CYKEL o SPÅR   ISSN 1400-7908 Uppdat 1998-01-19  KONTAKT   informedIT NU FRITT FRAMKALENDERNYTT
 

Gamla nyheter?!

Ursäkta att denna sida ännu så länge är en salig röra. Sökfunktionen bör dock fungera lika bra för det!

Ur gamla pappersnummer av Cykel o Spår återger vi här korta nyhetsreferat från olika tidningar på cykel- och spårtrafikområdet. Bästa nyttan av detta får Du om Din browser har sökfunktion - tryck bara Edit Find eller Redigera Sök och skriv in vad Du letar efter. Hittar Du inget, formulera om sökordet. Om du skriver "cykelban" så bör du hitta både "cykelbana", "cykelbanan", "cykelbanor" och "cykelbanorna". Du kan också försöka med exempelvis "cykelväg" och "cykelled". Först en kort presentation av tidningarna:

Cykling utges 4 gånger per år av Cykelfrämjandet, Box 6027, 102 31 Stockholm. Tips, teknik, nya produkter, turism, reportage mm

Nya cykeltidningen utges 4 gånger per år av Svenska Cykelsällskapet, Box 6006, 164 06 Kista. Nyheter, tips, test, turism, debatt mm

Klart Spår utges 5 gånger per år av Järnvägsfrämjandet, Rönnäsvägen 17 A, 341 33 Ljungby. Innehåller mycket nytt om banor, utveckling, debatt

Tåg utges av Svenska Järnvägsklubben, Box 4175, 102 64 Stockholm. Innehåller reportage, historia, utveckling, rapporter om trafikstörningar samt skedda förändringar i infrastruktur och vagnpark.

MfSS, Meddelanden från Svenska Spårvägs-sällskapet, Box 12 502, 102 29 Stockholm. Reportage, historia, nyheter och internationellt mm

Säker trafik ges ut 3 gånger om året av NTF, Box 1155, 164 22 Kista. Teman och stora reportage mm.

Aktuellt om transporter utges av VTI Utveckling AB, Box 426, 581 04 Linköping. Notiser och nyheter från departement, verk och myndigheter.

VTI aktuellt utges varannan månad av VTI, 581 95 Linköping. Innehåller nyheter och kommentarer från VTI:s forskningsområden.

KFB Kommuniké utges av Kommunikations-forskningsberedningen, Birger Jarls Torg 5, 111 28 Stockholm.

SJ-nytt utges var tredje vecka av SJ, 105 50 Stockholm. Innehåller mycket nyheter och reportage och är samtidigt personaltidning.

Infra utges av àJour Mediaservice AB, Box 959, 220 09 Lund. Behandlar infrastruktur i allt från IT till järnväg.

Järnvägsinspektionen informerar utges av Järnvägsinspektionen, Box 858, 781 28 Borlänge Innehåller nyheter och reportage om verksamheten

Miljöaktuellt utges av Naturvårdsverket, Smidesvägen 5, 171 85 Solna. Innehåller mycket nyheter och reportage om allt inom miljöområdet.

Miljörapporten utges 15 gånger per år av bl a Tomorrow Media AB, Kungsgatan 27, 111 56 Stockholm. Innehåller bl a koncentrerade miljönyheter med inriktning på näringslivet.

Modern Railways utges av Ian Allan, Coombe-lands House, Coombelands Lane, Addlestone, Surrey, KT15 1HY, England. E-mail: twsl(dial.pipex.com

Rallaren är personaltidning för Banverket, 781 85 Borlänge. Rapporterar om banarbeten och en hel del annat inom järnvägsområdet.
 
 

