CYKEL o SPÅR

fyller

10 ÅR
 
 

Nu lanserar vi

GSR
Global Speed Rail

San Fransisco måndag 09:00 - Berlin tisdag 08:50 !!

London-Beijing 23 timmar
Beijing-Los Angeles 19 timmar
Los Angeles - Rio de Janeiro 21 timmar 
 
 
 
 
 

Dra ett snöre på en jordglob från världens största befokningskoncentration till amerikanska västkusten. Det går precis över Berings Sund! Eller under...

Den näst högsta klassen i Cosinus järnvägssystem är högfartståg. Den högsta klassen kallar vi interkontinentaltåg. Det är faktiskt möjligt - och nödvändigt om man räknar med miljön - att ersätta nästan all flygtrafik med tågtrafik och detta med rimliga restider. Men då måste förstås hastigheterna på spåren höjas till nivåer som vore orimliga om det gällde regionaltåg eller vanliga snabbtåg.

För bara något tiotal år sedan trodde man att det inte gick att köra fortare än ett par hundra km/h med hjul på räls utan att det var nödvändigt med magnettåg. Så klockades TGV för 515 km/h vid en testkörning och ingen tror väl att det var det sista rekordet. Här presenterar vi ett exempel på att man kan begränsa kostnader och intrång till en enda linje i 600-700 km/h marschfart för att binda ihop fyra kontinenter med snabb, effektiv och säker  person- och godstrafik som håller långt in i framtiden.

En tunnel under Berings Sund är en kritisk länk i ett sådant globalt transportsystem. Den blir faktiskt bara dubbelt så lång som den sedan mer än tio år befintliga tunneln under Engelska kanalen. Det finns redan en etablerad organisation för detta projekt - Interhemispheric Bering Strait Tunnel & Railroad Group - som stöds av bl a staten Alaska, ryska ingenjörsvetenskapsakademin samt transportministeriet och ekonomiministeriet i Moskva.

 
 

Mil               Miljoner inv      Minuter    UTC           Lokal tid
    London    10                          0           00:00         00:00
30
    Bryssel     1                         35           00:35         01:35
20
    Ruhr         5-6                       60           01:00         02:00
20
    Hannover 0,6                      85           01:25         02:25
25
    Berlin       3-4                      115          01:55         02:55
51
    Warzawa  1,7                     171          02:51         03:51
67
    Kiev         2,5                      243           04:03         07:03
58
    Donetsk   1,1                     306           05:06         08:06
81
    Grozny     0,4                     392           06:32         09:32
47
    Baku        1,6                      444           07:24         10:24
60
    Teheran   6-7                     509           08:29         11:59
75
    Masshad  0,8                     589           09:49         13:19
87
    Kabul       1,2                       681          11:21         15:51
58
    Lahore     3-4                      744          12:24         17:24
40
    Delhi        6-8                       789          13:09         18:39
42
    LucknowKanpur 3-4        836          13:56         19:26
45
    Patna         1                         886          14:46         20:16
45
    Calcutta     4/12                   936          15:36         21:06
25
    Dhaka         3                        966          16:06         22:06
34
    Imphal         1                      1005          16:45         22:15
90
    Kunming     2                      1100         18:20         02:20  + 1 dygn
65
    Chongqing  4                      1170         19:30         03:30
75
    Wuhan        4-5                    1250         20:50         04:50
50
    Zhengzhou   2                     1305         21:45         05:45
35
    Shijiazhuang 1-2                1345         22:25         06:25
30
    Peking         10                     1380         23:00         07:00
62
    ShenyangFush 7               1447         00:07         08:07
25
    Changchun 2                      1477         00:37         08:37
23
    Harbin         3                        1505         01:05         09:05
232
    Magadan   0,2?                    1742         05:02         16:02
210
    Uelen (Berings) 0,01          1957         08:37         21:37
21
    Teller         0,01                     1983         09:03         22:03
95
    Anchorage 0,2                     2083         10:43         00:43  + 2 dygn
216
    Vancouver 1                         2304         14:24         06:24
20
    Seattle        1                          2329         14:49         06:49
23
    Portland     0,5                       2357         15:17         07:17
88
    Oakland/SF 6                        2450         16:50         08:50
56
    Los Angeles 14                    2511         17:51         09:51
18
    San Diego 2                          2534         18:14         10:14
73
    Hermosillo 0,5?                    2612         19:32         12:32
122
    Guadalajara 2-3                    2739         21:39         15:39
47
    Mexico City 30                      2791         22:31         16:31
106
    Guatemala/E 3-4                   2902         00:22         18:22
55
    Managua     0,8                     2962         01:22         19:22
88
    Panama         1                       3055         02:55         21:55
55
    Medellin     2-3                       3115         03:55         22:55
24
    Bogota         4                        3144         04:24         23:24
100
    Guayaquil    1-2                    3249         06:09         01:09  + 3 dygn
115
    Lima             5                         3369         08:09         03:09
108
    La Paz           1                       3482         10:02         06:02
240
    Sao Paulo     15                     3727         14:07         11:07
28
    Rio de Janeiro 12                 3755 ank 14:35         11:35
 

