Fritt framISSN 1403-1582 Sidan publicerad 2000-02-13Uppdaterad 2000-02-13 KONTAKT
 

NOEL AUSFELT

- med personnummer 811225-7418 - den 10 juli 1999 mördade han två helt oskyldiga människor som råkade gå på en gångbana i Perstorp. För detta dömdes han i december av Klippans tingsrätt till - skyddstillsyn!

"Det kostar bara 25 öre att ha ihjäl en baptist" sa man efter ett uppmärksammat rättsfall på 1800-talet. År 1999 har det blivit helt gratis att oprovocerat ta livet av två oskyldiga människor, även när gärningsmannen är både straffmyndig och överbevisad. Dubbelmördaren slipper undan med skyddstillsyn och psykologkontakt, dvs inget straff alls utan tvärtom gratis stöd från samhället.

Det s k rättsväsendet gör i detta fall också ett stort nummer av gärningsmannens ålder, trots att han för länge sedan passerat straffmyndighetsgränsen. Man har också utrett att han "lever under stabila och trygga förhållanden". Dödsoffrens ålder eller de anhörigas situation nämner man däremot inte med ett ord. Än en gång har man visat att samhället inte skyr några medel för att kränka offren för de våldsbrott samhället struntat i att förhindra. Man anser inte ens att det finns synnerliga skäl att döma till fängelse! Om inte två dödsoffer räcker - vad är då synnerliga skäl? Småtjuvar döms till fängelse.

Att Noel Ausfelt fyllde arton år först efter domen kan på intet vis vara någon förmildrande omständighet. Om han hade varit sju år gammal så hade det varit en annan sak, då hade han varit ett barn, men i sjuttonårsåldern är man lika kapabel att ta ansvar för sina handlingar som i sjuttioårsåldern. Tvärtom är det om möjligt ännu mer graverande eftersom han körde bil trots att det inte är tillåtet före arton års ålder.

Som vanligt känns det vedervärdigt när man läser den här typen av domar med alla dess triviala påpekanden som t ex att gärningsmannen inte har några direkta fritidsaktiviteter, att gärningsmannen ska betala 280 kronor för blodprov, att minsann inte bara utomstående människor har dödats utan också ett staket blivit skadat. Ännu värre har det varit att sitta och skriva av domen. Ändå är det viktigt att dessa offentliga handlingar verkligen kommer i offentlighetens ljus. Så var så god och läs medan jag går ut och kräks.

För att inte riskera att i onödan utsätta efterlevande eller vittnen för ytterligare påfrestningar har jag ansett mig tvungen att stryka namn och adresser. Som alltid på nätet gäller reservation för eventuella överföringsfel. I övrigt lyder tingsrättens dom ordagrant och teckengrant enligt nedan.

Fredrik Flink
Ansvarig utgivare

 

"

KLIPPANS TINGSRÄTT

Mål nr B 445-99

DOM

1999-12-17
meddelad i
Klippan

 

PARTER (antal tilltalade: 1)
Referensnummer: 35200305
 
Åklagare
kammaråklagaren Birgit Kronholm
Åklagarkammaren i Helsingborg
 
Tilltalad
Patrik NOÈL Marcus Ausfelt, 811225-7418
Tonvägen 6
284 37 PERSTORP
 
Offentlig försvarare:
advokaten Kai Erwall
Advokatfirman Acta HB
Drottninggatan 28
252 21 HELSINGBORG
 
_____________________________
 
 
DOMSLUT
__________
 
BEGÅNGNA BROTT LAGRUM
1. Grovt vållande till annans död 3 kap 7 § brottsbalken
2. Olovlig körning 3 § 1 st 1 p trafikbrottslagen (1951:649)
3. Grovt rattfylleri 4 a § trafikbrottslagen (1951:649)
 
PÅFÖLJD MM
Skyddstillsyn
Särskild föreskrift:
Noel Ausfelt skall underkasta sig den psykologkontakt som Kriminalvårdsmyndigheten i samråd med läkare bestämmer.
 
