Cykel o Spår Uppdaterat 1997-12-02 KONTAKT
 

UNDER UTREDNING:

NYA TJUSTBANAN

Kan Tjustbanan uppgraderas för att ersätta länken Västervik-Valdemarsvik-Söderköping i en ny ostkustbana? En ytterst hypotetisk fråga, kan man tycka, eftersom en "ny ostkustbana" aldrig varit i närheten av Banverkets stomnätsplaner. Men COSINUS satsar för framtiden och utreder alltså om den befintliga "blindtarmen" Tjustbanan mellan Västervik och Linköping efter ombyggnad kan ingå i en ny järnväg Karlskrona-Kalmar-Västervik-Norrköping i stället för en ny sträcka över Valdemarsvik. Söderköping är så pass stort och ligger så nära Norrköping att man ändå kan bygga en lokalbana mellan dessa städer.

Fördelar:

Kraftigt minskade byggkostnader.

Inget intrång med nytt järnvägsstråk i naturen.

Trafiken (Västervik-Gamleby-)Överum-Uknadalen-Åtvidaberg(-Linköping) säkras.

Trafiken Västervik-Gamleby-Överum-Uknadalen-Åtvidaberg-Linköping blir genast snabbare.

Nackdelar:

Valdemarsvik (ca 3000 invånare), Gusum(ca 1300 invånare) och några småorter blir kanske utan järnväg.

Trafik norrut över Norrköping får en viss omväg över Linköping.

Visst intrång längs banan och någon mil ny linjesträckning.

Trafikstörningar under byggtiden.

Kan Tjustbanan förlängas till Oskarshamn ?

Det finns ingen järnväg alls och har aldrig funnits någon järnväg mellan Västervik och Oskarshamn, betydande tätorter med sammanlagt ca 40 000 invånare (vilket är mycket i den här landsändan) förutom alla glesbygdsboende. Det är därför länken Västervik-Oskarshamn som bör prioriteras i en "ny ostkustbana". Den kan till att börja med betraktas som en förlängning av Tjustbanan.

Fördelar:

Den mest saknade länken i en ny ostkustbana.

Västervik blir inte en utpost längre.

Man behöver inte åka norrut över Linköping för att nå Oskarshamn och söderut från Västervik.

Nackdelar:

Byggkostnader

Intrång

Kan komma att ta trafik från Stångådalsbanan

Vi tar nu fram alternativa sträckningar, främst på avsnittet Västervik-Blankaholm. Ska banan följa Europaväg 22 för att undvika intrång i nya terrängkorridorer? Det blir ganska lång omväg. Ska man rentav titta närmare på möjligheten att bygga ett spår som mittbarriär på Europavägen? Mellan Blankaholm och Oskarshamn bör banan följa E 22.

Konkurrenskraftiga restider

Från Linköping till Västervik kommer man att kunna åka på 50 minuter, att jämföra med dagens ca 105 minuter eller 80-90 minuter med bil. Det förutsätter, förutom elektrifiering och spårbyte till helsvetsat och betongslipers, ett trettiotal enkla kurvrätningar och ett tjugotal justeringar på befintlig terass eller med breddning av banvallen. Dessutom blir det linjeomläggning Åkroken-Markustorp (4 km), Banketorp-Tolen (1,3 km), Åtvidaberg-Bergsjö (2,6 km), Dunketorp-Forsaström (2 km), vid Kvistrum(2 km), vid Stjälkhammar (1,3 km), Kasinge-Överström (8 km 200-standard, där alternativet skulle ha varit 6 km kurvrätningar till 160-standard!), Olserum-Fästad (3,5 km alt 2 km med 400 m tunnel), Gloet-Skvagerfall (4,5 km) samt nya broar vid Landeryd och Hovetorp. En grov skattning av storleksordningen ger kostnaden 1 miljard. Mitt under utredningen har vi fått läsa i tidningen att Banverket planerar en ny, stor bro mitt i Linköping för 130 miljoner kronor enbart för att undvika köbildning för länstågen!

Från Västervik till Oskarshamn går det på 20 minuter på helt ny 200-sträcka, att jämföra med 50-60 minuter med bil - tåget öppnar en helt ny förflyttningsmöjlighet och kan bli marknadsledande!