3505 mil på 62,5 timmar dvs i praktiken 41,5 timmar om man åker västerut resp 83,5 timmar om man åker österut
 
 

Mil                       Milj                    Minuter     UTC           Lokaltid

    Rio de Janeiro 12                    0               00:00         21:00
28
    Sao Paulo     15                      33               00:33         21:33
240
    La Paz             1                     278              04:38         00:38  + 1 dygn
108
    Lima                 5                     391              06:31         01:31
115
    Guayaquil     1-2                    511             08:31         03:31
100
    Bogota             4                     616             10:16         05:16
24
    Medellin         2-3                    645             10:45         05:45
55
    Panama           1                      705             11:45         06:45
88
    Managua        1,6                    798             13:18         07:18
55
    Guatem/Es     3-4                   858             14:18         08:18
106
    Mexico City  30                      969             16:09         10:09
47
    Guadalajara   2-3                 1021             17:01         11:01
122
    Hermosillo     0,6                 1148             19:08         12:08
73
    San Diego      2                    1226             20:26         12:26
18
    Los Angeles 14                   1249             20:49         12:49
56
    Oakland/SF     6                   1310             21:50         13:50
88
    Portland         0,53                1403             23:23         15:23
23
    Seattle             1                     1431             23:51         15:51
20
    Vancouver     1                     1456             00:16         16:16
216
    Anchorage     0,26                1677             03:57         17:57
95
    Teller             0,0003              1777             05:37         18:37
21
    Uelen (Ber)  0,0007               1803             06:03         19:03
210
    Magadan      0,14                    2018            09:38         19:38
232
    Harbin             3                       2255             13:35         21:35
23
    Changchun   2                        2283            14:03         22:03
25
    Shenyang/F   7                       2313             14:33         22:33
62
    Peking          10                        2380             15:40         23:40
30
    Shijiazhuang 1-2                    2415             16:15         00:15  + 2 dygn
35
    Zhengzhou     2                       2455             16:55         00:55
50
    Wuhan            4-5                     2510             17:50         01:50
75
    Chongqing     4                       2590             19:10         03:10
65
    Kunming         2                       2660             20:20         04:20
90
    Imphal              1                       2755             21:55         03:25
34
    Dhaka               3                       2794             22:34         03:34
25
    Calcutta         4/12                    2824             23:04         04:34
45
    Patna                 1                      2874             23:54         05:24
45
    Lucknow/K   3-4                      2924             00:44         06:14
42
    Delhi               6-8                      2971             01:31         07:01
40
    Lahore           3-4                      3016             02:16         07:16
58
    Kabul             1,2                       3079             03:19         07:49
87
    Masshad       0,8                       3171             04:51         08:21
75
    Teheran         6-7                      3251             06:11         09:41
60
    Baku                1,6                     3316             07:16         10:16
47
    Grozny            0,1                     3368             08:08         11:08
81
    Donetsk          1,1                     3454             09:34         12:34
58
    Kiev                  2,5                     3517             10:37         13:37
67
    Warzawa        1,7                     3589             11:49         12:49
51
    Berlin               3-4                     3645             12:45         13:45
25
    Hannover        0,6                     3675             13:15         14:15
20
    Ruhr                 5-6                     3700             13:40         14:40
20
    Bryssel             1                        3725             14:05         15:05
30
    London           10                       3755             14:35         14:35
 
 

Fredrik Flink 2005-04-10
 

KONTAKT