Ur CYKEL o SPÅR 3/97: Cykling 2/97 En riktig racercykel kostar normalt 20 000 kronor, men man kan få en "Entry level bike" för under 8000. Tips om material, design, pedaler, hjul och växlar. Vemblir årets cykelfrämjare? Hjälp till att hitta någon som gjort sig förtjänt, på arbetsplatsen eller gatukontoret, i föreningen eller privat! "Hjulle" är en populär konstruktion i England som nu introduceras i Sverige. Ett "tredje hjul" med "en halv ram" som monteras bakpå cykeln så att ett barn kan "trampa med"! Prylsidan tipsar vidare om verktygsfri kedjelänk, vattentäta cykelväskor, lättrullande däck, minipump, växelhandtag, halogenlyse, cykelskor, navborstar, nav med gängad frikrans och insexnycklar. Cykelstölderna ökar. Ge inte upp om du blir drabbad utan leta på hittegodset! I Trondheim har man installerat en 130 m lång cykellift som hjälper 200 cyklister i timmen uppför 20 % lutning i 7 km/h. Man sätter foten mot en vinklad platta i gatan och sätter i liftkortet. Walcyng är ett forskningsprojekt i Sverige och åtta andra länder som försöker hitta nya åtgärder och strategier som kan ersätta bilresor under 5 km med promenad eller cykel. ScanCykel är ett nytt nordiskt diskussionsforum för cyklister, en mailing list på Internet. Adress: http://webhotel.uni-c.dk/dcf/scancykl.htm Lagning av punktering beskrivs med en bildsvit. Det blir cykeltåg över Öresundsbron! Cykelbana har man inte ansett sig ha råd med i detta mångmiljardbygge(reds anm), men år 2005 ska det gå 50 Öresundståg per dag med plats för pendlarnas cyklar. I Quebec beslöt man sig för att förbättra trafikmiljön för cyklister och införa om fördelarna med cykelhjälm i stället för att införa hjälmlag. Den engelska tidningen Cycling Plus har testat fällbara cyklar och (i likhet med Cykel o Spår, får väl redaktören inflika) kommit fram till att Brompton T3 är bäst, enkel att fälla och bra att cykla på. Näckrosleden är en naturskön kulturled genom Sörmalnd. I en särskild cykelhandbok finns varje etapp beskriven. Aktuellt om transporter 6/97 Väjningsplikt för fordonsförare mot gående på övergångsställe bör införas från 1 maj 1998, enligt en promemoria från Kommunikationsdepartemen-tet. Den verkliga hastigheten bör vara högst 30 km/h på gator där gående och cyklister blandas med annan trafik. Förutsättningarna för en rikstäckande luftburen ambulanssjukvård bör utredas närmare. Andelen cyklister med hjälm bör fördubblas innan en hjälmlag kan bli aktuell. Den negativa trenden ska brytas och inrikes flygtrafik öka med 3,5 procent per år fram till 2000, enligt Luftfartsverket. Framförallt ska antalet privatresenärer öka. Varannan svensk kan tänka sig att använda elbil i jobbet om den går tio mil mellan laddningarna och de inte tar mer än åtta timmar. Det är ungefär vad den hårdtestade Renault Clio klarar. SJ Gods har som första tågföretag i Europa mottagit kvalitetscertifikatet ISO 9002. Världens längsta järnvägstunnlar är Seikan i Japan samt Kanaltunneln. Aktuellt om transporter 7/97 Kommunikationskommitténs rapport presenteras och kommenteras av SJ, Banverket och Vägverket. Trafiksäkerheten höjs inte av breda körfält, konstaterar två VTI-forskare i en rapport. SJ och länstrafikföretagen lanserar Tågplusguiden för PC och på Internet. Ett par veckor före tidtabellssiftena i juni, augusti och januari kommer en ny utgåva med förbindelse till 1600 orter. Aktuellt om transporter 8/97 Staten upphandlar nu företagsekonomiskt olönsam tågtrafik på sträckorna Östersund-Storlien, Östersund-Sundsvall, Mora-Borlänge, Gävle-Borlänge-Hallsberg, Gävle-Avesta Krylbo-Hallsberg, Uddevalla-Herrljunga-Borås, Karlstad-Göteborg samt nattågen på övre Norrland. Den 26 februari klockan 13:15 kunde flygresenärer i terminal 4 känna en skälvning från underjorden. Det var tunnelbyggarna från norr och söder som möttes under Arlanda. Sommaren 1999 ska järnvägen vara klar. Små, enfältiga cirkulationsplatser är acceptabla för cyklister, enligt en studie från VTI. Vägverket har fått uppdraget att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft inom vägtransportsystemet. Världens äldsta tunnelbanor finns i London, New York och Istanbul. Aktuellt om transporter 9/97 Regeringen anser att Botniabanan ska byggas snabbast möjligt och eventuellt med hjälp av lån. Den får nämligen ingen avgörande betydelse förränn den är helt färdig. Senast den 1 oktober ska avtalsförslaget till finansiering redovisas. Regeringen föreslår i vårbudgeten att Inespaketet får 1100 miljoner per år och Göteborgs-överenskommelsen 500 miljoner per år. Buller och vibrationsstörningar från järnvägar berörmånga och kan anses vara ett av järnvägens allvarligaste miljöproblem. Det är därför angeläget att stora insatser görs för att minska dessa störningar, står att läsa i förordet till en nyutkommen rapport från Banverket. Med det här initiativet vill vi bidra till att fler människor får möjlighet att resa med flyg i sommar, säger Luftfartsverkets generaldirektör Ingemar Skogö om den kampanj där man slopar passageraravgiften om flygbolaget ger rabatt för medföljande barn. Vi beslutsfattare med regelverket framför oss dagligen måste börja förstå att svenskarna i allmänhet är mer radikala än vi, säger Vägverkets trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall om årets Trafiksäkerhetsenkät som visar att en majoritet av svenska folket inte accepterar mer än noll döda eller svårt skadade i trafiken. Ca 40 % tycker det är värt att sänka hastigheten för att bidra till detta. Nära 60 % vill ha en nollgräns för rattfylleri och alkolås på bilarna. Ca 50 % tycker att cykelhjälm ska vara obligatorisk. Drygt 70 % tycker att vi ska ha tekniska system som varnar om vi inte har bilbältet på. För att göra det enklare för resenären att hitta de olika trafikföretagens hemsidor och för att hjälpa trafikföretagen att marknadsföra sig har Digimedia startat en Internettjänst med adressen www.tidtabeller.com Här ska man kunna hitta alla skandinaviska tåg, tunnelbanor, spårvagnar, bussar, flyglinjer, färjor, taxiföretag och hyrbilar som finns på Internet (finns ingen cykeluthyrning? undrar red) Ett jättelikt tunnelbanenät under Alperna planeras för att binda ihop de stora städerna i Schweiz, till att börja med Genève och Lausanne. Säkerhetsreglerna för Kanaltunneln har ändrats fullständigt efter branden som gjort att tågen fortfarande är stängda för lastbilar. Tidigare skulle lokföraren i händelse av brand fortsätta till tunnelns utfart, nu ska man stanna vid en övergång till servicetunneln och evakuera passagerarna. Aktuellt om transporter 10/97 Avesta Sheffield går helt över till järnväg för sina transporter av stålämnen och coils till hamnen i Göteborg. I och med att det är mer ekonomiskt att flyga med större flygplan kan priserna på flygtransporter konkurrera med järnvägens, säger produktledaren Kjell Uhlin efter att regeringen gett klartecken att bygga ut landningsbanan i Östersund för 120 miljoner kronor för att den ska kunna ta emot större flygplan som Boeing 737. Att använda hjälm är den viktigaste trafiksäkerhetsåtgärden för cyklister, hävdade trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall inför Cykelveckan 5-11 maj. Den nya 500-serien av japanska Shinkansen har en lätt och aerodynamisk konstruktion med ett 15 meter långt nosparti som påminner om näbben på en kungsfiskare. Den går i 300 km/h och klarar 620 kilometer på drygt två timmar, en medelhastighet av 270 km/h. Tåg 3/97 Den 9 juni tar SJ upp kampen om privatresenärerna med långfärdsbussarna, inrikesflyget och bilismen. Med Reslustkortet kan exempelvis vuxna åka mellan Göteborg och Stockholm för 255 kr med Reslustkortet och ungdomar för 180 kr, alla tåg, alla dagar. Swebus tar upp kampen genom avgångar varje timme morgon och eftermiddag mellan Stockholm och Göteborg. Restiden blir under 6 timmar och priset troligen 190 kronor. Bostadsområden på Amager ska förbindas med centrala Köpenhamn med den nya minimetron. Kommunikationskommitténs slutbetänkande refereras utförligt I juni startar troligen lastbilstågen igen under Engelska kanalen. I övrigt går trafiken i stort sett normalt, fyra månader efter den stora branden. Jarl Samuelsson har som chef för SJ-trafiken på Västkustbanan uppdraget att vända 90-talets permanenta förlust till vinst. Göteborgs funderingar på att modernisera spårvagnarna genom att foga in en låggolvsdel är just nu något av en trend i Europa. Bl a Basel väljer samma lösning. Siemens modell Combino har drivmotorerna på utsidan av de individuellt monterade hjulen för att spara golvutrymme. I sommar invigs i tyska Sarrbrücken första etappen av en internationell duospårväg som ska sträcka sig in i Frankrike. Tvåströmsvagnarna med låggolv går på 750 volt likspänning på spårväg i centrum och 15 000 volt växelspänning på järnväg. Att vid behov elektrifiera dieselsträckor ses som en överkomlig investering, liksom att bygga nya gatuspår från järnvägsstationer till centrum. Byggkostnaderna för Botniabanan borde kunna pressas 20 % till 6,5 miljarder, bl a genom att hitta nya vägar för upphandlingen. Privata intress-enter skulle också kunna påskynda byggandet och minska statens kostnader. Banverket vill ta sin hand från järnvägen Traryd Strömsnäsbruk, men Skåne-Smålands järnvägs-museiförening kan fortsätta sin verksamhet. Dellenbanan mellan Ljusdal och Hudiksvall kan komma att rustas upp och byggnadsminnes-förklaras. Museitrafiken skulle kunna samsas med reguljär godstrafik. Hudiksvalls kommun vill dock riva upp spåret för att ge plats åt ett nytt centrum i Delsbo. En järnvägstunnel Helsingborg-Helsingör skall utredas av Cowi Consult och Skandinavia Consult. Flera sydsvenska kommuner tar strid för att få direkttåg