Fritt Fram ISSN 1403-1582 Uppdaterad 1998-01-25 KONTAKT
 

HÄLSA

Varning! Är Du tveksam eller vet med Dig att Du har någon sjukdom eller reagerar medicinskt onormalt, rådfråga läkare innan Du prövar de hälsoråd som ges på denna sida. Självfallet tar vi ansvar för den information vi förmedlar, däremot kan vi omöjligen ta ansvar för hur den används.

 

Valeriana

Vad är Valeriana?

Valeriana officinalis är en gammal läkeväxt. På svenska kallas den vänderot eller tidigare baldrian. Den förekommer allmänt i naturen, speciellt längs stränder och fuktiga marker.

Hur verkar Valeriana?

Valeriana verkar milt rogivande vid lindrig oro, brukar det heta. Det är speciellt användbart mot insomningsbesvär men även mot svårare oro om man vill undvika biverkningar och beroende. Carl von Linné gav växten namnet "vänderot" eftersom den syntes kunna "vända allt ont till gott". Och det är kanske den tydligaste effekten; impulser av oro biter sig inte fast och dröjer sig kvar utan man får lättare att återfå lugnet. Valeriana verkar alltså inte dövande som vissa starka lugnande preparat, "som ett klubbslag", utan släpper fram impulser och sinnesintryck som vanligt. Valeriana har heller ingen som helst ruseffekt. Däremot finns numera en varning på vissa förpackningar: "Naturläkemedlet kan försämra reaktionsförmågan, vilket man bör tänka på då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning."

Hur länge verkar Valeriana?

Man kan börja märka effekt redan 20 minuter efter att man svalt tabletten. Det kan förekomma att man upplever en tillfälligt försämrad effekt omkring en och en halv timme efter intaget. Den bästa effekten kan förväntas under tiden 2-3 timmar efter intaget. Efter ytterligare någon timme minskar effekten ganska snabbt och för bästa effekt bör dosen fyllas på 6 timmar efter intaget.

Vad innehåller Valeriana?

Rötterna innehåller ämnen, bla valepotriater och seskviterpener, som verkar milt lugnande på hjärnan.

Hur får man tag i Valeriana?

Valeriana finns receptfritt på apotek i form av små vita tabletter som är helt luktfria. Läkemedlet heter "Baldrian-Dispert" och tycks vara det billigaste alternativet. Man kan också köpa bl a "Valerina" i hälsokostbutiker och livsmedelsbutiker, det är då registrerat som naturläkemedel. Lukten känns igen från blomman och anses påminna om fotsvett. Slutligen kan man plocka eller till och med odla Vänderot själv, det blir dock en ganska omfattande odling för kontinuerlig användning och man måste vara noggrann med doseringen. Kanske kan man spara en femma om dagen.

Har Valeriana några biverkningar?

Den enda biverkan av Baldrian-Dispert enligt patient-FASS 1994-95 är "tryck i magen" i sällsynta fall, dvs hos mindre än var tusende patient. Enligt bipacksedeln till "Valerina" finns inga rapporter om biverkningar. Överdosering av Valeriana, t ex vid feldosering från egen odling, kan dock ge huvudvärk, ökad oro samt beroende.

Hur doseras Valeriana?

Högsta dagsdos är motsvarande 6 gram rot (brukar anges med "respond rhiz. valer.") och den bör då fördelas på fyra gånger. Det kan vara klokt att ta dosen mycket regelbundet vid långtidsbehandling, t ex var sjätte timme plus/minus en kvart, för att hålla koncentrationen av de verksamma ämnena så jämn så möjligt. Ständiga, kraftiga pendlingar i koncentrationen tycks kunna ge oro. En enstaka dubblering av dosen torde inte vara farligt, men att höja dosen som alternativ till starkare medel rekommenderas inte av läkare.

Hur länge ska man ta Valeriana?

Valeriana verkar omedelbart även om effekten torde bli något bättre om man tar en andra dos efter ca 6 timmar. Man kan också fortsätta så under en långtidsbehandling. Man bör inte plötsligt sluta ta valeriana efter mer än några dagars bruk, utan då sakta minska dosen, för att undvika att må sämre igen.

Kan jag använda Valeriana i stället för att söka läkare?

Nej, Du ska alltid söka läkare vid psykiska besvär. Valeriana är snarare avsett mot tillfälliga lättare nervösa besvär och en kompletterande möjlighet vid svårare besvär.

Kan jag använda Valeriana under graviditet och amning?

Patient-FASS 1994-95 säger: "Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats. Okänt om Baldrian Dispert går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning." Bipacksedeln till "Valerina" säger: "Användning under graviditet kan inte rekommenderas." och "Användning under amning kan inte rekommenderas."