Fritt FramISSN 1403-1582 Uppdaterad 1998-09-23  KONTAKT
 

Fritt Fram instiftar

 

STORA PRISET FÖR FRIHET OCH FRAMSTEG 100.000 KR

 

LILLA PRISET FÖR FRIHET OCH FRAMSTEG 10.000 KR

Fritt fram har beslutat instifta Lilla priset för frihet och framsteg med en årlig prissumma om 10 000 svenska kronor samt Stora priset för frihet och framsteg med en prissumma om 100 000 svenska kronor. Till dess de fonderade medlen tillvuxit utdelas årligen endast det mindre priset.

Priset skall enligt stattuterna tillfalla den som visat prov på personligt ansvar, civilkurage, initiativförmåga och rättrådighet, särskilt i sådana fall där omgivningen eller samhället tagit avstånd eller som i vart fall inte uppmärksammats tillräckligt eller på ett positivt sätt. Vid tilldelningen skall även tas hänsyn till det individuella behovet av medel för den fortsatta kampen, särskilt vad gäller valet mellan stora och lilla priset, samt huruvida den nominerade befinner sig i en utsatt situation. Prisen kan i särskilda fall delas mellan flera pristagare.

Priser tillfaller normalt vinnare - Priset för frihet och framsteg kan med fördel tilldelas förlorare!