FRITT FRAM ISSN 1403-1582 Publ 2000-07-20 Uppdat 2001-07-20 KONTAKT informedIT NUCYKEL o SPÅRKALENDERNYTT

DNs svar som föranledde Fritt Frams ledare:

"

Insändare

<<Till redaktionen angående oklart förbehåll i tidningen: Ni får naturligtvis aldrig ändra i något som någon skrivit och sedan

påstå att det är vederbörande som skrivit det.>>

Redaktionen ändrar naturligtvis ingenting i en insändare i onödan. Men många insändare skulle aldrig kunna publiceras utan vissa (oftast små) rättelser (rena språkfel, interpunktionsfel, grammatiska fel, svårbegripliga förkortningar, onödigt tillkrånglade meningar etcetera). Varken läsaren eller skribenten tjänar på att illa skrivna insändare tas in oredigerade. Vår korrekturavdelning släpper heller inte igenom alltför grova språkfel.

För att få plats med så många insändare som möjligt kortar vi ned dem som är onödigt långa i förhållande till innehållet. Det är inte alla som själva kan bedöma hur stort utrymme deras inlägg är värt eller ens hur långt det blir i tryck.

Det är faktiskt ytterst sällan någon klagar på att vi kortat ned eller ändrat för mycket. Insändare som är försedda med förbehållet att inget får ändras måste vi tyvärr refusera direkt.

Med vänlig hälsning

Eva Leksell

Läsarnas DN

"