett? Det här tänkesättet kom till i tider när någon annan kunde svälta ihjäl om man tog för sig utan att betala. Kollektivtrafiken är av betydligt senare datum, ett annat sätt att åka kräver ett annat sätt att tänka. En fripassagerare som utan vidare följer med när någon annan åker är aldrig välkommen - men hela vitsen med kollektivtrafiken är ju just att man ska föja med när andra åker! Gör man "rätt för sig" när man åker bil och saboterar miljön och trafiksäkerheten? Gör man "rätt för sig" när man använder skattepengar till att kontrollera hederliga resenärer?

"Om fuskåkandet ökar får vi ökade kostnader för vår trafik och det leder i förlängningen till höjda priser och nerdragen trafik." Hur kan det öka Ötrafs kostnader? Varje extra resenär ökar bara tågets massa och eventuellt energiförbrukningen med 1 promille och den kostnaden betalas för övrigt knappast av Ötraf. Det som ökar Ötrafs kostnader är att man beslutar att kontrollera att folk inte åker tåg (om man inte har biljett) och att man lanserar nya biljettsystem som gör det ännu mer komplicerat och tar ännu mer tid för personal och resenärer. Höjda priser och nerdragen trafik - och för övrigt fripassagerare också - kommer vi att få dras med så länge vi inte har nolltaxa.

Menar man i stället att intäkterna minskar? Men det är inte heller sant. Ötrafs intäkter minskar inte av att någon låter bli att ta bilen och i stället sätter sig på tåget utan biljett - eller hur? Tvärtom minskar kostnaderna och resursförbrukningen för alla - ett exempel på när realekonomin för en gångs skull inte offras för pengar.

En insändares kommentar träffar huvudet på spiken: "Sitter med hög förväntan och väntar på tjänsten snatta.se - för oss som måste ha mat och andra varor, men inte vill betala." Min förväntan är att människor förstår den avgörande skillnaden mellan å ena sidan att lägga beslag på och konsumera mat och andra varor och å andra sidan att följa med ett tåg utan kostnad för vare sig en själv eller andra, i stället för att åka bil till höga kostnader och risker för både en själv och andra.
 

Fredrik Flink 2005-08-14
 
 
 
 
 

LEDARE 121:

ATT KRÄNKA TERROROFFREN ÄNNU EN GÅNG

När kvällstidningen Expressen för en gångs skull avslöjar förbrytelser i stället för att begå dem, då klampar den etablerade pressens egenutnämnda "opinionsnämnd" fram och klandrar tidningen! Expressen valde att avslöja vem som mördade en helt oskyldig kvinna genom att berusad styra sin bil rakt mot henne - och den likaledes självutnämnda pressombudsmannen PO väljer att kränka hennes liv ännu en gång genom att säga att det inte finns något allmänintresse som motiverar en varning - hennes liv var alltså inte värt ens det lilla!

PO skrev så här: "Att i detta enskilda rattfyllerifall utpeka anmälaren med namn och bild har inte sådant allmänintresse att det motiverar den avsevärda stigmatiseringen och publicitetsskadan för en allvarligt sjuk medborgare." ! Man ställer gärningsmannens publicitet mot offrets liv och kommer fram till att det är gärningsmannen det är synd om! Finns det någon som efter detta har förtroende eller respekt för PO eller opinionsnämnden? Som vanligt håller det etablerade samhället mördarana under armarna - först är våra liv inte värda att man ingriper och hindrar mördarna, sedan får vi inte ens tala om vilka de är!

Publiceringen var tydligen inte felaktig. Anledningen till att jag just nu inte påminner om vem som är mördaren är att jag själv inte läst domen och hur upprörd jag än är så ska jag inte tappa huvudet och gå på massmedieuppgifter, i synnerhet inte kvällstidningsuppgifter. Mördaren var knappast ens häktad och skulle dessutom vara frigiven redan efter ett år och då minst sagt utgöra en allmänfara - det fanns alltså det absolut största allmänintresse av att namn och bild publicerades för att möjliggöra för allmänheten att ingripa efter att samhället gång på gång låtit honom gå.

Det etablerade samhället har en minst sagt hycklande inställning till rattfylleri och mord. Det enda som får mig att inte tappa tron på världen är att fler och fler människor, från så många olika håll, fördömer, avslöjar och ingriper mot gärningsmännen i stället för att som en papegoja upprepa att det är förskräckligt och att "alkohol och bilkörning går inte ihop".

När en hovrättsdomare som kränker brottsoffer hotas, då finns det resurser för det polisskydd som hotade oskyldiga kvinnor inte kan få! Jag tycker inte att det var rätt att hota den som säger att det är värt mindre än 500 000 kronor att först se sin mor mördas och sedan bli våldtagen av mördaren, men det tar emot att säga det - och då har jag självbehärskning. Själv hade jag kunnat reagera på ett bättre sätt, men eftersom jag inte gjorde det så ska jag inte fördöma den som gjorde något.

Det är faktiskt bra att personer inom rättsväsendet får se att det är människoliv de laborerar med. Om hovrättsdomaren under stor vånda kommit fram till att ett skadestånd på 4 miljoner utgjorde en domvilla och måste justeras till 400 000 så hade det kanske inte varit obegripligt. Men att sänka ett skadestånd från 500 000 till 400 000, det är aldrig juridiskt nödvändigt och fyller ingen annan funktion än att kränka offret.

Det talas om lynchstämning och mobbens rättvisa. Den som talar om vem som verkligen lynchar oskyldiga människor gång på gång, blir däremot anklagad för att ha kränkt mobben! Vart anmäler man opinionsnämnder och domare? Det blir ju bara deras kolleger som kommer att hålla dem under armarna. Det enda som förvånar mig är att inte också opionsnämndens ledamöter mordhotats.
 

Fredrik Flink 2005-08-05
 
 
 
 
 

LEDARE 120:

EGONOMI

Såg du A-Egoism i går kväll? Har du sett till DNs Egoism-del ? Nej, jag tänkte väl det. Ett sådant teveprogram skulle ingen ta på allvar. En seriös tidning kan inte ha en sådan vinjett. Även om innehållet vore precis detsamma som det är i dag. Men genom att kalla människors på gott eller ont egoistiska strävanden för "Ekonomi" kan man få nästan alla att tro att egoism är något oerhört viktigt för samhället och nödvändigt för alla människor.

Det började med att man satte likhetstecken mellan pengar och ekonomi. Det är lika galet - och lika framgångsrikt - som att sätta attributet "reprsesentativ" framför "demokrati". Ekonomi betyder, oavsett vad man anser, hushållning. Ingenting annat. Pengar har mycket lite med hushållning att göra.

Vad är då pengar? Det finns visserligen fler sätt att beskriva det men icke desto mindre är det tillräckligt att ersätta ordet "pengar" med ordet "bytesrätter". Det kastar allt över ända. Honnörsord som ekonomiskt ansvar, samhällsansvar, näringsliv, seriös analys osv faller pladask om man säger bytesrätter i stället för pengar. På vilket sätt skulle det gynna någon annan eller något viktigt ideal att man har rätt att byta till sig det man vill ha?