till Danmark när bron står färdig. Från den 9 juni får man ta med cykel på pågatåg, utom i rusningstrafik. Tågen byggs om med ställ för fem cyklar i varje ände. En traktorförare omkom den 26 februari i en kollision med tåget Sundsvall-Östersund. En bilförare omkom den 20 december vid en kollision med tåget mellan Åtvidaberg och Nelhammar. SL sänker spåret mellan T-centralen och Gamla stan för att de nya C20- vagnarna ska få plats. Järnvägen Otterbäcken-Nora-Ervalla kan under namnet Alfred Nobels Järnväg bli Europas längsta museibana och få gods- och persontrafik. Norska NSB har upptäckt att gamla NMT 450-telefoner som finns ombord på nya lok ibland kan påverka bromssystemet så att loken stannar. Man misstänker också att resenärernas GSM-telefoner någon gång har stört loken. SJ-nytt 5/96 Även SJ-nytt refererar och kommenterar Kommunikationskommitténs slutrapport i positiva ordalag. Stig Larsson pekar på att det blir lättare för resenärerna att prioritera miljön om flygtrafiken och busstrafiken fullt ut får stå för sina miljökostnader, att delar av Sverige som ligger utanför de tättbefolkade stråken kan få en attraktiv tågtrafik och att konkurrensförhållandet mellan godståg och tung lastbilstrafik till en del återställs vilket ökar förutsättningarna för näringslivet att prioritera miljöanpassade transportlösningar. SJ:s hemsida på Internet presenteras i en artikel. Under adressen http:// www.sj.se kan man bl a använda interaktiva tidtabeller. Konkreta miljömål och aktivt miljöarbete är vad SJ kräver av sina leverantörer. En handbok för miljöanpassade inköp har utarbetats och prövats vid upphandling av nya kläder för städpersonalen. Ett nytt obundet fackförbund för lokförare bildades i mitten av mars. Tre av fyra svenskar föredrar att resa med tåg framför att resa med buss. SJ-nytt 6/96 SJ testar Telia-kort i betalkortstelefonerna på åtta X-2000-tåg. I Helsingfors handelskammare diskuteras en tågtunnel mellan Helsingfors och Tallinn. Klart godkänt fick den andra katastrofövningen i tågtunneln under Stora Bält. Första gången tog det två timmar innan räddningsmanskapet hann fram till tåget. Den första pylonkasunen för Öresundsbron sattes på plats av jättekatamaranen Goliat i början av april efter att ha skjutits upp pga hårt väder. Ombord på Indian Pacific råder tågtid oberoende av de tre tidszoner som passeras under tre dygn genom Australien, och passagerarna är inlåsta för att ingen ska riskera att bli frånåkt ute i öknen. Elektrifieringen av Ystadbanan har belönats med Skånes Luftvårdsförbunds årliga utmärkelse för insatser av betydelse för luftvården i Skåne. SJ-nytt 7/96 SJs sommarkampanj strävar efter att ändra på attityden att det är dyrt att åka tåg. Varje tåg har ett eget nummer som lämnar en hel del information för den som kan tyda siffrorna. Att servera mat ombord på SJs tåg ställer stora krav på lyhördhet inför kundernas önskemål. Med en snittfart av 300 km/h kommer man år 2001 att kunna åka mellan Sydney och Canberra. Ett nytt ventilationssystem med utsug enbart i rökkupéer har prövats på japanska tåg. MFSS 2/97 Nockebybanan stängs den 9 juni och rustas upp för 76,5 miljoner kr till snabbspårvägsstandard. Den 7-9 februari premiärvisades konceptet Vagn 2000 för SL:s personal. Jordenruntresan går vidare till Nya Zeeland. Säker Trafik En artikel sammanfattar vad man bör begära av sig själv och av kommunen, Vägverket, polisen och bilindustrin m fl för att vi ska kunna närma oss Nollvisionen. Ska vi lämna efter oss ett arv där vi rycker på axlarna åt 565 dödade för att "trafiken är riskfylld"? Fackförbund drar igång Nollvisionen med en trafiksäkerhetskampanj med hjälp av 10 000 arbetslösa. Claes Tingvall beskriver noll som det enda självklara målet. Rallaren 3/97 Regeringen har gett i uppdrag åt Banverket att undersöka omfattningen av dieseldriven trafik på elektrifierade banor. Miljöaktuellt 9 april/97 Komkoms rapport beskrivs som ett nytt tankesätt - alla ska ta eget ansvar och betala. Ur CYKEL & SPÅR 1-2/97: Klart Spår 1/97 Varför ska politiker alltid sitta på två stolar? undras i ledaren som sammanfattar dagsläget kring försämrade spelregler för järnvägen, oattraktiva taxor, politikers ointresse och tro om väljarnas inställning samt lönsamhet på papperet kontra det hållbara transportsystem som alla säger sig måna om. Låt Banverket ta ansvaret för fjärrtågen, föreslås i en artikel som pekar på att den förda trafikpolitiken gjort det omöjligt att i Sverige driva en företagsekonomiskt lönsam tågtrafik. En väg ur krisen är att SJ får entreprenörens roll i fjärrtrafiken, som man redan har i regionaltrafiken. En annan artikel berättar om Storlienbanan och Projekt Atlantbanan med snabbtågstrafik Stockholm-Trondheim. Järnvägsfrämjandet presenterar en smidig och billig lösning för nattåg Gävleborg/Dalarna-Göteborg/Malmö. Interrailkortens succé har på några år förvandlats till ett fiasko. Om korten försvinner leder det till färre tågresenärer. Förra årets Interrailkonferens beslutade dock om bättre marknadsföring och kundanalyser för att få upp försäljningen. En genomgång ägnas länstrafikbolagens olika priser. Var ska det egentligen finnas järnvägar? frågas i en artikel som konstaterar att ekonomiska kalkyler oftast talar emot spårutbyggnader och att det tycks sakna betydelse att effekterna blir ökat spelrum för miljö- och resursmässigt diskutabla system. Förslag framförs om förbättringar av resandet på Bergslagsbanan. Det blir stora förändringar i Malmöområdet med anledning av Öresundsbron och Citytunneln. Artikelserien om nattåg i Tyskland fortsätter. Persontrafiken minskar i USA. Men planerade neddragningar har flyttats fram till i vår och vissa utökningar görs. I sommar kommer 34 dagliga fjärrtåg att ställas in pga SJs dåliga ekonomi, bl a på sträckorna Malmö-Göteborg, Stockholm-Sundsvall och Stockholm-Oslo. Koldioxidutsläppen kommer att fortsätta öka med 20 % till år 2020 enligt Naturvårdsverket som föreslår kraftiga ingrepp i transportsektorn, bla att staten gynnar gods på järnväg. Att flytta över 10 % av bilåkarna och 30 % av landsvägsgodset till tåget skulle ge en årlig samhällsekonomisk vinst på 4,2 miljarder kronor och rädda många liv, hävdar Svenska Naturskyddsföreningen, SJ och Adtranz. För varje ton gods som fraktas en kilometer på landsväg ger staten en subvention på 10 öre, för järnvägstransporterna endast 1 öre. Det kan bli Pågatågstrafik på Söderåsbanan mellan Åstorp och Teckomatorp 1998. Det var dyrare att ta tåget än att ta bilen eller flyget mellan Malmö och Stockholm inför julhelgen. I infrastrukturpropositionen fanns inga pengar till Götalandsbanan men riksdagsledamöter från de berörda länen agerar nu i motioner för att banan ändå ska byggas. Ett X2000-tåg ska från 1998 och minst två år framåt trafikera sträckan Kanton- Shenzen-Hongkong. Järnvägsfrämjandet uppvaktade i slutet av förra året både SJ-chefen och ordföranden i riksdagens trafikutskott. Man talade bl a om förbättrade trafikupplägg, missgynnandet av järnvägen och att styra över väginvesteringar till järnvägen. VTI aktuellt 1-2/97 Underhåll av cykelbanor vintertid är av stor betydelse för cyklisterna. En enkät bland 2400 svenskar visar att man vanligen väljer att gå när man inte kan cykla och att det är väglaget och inte temperaturen som är avgörande. AEB-analys som ursprungligen togs fram för kärnkraftsindustrin har prövats på fyra olyckor och tillbud inom järnvägssektorn och visat sig ge en mer detaljerad och strukturrerad bild av händelseförloppen. Cykling 1/97 I Tyskland kan man på ett smidigt sätt ta med sig cykeln på tåget. Dessutom går det att hyra cykel på många stationer. Antalet cyklister minskade kraftigt när man införde hjälmlag i Australien. Skadorna minskade, men ökade i förhållande till antalet cyklister och huvudskadorna minskade inte mer än andra skador. Cykelstölderna ökar stadigt. Stockholm och Uppsala är värst drabbade. Holländska Groningen är Europas cykelhuvudstad. Mer än 50 % av persontransporterna sker med cykel - ett resultat av 20 års målmedvetet arbete av kommunpolitikerna. Men man vill få ännu fler att cykla, gå och åka kollektivt och affärsmän på kvarvarande bilgator trycker på för att det ska bli gågata. Tandemcyklar kräver starkare hjul och bromsar än vanliga cyklar. Det finns tio modeller på den svenska marknaden, från 7295 till 42900 kronor. Prylsidan visar vattenmidjeväska med sugrör, balja för tvätt av cykeldelar, armbandscykeldator med pulsmätare, datorbelysning, vintercykel-handskar, tjejsadel, växelvajertång samt klocka med kompass och höjdmätare. Hjälmlås och kartor för cykelturen kan köpas från Cykelfrämjandet. Järnvägsinspektionen informerar 1/97 För ett år sedan kolliderade ett växlingssätt i ca 20 km/h med uppställda vagnar på Storliens bangård. Åtta personer ur städpersonalen skadades varav fyra allvarligt med bl a benbrott. En signalgivare hade glömt att lägga om en växel och brast i uppmärksamhet. Inte sedan 1990 har så många skadats allvarligt vid en järnvägsolycka i Sverige. Låsen ska bytas ut så att det blir svårare för obehöriga att ta sig in i förarhytter på tunnelbanan. Detta sedan en 16-åring omkommit efter att genom gaveldörren ha tagit sig ut på vagnskopplet och fallit ner under tåget. Aktuellt om transporter 22/96 Infrastrukturpropositionen föreslår att 36 miljarder investeras i stomjärnvägar, bl a upprustning som en första etapp för Botniabanan, och 30,5 miljarder i stamvägar. För drift och underhåll satsas 27 miljarder på järnvägar och 56 miljarder på vägar. Två tredjedelar av de totala medlen går till vägarna. Det nya flygplanet MD-90 sägs ha "utmärkta miljöegenskaper" då det släpper ut 30 % mindre koldioxid än en