Lokal kriminalvårdsmyndighet
Kriminalvårdsmyndigheten Helsingborg
 
Övervakare
Förordnas av kriminalvårdsmyndigheten
 
SÄRSKILD RÄTTSVERKAN M M
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på femhundra (500) kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond
 
BESLUT I ÖVRIGA FRÅGOR, SKADESTÅND M M
1. Kai Erwall tillerkänns ersättning av allmänna medel för försvaret med femtontusentvåhundrafjorton (15 214) kr, varav 11 583 kr för arbete, 3 395 kr för tidsspillan och 236 kr för utlägg. Av det totala beloppet utgör 3043 kr mervärdeskatt.
2. Kostnaderna för försvaret skall stanna på staten.
_____________________________
 
 
YRKANDEN M M
 
 

Åklagarens ansvarsyrkande, se bilaga 1.

Noél Ausfelt har varken kunnat erkänna eller förneka gärningarna eftersom han inte har något minne av körningen.
 
 

BEVISNING

Noél Ausfelt har hörts liksom vittnena Nnnn Nnnnnnn och Nnnnnn Nnnnnn.

Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat skiss med förklarande text och fotografier över olycksplatsen, analysbesked samt utlåtanden över rättsmedicinska obduktioner beträffande Xxxxx Xxxxxxxx och Xxxxxxxx Xxxxxxxx.

De i målet hörda har i allt väsentligt uppgett följande.
 
 

Noél Ausfelt
__________
Kvällen före olyckshändelsen hade Noél Ausfelt fest i föräldrahemmet. Föräldrarna var bortresta och det förtärdes en del alkohol.

Hans kamrater hade hembränd sprit med sig till festen. Spriten förvarades i enliters flaskor. Noél Ausfelt hade en egen flaska. Han vet inte om han drack upp hela flaskans innehåll. Såvitt han minns drack han inget annat än hembränd sprit ifrågavarande kväll.

Han började dricka vid niotiden på kvällen och fortsatte dricka till tretiden på natten. Därefter sov han några timmar. Han var fortfarande berusad när han vaknade. Noél Ausfelt minns inte om han drack ytterligare något på morgonen innan han satte sig i bilen.

Noél Ausfelt har endast vaga minnesbilder av händelseförloppet. Han minns olika platser som han passerade på vägen men han minns inte att han körde bilen. Samtidigt är han säker på att han var ensam i bilen.

Hans minnesbilder från olycksplatsen är vaga. Noél Ausfelt minns att han kröp ut ur bilen. Han tror att han kröp ut på förarsidan. Noél Ausfelt vet att han inte drack något på olycksplatsen.

Noél Ausfelt skadades inte i samband med olyckan. Förklaringen till att han inte minns så mycket av händelsen är att han var berusad.

Han brukar inte dricka så mycket sprit som han gjorde kvällen före olyckshändelsen. Efter händelsen har han inte druckit någon alkohol alls. Han har mestadels varit hemma på fritiden.

Noél Ausfelt har övningskört lite då och då med sin far under ett till ett och ett halvt års tid. Han kan inte uppskatta hur många timmar han har övningskört och kan inte själv svara på om han är en god förare. Han har kört i såväl tätort som på landsväg.
 
 

Nnnn Nnnnnnn
____________
Nnnn Nnnnnnn bor uppskattningsvis 100 meter från olycksplatsen. Han befann sig i trädgården när han, strax före kl 08:00, hörde en fruktansvärd smäll. Han startade bilen och körde mot byn för att se vad som hade hänt.

När han kom till korsningen Trastvägen och Spjutserödsvägen fick han syn på en bil som låg på taket. Han stannade sin bil och såg samtidigt en tjej som kom springande.

När Nnnn Nnnnnnn klev ur bilen såg han en människa som låg på trottoaren intill ett vedskjul. Det var en mansperson klädd i T-shirt och shorts. Mannen hade ett djupt sår på låret.

Tjejen sprang fram till mannen och satte sig på huk bredvid denne. Hon tog pulsen samtidigt som hon tog fram en mobiltelefon och ringde SOS alarm. Hon meddelade att hon inte kunde finna någon puls på mannen.

Nnnn Nnnnnnn tittade bort mot bilen som låg på taket och såg en kille komma gående därifrån. Ytterligare en bilist hade kommit till platsen. Denne bilist gick fram och talade med killen. Nnnn Nnnnnnn såg ingen annan i närheten av bilen vid tillfället.