Pengar är inte någon resurs utan en - verklig eller inbillad - rättighet att byta till sig något. Gunnar Adler-Karlsson åskådliggjorde det en gång genom att till sina åhörare plötsligt börja dela ut hemmagjorda tusenlappar med texten 'Denna papperslapp är värd ett tusen kronor - om Ni kan få någon annan att tro att den är värd ett tusen kronor'.

För en del människor för dessa resonemang tankarna till planekonomi. Men det enda som detta har gemensamt med planekonomi är kritiken mot marknadsekonomin. Ingen av dessa båda principer handlar om ekonomi och ingen av dem har någonsin fungerat i verkligheten.

En långt viktigare indelning än dessa båda alternativ är indelningen i handelsekonomi och realekonomi, vilka hela tiden existerar sida vid sida fast de flesta människor inte vet om det. Handelsekonomi - som vi så slarvigt kallar för ekonomi - handlar om att byta varor eller tjänster, direkt eller mot bytesrätter för senare byte. Realekonomi handlar om hushållning.

I en värld som förstörs för att egoistiska motiv gör det nödvändigt, i en värld där miljarder är fattiga och miljoner svälter ihjäl för att en annan ordning skulle hota egoistiska mål, i en sådan värld är ekonomi alldeles för viktigt för att styras av pengar.

Inte heller ger pengar frihet. Tvärtom gör de en beroende av andra människor eftersom de är värdelösa tills någon annan går med på att ta emot dem. De kan till och med pressa en till att göra saker man inte vill. Men - nu kommer vi till det avgörande - pengar kan faktiskt inte tvinga en till något man inte vill. Man kan avstå rätten att byta för att i stället få behålla något viktigare.

Att bryta de rikas makt över de fattiga och pengarnas makt över förnuftet är inte fråga om revolution utan upplysning. Om pengar är värdelösa så behöver de inte avskaffas - de behöver begripas!
 

Fredrik Flink 2005-07-26
 
 
 
 
 

LEDARE 119:

TA BORT FÖRBUD INNAN PÅBUD INFÖRS

Kd-ledarens förslag att straffa den som inte ingriper vid misshandel är ett dubbelt skolexempel.

Dels är det just ett sådant fall när man inte ska använda lagen för att åstadkomma något önskvärt eller nödvändigt - jämför med påbud om cykelhjälm fast man inte skadar någon genom att cykla utan hjälm, hur förträfflig den än är. Dels måste man ju först ta bort förbudet mot att ingripa, så att inte en domstol självsvåldigt dömer den som råkar skada gärningsmannen - jämför med asylsökande som ena dagen förbjuds att arbeta och nästa dag ska tvingas att arbeta, från den ena ytterligheten till den andra. Sammanfattningsvis; man måste inte alltid förbjuda eller påbjuda, man kan tillåta också.

I stället för att lagstifta mot förbipasserande bör man dels lagstifta om fängelsestraff för de domstolsledamöter som inte anför skiljaktig mening när någon - som så ofta skändligen sker trots brottsbalkens kapitel 24 - döms för att ha använt för mycket våld vid ett ingripande, dels bör man lagstifta om fördubblat fängelsestraff för den som begår en misshandel då någon tvingas ingripa, det är ju ett dubbelt brott att både misshandla och dessutom försätta en förbipasserande i en sådan situation.

Och innan man överhuvudtaget lagstiftar så bör man uppmana människor att ingripa och utdela medaljer till dem som ingripit, oavsett om de dömts för "mord" efter att gärningsmannen avlidit. Vi behöver inte ens vänta på staten, vem som helst får dela ut medaljer. Jag ska föregå med gott exempel genom att härmed uppmana till lagbrott: Om du ser en oskyldig människa överfallas så strunta i domstolarna och gör vad du kan för att slå gärningsmannen sönder och samman, annars är han snart ute igen - samhället kommer aldrig att lägga två fingrar emellan för att se till att han inte upprepar brottet.
 

Fredrik Flink 2005-06-30
 
 
 
 
 

LEDARE 118:

ATT SLITA SÖNDER EN FLAGGA

Ibland kan det vara bättre för en flagga att slitas sönder än att hissas.

Min respekt för den svenska flaggan började med att jag såg den första (tror jag) Wallenbergfilmen där pilkorsarna river ner, trampar på och sliter sönder den svenska flaggan utanför legationen i Budapest. Det var då jag förstod att det var en symbol för något starkt och gott. Inte för att 40-talets Sverige var något mönstersamhälle men det kunde inge människor hopp om förändring.

Nu är det inte tal om förändring, nu står svenska ministrar på den helgade nationaldagen och talar sig varma för det förfallna Sverige, samma ministrar som skickar människor till tortyr i Sveriges namn - det hade kunnat få pilkorsarna att hissa svenska flaggan i stället. De hade inte behövt slita sönder den när svenska politiker gör det så bra själva.

Låt oss ta ta tillbaka flaggan från dagens nazister som ironiskt nog hyllar den. Den som använder ordet Volvo i fel sammanhang begår varumärkesintrång, men det är fritt fram för både staten och gatans terroristiska kräk att kränka och mörda oskyldiga människor i den svenska flaggans namn.

Det regnar på nationaldagen. Låt oss helga den svenska flaggan som en symbol för hopp om förändring till en rimligare värld - genom förändring till ett rimligare land.
 

Fredrik Flink 2005-06-06
 
 
 
 
 

LEDARE 117:

SÅ DÅLIGT FUNGERAR EN REPRESENTATIV DIKTATUR

Det roligaste Uppdrag Granskning jag sett - och ett av de bästa! Det påminner starkt om en enkät som föreningen Spårtrafik i Linköping gjorde på nittiotalet. Somliga kommunala beslutsfattare skrev långa brev för att förklara att de inte hade tid att svara, andra förklarade kort att de inte hade för avsikt att delta i några kunskapstest. Det handlade om spårtrafik och de få som svarade hade på det hela taget ganska bra kunskaper.

Av riksdagsmännen verkar det dock inte vara många som vet vad de ska rösta om i december.  Två tredjedelar av de tillfrågade kunde inte svara på en enda fråga, bara 3 av 28 hade rätt på alla tre, allt enligt programmet. Det riktigt roliga - om inte sakens allvar i stället gjort det skrämmande - är att så många av de som inte kunde svara hävdar att beslutet måste tas av riksdagen eftersom vanligt folk inte kan sätta sig in i dessa frågor! Det visar sig att till och med jag som varken haft tid eller anledning att sätta mig in i konstitutions-förslaget - eftersom jag inte får rösta - kunde avslöja att massor av riksdagsledamöter svarade helt fel på frågor som flera statsvetare sållat fram som särskilt elementära.

De som inte vill ha demokrati försvarar sig med att de riksdagsledamöter som dessutom sitter i EU-nämnden kan svara på frågorna. Men det är ju inte EU-nämnden som kommer att rösta ja eller nej till konstitutionsförslaget - det är ju samtliga riksdagsledamöter!

Även somliga tillfrågades motangrepp påminner om spårtrafikenkäten. Vi är förföljda, jag gillar inte tonen, sa man då. Det är förföljelse av våra folkvalda och en fara för demokratin, säger man nu.