gammal DC9 (elproduktionen för X2000 släpper ut 99 - 99,5 % mindre koldioxid än DC9 enligt SJ:s miljödataprogram, reds anm) Aktuellt om transporter 1/97 Vi kan inte passivt vänta och se hur järnvägen tappar ytterligare marknadsandelar, sade kommunikationsminister Ines Uusmann när EU:s transportministrar träffades i Bryssel. Hon betonade vikten av att satsa på godsstråk för järnväg genom Europa. Saarbrücken tar efter Karlsruhe och inför tvåströmsvagnar som kan trafikera både järnvägsnätet och spårvägsnätet så att resande från den omgivande regionen kan färdas direkt till olika adresser i stadskärnan. Den franska Nationalförsamlingen tillstyrkte i november miljövårdsministerns förslag om gratis kollektivtransport i händelse av alarm om luftförorening i storstäderna. Tunneln under Engelska kanalen var avstängd i två veckor efter eldsvådan den 18 november och lastbilarna fortsätter att ta färjan. Tyska fackföreningen IG Metall anser att löneavtalet skall innehålla en miljöbonus om man tar sig till jobbet per fot, cykel, elbil, kollektivt eller samåker. Företaget Upat ersätter sedan 1995 anställda med 0,25 DM/km vilket har ökat det miljövänliga resandet från 15 till 60 procent. Aktuellt om transporter 2/97 Banverket ger ut en nulägesbeskrivning av svensk järnväg, "Hela Sveriges järnväg". Kommunikationsminister Ines Uusmann informer-ades den 7 januari om de åtgärder som SJ kommer att vidta för att ge tillfredsställande resultat på sikt. Det blir en del indragningar från juni. Aktuellt om transporter 3/97 MaTs-samarbetet har lämnat en slutrapport om förändringen mot ett Miljöanpassat Transport-system. Klimatpåverkan, hälsoproblem och landskapspåverkan bedöms svårast att klara. Utsläppen måste minska 50-80 %. Många nödvändiga styrmedel har i dag en dålig förankring hos dem som berörs. Det krävs därför ökad kunskap och ökat engagemang hos stora grupper. Närmare tio procent av vuxna cyklister använde hjälm 1995. 1990 var det ca 3 % och 1993 knappt 5 %. Bland barn upp till tio år var det 1995 45 % som använde hjälm. Aktuellt om transporter 4/97 TGV-linjen Paris-Strasbourg kommer att påbörjas 1998. Restiden halveras till 2,5 timmar. Paris borgmästare har bekräftat sin avsikt att bygga 15 mil cykelbanor fram till år 2001. Aktuellt om transporter 5/97 Den katalanska ledaren Jordi Pujol vill ha en TGV-linje mellan Perpignan i södra Frankrike och Barcelona. Den spanska regeringen prioriterar Madrid-Barcelona. Transrapidprojektet med magnetbana mellan Hamburg och Berlin är i farozonen. SPD vill stoppa projektet för att trafiken inte täcker kostnaderna, därtill finns vissa tekniska problem. Tåg 10/96 Tunnelbanevagnarna i Stockholm har sett likadana ut sedan 50-talet. I slutet av 1997 börjar de nya C20-vagnarna serielevereras. De är 46,5 meter långa, ledade och helt öppna inuti. Föraren kan se hela vagnen framifrån och passagerarna kan se framåt. Tre vagnar kan kopplas ihop och ersätta dagens åttavagnarståg. Största hastighet är bara 90 km/h men samtliga 8 axlar är drivna vilket ger en hygglig acceleration på 1,23 m/s2 . SJ tar för stort samhällsansvar, klagade kommunikationsminister Ines Uusmann när hon träffade SJ-styrelsen den 18 november. SJ ska gå med vinst och inte syssla med företagsekonomiskt olönsam trafik. SJ skall dock förbli hela svenska folkets järnväg. 1998 tas ett nytt trafikpolitiskt beslut och sedan skall alla betala sina kostnader för olockor och miljöstörningar, enligt ministern. Mellan Göteborg och Stockholm ökade tågresandet med 3,1 % i oktober och 12,5 % i november, trots prishöjningen 16 september. SJ har därmed ökat sitt försprång framför flyget. Den 18 november började en lastbil brinna ombord på tåget under Engelska kanalen. Ett trettiotal chaufförer fick evakueras till servicetunneln. 34 personer skadades. Branden blev svårsläckt och den intensiva hettan gav svåra skador på tunneln. Lastbilsvagnarna är öppna till skillnad från de säkrare personbilsvagnarna. I de skandinaviska tunnlarna planeras inga biltåg. Helsingborgs kommun föreslår att mark ska reserveras för nya järnvägar, bl a Europabanan, och snabbspårvägar, bl a till Höganäs. Cyklar får numera tas med på lokaltågen i Göteborgsregionen men det kostar lika mycket som en vanlig biljett. Tre personer omkom och en skadades allvarligt den 20 oktober när deras bil kolliderade med ett tåg på en obevakad järnvägsövergång i Alvhem. En utförlig artikel berättar om byggandet av Öresundsbron. Tåg 1/97 Det är nästan omöjligt att konkurrera med landsvägstrafiken som fått kraftigt sänkta skatter och avgifter samtidigt som SJ:s banavgifter höjts i flera omgångar, säger Roger Kristensson, personalrepresentant i SJs styrelse. Men kommunikationsministern tycker inte att järnvägen är missgynnad jämfört med landsvägstrafiken. Staten kommer inte att satsa mer pengar på köp av "olönsam" tågtrafik. Ordföranden i Delegationen för köp av viss kollektivtrafik tycker det är tveksamt om tågen Göteborg-Karlstad är regionalpolitiskt motiverade eftersom det finns expanderande busstrafik parallellt med järnvägen! Länstrafiken i Norrbotten som bara har busstrafik undersöker möjligheterna att köra pendeltåg mellan Boden och Luleå. I Limhamn har villaägare, företagare och en miljöförening gått samman och kräver en lokal station för tågen över Öresundsbron. Infrastruktorpropositionen innebär mer pengar till nya vägar, mindre pengar till nya järnvägar, mycket mer pengar till vägunderhåll och något mindre pengar till järnvägsunderhåll. Privata operatörer tar alltmer godstrafik, nu också sådan trafik som SJ vill fortsätta köra. Situationen är ibland rentav infekterad. Resandet med X2000 ökade med 127 % från 1995 till 1996. Regionaltåg ökade med 77 % och InterRegio med 7 % medan Intercity minskade med 31 % och nattågen minskade med 16 %. Västtåg ökade 80 %, nedläggningshotade Göteborg-Karlstad ökade med 18 %. SJs centrala skyddskommitté har av etiska skäl sagt nej till att utvidga studien om hur de elektromagnetiska fälten påverkar lokförare, eftersom "man inte ville peka ut just lokförarna". Japan satsar stort på nya högfartslinjer. Mellan stationerna Hiroshima och Kokura kommer tågen att slå världsrekord i medelhastighet, 262 km/h. Åtta personer omkom och ett fyrtiotal skadades när ett italienskt snabbtåg spårade ur 12 januari. Färdskrivaren visar att tåget höll 163 km/h på en 90-sträcka och enligt uppgift också att tågets ATC-utrustning inte var aktiverad. Tåg 2/97 Dennispaketet skrotas vilket sparar över nio miljarder kronor främst i vägsatsningar. Tredje spåret skall byggas men först när centralbron ersatts av en biltunnel, vilket kan ta tio år. Snabbspårvägen byggs, finansieringen är oklar. Resandet med SJ under januari tangerade förra årets rekord och biljettintäkterna ökade 1-2 %. GL handikappanpassar pendeltågen med bl a ramper som går fortare att använda än lift. Man sätter in fler stolar vid mittdörrarna som sätts igen. Avtalet om Citytunneln till Öresundsbron undertecknades den 27 februari. En dagisklass representerande framtidens resenärer var först med att få gå in i den nya T-banevagnen. SJ tänker låta ArcticRail-tåget Oslo-Narvik gå vidare genom Finland till Moskva. En mopedförare omkom vid en kollision med ett godståg den 25 november mellan Älmhult och Lönsboda. Ett godståg spårade ur i Karlstad den 27 november och tonvis med timmer vräktes över en cykelväg bredvid spåret. Järnvägsinspektionen kommer att stänga banan till Skoghall om den inte rustas upp. Bakre vagnen lossade i ett spårvagnståg på väg uppför Stigbergsliden i Göteborg 21 december. Säkerhetssystemet bromsade omedelbart och ingen kom till skada. Miljöaktuellt 1/97 52 % av svenskarna tycker det är en bra eller mycket bra idé att förbjuda privatbilism i centrala delar av större städer. Majoriteten tar vanemässigt bilen till jobbet eller för att handla utan att reflektera över valet av färdmedel. Människor måste uppmärksammas på att det är just deras egna vanor som bidrar till att förstöra miljön, det måste bli norm att låta bilen stå oftare. Bilindustriföreningen skönmålar bilens miljö-påverkan, enligt Naturvårdsverket. Kväveoxid-utsläppen har bara minskat 23 procent och koldioxidutsläppen har rentav ökat. Politikerna i Bollebygd föreslår gratis tåg- och bussresor både inom kommunen och till pendelorterna Borås och Göteborg. Utflyttningen från kommunen ska motverkas och minskade reseavdrag ska täcka uteblivna biljettintäkter. MfSS 1/97 Duospårväg med tvåströmsvagnar på järnväg enligt Karlsruhekonceptet utreds nu på flera ställen i Sverige, bl a snabbspårvägen vid Årsta, i Göteborg, Malmö-Staffanstorp-Lund, Värnamo-Jönköping-Bankeryd, Södertälje samt mellan Norr-köpings spårvägsnät och Linköpings universitet. Vissa problem återstår dock att lösa, bl a olika plattformshöjder och vagnsbredder. KFB Kommuniké 6/96 Vi har trott att vi kan lösa problemen genom att öka informationen kring kollektivtrafiken och sänka golvet i bussarna så att det blir lättare att komma i och ur. Men ändå tar nästan alla som kan och har råd bilen. Hur ser våra städer ut om 20 år om bilismen fortsätter växa? Det är för att bryta denna utveckling som vi bör satsa på spårtaxi, säger Ingemar Andreásson, konsult som i 25 år försökt förbättra kollektivtrafiken. Ockelbo har fyrdubblat kollektivtrafikåkandet på ett halvår. Resorna är gratis och det kostar ändå inte mer för kommun och landsting. När man frågar svenska bilister varför de inte åker kollektivt till jobbet är det vanligaste svaret att det tar för lång tid med alla byten. Med duotåg, som även kallas duospårvagnar eller tvåströmsvagnar, behöver man inte byta. Projektgruppen gör i vår en demonstrationstur med tåg genom landet. Infra 