Nnnn Nnnnnnn såg inte killen krypa ut ur bilen. Han fick syn på killen först när denne stod vid sidan om bilen.

Killen satte sig ner vid vägkanten. Nnnn Nnnnnnn kunde konstatera att killen var onykter. Han fick inte uppfattningen att killen var skadad eller omtöcknad.

Fler människor kom till platsen. Nnnn Nnnnnnn stannade en liten stund. Killen varken åt eller drack under den tiden Nnnn Nnnnnnn befann sig på platsen.
 
 

Nnnnnn Nnnnnn
____________
Nnnnnn Nnnnnn bor på Spjutserödsvägen nn som inte är långt ifrån olycksplatsen. Hon befann sig i bostaden när hon, omkring 07:55, hörde en smäll och ett kasande ljud. Hon förstod omedelbart att det var ljudet av en bil.

Hon tittade ut och fick syn på en bil som stannade vid korsningen Spjutserödsvägen och Trastvägen. Hon tog mobiltelefonen med sig och sprang mot korsningen.

När hon kom till korsningen och tittade in på Trastvägen fick hon syn på en bil som låg på taket. Hon såg även en man som låg på trottoaren.

Nnnnnn Nnnnnn sprang fram till mannen och satte sig på huk för att undersöka om denne hade någon puls. Hon hittade ingen puls. Hon ringde SOS alarm och fortsatte samtidigt att leta efter puls. Hon redogjorde för situationen och uppgav att mannen, såvitt hon kunde bedöma, var död.

Samtidigt som hon talade med SOS alarm kom två personer gående från olycksbilen mot den plats där hon befann sig. Till vänster om henne stod en man och hon sade till denne att han skulle ta fast de två så att de inte försvann från platsen.

Senare har hon förstått att det bara var en person som kom från olycksbilen. Den andre var ett vittne som anlänt till platsen i en annan bil.

Operatören på SOS alarm frågade om det fanns någon ytterligare person i olycksbilen. Hon gick därför bort till bilen och tittade in i den. Hon svarade att det inte fanns någon mer i bilen och att hon kände lukten av bensin.

Hon avslutade telefonsamtalet och gick därefter tillbaka till den man som hon uppfattat som död. Hon tog pulsen ytterligare en gång för att försäkra sig om att hon inte hade misstagit sig.

Därefter såg hon att mannen i olycksbilen, Noél Ausfelt, satt vid dikeskanten på motsatt sida av vägen. Nnnnnn Nnnnnn gick fram till honom för att undersöka om han var skadad. Han uppgav att han hade lite ont vid höger öga men att han i övrigt mådde bra.

När Nnnnnn Nnnnnn stod bredvid Noél Ausfelt kunde hon känna en spritdoft. Hon frågade honom om han hade druckit och han förklarade att han hade druckit lite kvällen innan. Nnnnnn Nnnnnn har svårt att bedöma om han var berusad eller inte. Han vinglade visserligen när han gick men detta kunde även bero på att han var omtöcknad av olyckan.

Nnnnnn Nnnnnn frågade även Noél Ausfelt om det var han som hade kört bilen och han svarade då ja. Hon kunde se att han hade bilnycklarna fasthakade i byxfickan.

Noél Ausfelt frågade Nnnnnn Nnnnnn om hon trodde att han skulle bli av med körkortet och hon svarade att så var förmodligen fallet. Han uppgav att han ångrade att han tagit bilen.

Noél Ausfelt var inte införstådd med vad som har hänt. Nnnnnn Nnnnnn upplyste honom om att han hade kört på någon. Noél Ausfelt blev då upprörd och tyckte att Nnnnnn Nnnnnn skulle ta hand om den skadade personen i stället för att sitta hos honom. Hon svarade då att personen redan var omhändertagen. Hon berättade emellertid inte att personen ifråga var avliden.

Nnnnnn Nnnnnn kunde inte se att Noél Ausfelt åt eller drack något medan de väntade på räddningspersonalen. Det tog uppskattningsvis fyra minuter tills räddningstjänsten kom.
 