Det här är ju inte alls något nytt. Det nya är att någon plötsligt tar reda på det. Även det är gemensamt för EU- och spårtrafikenkäterna - och för den gången när jag ställde mig och räknade hundratals cyklister vilket avslöjade att det inte alls var som press och polis påstått 70 eller 90 utan 8 % som cyklade mot rött! En tv-reporter, en förening eller en privatperson kan avslöja vad de som var satta att sköta det inte hade något att vinna på att undersöka.

Av nästa reportage i programmet framgår att de s k folkvalda, efter att - apropå spårtrafikenkäten - mot all sakkunskap premierat långtradartrafiken, inte ens klarar av att ställa kravet på hälften av förarna att inte förfalla till kriminalitet för att hänga med i konkurrensen - man ger till och med rabatt på de efter EU-mått redan rekordlåga avgifterna för den som begår flera brott samtidigt! Ett medborgargarde hade skött det säkrare - och rentav acceptabelt hade det kunnat skötas i en demokrati!
 

Fredrik Flink 2005-05-31
 
 
 
 
 

LEDARE 116:

SEX ÄR ALLTID VÅLDTÄKT

Den som väljer att ha ömsesidigt frivilligt sexuellt umgänge med sin partner måste räkna med att begå våldtäkt, det är inget som går att undvika. Om den fanatiska sexualskräcken och den hycklande "omsorgen" om "barn" får fortsätta att styra lagstiftningen så kommer det snart att låta så här:
 - Så ni erkänner att ni haft samlag med er fru trots att ni visste att hon bara är 29 år gammal och att ni därmed gjort er skyldig till våldtäkt?

Hederliga ansvarskännande ungdomar ska enligt den nya lagen utmålas som grova sexualförbrytare. Och det fungerar. En 25-årig man sitter sedan i går häktad i Uddevalla bara för att hans tonåriga partner råkat hamna under den nya lagens gräns för "våldtäkt". Det ser ut som en tanke att Sveriges Television i dag visar en film som enligt nya regler skulle betecknas som barnpornografi. Woody Allen har ihop det med en sjuttonåring, det är ett barn enligt FN:s barnkonvention och har man sexuellt umgänge med barn så sägs det enligt svensk lag vara våldtäkt även om det inte är våldtäkt.

Det spelar ingen roll om ungdomarna sexuellt sett kan jämställas med vilken vuxen som helst, det spelar ingen roll hur liten åldersskillnaden är. Det undantag som åtminstone tidigare funnits i lagstiftningen om sexuellt umgänge med minderårig gäller bara åtalet, som inte kan väckas av allmän åklagare om skillnaden i ålder och mognad varit liten och åtal inte anses påkallat ur allmän synpunkt. Om nu enligt samma regler enskilt åtal väcks av t ex föräldrar så måste rätten döma 15-åringen för våldtäkt på hans 14-åriga flickvän, trots att det aldrig varit fråga om något olagligt eller oetiskt!

Det är förfärligt även på ett annat sätt: Begreppet "våldtäkt" kommer nu att förlora hela sitt allvar, för den som i lagens mening begått "våldtäkt" kan ju mycket väl vara en person som bara haft sexuellt umgänge med sin sexuellt mogna partner och aldrig skulle drömma om att begå våldtäkt. Ordet "våldtäktsman" kommer att få rang av "snuskgubbe" och många kommer inte längre att uppröras av nyheter om en "våldtäkt" eftersom det lika gärna kan vara fråga om vanligt sexuellt umgänge.

Jag har publicerat namn på dömda för grova brott. Jag hade funderat på att utvidga till bl a våldtäkt, men tvekat inför det faktum att det troligen är det brott som har störst andel oskyldigt utpekade. Nu är saken avgjord. Vi ska inte publicera namn på offer utan namn på förtryckare, så det får i så fall bli en lista på domare, åklagare, poliser och de riksdagsmän som röstat ja till den nya lagen.

Om medias uppgifter (för en gångs skull) stämmer, och det följaktligen inte har förekommit något tvång eller utnyttjande, så vill jag säga till den nu häktade 25-åringen: Du är en hjälte som nu får lida oskyldigt för lagstiftarens galenskap. Om du vore en våldtäktsman så vore vi alla våldtäktsmän, till och med Hans Majestät Konungen. Det finns massor av par som med all heder gör precis samma sak och som drömmer om upprättelse. I USA t ex har ett sådant par äntligen kunnat gifta sig, sedan den ena halvan av paret avtjänat ett mångårigt fängelsestraff bara för att paret varit ett par. Befrielsen är kanske inte nära, men den kommer.
 
 

Fredrik Flink 2005-05-25
 
 
 
 
 
 

LEDARE 115:

BEFRIELSEN ÄR NÄRA

Vid månadsskiftet maj-juni kommer vi äntligen att befrias från så vitt skilda missförhållanden som rökning påtvingad kroggäster och kärnkraft påtvingad storstäder. Låt dem stå som
en symbol för att förtryck av de mest skilda slag kan avskaffas trots att förtryckarna själva inte kallar det förtryck. Så vitt skilda att somliga kommer att raljera om de stackars
gästerna som faller döda ner så fort den stygge rökaren tänder en cigarett och alla stackars danskar som hela tiden omkommer i dessa ständiga härdsmältor. Så vitt skilda att somliga tänder till med en mental härdsmälta.

Det faktum att massvis av svenskar dödas varje år av passiv dvs påtvingad rökning och det faktum att ingen brytt sig om att kolla vad som händer när de svenska avfallskapslarna
brister om någon miljon år(vilket är bevisat att de kommer att göra) är inte lika kul att raljera med.

Industrin har hotat med katastrof och krögare tror att gästerna uteblir. I verkligheten betalar folk redan extra för att slippa kärnkraftbaserad el och de som säger att de kommer att
gå oftare på krogen är många gånger fler än de som säger att de kommer att dra ner på krogbesöken.

Så rubriken är varken ironisk eller stjärnskådande. Passa på att uppleva en konjunktion på väg mot friheten!
 

Fredrik Flink 2005-04-29
 
 
 
 
 

LEDARE 114:

HOPPAS ATT HAN DÖR

Jag har just sett Coachen på teve. Det är något av det mest kväljande, mest realistiska och bästa jag någonsin sett. Så kväljande terror som torpederna upprätthåller, så kväljande att jag nästan börjar hata skådespelarna. Så realistisk att titelrollfiguren låter sig förödmjukas för att han lägger sig i, så realistisk att polisen kastar sig över den, som just räddat livet på flera oskyldiga människor genom att skjuta mördaren, och i stället försöker hjälpa mördaren. Så bra att den visar hur det går för centralgestalten trots att det enda fel han gör är att från början över huvud taget ta befattning med narkotika, så bra att en sällsynt framgångsrik mördare av det mesta att döma dör på slutet.

Programpresentatören varnar för våldsamma scener. Det är helt missriktat. Det är inte alls de våldsamma scenerna som gör Coachen till det kanske mest skrämmande som någonsin visats på teve. Det är skräcken mellan de våldsamma scenerna som får mig att må lika illa som huvudrollspersonerna ser ut att göra, eftersom den hela tiden finns i verkligheten.