2/96 Botniabanan blir enligt Banverkets utredning samhällsekonomiskt mycket lönsam. Kommun-politiker vill ha en stambana vidare längs hela Norrlandskusten till Haparanda och Finland, vilket ses som fullt realistiskt på längre sikt. En ringlinje med snabbtåg Stockholm- Östersund-Trondheim-Oslo-Stockholm kan bli nästa stora nordiska järnvägsprojekt. Det finns ett stort intresse inom hela det europ-eiska näringslivet att satsa mer på järnvägen, som ligger långt efter utvecklingen inom vägtrafik, sjö-fart och flyg. EU vill integrera nationella system med gemensam teknik, upphandling och drift. Tåg 8/96 Konkurrens är bra, säger Olle Pettersson, chef för den nya Tågtrafikledningen som ska fördela banutrymmet bland SJ och gamla och nya konkurrenter. En höggradigt berusad lokförare körde den 10 september ett pendeltåg på sträckan Jakobsberg-Nynäshamn. Flera plattformar missades, men ATC-systemet förhindrade att tåget kördes för fort och ingen stoppsignal passerades. Föraren gjorde motstånd när han till sist greps av tillkallad polis. Länsstyrelsen i Kristianstads län anser att tunnelbygget vid Hallandsåsen dränerar åsen på betydligt mer vatten än vad vattendomen tillåter. Förlusten för Eurotunnel har minskat till 3,98 miljarder kronor första halvåret, jämfört med 4,8 miljarder kronor under samma period förra året, beroende på att trafiken ökat och att tunneln nu tar en allt större del av trafiken mellan Frankrike och Storbritannien. Antalet passagerare på snabbtågen under augusti månad har fördubblats från förra året. Om Schweiz tar bort förbudet mot lastbilstrafik nattetid och höjer totalvikten till 40 ton, kommer järnvägsbolaget SBB att förlora upp till två tredjedelar av dagens godstrafik. SJ höjde den 16 september biljettpriserna med 6-10 procent. Så sent som i augusti uppgav man att det inte var aktuellt att höja priserna. I realpriser har det blivit 19 % billigare att åka tåg sedan 1991, till stor del pga sänkt moms. Det kan bli billigare tågresor till och från övre Norrland, beroende på att resandet minskat under sommaren. Den 1 juni nästa år invigs järnvägsförbindelsen över och under Stora Bält, som hittills alltid delat Danmark. Provkörningar pågår redan och den 28 september nästa år rullar persontågen mellan t ex Köpenhamn och Århus på två och en halv timme mot dagens fyra och en halv timme. Banverket hoppas kunna bygga en tunnel för SJ:s truckar samt gång-, cykel- och mopedtrafik under norra delen av stationsområdet i Skövde, där den nuvarande spårpassagen för truckarna alltför ofta utnyttjas av resenärer. Såväl Nynäshamns kommun som Luftfartsverket anser i sina remissvar på Riddarholmskommitténs betänkande att tredje spåret bör byggas så snart som möjligt, bl a för förbindelserna till Arlanda. På två timmar och 40 minuter kan X2000 klara Stockholm-Göteborg när bangårdsombyggnad-erna i Skövde, Katrineholm och Töreboda är klara. Den sistnämnda dröjer troligen till 1998. Kommunikationskommitténs utredning försenas till 1 mars 1997, pga tilläggsdirektiv om bl a ekonomiska styrmedel. En järnvägsanslutning till Sturups flygplats i Skåne ska utredas av Luftfartsverket. Tanken är att den ska ingå i det omfattande järnvägsnät som byggs upp i regionen. Ljungby kommun vädjar till Banverket att inte upphöra med underhållet Värnamo-Ljungby som planerat vid årsskiftet. Fler möjligheter att öka trafiken måste prövas. För att fler företag ska vara beredda att utnytja godstågen krävs möjligheter att lasta och lossa containrar på orten. Ockelbo kommun kritiserar Banverkets miljö-konsekvensbeskrivning för det nya dubbelspåret Hedsjön-Holmsveden. Riktlinjerna för acceptabel bullernivå är inte lika hårda som de som kommunen och Naturvårdsverket använder. I en rapport till EU:s transportkommissionär Neil Kinnock föreslås bland annat ökad konkurrens på spåren, ingen statlig inblandning i trafikföretagens verksamhet samt en gemensam europeisk järnvägsmyndighet. Risken är stor att ingen godstrafik finns kvar på spåren år 2010. En vitbok ska presenteras om EU:s järnvägsstrategi. En tanke är att inrätta sex korridorer med högsta prioritet för godstrafik, bl a Stockholm-Köpenhamn. EU, Finland, Polen, Ryssland och de baltiska länderna har kommit överens om en nord-sydkorridor med bl a järnvägen Tallinn-Warszawa. Samtliga danska tåg kan drivas av 80 vindkraftverk om vardera ca 1500 kW. DSB ska undersöka var kraftverken kan ställas och om projektet är lönsamt. Gardermobanan till Oslos nya flygplats kommer även att användas till transporterna av flygbränsle. Tre Eurostartåg kommer att byggas om för att kunna gå på 1500 volt likström från kontaktledning så att man kan köra direkt från London till Rivieran. Sex TGV-tåg har anpassats för trafik till Italien. Spanska RENFE har beställt två tåg som klarar både normal- och bredspår för den allt populärare trafiken Madrid-Malaga. I Israel föreslår infrastrukturminister Ariel Sharon att två järnvägar byggs för att knyta ihop Gazaremsan och Västbanken. Även en nedlagd järnväg mellan Gazaremsan och medelhavskusten skulle rustas upp för att underlätta den palestinska importen och exporten. Nytt japanskt hastighetsrekord är 426,6 km/h - en bit ifrån Frankrikes världsrekord 515,3 km/h 1990. Tåg 9/96 Spårvagnar utan magnetskenbromsar kommer i fortsättningen inte att få köras under lövfällningen. Det beslutade Göteborgs spårvägar efter att en museispårvagn, bl a pga lövhalka, kört in i en annan spårvagn vid Sannaplan den 12 oktober, då 27 personer skadades varav en allvarligt. Sedan 1950-talet utrustas spårvagnar med skenbroms som är mycket effektiv i farter upp till 20-25 km/h. SJ har ekonomiska problem och tåglinjerna Göteborg-Karlstad, Göteborg-Malmö och Stockholm-Östersund riskerar att läggas ner. "Det finns inget som säger att SJ skall fortsätta att köra tåg där det aldrig tycks bli lönsamt. Kanske är det lika bra för resenärerna att åka buss", säger man från Kommunikationsdepartementet. Kollektivtrafiken skall handikappanpassas för tre miljarder kronor för att minska kostnaderna för färdtjänst. Tågresandet ökade under september med 3 % och flygresandet med 7 %, jämfört med september förra året. Skillnaden kan bero på att affärsresandet ökar medan privatresandet minskar till följd av ökad arbetslöshet och sämre privatekonomi. Inrikesflyget ökade dock med endast 1 %. Förra året gjordes 99,2 miljoner resor med tåg och 6,6 miljoner resor med flyg i svensk inrikestrafik. Citytunneln mellan Malmö C och Öresundsbron kommer att byggas. Den borrade tunneln blir 4,2 kilometer lång och föreslås få mellanstationer vid Triangeln och Hyllie. Pendlarna från Göteborg till Herrljunga får nu åter åka med Jämtlandståget. Resenärer har tidigare avvisats i Alingsås. - SJ behandlade folk som kreatur, säger Inga Johansson, ordförande i Västgötapendlarnas tågförening. - Det är obegripligt att vi fattade beslutet att utestänga resenärerna till Herrljunga, säger informationschef Alf Tornberg på SJ. En halv miljard bör satsas på upprustning rangerbangårdarna i Göteborg och Hallsberg, enligt en utredning som gjorts inom Banverkets västra region. Tranås kommun får inte hjälp av Jönköpings Länstrafik med att finansiera Östgötapendeln, av vars underskott Tranås får betala 5 miljoner kronor om året. 92 % av allmänheten anser att kollektivtrafiken är mer miljövänlig än bilen, enligt en undersökning som Svenska Lokaltrafikföreningen beställt av IMU-Testologen. Byggnadsnämnden i Lund godkände i mitten av september planen för Västkustbanans dubbelspår genom kommunen. Åtta bostadshus i tätorten måste rivas och tre kilometer bullerplank och vallar kommer att byggas. Protesterna från de boende fortsatte in i det sista och kanske kommer ärendet att överklagas ända till regeringsrätten. Falun-Grycksbo kan komma att öppnas för trafik med dressiner. Att förlänga järnvägen Borlänge-Malungsfors längs den tidigare järnvägen till Sälen skulle ge positiva effekter för både sysselsättning och turism, men blir inte samhällsekonomiskt lönsam, enligt en utredning gjord på uppdrag av länsstyrelsen. Ett nytt sabotage förövades norr om Skövde den 9 oktober, när någon satte en signal ur funktion genom att placera en pappskiva mellan lampan och lyktglaset. När ett X2-tåg passerade Älmhult den 13 oktober öppnades plötsligt en av ytterdörrarna. Några passagerare larmade personalen som stoppade tåget och låste samtliga dörrar för hand. Ett X2-tåg kolliderade den 29 oktober med en personbil utanför Timrå, varvid en av bilens passagerare och föraren omkom. Korsningens ljud- och ljussignaler var enligt vittnen i funktion. En konduktör på ett av Stockholms pendeltåg har anhållits efter att två gånger i vintras ha kopplat bort vagnar från tåget. Lokförarna upptäckte snabbt vad som hänt och kunde avvärja olyckor. En växel skadades när ett godståg spårade ur utanför Tranås den 17 september. Lyckligtvis var tåget lastat med - just det, nya växlar, varav en kunde användas för att ersätta den skadade. Vid Ulleråker utanför Uppsala byggs just nu en 800 meter lång provsträcka inför ett kommande automatbanesystem. Halva slingan har asfaltkörbana, andra halvan betongkörbana för det gummihjulsförsedda fordonet som just nu byggs i Ungern. En stor artikel berättar om "Kringen", kollektivtrafikringen i Göteborg. 