SAMMANVÄGD VÄRDERING AV FETA LIVSMEDEL

Tabellen anger halt av olika fettsyror i gram per 100 gram av hela den ätbara delen av livsmedlet. Det är alltså inte i procent av totalfettet eller i procent av totalfettsyrorna.
Högt betyg har markerats med blå/grön färg för låga halter av mättade fettsyror och transfettsyror samt litet förhållande omega-6 / omega-3 -fettsyror liksom för höga värden för halten omega-3.

Extremt bra  Bra Ganska bra Ganska dåligt Dåligt Mycket dåligt Extremt dåligt

100 g livsmedel \ halt av  Mättade  n-3   n-6/n-3  Trans 
Mjölk    2  0,02  2  0,11
Ost 10%    7,19  0,06  2,5  0,39
Ost 28%  18,6  0,16  2,5  1,01
Smör  49,7  0,3  5,8  2,87
"Bregott mellan"  25,1  2,39  2,27  1,2
Lättmargarin "Nytta"    9,67  2,06  2,95  0,08
"Lätt & Lagom"  18,1  1,14  2,93  0,53
Olivolja  14,4  0,67  12,5  (0)
Rapsolja    8,13  8,13  2,5  (0)
Linfröolja    7,6  57  0,27  (0)
Sojaolja  14,9  7,36  6,9  (0)
Palmolja  43,8  0,29  39  (0)
Ljus choklad  20,4  0,03  35  0,19
Mörk choklad  21,3  0  >  0,12
Gräddglass 12%    7,2  0,05  4  0,43
Glass m 10% veg fett    3,16  0,1  14 1,85
Chips  13  0,08  37  0,14
Ostbågar  12,5  0,06  30  3,99
Popcorn    8,79  0,03  60  0,08
Jordnöt    6,84 <0,005 >3000  (0)
Sötmandel    4,92  0,4  26  (0)
Paranöt  16,1  0,06  400  (0)
Hasselnöt    4,49  0,12  53  (0)
Valnöt    5,57  6,88  4,65  (0)

Källor:
Livsmedelstabell Fettsysror, Livsmedelsverkets repro, Uppsala maj 1998, ISBN 91 7714 108 3
Produktinformationn på förpackning från Alternativ Förädling, 705 97 Glanshammar (avseende linfröolja)

Betygsättningen med färger är min egen och kan, fast den är väl övervägd, säkert diskuteras.

Transfetternas farlighet är inte fullt utredd, de torde i sig vara farligare än mättade fetter, men mättade fetter förekommer i så mycket större mängd att de enligt Livsmedelsverket utgör ett större problem.
 

Fredrik Flink 2007-12-30