Så sent som i förrgår fängslades en svensk trots att samtliga underrätter samt halva högsta domstolen friat honom. I vilken teveserie? I vilken militärdiktatur? Var på andra sidan jorden? Jo, i följetongen 'Sverige i verkligheten 2005'. Även andra halvan av HD accepterade att han var utsatt för livsfara men ansåg att han borde ha sprungit ifrån den! För denna sjättedels majoritets bisarra åsikt sitter han nu fängslad i två år!  Var finns Amnesty International? Var finns alla som tycker det fel att sätta människor i fängelse? Nej, det är klart, det var ju en oskyldig människa. Och det finns inget som heter Amnesti för Interna jourhandlingar...

Det här hänger ihop på ett självklart sätt som sällan uppmärksammas. För om samhället inte lägger 0,2 fingrar emellan för att hindra mördare så är det minsta man kan begära att samhället inte heller straffar offren bara för att samhället tvingat dem att försvara sig ensamma. Det handlar naturligtvis om ämbetsmän som inte sköter sitt jobb men ändå ska värna sitt revir.

Vi talar ofta om rättsrötan i Nazi-Tyskland och andra forna diktaturer. Den kan vi inte göra något åt i dag. Hur vore det om samhället gjorde något åt det lika allvarliga förtryck som vissa individer utsätter oskyldiga människor för i Sverige just nu? Glöm aldrig att det är ett faktum, oavsett vad någon säger, att samhället kan låsa in dessa individer för all framtid. Man väljer att inte göra det utan i stället låta oskyldiga leva i livslång skräck - innanför eller utanför murarna.

Samhället (det s k rätts-) med för tillfället Thomas Bodström i spetsen tvingar mig att säga: "Jag hoppas verkligen att han dör" om mördaren och knarkgangstern. Vad jag egentligen vill säga är "Jag hoppas verkligen att han aldrig kommer ut". Men det får jag inte. Inte för Thomas Bodström, inte för de folkvalda, inte för domstolarna, inte för polisen och inte för kvasiradikalerna får jag hoppas det. Önska får jag, det får man till och med för en tyrann, och i stället hoppas att han dör. Jag hoppas att skådespelaren lever.
 

Fredrik Flink 2005-04-23
 
 
 
 
 
 

LEDARE 113:

BARBRO HOLMBERG - EN HUMANITÄR KATASTROF

Det är ministrar som Barbro Holmberg som gör socialdemokraterna till riksdagens sista fascistparti. Titeln Migrationsminister är bara en förklädnad för det egentliga arbetet som propagandaminister. Vem var det som sa att det skulle bli katastrof om man inte gjorde något åt judarna? Joseph Goebbels. Vem var det som sa att det skulle bli katastrof om man lät dödssjuka barn stanna i Sverige? Barbro Holmberg - en ny Goebbels och en förfinad Goebbels, som dessutom kallar det en humanitär katastrof. Det kan ju vem som helst förstå - om man hjälper döende patienter som kommer till ett sjukhus så kommer patienter även fortsättningsvis att komma till sjukhuset och må fruktansvärt dåligt. Med denna logik nekar Barbro Holmberg dödssjuka barn rätten att stanna i Sverige. Hon spottar på barnkonventionen och får oss att skämmas över vårt land.
 
 

Fredrik Flink 2005-04-02
 
 
 
 
 
 

LEDARE 112:

DI GÖR SOM DI VILL I ALLE FALL

Så sa folk i Linköping på 70-talet när jag gick med namnlistor mot Vallaleden och det kan stå som ett valspråk för den representativa diktatur som vi lever under. Inte heller ordet "diktatur" använder jag i överförd betydelse, det är inget som för tankarna till en diktatur och det är inte för att jag ogillar det, det är de facto en diktatur och det blir inte mindre diktatur för att den alltid hyllas som en demokrati. Demokrati definieras i Bonniers Svenska Ordbok1988 som "folkstyre; stat (statsskick) där folkets flertal har bestämmanderätt; (allmännare) jämlikhet, medbestämmande"(min kursivering).

En del säger att det vore farligt att låta folket bestämma får då finns det ingen som tar ansvar. Men det är ju precis tvärtom: I dag tar politikerna inget ansvar, trots att de inte blir avsatta ens när de bryter sina vallöften så vägrar de ta livsnödvändiga och förnuftsmässigt motiverade men socialt impopulära beslut, eftersom de vid nästa val riskerar att bli av med rösträtten. I en folkomröstning behöver man inte snegla på vad andra tycker utan vågar använda sitt eget förnuft. Och om inte folkets förnuft duger, vem ska då avgöra vad som är förnuft?

Det är sant att folk får bestämma i Sverige. Det får folk i alla diktaturer. Men det är diktatorerna som bestämmer om det ska spela någon roll vad folket i demokratisk ordning har bestämt. Hur det gick med Vallaleden? Jo, den stoppades till sist 1989 - i en folkomröstning som diktatorerna hade laglig rätt att sätta sig över fast de hittills inte vågat. Kan man skrämma diktatorer till folkomröstning så kan man skämma diktaturer till demokrati.
 
 

Fredrik Flink 2005-03-06
 
 
 
 
 
 

LEDARE 111:

BARN

Finns det något annat område där hyckleriet är så fulländat som när det gäller barn? Det skulle i så fall vara när det gäller kvinnor. Ett av mina äldsta minnen av motsägelser över huvud taget är att kvinnan ansågs finare och skulle behandlas artigare än mannen - och så plötsligt ansågs kvinnan underlägsen mannen!

Därmed har vi osökt kommit in på det första exemplet på hyckleri mot barn. Det barn tänker och säger anses fint och värdefullt, men - mycket viktigt! - man ska inte bry sig om vad barn säger. De ska definitivt inte ha rösträtt, trots att de påstås vara medborgare i en demokrati och trots att det inte ens om de vore dårar skulle ge dem chans att ställa till med något. Det är inte "rätt sätt" att bry sig om barn. Och när man lyssnar till vad barn säger så måste man tänka på att de är barn och inte begriper någonting. Jag t ex kunde ju som barn inte begripa varför man(!) skulle se ner på kvinnan samtidigt som det var så viktigt att vara artig och se upp till kvinnor.

Barn måste skyddas mot allt ont. När det enda verkligt onda tillfogas barn av andra barn så måste man dock vara mycket återhållsam med att skydda barnen. Man får inte ingripa och stoppa det onda utan man måste sätta sig ner och diskutera hur man ska kunna åstadkomma en positiv miljö för barnen utan att andra barn tar illa upp.

Barn måste skyddas mot sex. Det gör man bäst genom att kalla allt för övergrepp som har med både barn och sex att göra. Var det barn som skulle skyddas mot övergrepp eller var det vuxna som skulle skyddas mot misstanke om pedofili? Frågan om huruvida barn vill ha sex eller inte förekommer över huvud taget inte - än mindre tanken att vissa barn kanske vill ha sex medan andra kanske inte vill det. För tio år sedan var det ännu rumsrent att påminna om att även barn har en sexualitet. I den här takten har vi snart övertrumfat artonhundratalets sexuella hyckleri. Och för säkerhets skull så är barn alla människor som ännu inte levat i 18 år. Att man inte ska ha sex med barn innebär därmed att sjuttonåringar inte ska ha sex med varann - och än mindre med personer som är några år äldre. Var det barn som var något fint eller var det sex som var något fult?