1,7 miljarder kronor finns avsatta i Göteborgs-överenskommelsen för denna komplettering av spårvägsnätet i centrum. Ett reportage presenterar den nya tyska motorvagnen Talent som i början av oktober gjorde en turné genom Danmark, Sverige och Norge. Aktuellt om transporter 18/96 SJ Gods har arbetet fram en miljö- och kvalitetscertifiering under namnet EkoLogistik. Under sommaren skickades kampanjmaterial ut till 250 beslutsfattare inom skogsindustrin. Nollvisionen är inte en lösning utan ett synsätt att använda känd och ny kunskap till 100 %, säger trafiksäkerhetsforskaren Göran Nilsson. Sverige står inför de största luftrumsförändringar som genomförts sedan 1974. Oktober 1997 ska arbetet vara klart och flygplanens nya vägar genom luften ska börja användas oktober/november 1998. Aktuellt om transporter 19/96 Banverket kan räkna med att få ansvar för hela det svenska järnvägstransportsystemet och dess effektivitet, tillgänglighet, framkomlighet, trafik-säkerhet och miljöpåverkan, liksom frågor som rör fordon, kollektivtrafik och handikappanpassning. De "gröna" riksdagsmännen i tyska Bundestag har begärt skapandet av en park med tjänstecyklar vid sidan av parken med tjänstebilar. Den 31 augusti öppnades den 2553 km långa järnvägsförbindelsen mellan Beijing och Hong Kong som tagit tre år att bygga. Aktuellt om transporter 20/96 Med förbättrade motorer ska flygets bränsleförbrukning minska med mer än 18 % och utsläppen av kväveoxider med 26 % med oförändrat resande (resandet har dock beräknats öka 55 % från 1989 till 2005, reds anm). En utbyggd tågtrafik i Botniakorridoren Stockholm-Umeå kan bidra till en integrering av städerna inom korridoren. Däremot skulle den inte innebära den förnyelse av näringslivet som förespråkarna hävdar, enligt en forskargrupp vid Internationella handelshögskolan i Jönköping. Patrullering med eldrivna cyklar och skotrar förutspås bli en ny trend bland vaktbolagen i USA. Cykling 4/96 Agenda 21 innehåller en mycket kraftfull uppmaning till jordens folk att ta sitt ansvar och skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. Under hösten arrangerades en Agenda 21-vecka i Norrköping. Cykelfrämjandet drog sitt strå till stacken med en Cykla-till-jobbet-kampanj. Det erbjöds även hemkörning av varor med cykelkärra. Cities for cyclists har nu vuxit till ett imponerande nätverk av 25 städer runtom i Europa, som medverkar till att skapa bra och säkra cykelvägar så att cykling kan bli ett alternativ även för de mest inbitna bilisterna. Östersund är Sveriges första medlemsstad, Norrköping tippas bli nästa. Cykelspåret når nu hela vägen Ystad-Haparanda. Den vanligaste dödsolyckan med cykel går till så att cyklisten blir påkörd bakifrån av en bil. De flesta olyckor inträffar mitt på dagen i vackert väder. Prylsidan rapporterar om trender och nya produkter t ex hjälmar, V-bromsen, ställbar styrtapp, tandem och nya modeller. Cyklarna lär bli billigare 1997. Men marknaden för cykelkläder är försvinnande liten i Sverige i förhållande till antalet cyklister. The Veteran Cycle Club är en engelsk klubb som varannan månad utger tidningen "News and views" och tre gånger per år tidningen "Boneshaker". I en annan engelsk tidning, "Cycling Plus", rekommenderas träningsmetoden "Hyper gravity" som innebär att man fyller vattenflaskorna med skruvar och muttrar, våt sand eller blyhagel. Enligt samma tidning krävs det 175 pumptag med en minipump eller 100 med en vanlig pump för att få upp trycket i ett cykeldäck. Syklistenes Landsforening i Norge som ger ut På Sykkel har i nummer 2 gjort en genomgång av cykelkärror. Man anger också vilka krav som bör ställas om man ska skjutsa barn i cykelkärra. Georg Stumpf har slagit rekord genom att cykla 11417 km på en månad - det blev 30 likadana dagsturer - han sov hemma varje natt. Enligt den tyska tidningen Tour kan man spara mellan 3,7 % och 12,7 % kraft med olika aerodynamiska hjul. Ca 200 tyska cykelhandlare erbjuder leasing av cykel. Under vinjetten cykelteknik beskrivs hur du byter krans om du tycker att din cykel går för lätt eller för tungt. Knep för att dämpa stötar presenteras i en artikel. Klart Spår 5/96 Kalmar län har gått från avskräckande exempel till förebild bl a genom satsningarna på Kustpilen och Kust-till-kust-banan. Varför betalar våra lastbilar så lite i skatt, endast 10-14 kronor per mil, ca 30 kronor mindre än de externa kostnaderna? Kritiken mot SJ:s prissystem ökar. Den som prutar kan få en billigare biljett. Håller SJ på att såga av den gren de själva sitter på? Ett bättre biljettsystem föreslås, med ett grundpris på högst 8 kr/mil och ett lågpriskort som ger 50 % rabatt alla dagar på alla tåg. För resor mellan 600 och 1200 km är höghastighetståg typ TGV en förutsättning för att järnvägen ska kunna konkurrera med flyget, konstateras i rapporten Tågtrafikens möjligheter på den framtida resemarknaden. För resor upp till 600 km måste reshastigheten överträffa bilens och kostnaden får inte överstiga marginalkostnaden för att använda bilen. Kommunikationskommittén föreslog ursprung-ligen att 60 % av de samlade infrastrukturanslagen skulle gå till spårbyggnad och 40 % till vägar, men fördelningen har nu ändrats till 50-50. 1988 års trafikpolitiska beslut fungerar inte, men kommittén anvisar åtta instrument för att det ska kunna genomföras: Bränsleskatten, årsvisa fordonsskatter, försäljningsskatter, vägtullar, brukaravgifter, områdesavgifter, kilometerskatter och åtgärder inom tätort som t ex parkeringsavgifter, trafiksaneringar och miljözoner. Intercitytåg i olika länder jämförs i en artikel. Många vill ha fler Intercitytåg, särskilt mellan Malmö och Stockholm. Persontrafiken på Lysekilsbanan lades ner mitt under pågående upprustning i början av 80-talet. "Lysekilsbanans vänner" liksom Järnvägsfrämjandet, Naturskyddsföreningen och Miljö-partiet arbetar sedan 1989 för återupptagen persontrafik på denna elektrifierade järnväg, som fortfarande har godstrafik. Det skulle gå 20 minuter fortare till Göteborg än med dagens bussar och Banverket har redan lovat upprustning. En stor artikel berättar om nattåg i Tyskland från 1873 och in i våra dagar. När förbindelsen över Stora Bält snart öppnar kommer danska postverket att flytta tillbaka transporter till järnväg. I Danmark har bensinpriset sjunkit med 36 % samtidigt som biljettpriserna stigit ca 40 %. För att vända en nedgång i resandet kommer DSB att sänka taxorna i regionaltrafiken och i rusningstid köra halvtimmestrafik runt de stora städerna. Ett landstäckande månadskort för 1500 kronor ska gälla både tåg och buss. DSB, SJ och NSB planerar ett gemensamt bolag för att samarbeta om marknadsföring och drift av godstrafiken till kontinenten. SJ och DSB planerar ett gemensamt bolag för den framtida trafiken Stockholm-Oslo. Den första uppgiften blir att övertyga de båda ländernas banverk om att tidigarelägga upprustningen av denna sträcka. Det finska bannätet är i trängande behov av förnyelse. Trafiken med snabbtåget Pendolino på kustbanan Helsingfors-Åbo fördubblades i augusti. Biljetterna är inte dyrare än på vanliga Intercity-tåg. Enligt Länsstyrelsen i Blekinge kan den exempellöst framgångsrika och alltmer trafikerade Blekinge Kustbana elektrifieras för 295 miljoner kronor i stället för 470 miljoner som Banverket beräknat, bl a genom 40 cm lägre kontaktledning så att broar inte behöver byggas om. Länsstyrelsen tror på en snar elektrifiering och riktar också skarp kritik mot Kommunikationskommitténs del-betänkande, där Sydöstra Sverige inte finns med. Fem västsvenska politiker har skrivit till Stig Larsson med anledning av att SJ inte längre vill starta snabbtågstrafik Halmstad-Borås-Stockholm. Pendlare från Katrineholm vill att kommunen påverkar SJ:s prissättning. När fler tåg blir X2000 så krävs dyrare pendlarkort. En lösning sägs dock vara i sikte sedan pendlarna uppvaktat SJ och man diskuterar även uppehåll i Vingåker med nya snabba pendeltåg Stockholm-Örebro. Resandet på den nyligen elektrifierade Ystadbanan har i sommar ökat med 54 %. Nyöppnade Kode station har redan fler resenärer än vad man hoppats. Inom Mjölby kommun är man överens om att verka för tåguppehåll i Skänninge. NCC erbjuder sig att bygga järnväg för 250 km/h Jönköping-Borås för 3 miljarder kronor, 1 miljard kronor billigare än Banverkets egen kalkyl. Det förbättrar också den samhällsekonomiska lönsamheten som ifrågasatts för Götalandsbanan. Heby kan komma att få tåguppehåll för första gången på 28 år. I maj invigdes järnvägen mellan Sarakhs och Mashhad i Iran som utgjort den felande länken mellan Europa och Centralasien. Järnvägsfrämjandet anser i sitt yttrande över kommunikationskommitténs delbetänkande "Ny kurs i trafikpolitiken" bl a att järnvägs-investeringarna ännu en lång tid framöver måste ligga kvar på en hög nivå för att ta igen gångna årtiondens försummelser och återställa balansen mellan järnväg och landsväg, att miljömålen är för lågt satta för att man ska kunna uppnå en hållbar utveckling inom rimlig tid och att nollvisionen vad gäller trafikolyckor bör ligga till grund för den fortsatta trafikplaneringen. Nya Cykeltidningen 4/96 Nollvisionen analyseras i en debattartikel. Är den en utopi eller en vison? NTF vill ha lag om cykelhjälm, fotgängarreflexer och helst säkerhetsbälten även i landsvägsbuss. Cykeltillverkaren Rex i Halmstad har skaffat en anläggning pulverapplicering i stället för lösningsmedelsbaserad sprutlackering. "It's in the bag" är en bok om hopfällbara cyklar! Faktasamlingen är enorm med så gott som alla modeller som funnits på den engelska marknaden. Cykelprofessorn föreläser denna gång om cyklistpsykologi. Ett antal typer analyseras och två hypoteser om beteenden i trafiken prövas. Kommunikationskommittén och Ines Uusmann får beröm för den nya politiken satsa en ny transportstruktur och på underhåll och småförbättringar i stället för nya kostsamma vägar. Det blir allt svårare att ta med cykeln på tåg, buss och flyg i Sverige. Pollettering kan ta flera dagar, men det finns en del möjligheter. En bilförare som i mörker kör om en cyklist vid möte med