FRITT FRAMISSN 1403-1582 Publ 2002-12-19Uppdat 2002-12-19 KONTAKT   informedIT NUCYKEL o SPÅRKALENDERNYTT
 

 
 
 
 
 

BREV TILL UTLÄNNINGSNÄMNDEN 2002-12-19:

Hur känns det att ha gjort Sverige till det land som flest gånger fällts för brott mot FN:s konventioner mot tortyr?

Hur känns det att fullt medvetet ha bidragit till oskyldiga människors död?

Hur känns det att ha fått folk att skämmas för att de är svenskar?

Hur känns det att vara arvtagare till Hitler, Stalin, Pol Pot?

Hur känns det att aldrig mera kunna kalla sig människa?

God Jul!

Fredrik Flink
Arbetaregatan 14
582 52 Linköping
f@frihet.net

 

BRÅDSKANDE TIPS / ÖPPET BREV 2002-12-18 TILL GRÄNSPOLISEN/POLISMYNDIGHETEN I VÄRMLAND:

POLISENS UPPGIFT

Med anledning av vad som händer i Hagfors ber jag att få påminna polismyndigheten om att polisens uppgift är att förhindra brott - inte att främja brott !

Oavsett vad andra myndigheter beslutar så skall polismän inte användas för att främja brottslighet och i synnerhet inte uppenbara fall av livsfarlig våldsbrottslighet, även om den förmodas ske i andra länder. Skall 70 privatpersoner behöva gripa in för att skydda våldsoffer när polisen finns på plats?

Har man verkligen resurser att skicka ut tiotals polismän klockan fyra på morgonen i en aktion som befrämjar brottslighet när man numera ofta inte ens har resurser att skicka ut en polisman för att utreda eller förhindra brott?

Nyligen har det ju inträffat i just ett avvisningsärende att polismän vägrat utföra en order och i stället kört den utsatta personen till sjukhus. Skall dessa hjältedåd behöva ske igen eller kan ansvarigt befäl göra klart att polisen inte skall användas för brottsbefrämjande åtgärder?

Med vänlig hälsning

Fredrik Flink
Arbetaregatan 14
582 52 Linköping
f@frihet.net