Barn är de mest utsatta för trafikfaror eftersom de ännu mindre än senare i livet är anpassade till förhållanden som med självklarhet skulle förkastas i varje annat sammanhang än just trafik. Men i stället för att angripa vuxna bilförare så angriper man cyklister som är de enda fordonsförare som inte riskerar livet på barnen. Och barn är bland dem som oftast cyklar.

Jag anser att barn ska betraktas som enskilda människor. Inte som en grupp klonade individer, ett förstadium till människor eller som ett etiskt övningsexempel vars liknelser inte får gå för långt i konsekvens. Det verkar som att de enda som ser det här hyckleriet i dess fulla vidd är barn. Eftersom även människor långt över barnaålderns tio år betraktas som barn så är väl även jag ett barn. Och därmed är ju detta inte något viktigt och förmodligen en total missuppfattning. Men det är fint och värt att lyssna på!
 
 

Fredrik Flink 2005-02-22
 
 
 
 
 
 

LEDARE 110:

FAKTUM TALAR FÖR NY DEFINITION AV TERRORISM

Den 15 december 2001 lanserade Fritt Fram en saklig definition av terrorism: Terrorism är handlingar som ger oskyldiga människor anledning att frukta för sina liv. Kommentarer:

Det är fantastiskt med en upplysningsman som dig som engagerat dig i terrorism.

Står det någonstans att din jämförelse av dessa med terrorister är DIN EGEN jämförelse för vilken DU SJÄLV är ansvarig?

Du jämför personer som redan avtjänat sina straff med terrorister!

Även om dessa individer begått ett brott så tycker jag knappast du kan jämställa dom med terrorister.

Så går år 2002 och hundratalet oskyldiga svenskar mördas av terrorister, trots att terroristerna inte skulle vara terrorister. 2003 mördas åter hundratalet oskyldiga svenskar av terrorister, trots att terroristerna redan avtjänat sina straff. Även 2004 mördas hundratalet oskyldiga svenskar av terrorister, trots att vi har en nationell insatsstyrka mot terrorism - mycket effektiv eftersom de som skulle vara terrorister inte mördar en enda svensk.

Den 17 februari 2005 sänder Sveriges Television programmet Faktum som ifrågasätter om inte s k kvinnomisshandel egentligen är terrorism. Och man möts av samma förstockade repliker.

- Hur stor del av er operativa verksamhet utgörs av hembesök?

- Nu förstår jag inte alls vad du menar.

- De flesta kvinnor som misshandlas misshandlas ju i hemmen.

- Vad har det med terrorism att göra?

- Är inte det en typ av terrorism?

- Nej, inte enligt vår definition.

- Hur många är det som har dött av terrorism egentligen, om man tittar så, rent kvantitativt, så är det ju inte så många i Sverige som har dött av terrorism medan tusentals kvinnor har blivit våldtagna och misshandlade och mördade. Borde det inte vara mer angeläget egentligen att liksom förebygga och förhindra den typen av terrorism?

- Ja, den synpunkten får du ju gärna ha.

- Har inte du den?

- Nej, blir svaret innan luren läggs på av representanten för nationella insatsstyrkan vars huvuduppgift är att bekämpa just terrorism. Även om man är en stor stark karl så är det nog tryggast att bekämpa terrorister som man vet aldrig dödat någon svensk och inte terrorister som finns överallt i Sverige och är så våldsamma att de varje vecka tar livet av flera svenskar - påminner lite om nazisten som med bara en pistol i handen vågade sig ända fram till en utländsk kvinnas bostad.

Det är med andra ord mycket arbete kvar innan trögtänkta människor kan acceptera en saklig terminologi så att terrorism kan bekämpas där den uppträder och inte där det är tryggast för nationella insatsstyrkan. Det nya är att nu används även televisionen i det arbetet.
 
 

Fredrik Flink 2005-02-17
 
 
 
 
 
 

LEDARE 109:

RUBRICERING

Somliga jurister låtsas gärna som om rättsskipning inte är något som vanliga människor kan begripa sig på. Det är naturligtvis inte sant, men det är en bekväm inställning för den som vill värna reviret, höja sig över mängden och handla som han behagar. Därmed inte sagt att det inte behövs insikt, noggrannhet och skepsis, det gäller särskilt bevisprövningen. Men det mesta i den kriminalpolitiska debatten är just politik - inte juridik. Juristerna är rättssamhällets ingenjörer som ska utföra de politiskt beslutade åsikterna samtidigt som de naturligtvis kan framföra egna väl övervägda åsikter.

Mycket kan förbättras redan med vettiga brottsrubriceringar. I dag kan misstag som att glömma dra åt en skruv rubriceras på samma sätt som rena massakrer. Hämnd rubriceras på samma sätt som urskillningslösa vansinnesdåd. Och den som möjligen tagit i för mycket när han blivit överfallen kan dömas för mord. Det finns inga juridiska skäl för detta, tvärtom, sådant här är överhuvud taget inte möjligt i en rättsstat.

Det handlar naturligtvis om konservatism och vanetänkande. Om jag som varken är politiskt etablerad eller juridiskt skolad för tio år sedan föreslagit att upprepad kvinnomisshandel etc skulle rubriceras grov kvinnofridskränkning så hade jag blivit utskrattad. Om jag föreslagit att rattonykterhet skulle ändras till rattfylleri och rattfylleri dömas som grovt brott så hade jag blivit kallad "Lille vän".

Om någon knuffar till dig, du drar kniv och sticker ner honom så är det sakligt sett nödvärnsexcess.

Om någon omkommer för att du som chef glömmer att vidarebefordra en varning så är det vållande till annans död.

Om någon provocerar dig genom att skrika att han hoppas att dina anhöriga dör och du skjuter ner honom, så är det dråp. Om han däremot tillagt att han ska mörda dina anhöriga så hade du gått fri för att du handlat i nödvärn, om än inte i dess mest uppenbara form.

Om du förgiftar din fru för att få ett arv så är det mord.

Om du skjuter vilt omkring dig eller kör bil genom en folksamling så är det barbari. Det gäller också män som med hot och våld förföljer kvinnor de levt med och nazistgäng som urskillningslöst slår ner försvarslösa människor. Något annat än livstids förvaring utan permissioner eller frigivning kan inte komma ifråga om det ska vara någon mening med att beivra gärningar som är så exceptionellt farliga för varenda människa, men det är en annan historia.
 
 

Fredrik Flink 2005-01-17
 
 
 
 
 
 

LEDARE 108:

ETT HÅN MOT DEMOKRATIN

Opinionsundersökningen om hur folk tycker att bl a regeringen och massmedia hanterat historiens största naturkatastrof är en parodi på både journalistik och demokrati. Hur farao ska människor kunna ta ställning till om man gjort ett mycket bra/bra/dåligt/mycket dåligt arbete - till yttermera visso innan arbetet är slutfört och bara en vecka efter själva katastrofhändelsen? Om det ändå varit de närmast berörda man frågat, de har en chans att ha en uppfattning om det.

Det mest skrattretande är emellertid att det är massmedias rapportering som är det enda möjliga underlaget för de flesta tillfrågade - och så ska de svara på om massmedia skött sitt jobb !! Jag kan ju spara lite tid åt den som tänker långsamt genom att förklara att massmedia därmed haft obegränsade möjligheter att se till att få högt betyg, eftersom de flesta bara hört genom massmedia vad som hänt.