en annan bil är i princip blind under någon sekund(är inte sådan omkörning förbjudet?). Den danska trafikpolitiken har som ett mål att två av tre resor kortare än tre kilometer inom tio år skall ske med cykel. Green Gear säljer säljer hopfällbara cyklar i etui som går som handbagage på flyg och som förvandlas till cykelkärra när man cyklar. Testkommittén har cyklat över 100 mil med endast en behandling av kedjan med LS torrsmörjmedel och det har fungerat bra. Kedjan rostar inte, slits inte speciellt och kladdar inte, även om en del damm på sidorna kan ge svarta fingrar. Rallaren 9/96 Kampen för Götalandsbanan går vidare I början av oktober inbjöd projekt Götalandsbanan pressen till en resa med tåg och buss längs blivande Götalandsbanan Jönköping-Borås-Göteborg. Budget och tidsplan håller för tunenln genom Hallandsåsen, problemen är inte värre än väntat. SJ-nytt 14/96 Dem konkurrensmässiga obalansen mellan transportslagen har gett tågtrafiken helt nya förutsättningar, säger Stig Larsson. Det kräver både fortsatta förändringar inom SJ och en avlastning av banavgiften. Götalandsbanan är projektet som lyckats få SJ, kommuner och länsstyrelser, handelskammare och företag samt universitet och högskolor att tänka i samma banor. Hela sträckan Gripenberg-Göteborg skulle kunna byggas för mellan 8 och 12 miljarder. En majoritet konstaterar att det finns ett stort behov av en järnväg för bekväma pendeltåg och höghastighetståg upp till 350 km/h genom Sveriges befolkningstätaste och mest trafikerade korridor. Föreningen Framtida Järnvägstrafik arrangerade ett seminarium i Storlien den 8 oktober om snabbtågstriangeln Stockholm-Östersund-Trond-heim-Oslo-Stockholm. Stig Larsson argumenterade för denna ringlinje mellan Sverige och Norge. 540 studenter från Lund har gått in i en järnvägsvagn - samtidigt! Om priset är likvärdigt väljer resenärerna tåget framför bussen, konstaterar Västtåg efter en undersökning på linjen Karlstad-Göteborg. SJ-nytt 15/96 Kommunikationsminister Ines Uusmann lyssnade till Stig Larssons varningsord om långa, tunga lastbilar och långlinjebuss men såg inga möjligheter att sänka järnvägstrafikens avgifter. Paris-Bryssel klaras nu på 1 timme 58 minuter med franska Thalys som har tre strömsystem. Källsortering av tidningspapper, kartong, glas, metall och övrigt prövas nu på InterRegio-tågen. Försöket med den rullande landsvägen avbryts. Ett skäl till att inte fler chaufförer utnyttjat lastbilstågen är att de inte får lön under tiden, något som SJ tänker ta upp med åkerinäringen. Utställningståget Noas Express har mer än fyra miljarder års erfarenheter med sig ut på spåret, allt för att speglajordens biologiska mångfald och öka ungas miljömedvetande Miljöaktuellt 6 november 1996 Kraftfull politisk styrning är nödvändig för att minska bilåkandet, vi har kommit så långt det går med upplysning och information, anser beteendevetaren Martin Bennulf vid Göteborgs Universitet. 86 procent göteborgare tycker att bilismen är en nödvändig del av samhället. Samtidigt anser 69 procent att miljön inte klarar dagens bilåkande. Sverige klarar inte klimatmålet, pga de ökande transporterna med bil, flyg och sjöfart, visar Nturvårdsverkets rapportering. Miljörapporten 12/96 Efter de senaste årens våldsamma protester mot stora vägbyggen har den brittiska regeringen stoppat alla nya vägprojekt och satsar i stället på tunnelbane-, järnvägs- och högbaneprojekt. SVT Text 5 dec 1996 BOTNIABANAN BYGGS ! Den nya järnvägen mellan Sundsvall/Kramfors och Umeå kommer att byggas trots senare tids utdömanden. (reds anm: Den synnerligen glädjande nyheten nådde oss nio timmar före tryckstart!) Ur CYKEL & SPÅR 5/96 Tåg 6/96 Den elektrifierade Ystadbanan invigdes 8 juni. Sedan regeringen tog bort kilometerskatten och sänkte den fasta fordonsskatten på lastbilarna har det blivit oerhört svårt för tåget att konkurrera med landsvägstrafiken. SJ Gods drabbas åter av stora förluster. Om fjärrbilen skulle betala alla kostnader den orsakar samhället, som olycksfall, vägslitage, trängsel och miljöförstöring så skulle avgifterna behöva vara 40-50 kronor per mil mot dagens 12-15 kronor per mil. Den första rullande landsvägen gick den 17 juni mellan Strömstad och Trelleborg. - Om 10 000 av de 60 000 lastbilar, som varje år rullar genom Sverige på E6, väljer tåget så är miljövinsten för invånarna på Västkusten åtta miljoner kronor, sade SJ-chefen Stig Larsson vid invigningen. Brandförsvaret i Helsingborg har fått ett utryckningsfordon som har både landsvägs- och järnvägshjul, främst för att kunna göra räddningsinsatser i den drygt kilometerlånga järnvägstunneln under staden. Regeringens utredare generaldirektör Urban Karlström anser att Bothniabanan aldrig kommer att bära sig samhällsekonomiskt. - Utredaren förstår inte Sveriges bästa, säger Elvy Söderström, kommunalråd i Örnsköldsvik. SL påbörjar i höst en upprustning av tunnelbanestationerna Gamla stan, Åkeshov och Fridhemsplan. Trafikkontoret i Göteborg utreder om det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att förse ledspårvagnarna med mellanvagnar med låggolv för att öka tillgängligheten för rörelsehindrade och barnvagnar. Cykelförbudet på pågatågen skulle upphävas, men så blev det inte. Det finns inte plats, enligt Länstrafiken. Först 1997 kan det bli aktuellt. Aktionsgruppen Lunds Fot- och Cykelfront har framställt en video som visar hur det ser ut på andra håll där man får ta med cykeln på tåget. InterRegiovagnarnas dörrproblem tycks vara lösta. Två ombyggda tågsätt har fungerat tillfredsställande under sommaren och övriga vagnar kommer också att byggas om. Vålbergssvängen läggs på is. Ny järnväg Karlstad-Vålberg skulle korta avståndet till Göteborg med två mil men anses inte samhälls-ekonomiskt försvarbar. Banverket vill dock att kommunen behåller markreservationen. Malmö kommun, SJ och Länstrafiken vill fortfarande att staten ska stå för en stor del av kostnaden för Citytunneln. Den kan dock inte bli färdig samtidigt med Öresundsbron utan tidigast årskiftet 02/03. En före detta SJ-anställd driver numer biljettförsäljningen på entreprenad vid Degerfors station. Alla tåg i Uppsalapendeln är från 10 juni rökfria. Järnväg eller spårväg? Den klassiska frågan berör Lidingöbanan och artikelförfattaren kommer så småningom fram till att den är "en järnväg med några spårvägsmässiga inslag". Ansvaret för trafikledningen på de svenska järnvägarna skulle tas över av Banverket den 1 juli, trodde vi. Nytt datum är den 1 november. Om Ni fortfarande tvivlar, kontakta Olle Pettersson, han bör veta för han har utsetts till chef. Folkpartiet föreslår att SL ska trafikera det kommande buss-stomnätet med spårvagn, till att börja med kan Djurgårdslinjen förlängas till Centralen, vilket dock SL motsatt sig. Järnvägstunneln under Fehmarn Belt mellan Rödby och Puttgarden har lagts på is. Huvudfinansiären lär ha skrämts av förlusterna för tunneln under engelska kanalen. Magnetbanan mellan Hamburg och Berlin beräknas stå klar 2005 och restiden blir 1 timme. Järnvägen Klippan-Ljungbyhed bör rustas upp genom ett ALU-projekt, föreslår Moderaterna i Klippans kommun. Det skulle vara ett skolexempel på hur ALU ska användas, jobb som inte ersätter ordinarie arbete. En stor artikel berättar om bakgrunden till och planerna för den nya järnvägen Norrköping-Gistad. Tre alternativ finns i utredningen som är på remiss fram till 25 oktober. Tåg 7/96 Banskolan i Ängelholm hoppas få status som högskola och kunna starta en tvåårig utbildning i byggande och underhåll av järnvägar. Cykeltrafik kommer inte att tillåtas på Öresundsbron men Svedab undersöker möjligehterna att satrta en expressbusslinje mellan Lernacken och Amager för de 35 000 cyklister som beräknas trafikera Öresundsbron varje år. Danska konsultföretaget Tetraplan ska utreda möjligheterna att samordna trafiksystemen på båda sidorna av Öresund. Utanför Hamstad skedde ett allvarligt sabotage sista helgen i juni. Linjen mot Nässjö hade blockerats med betongblock och plåtar som krossades av ett godståg en halvtimme innan ett motorvagnståg skulle ha passerat. En 25-årig man avled och en annan brännskadades svårt när de natten till den 31 juli klättrade upp på ett tåg på Strömstads station och kom emot kontaktledningen. En 16-åring omkom natten till den 9 augusti mellan Vällingby och Johannelund efter att ha försökt åka mellan två tunnelbanevagnar. En 15-åring avled efter att den 30 augusti med moped ha kört in i sidan på ett tåg vid Bräkne-Hoby i Blekinge. Ett flertal sabotage har under sommaren skett mellan Kävlinge och Furulund genom avklippta kablar och anlagd brand. Roslagsbanans nya sträckning med nya Stocksundsbron invigdes den 18 augusti. SL kommer att riva den gamla bron om kommunerna trots folkopinionen inte vill ta över den. Även Göteborg har fått en ny järnvägsbro i den nya Marieholmsbron som lyftes på plats under 120 timmars skiftarbete i slutet av augusti. Byggstarten för Västkustbanans dubbelspår Varberg-Tångaberg försenas till nästa år och det färdigbyggda spåret Tångaberg-Väröbacka kan inte användas innan Varberg-Tångaberg är klart. Dubbelspåret till Västerhaninge invigdes den 25 augusti, efter fyra års upprustning av Nynäsbanan. Det besvärliga tunnelbygget genom Hallandsåsen fortsätter och skall vara klart i slutet av 1999. En artikel berättar om British Rail. Persontrafiken har lagts ut på entreprenad och godstrafiken sålts. Den rullande landsvägen går med förlust. SJ har fått ställa in en del avgångar när alla lastbilar i stället valt att förorena luften mellan Strömstad och Trelleborg, men man tänker förlänga provperioden ett halvår från 1 december. Flera måndagar har tåget varit fullastat från Strömstad. Trafiken på Stångådalsbanan Linköping-Kalmar invigdes planenligt 17 augusti. Riddarholmskommittén föreslår att ett tredje spår dras i ytläge öster om det nuvarande dubbelspåret och att Centralbron ersätts av biltunnel antingen bara under vattnet eller under hela Stockholms innerstad. Nya Cykeltidningen 3/96 Sakunderlaget för ett riksdagsbeslut om hjälmobligatorium är alldeles för dåligt, oavsett i vilken riktning beslutet går, hävdas i en artikel. Svenska Mountainbike- och BMX-magasinet uppgår i konkurrerande Funsport, vilket begränsar tidningskonkurrensen. Cykelprofessorn ger i detta nummer en snabblektion i växelterminologi och växel-matematik. Test- och Teknikgruppen granskar fyra modeller av vattentäta cykelväskor samt de modernaste pedalerna på den svenska marknaden. Den nya järnvägsbron i Göteborg (se Tåg 7/96) har en ordentlig cykelbana. Under 1995 såldes tre gånger fler cyklar än bilar i världen, närmare bestämt 114 miljoner. 