Cykel o Spår ISSN 1400-7908 Sidan publicerad 1998-08-22Uppdaterad 1999-08-17 KONTAKT
 

COSINUS SPÅRPROGRAM

COSINUS, Informations- och utvecklingssekretariatet för cykel- och spårtrafik inom Informed Stiftelsen Svensk Informationsförmedling, ger ut Cykel o Spår och arbetar långsiktigt med ett program för järnvägsutbyggnader. Vi kommer nu att börja publicera våra förslag på denna sida. Det kommer i hög grad att röra sig om arbetsmaterial som revideras fortlöpande. Det går utmärkt att komma med synpunkter ( helst via E-mail: ff.cos@informed.se ) och chansen är avsevärd att det påverkar de mer slutgiltiga förslagen.

Börja med Inledning - problemställning och internationella perspektiv

Här hittar Du litegrann om Spårprogram Östra Götaland

NYTT! Nybyggnader inom Spårprogram Västra Götaland

Spårprogram Östersjön - landskamp eller sjöslag?
 
 

Några allmänna principer:
 
 

GEOGRAFISK INDELNING

SPÅRPROGRAM SÖDRA GÖTALAND: Skåne och Blekinge

SPÅRPROGRAM VÄSTRA GÖTALAND: Länet Västra Götaland(faktiskt av yngre datum!), Halland norr om Falkenberg, västra Småland

SPÅRPROGRAM ÖSTRA GÖTALAND: Resten av Småland, Öland, Gotland och Östergötland (bl a Nya Tjustbanan)

SPÅRPROGRAM VÄSTRA SVEALAND: Värmland och till Mora, Borlänge och Örebro

SPÅRPROGRAM ÖSTRA SVEALAND: Mälardalsområdet och norrut till Gävle

SPÅRPROGRAM MELLANSVERIGE: Norra Dalarna och Norrland till Östersund och Umeå

SPÅRPROGRAM NORDSKANDINAVIEN: Norr om Trondheim, Umeå och Uleåborg
 
 

NÅGRA UTBYGGNADSPRINCIPER:

 

NÅGRA PRINCIPER FÖR LOKALISERING AV NYA JÄRNVÄGSSTRÄCKNINGAR

KLASSIFICERING AV MODERN SPÅRTRAFIK

För att hålla reda på vad slags trafik man talar om kan man använda nedanstående klassificeringsskala.
Tabellens uppgifter om fart, linjelängd och hållplatsavstånd skall ses som riktmärken.

KLASSIFICERING AV ANGELÄGENHET

För att en sådan här genomgång av järnvägssystemet inte ska bli ett sammelsurium av uppslag, det ena mer realistiskt än det andra, behövs någon form av klassificering. Man ska till exempel inte blanda ihop en idé som man tagit med för att den möjligen skulle kunna vara intressant, med ett projekt som är ett absolut krav. Vi anger därför med en siffra hur angeläget ett objekt är att genomföra (vi har reviderat koden för bättre precision bland de mindre aktuella uppslagen):