Fritt Fram står för att demokrati och folkets förmåga att ta ställning ska tas på allvar. Vi har t o m föreslagit att man ska vänta i tre år med något så viktigt som att införa demokrati i Sverige, så att folk har en chans att skaffa sig beslutsunderlag. Att efter en vecka ställa en meningslös fråga som är omöjlig att svara på är ett ännu värre hån mot demokratin än när man undersöker hur många procent som anser att Anna-Stina eller Lars-Anders ska sluta i Robinson eller Riket eller...
 
 

Fredrik Flink 2005-01-05
 
 
 
 
 
 

LEDARE 107:

DÖDSHOT FRÅN POLITIKER

Med förväntan slog jag på SVT i går, det skulle äntligen handla om fruktansvärda saker som mordhot mot politiker. Men inte ett enda mordhot hörde jag refereras. Det närmaste man kom var 1 brev från någon som sa att han inte skulle ta livet av politikern ifråga eftersom han inte hade resurser till det.

Det kom att handla om något helt annat och dessutom att framföras synnerligen partiskt: Alla som protesterar mot politikers beslut är ett hot mot demokratin. Extremfallen med smädelser togs bara som exempel på hur det går om man protesterar mot politikers beslut.

Reportern, som på ett skrattretande tydligt sätt redan tagit överhetens parti, försöker desperat hävda att det inte är diktatur i Sverige, beslutet är demokratiskt fattat oavsett om man gillar det eller inte. Han borde lära sig vad ordet demokrati faktiskt betyder oavsett om han gillar det eller inte: Folkstyre.

"Vad är det som händer med oss svenskar, vi accepterar inte demokratiskt fattade beslut". Och detta säger han uttryckligen om människor som protesterar aldrig så fredligt. Jag känner igen det där från 70-talet fast då var det politiker som sa det, i dag är det en journalist. En statsvetare sitter och säger med milt beklagande ton att man kan ju inte säga att det är fel att protestera. Läs: Fast egentligen är det fel i alla fall, och det är ett hot mot demokratin.

Det mest intressanta är att programmet inte bara handlar om hot från politiker, i stället för om hot mot politiker som det skulle handla om, utan att de flesta exemplen på "hoten" mot politiker inte alls handlar om våld utan om fredliga demonstrationer och argumentationer för enskilda människors säkerhet, t ex sjukhusnedläggningar som ger farligt långa sjuktransporter. Och enskilda människors säkerhet får man enligt programmakarna inte debattera, utom just när det gäller politikers säkerhet.

Vi tar avstånd från köpmän som vill bestämma vad vi ska köpa. Vi tar avstånd från politiker som vill ändra betydelsen av ordet demokrati så att de får styra i stället för folket. Och vi tar avstånd från massmedia som vill välja vad vi ska få veta och ändrar våra insändare innan de sätter våra namn under. Ja, vi är ett hot mot dem som hotar människor och demokrati.
 
 

Fredrik Flink 2004-12-16
 
 
 
 
 
 

LEDARE 106:

JAVISST, HERR MINISTER !

Jämställdhetsminister Jens Orback har vågat yttra två självklarheter som väckt mycken vrede och misstänksamhet. Att leva tillsammans med en häst är lika bra som att en man lever med en man - eller med en kvinna. Och skillnaden mellan begreppen mäns kollektiva skuld och mäns kollektiva ansvar är himmelsvid.

Det är grundläggande för var och en som inte går med på att välja mellan gammaldags könsdiskriminering och tokfeministisk könsdiskriminering. Terrorister tar aldrig på sig något ansvar men ibland skulden, det är bara massmedia som inte begriper.

Jens Orback säger att han aldrig kunde föreställa sig att hästuttalandet skulle tolkas på det viset. Inte jag heller och jag har träffat fler som tycker att det var ett bra exempel, som fanatiker nu lyckats pressa jämställdhetsministern till att be om ursäkt för.
 
 

Fredrik Flink 2004-11-23
 
 
 
 
 
 

LEDARE 105:

BETYDELSEN AV ATT

Kerry fick flest röster, det var på grund av valfusk som Bush vann och Bush tycker författningen och hans övertygelse stämmer inte överens stämmer inte. Amerikaner kan hitta på vad som helst, de är helt vansinniga, det är inte sant helt enkelt.

Jag talar om verkligheten inte är vad den synes vara - annars tiger jag. Vara eller inte vara, det är frågan och om det inte är en vara så är det en tjänst.

Man kan säga mörkhyade människor är mindre värda än ljushyade människor, det är otroligt men sant. Vet du inte alla människor har samma möjligheter här i världen?

Jag är kommunist och inte frihetsälskare, det är ett missförstånd. Du är den största idiot jag träffat som tror jag sagt något sådant, det har jag aldrig påstått.
 
 

Fredrik Flink 2004-11-11
 
 
 
 
 
 

LEDARE 104:

FÖRSTÅ TILL VARJE PRIS

Varför? och Vad händer med Sverige? är några reaktioner efter det till synes urskillningslösa dubbelmordet på öppen gata.

Det är anmärkningsvärt att massmedia utan att ha ett spår efter mördaren har bestämt sig för att det är ännu ett dåd av en "psykiskt sjuk". Vad tror man sig uppnå med detta? Bättre vård? Då har man kort minne. Det har tjatats om våldsdåd av psykiskt sjuka åtminstone sedan 70-talet. Har vården blivit bättre sedan dess?

Det enda man uppnår med att säga att mördaren är "psykiskt sjuk" är att gruppen "psykiskt sjuka" alltid kommer att förknippas med urskillningslösa våldsdåd. Vad hjälper det då att säga att man hade en helt annan avsikt? Det är lika korkat som att hävda att rattfylleri beror på alkoholism - det enda man uppnår är att alla alkoholister kommer att förknippas med urskillningslösa våldsdåd och det var väl inte det som var meningen.

Jag tror inte att man vill förstå. Det räcker tydligen med att tro sig förstå. Den som verkligen vill förstå måste inse den plågsamma men självklara sanningen att den avgörande orsaken alltid är ett ondskefullt beslut som gärningsmannen genomdriver. Därigenom har han själv visat att han är farlig och måste förvaras, inte för att det är den perfekta lösningen utan för att det är viktigare att skydda människoliv än att låta gärningsmannen bli fri och låta några ideologer exprimentera med sina drömmar om att varje människa är god och kan bli frisk.

I skuggan av dubbelmordet i Linköping har något egentligen ännu värre skett i Skåne - fem helt oskyldiga människor har massakrerats av en vettvilling som sannolikt fått hjälp från rederiet Scandline som fram till i går utgav alkohol till bilförare vilket redan i sig är ett brott mot gällande lag. En hel familj och ytterligare en kvinna har utraderats på brutalaste tänkbara sätt och vad sätter den högröstade kultureliten i gång med? Att stödja de anhöriga och se till att skydda framtida offer? Nej, tvärtom, man försvarar gärningsmannen och är orolig för vart reaktionerna på hans massmord ska leda.