 

DOMSKÄL
 
 

Noél Ausfelt har enligt vad han uppgett inget minne av att han framfört bilen. I målet är ostridigt att bilen ägs av Noél Ausfelts far samt att den förstnämnde haft tillgång till bilnycklarna. De i målet hörda vittnena har kommit till platsen kort tid efter det att olyckan inträffade och de har inte observerat någon annan tänkbar förare i anslutning till platsen. Av Nnnnnn Nnnnnns uppgifter framgår att Noél Ausfelt hade bilnycklarna fasthakade i byxfickan och att han till henne uppgav att han ångrade att han tog bilen. Vid sådana förhållanden finner tingsrätten det ställt utom varje rimligt tvivel att det var Noél Ausfelt som framförde bilen.

Av analysbeviset framgår att Noél Ausfelt, som inte varit berättigad att föra personbil, förtärt alkoholhaltiga drycker före färden på sätt åklagaren hävdat. Genom den skriftliga bevisningen och vittnenas uppgifter är vidare ställt utom varje rimligt tvivel att Noél Ausfelt på sätt åklagaren gjort gällande av oaktsamhet orsakat Xxxxx Xxxxxxxxs och Xxxxxxxx Xxxxxxxxs död. Noél Ausfelt skall därför dömas för grovt rattfylleri, olovlig körning och grovt vållande till annans död.

Noél Ausfelt, som snart fyller 18 år, var bara 17 år gammal när gärningen begicks. Han är tidigare ostraffad.

Socialnämndens yttranden, se bilaga 2.

Noél Ausfelt har uppgett: Han tror inte att han är i behov av samtalskontakt. Noél Ausfelt har träffat en psykolog vid ett par tillfällen och är tveksam till fortsatt psykologkontakt. Däremot är han positivt inställd till fortsatt kontakt med socialförvaltningen. Han är intresserad av samhällstjänst.

Nnnnnnn Ausfelt har uppgett: Noéls ovilja till psykologkontakt grundar sig förmodligen på en dålig erfarenhet av de samtal Noél haft med Nnnn Nnnnn på Bup. Sonen är omogen, naiv och i behov av hjälp för att bygga upp sitt självförtroende. Det kan vara värt att låta Noél träffa en annan psykolog. Efter det att socialförvaltningen avslutat sin utredning har förvaltningen inte kontaktat familjen.

Den brottslighet Noél Ausfelt gjort sig skyldig till är allvarlig. Den har lett till två oskyldiga människors död och en tragedi för de anhöriga.

För brott som någon begått innan han fyllt arton år får rätten döma till fängelse endast om det finns synnerliga skäl. Tingsrätten anser inte att sådana synnerliga skäl är för handen i målet. Noél Ausfelt skall därför ådömas en icke frihetsberövande påföljd.

I Socialnämndens yttranden finns ingen vårdplan angiven. Även om det inte kan krävas att en mer detaljerad plan presenteras från socialnämndens sida måste tingsrätten för att kunna döma till vård inom socialtjänsten av nämndens yttrande kunna utläsa och göra bedömningen om de tilltänkta åtgärderna framstår som tillräckligt ingripande med hänsyn till brottslighetens straffvärde och art. Socialnämndens yttranden är i detta hänseende för knapphändigt. Vid sådana förhållanden kan Noél Ausfelt inte dömas till vård inom socialtjänsten.

Noél Ausfelt lever i och för sig under ordnade förhållanden. Med hänsyn till vad som framkommit om hans person anser tingsrätten likväl att han är i behov av övervakning. Det är uppenbart att han dessutom är i behov av psykologkontakt. Tingsrätten bestämmer därför påföljden till skyddstillsyn. Noél Ausfelt skall därutöver underkasta sig den psykologkontakt som kriminalvårdsmyndigheten i samråd med läkare bestämmer. Förutsättningar för att förena skyddstillsynen med samhällstjänst föreligger inte, eftersom ett fängelsestraff för Noél Ausfelts del annars inte skulle ha kommit ifråga.

Noél Ausfelt skall betala avgift till brottsofferfond. Kostnaderna för försvaret kan stanna på staten.
 
 

HUR MAN ÖVERKLAGAR se bilaga 3

Överklagande senast den 7 januari 2000 ställs till Hovrätten över Skåne och Blekinge.
 
 

Gunilla Fridh