CYKEL o SPÅR ISSN 1400-7908 Publ 1999-05-31 Uppdat 2000-01-19   KONTAKT    informed IT NU FRITT FRAM KALENDERNYTT

Meddelas endast på detta sätt - om Du är intresserad, så är det nödvändigt att Du hör av Dig!

 

UPPROP

Det behövs en förening för upplysning om flygets skadeverkningar!

 

Det skulle behövas ett statligt verk med ansvar att balansera Luftfartsverkets ohämmade propaganda för ökad flygtrafik. Märkligt nog har varken Luftfartsverket eller någon annan uppgiften att informera om flygets skadeverkningar, däremot har man regeringens uppdrag att verka för ökad flygtrafik trots att både regeringen och Luftfartsverket vet att det skulle medföra kraftigt ökade utsläpp och vara helt i strid med Sveriges bindande åtaganden genom bland annat Agenda 21. Regeringen gör heller ingen hemlighet av detta, nu senast i samband med utbyggnad av Kallax flygplats slår man sig för bröstet med att den "kan ge ökad trafik".

Flyget behöver alltså inte följa normala regler. Kanske alltför många lever kvar i en nostalgisk pionjäranda som var förståelig vid förra sekelskiftet. Men nu närmar vi oss ett nytt sekelskifte, det krävs ett nytt ansvar. Det gäller även militärflyget och flygindustrin, som förutom att bidra med kanske en fjärdedel av utsläppen och detta till enorma kostnader även i ett kärvt ekonomiskt läge, utsätter natur, människor och verksamheter för extrema ljudnivåer som inte tillnärmelsevis accepteras någon annanstans i samhället.

I total avsaknad av statliga informationsinsatser bör vi, som trots allt lyckats informera oss en del, bilda en förening för upplysning om flygets skadeverkningar. Det finns på olika områden organisationer med flygets miljöförstöring på dagordningen, men såvitt jag kunnat utröna finns det ingen som särskilt inriktar sig på detta eller som arbetar aktivt med upplysning. Det behövs en särskild förening för att samordna insatserna, för att kunna arbeta koncentrerat och för att rikta saknad uppmärksamhet på flyget.

Både för att fylla skriande behov och för att bli seriöst betraktad bör en sådan förening arbeta med alla slags skadeverkningar från såväl militärflyg och privatflyg som från trafikflyg utan att nödvändigtvis ta avstånd från all flygverksamhet. Däremot kan det vara naturligt att till exempel koncentrera sig på trafikflyget när det gäller utsläpp, på militärflyget när det gäller buller och på privatflyget när det gäller olyckor.

Vi bryter jungfrulig mark och det är omöjligt att sia om hur framtiden kommer att gestalta sig. Däremot är vi många som har lättare att se hur det kommer att gå om ingen bryter tystnaden. Låt oss därför förutsättningslöst samla intresserade privatpersoner och representanter från olika slags organisationer för att diskutera hur vi kan gå vidare.

 

Fredrik Flink 1999-05-31