Kvasiradikalerna gör dessa vidrigheter till dubbelmord i dubbel bemärkelse. Först mord på oskyldiga människor och sedan mord på mänskligheten dvs humaniteten, det livsnödvändiga avståndstagandet och kraften att förhindra ett upprepande. Jag är orolig för att reaktionerna inte blir starkare än vad de är.
 
 

Fredrik Flink 2004-10-21
 
 
 
 
 
 

LEDARE 103:

SWEDISH FOX NEWS

Vad är skillnaden mellan Rupert Murdochs Fox News och Sveriges Television med Dokument utifrån som raljerar om att Fox News kallar sig "hederlig och balanserad" vilket ligger snubblande nära SVTs eget sedvanliga självberöm ? Det finns naturligtvis många skillnader men jag tror att den viktigaste är att i USA finns många andra TV-stationer som når de flesta tittare. I Sverige finns 1 annan kanal.

Fox news' manipuleringstekniker har redan utförligt avslöjats av SVT. Säkert inte allt men det är en bra början. Kör ut den amerikanska TV-kulturen, det tjusiga sättet att prata, dekoren, ljuseffekter osv, totalt främmande för en typisk svensk TV-tittare som därmed blir mycket lätt att övertyga om det främmande, förkastliga i Fox News. Frågan är bara: Vem ska avslöja SVTs manipuleringstekniker och trygga sakliga framtoning, välkända för att inte säga legendariska, lugnt talande nyhetsankare? TV 4?

Såg Du Fox programledares skrattretande behandling av den stackars debattgästen? Fox avslöjar sig själva och skrämmer bort seriösa tittare. Vad tror Du hade hänt i Sverige med en sådan scen? Usch, något sådant kan vi självfallet inte chockera den svenska publiken med. Den klipps naturligtvis bort med en gång. Och kommer någon SVT-medarbetare i så fall att avslöja hur det går till? Och kommer TV4 i så fall att visa det?

Jag hyllar sannerligen inte USAs TV, särskilt inte Fox News. Det som bekymrar mig är inte att vi inte har amerikansk TVs avarter utan tvärtom att här får avarterna härja fritt utan att någon kan rapportera om hur det går till.

Makthavarna bakom Fox News är säkert förfärliga. Men vems fel är det att de får styra? Deras eget? Inte alls. De måste väl få rapportera hur knasigt de vill eller ska vi förbjuda dem? Hur impopulärt det än är att hävda, så måste vi försöka förstå att det faktiskt är TV-tittarnas fel snarare än upphovsmännens. Utan aktivt stöd av miljoner eller rentav miljarder TV-tittare så vore dessa makthavare ingenting annat än några tokiga entusiaster som finge sitta hemma i garaget och sända ut sina galenskaper.

Vad kan vi göra åt det? Låt oss börja på hemmaplan. Vi har 1 nyhetsbyrå och 2 företag som helt dominerar det genomslagskraftiga TV-mediet. Nyheter från TT citeras av praktiskt taget alla massmedier som varande objektiva och kontrollerade fakta. Men t o m den här lilla tidningen har drabbats av TTs systematiska slarv och likgiltighet.

Ta en miljard kronor ur statskassan - det är tvåhundra kronor per svensk skattebetalare, pengar som ska användas för det allmännas bästa - och dela ut till tio olika sökande som lottas fram - det blir hundra miljoner var till tio nya nyhetsbyråer. Antag att en av dem visar sig syssla med något som inte ens påminner om nyhetsförmedling och en annan med vänster- eller höger-fanatisk propaganda. Är det då 200 miljoner i sjön? Nej, det är 200 miljoner kronor för att man inte ska behöva ställa några villkor för pengarna och åstadkomma samma styrning som orsakat dagens problem. För detta har vi då fått åtta nya nyhetsbyråer som kan konkurrera med TT.

Problemet är inte att nyheterna inte är objektiva, för det kan de aldrig bli. Problemet är att bara en version får komma fram eftersom det inte finns ett flertal ekonomiskt oberoende nyhetsförmedlare.
 
 

Fredrik Flink 2004-10-16
 
 
 
 
 
 

LEDARE 102:

BENSINPSYKOS

"Och det är med stolthet och framtidshopp jag nu trycker på knappen för att spränga den sista bensinpumpen..." Nu går kommunalrådet fram och så trycker han ner handtaget ... PANG !

Klockradion från nittonhundratalet väcker mig med nyheten att nu slår svenska folket näven i bordet ...PANG... och tar strid mot bensinskattehöjningen på hela 25 öre.

Det har för länge sedan upptäckts att bensodiazepin kan vara vanebildande, men fortfarande har de flesta inte upptäckt att bensin faktiskt är vanebildande. Många går in i en paranoid psykos och tror att de är förföljda när någon vill att de ska minska sin miljöförstöring och välja alternativen. Dessvärre är det en masspsykos där miljoner flyr verklighetens katastrofhot och tror att de är vanliga hederliga människor som hör farbror statens röst bestraffa dem. Och masspsykosmedia gör likt en langare sitt bästa för att missbruket ska fortsätta.

Det är märkligt att folk utan vidare accepterar bensinprishöjningar när de sker för att gynna oljebranschen men inte när de sker för att gynna en hållbar utveckling. Ännu märkligare är att folk kan fortsätta låta bilen stå på tomgång och sedan ha mage att klaga på bensinpriset - det är väl inte priset per liter som syns i plånboken utan hur mycket man faktiskt köper för.

Problemet med bensinprishöjningen är att den är på 25 öre i stället för 25 kronor per liter som skulle behövas som ekonomiskt styrmedel för utvecklingen, inte för att alternativen är så dyra per liter utan för att det ska bli uppenbart att det lönar sig att investera i bättre teknik. Till yttermera visso så är det inte fråga om någon skattehöjning utan en liten, liten skatteväxling - man får tillbaka pengarna i plånboken, men inte just när man köper bensinen.
 
 

Fredrik Flink 2004-09-09
 
 
 
 
 
 

LEDARE 101:

KUNDEN HAR ALLTID FEL

Har Du sett Seinfeld? "The soup-nazi" är en underbar karikatyr på många näringsidkare i dagens Sverige. Kunden ska veta hut, annars kan han gå någon annanstans. Föreställningen att kunden kan välja och vraka bland leverantörer som artigt står i kö för att de måste få leverera är lika långt från verkligheten som föreställningen att en attraktiv kvinna inte kan ha några problem att hitta en man...

Det finns skräckexempel lika oförglömliga - och lika komiska - som Basil Fawlty. På Jagerwalls Foto i Linköping hade jag en gång på 80-talet beställt en minneskassett till den tidens 'notebook', 16 kB kostade ungefär 800 kronor... Men här fick jag ett bra pris, 400 kronor! Jag slog till direkt men när de fått hem den efter en vecka så säger Morgan Jagerwall efter att åter ha tittat i sin prislista "Nej, 800 kostar den!". - Men du sa ju 400, invände jag varpå han ilsket fräser - JAMEN DET VAR JU FEL !!

I Statoilbutiken på Malmslättsvägen frågade en kund en gång efter en vara. - Vi inventerar i dag, svarade innehavaren halvvägs in i en hylla. - Väldigt bra service, dristade sig kunden till att konstatera och fick till svar att DÖRREN ÄR ÅT DET HÅLLET !!

