FRITT FRAM ISSN 1403-1582 Publ 2002-09-16 Uppdat 2002-09-19   KONTAKT    informedIT NUCYKEL o SPÅRKALENDERNYTT
 

21 % avstod från att överlåta sin rösträtt

"Demokratins högtidsdag" har den kallats - och det kan för en gångs skull vara sant denna parlamentarismens examensdag för så dåligt betyg har man inte fått sedan andra världskriget! Hela 21 % av de valberättigade svenskarna avstod från att utse någon annan att rösta åt sig. Eller som det heter i etablerade massmedia; valdeltagandet blev bara 79 %, det lägsta sedan 1944 förutom 'extravalet' 1958.
 
 

Fredrik Flink 2002-09-16
 
 

PS. Enligt SVT Text 2002-09-19 visar den slutliga rösträkningen att valdeltagandet blev 80,1 %. Det är alltså fortfarande i det närmaste 20 % som inte avstått sin rösträtt till någon annan.

Fredrik Flink 2002-09-19