Du fattar just nu ett beslut - oavsett om du fattar det.


Så många människor lever på knä i dagens Sverige.
De utsätts för allt från anonyma brev till mordförsök.
De är rädda - de som förföljer dem däremot är fega kräk.

De allra flesta väljer att tiga och vara 'försiktiga'.
Det gäller de utsatta, det gäller även förföljarna och det gäller inte minst oss övriga.
Ironiskt nog bemöts de utsatta ofta med förakt, oförstående eller tystnad från omgivning och myndigheter.
Bara så kan detta fortsätta - dag efter dag, år efter år, sekel efter sekel.

Tillsammans kan och ska vi ändra på detta.
I framtiden kommer det inte att löna sig att kalkylera med människors rädsla.


Gå med i nätverket

DE RÄDDA MOT DE FEGA

Detta är INTE en förening för orädda hjältar,
utan just för människor som är för rädda för att ensamma våga säga ifrån.
 

Man kan vara hotad, man kan vara 'mobbad', man kan vara 'tystad', man kan vara rädd för att behöva ingripa vid en misshandel, man kan vara orolig för sin familj
eller man kanske helt enkelt är orolig för en samhällsutveckling där hot och feghet lönar sig bättre än samvete och mod.
Vi har något gemensamt!


Maila namn och adress till

f (a) svensk.info

OBSERVERA att den förra adressen kommer att upphöra. För att undvika spam sätter vi inte ut tecknet @ här.

Namnen kommer att vara hemliga till dess att 100 personer gått med och kommer naturligtvis aldrig att lämnas ut var för sig.
Om Du trots detta inte vill uppge namn och postadress är det ändå mycket värdefullt om du uttrycker Ditt stöd genom att bara skicka ett mail.
 
 
 
 

Jag skrev en ledarartikel  i tidskriften Fritt Fram för ett par år sedan.
 
 

Fredrik Flink 2006-12-31