Under rubriken Service, reklam och verklighet får Du veta varför Svensk Informationsförmedling söker ny underleverantör för lasergravering i stället för Svenska Maskinskyltfabriken som visserligen artigt avvisar kunderna men ständigt gör tvärtemot den policy man presenterar på sin hemsida.

Centraltryckeriet i Linköping har jag heller inte kunnat glömma. - Jag skulle vilja ha lite priser på tryckning av visitkort och brevpapper. - Det är lite svårt å ge... eller ... svårt är det väl inte, men här ringer det en massa människor å ska ha priser å vi får sitta å räkna å så har de redan hela upplagan upptryckt å ska bara kontrollera priset, DET ÄR INTE SCHYSST Å GÖRA SÅ!! Men kom förbi me grejerna så ska vi titta på't. - Ja... jag tittar väl förbi då... - Ja, gör det, VÄLKOMMEN !

Kunden har alltid rätt, hette det förr. Nu har det svängt till överdrift åt andra hållet. I bästa fall har kunden missförstått eller leverantören aldrig hört någon annan klaga, i värsta fall är en kund något som katten släpat in. Det finns förstås undantag. Kanske är det sant att det finns kunder som skäller ut leverantören för att han inte talat om att stickproppen måste sättas i vägguttaget. Och det finns faktiskt leverantörer som tagit den gamla goda regeln bokstavligt, kunden har alltid rätt. Jag minns en VVS-butik där jag fick mycket vänlig och engagerad hjälp att hitta rätt rörkopplingar. När fakturan kom var en post överdebiterad vilket jag påpekade. - Tja, sätt in vad du tycker det är värt du... Då blir man för en gångs skull övertygad om vad alla andra påstår, att man är värdefull som kund!
 
 

Fredrik Flink 2004-06-29
 
 
 
 
 
 

LEDARE 100:

DE ANPASSADE

Den avgörande slutstriden mellan ont och gott närmar sig. Världspremiären den 27 maj lämnar ingen oberörd. Visst må det vara en överdrift att Golfströmmen skulle vända på bara fyra dagar, men å andra sidan kan det vara en underdrift i stället - vem kan bevisa att nedisningen lämnar områden kvar att fly till?

A vaknade mitt i natten och upptäckte att hon plötsligt fått förmågan att se in i framtiden. Plötsligt spelades det upp framför ögonen; vad som händer om var och en bara fortsätter att släppa ut sin lilla andel av avgaser.

B upptäckte morgonen efter premiären att hon plötsligt fått förmågan att göra vad ingen annan kunde - hon kunde plötsligt dra en sladd hela vägen från vägguttaget fram till gräsmattan. Så snart järnaffären öppnat gick hon och köpte en motorgräsklippare som till skillnad mot den gamla inte släppte ut några avgaser alls. "Det fungerar inte", "Så kan man inte göra", "Det blir opraktiskt", "Vi brukar inte göra så" hade alla sagt - men det fungerade, det gick att hantera sladden, gräsklipparen fungerade och gräsmattan blev verkligen klippt!

C upptäckte när hon kom till jobbet att hon plötsligt förlorat behovet av att göra som alla andra. Det gick att bortse från omgivningens nedlåtande och överseende reaktioner. "Är det nödvändigt att flyga?" kunde hon plötsligt fråga inför kollegans semesterplaner.

D drabbades av förmågan att föregå med gott exempel - om hon bestämde sig för att ta tåget i stället för bilen så var alla vanliga välanpassade människor hon mötte tvungna att göra likadant, det gick inte att motstå.

E upptäckte att det gick att öppna dörrar och ta sig vart man ville.

F slutligen fick förmågan att skriva så att alla som läste det måste ta det på allvar. "Jaha, finns det någon som tycker så också", "Det var ju en trevlig liten krönika" eller "Det där är nog inget för mig" hade de flesta reagerat tidigare. Nu förstod plötsligt alla att det var allvar. DET BRINNER !!
 
 

Fredrik Flink 2004-06-01
 
 
 
 
 
 

LEDARE 99:

CYKLA PÅ TROTTOAREN!

- Tack vare dig kom jag över! hojtade personen bakom mig på övergångsstället. Jag hade kommit fram till en bilkorsning som är hopplös att passera med cykel. Så jag hoppade av och gick mot övergångsstället. Där stod redan en människa i begrepp att gå över men ingen bil stannade. Jag konstaterade att inte avstånd och hastighet gjorde det omöjligt att stanna och så gick jag ut med cykeln på övergångsstället, beredd att kasta mig själv bakåt och se cykeln riva av en och annan plåt på bilen. Men då stannade bilen.

Därefter skulle jag enligt lagen fortsätta cykla på gatan bland en strid ström av bilar. I stället cyklade jag upp på den folktomma trottoaren och lever fortfarande. Nu gör jag mig skyldig till uppvigling genom att uppmana Dig till att bryta mot lagen. Men Ditt liv väger tyngre än lagen, för mig. För att klara livhanken bör Du cykla på trottoaren om det saknas cykelbana och - naturligtvis - saknas fotgängare på trottoaren.

Kommer det en fotgängare så hoppar du förstås av cykeln och leder den, fullt lagligt för övrigt, uppstår skymd sikt t ex vid en port så bromsar du och kryper fram. Du måste hela tiden tänka på att ingen räknar med att det kommer en cykel på trottoaren, trots att det vimlar av insändare som hävdar att cyklister alltid kör på trottoaren.

Kommer det i stället en polispatrull så säger Du bara som det är, att Du anser att Ditt liv är viktigare än att lagen följs och att de i stället bör kontrollera att lagen följs där den tvärtom är en förutsättning för att folk ska överleva. Till och med en laglig bilist är farligare än en olaglig cyklist.
 
 

Fredrik Flink 2004-05-29
 
 
 
 
 
 

LEDARE 98:

SEGER !

Alkolås i alla bilar - plötsligt är det en realitet, om än icke ännu genomförd. Tack, regeringen! Det är ju inte så ofta jag får säga det...

I dag har vi fått läsa (bl a på SVT Text men märkligt nog inte i Rapportrubrikerna) att regeringen och samarbetspartierna vill ha alkolås i alla nya bilar från 2012. Återstår bara att hoppas att inga lobbyister lyckas stoppa det, att önska att det blir självklart även i gamla bilar och att påpeka att ytterligare hundratals oskyldiga människors liv skulle räddas bara av att man klarade det på halva tiden. Det finns alltså anledning att fortsätta slåss för obligatoriska mördarlås.

Men nu har det avgörande steget tagits. En seger för förnuftet, en seger för människolivet - en seger för alla!
 
 

Fredrik Flink 2004-05-25
 
 
 
 
 
 

LEDARE 97:

HUR MÅNGA KUNDER MÅSTE VATTENFALL FÖRLORA?

Hur många kunder måste Vattenfall förlora för att det ska bli billigare att lämna tyska byar i fred och samtidigt avstå från att investera i felaktig energiteknik? Det är den avgörande frågan.

Är Du elkund hos Vattenfall? Då deltar Du i förintelsen av tyska byar. Du kanske inte visste om det, men nu vet du, så nu är det en medveten handling Du begår. Men Du kan ju alltid byta leverantör.
 
 

Fredrik Flink 2004-05-04