1969 såldes 25 miljoner cyklar och 23 miljoner bilar. Miljöpartiet föreslår att 60 000 kommunanställda i Göteborg ska stimuleras att cykla mer genom att få 25 kronor per mil när man cyklar i tjänsten. Det skulle ge betydligt bättre miljö, mindre trafikproblem, bättre hälsa och snabbare transporter utan att kosta något extra. I Falköping får kommunanställda som går, cyklar eller åker kollektivt 100 kronor i månaden. Bland de 200 bilister i Århus som fick gratis cykel och busskort ökade cyklandet från 9 till 53 %, bussåkandet från 2 till 4 % och bilåkandet minskade från 79 till 34 %. I Köpenhamn använder 34 % cykeln, 31 % bilen och lika många buss eller tåg för att komma till och från jobbet vid de 19 större arbetsplatser som undersökts. Av tågpassagerarna använder dessutom hälften cykeln till och från stationen. Ett aerodynamiskt cykelhjul har konstruerats av Stephen Mosley, 17 år, från Sheffield. Mellan Helsingborg och Karesuando är det ca 146 mil fågelvägen, 196 mil bilvägen och 259 mil cykelvägen dvs Sverigeleden. En cykelled genom Nationalstadsparken i Stockholm beräknas stå klar nästa år. TV4 Text 8 okt/96 En arbetsgrupp under ledning av landshövdingen i Jämtlands län Kristina Persson ska undersöka om det finns förutsättningar för en ny norsk-svensk järnvägsförbindelse. Klart Spår 4/96 Järnvägsfrämjandet skriver i sitt remiss-svar på det första delbetänkandet av kommunikations-kommittén att den inledda satsningen på järnvägens infrastruktur måste fortsätta och att planerade nya länkar som City-tunneln, Götalandsbanan och Bothniabanan är mycket viktiga för järnvägens konkurrenskraft. Kustpilen förlängdes till Köpenhamn den 8 juni samtidigt som direkttrafiken från Stockholm och Oslo upphörde. Blekinge Lämnstrafik arbetar för att få banan elektrifierad med vindkraft och upprustad för 160 km/h. Den 8 juni invigdes också Ystadbanan efter elektrifiering med vindkraft. Eastway link är ett godssamarbete med polska järnvägen. Med vad skall tåget konkurrera? Skall man behöva betala för att åka omvägar på järrnvägsnätet? frågas i en artikel. En lång artikel berättar om en resa med chartertåg genom Ukraina. De berörda kommunerna är mycket kritiska till utredaren Urban Karlströms slutsatser om Bothniabanan, bla att den befintliga kapaciteten för godstransporter räcker om persontågen till övre Norrland dras in! Debatten och bevakningen kring SJs biljettsystem fortsätter. Tusentals kronor i skillnad på samma biljett, extraavgift för att stationen är stängd när tåget går, tolv biljetter för en och samma resa osv. I många av Europas länder samarbetar järnvägs-bolag och cykelorganisationer för att få så många som möjligt att kombinera cykel och tåg. Nya tåg har nästan alltid cykelutrymmen. I Sverige går utvecklingen snarast åt motsatt håll. En undersökning i Göteborg visar att ungdomar tar avstånd från vanebilismen och att allt färre tycker att bil är viktigt. EU står inför ett stort trafikproblem: Alltför många tar bilen när de ska resa. Kollektivtrafiken måste utvecklas, enligt en rapport från EU-kommissionen. Utvecklingsidéer för Ådalsbanan Härnösand-Långsele presenteras. Utbyggnaden av Nordlänken och Östfoldbanen mot Oslo beskrivs. Dra Götalandsbanan i en sydligare sträckning, föreslås i ett debattinlägg. Projekt Götalandsbanan kritiserar Banverkets utredning på flera punkter. Persontrafik på Lysekilsbanan föreslås på prov under en sommar. Det går numer inte att skicka cykel från någon station med Kustpilen Karlskrona-Hässleholm. AB Östgötatrafiken har utsetts till Årets järnvägsfrämjare för sin satsning pendeltåg. Nordiska samarbetsgruppen i järnvägsfrågor har skickat ett brev till SJ, NSB, länsstyrelser m fl om de allt sämre förbindelserna mellan Norge och Sverige. Järnvägsinspektionen informerar 4/96 Utredningen om urspårningen i Kävlinge 22 april, då 9000 personer fick evakueras, är ännu inte klar. Även cykeln kommer till användning vid inspektionsförrättningar, vid sidan av tåg, tunnelbana, spårvagn och i nödfall bil. En översiktlig Sverigekarta redovisar i skala 1:2,7 miljoner inspektionsområden, dubbelspår, stomnät, länsjärnvägar och enskilda järnvägar i augusti -96. Den kan beställas för 50 kr på tel 0243-460 03. Aktuellt om transporter 14/96 Hela SJ:s trafikledning förs över till den nya Tågtrafikledningen inom Banverket 1 november. SJ kör norska långtradare på järnväg genom Sverige på sträckan Strömstad-Trelleborg. För att locka över bilister till buss och cykel erbjuder tyska länsdelen Saarpfalz ett buss- och cykelkort för 33 D-mark som ger tillgång till kommunala färdmedel och lånecykel i 6 månader. Kostnaden för luftföroreningar i Frankrike motsvarar 63 miljarder svenska kronor om året. Aktuellt om transporter 15/96 Informationsteknik i trafiken kan leda till bättre trafiksäkerhet, miljö och effektivitet och kan användas till att styra över resandet till kollektivtrafiken. I Sverige finns nu drygt 500 bussar för alternativa drivmedel, varav 279 för etanol, 178 för naturgas och 46 för biogas. Sedan 1 januari 1995 finns krav på sidoskydd på nya lastbilar som ska förhindra att oskyddade trafikanter faller under fordonet. Från kommande årsskifte gäller samma krav på lastbilar fr o m 1988 års modell. Franska och engelska småbilsägare får jobba 3 månader om året bara för att ha råd med bilen. Storbritannien har bestämt sig för att det inte går att lösa trafikproblemen genom att bygga nya, större och bredare vägar. Nya lösningar måste till för att i framtiden kunna transporetra sig på ett effektivt och miljövänligt sätt. Aktuellt om transporter 16/96 Vi på Banverket vill att järnvägen ska ses som ett välkommet inslag i omgivningen, sade regionchef Sven Bårström vid ett seminarium om banestetik. Flyget ökade med 5 procent under första halvåret -96 jämfört med -95. Trafiken på Europa stod för 93 % av utrikespassagerarna och ökade med 8%. För att påskynda övergång till mindre miljöstörande flygplan tar Luftfartsverket 43 % lägre avgift för modernare och tystare plan. Eurotunnel ökade omsättningen med 122 % under första lavåret -96 jämfört med -95. Att cykla är det snabbaste sättet att ta sig fram i London. Mest tid spar man i centrala London där en standardresa tar 28 minuter men bara 19 minuter med cykel. Regeringen uppmanar befolkningen att cykla för att minska trafik-problemen, men varje dag cyklar bara 2 % av Londonborna. Aktuellt om transporter 17/96 Nya batterityper ger elbilen betydligt bättre räckvidd. Toyota börjar nu sälja 20 mils aktionsradie och 135 km/h utan utsläpp. Nu blir det möjligt att boka tågresan via TV-skärmen. Genom ett samarbete med TV4 blir SJ det första tågföretaget i världen och det första reseföretaget i Sverige som utnyttjar interaktiv TV för försäljning. Telefonnumret är 020-75 75 00 och samtalet kostar bara en markering för beställaren. I Paris är drygt 30 km, av utlovade 50 km cykelbanor före årets slut, redan klara. Problemet är att taxi och varuleveranser parkerar på cykelbanorna. Den franska Delegationen för lokaliseringspolitik ifrågasätter värdet av den redan beslutade högfartslinjen Paris-Strasbourg. MfSS 4/96 En mellandel med låggolv till en del av spårvagnarna i Göteborg är under utredning. Fem delentreprenader för snabbspårvägen i Stockholm har kommit igång. Den elektriska spårvägen i Malmö firade 90-årsjubileum 10-11 augusti med bl a återinvigning av den nyrestaurerade MSS-vagnen 100. Tio franska städer planerar för spårväg eller automatbana med trafikstart omkring 2000. Gråkallbanen i Trondheim fick trots 4 % färre resenärer ett överskott 1995. Köln har satsat på 20 låggolvsledspårvagnar och byggt om hållplatser för plant insteg för snabbare på- och avstigning, även rörelsehindrade kan med lätthet kan rulla in i vagnarna. Miljörapporten 10/96 SJ:s miljöavdelning har för sina annonskampanjer blivit utsatt för en våldsam korseld från såväl luft- och sjöfartsverken som från Åkeriförbundet. Trots det finns inte en tanke på att mildra tonläget i miljömarknadsföringen, snarare tvärtom. Våra kunder vill veta hur bra vi är och då konkretiserar vi oss genom att jämföra tåg med flyg, buss eller bil, säger Johan Trouvé, biträdande miljöchef på SJ. I USA har ett hundratal bilförsäljare börjat sälja en ny "elcykel" som komplement till de bensin-slukande bilarna. En laddning räcker ca 25 km. Laddning tar ca två timmar i vanligt vägguttag. Priset ligger på ca 10 000 svenska kronor. Östgöta Correspondenten 10 okt En grävmaskinsförare skadades svårt vid en våldsam kollision med Kustpilen mellan Rimforsa och Kisa söder om Linköping den 9 oktober. Hela tåget brann upp, antagligen på grund av dieselolja som rann ut, men alla ombord lyckades ta sig ut utan allvarliga skador. Förmodligen har det brustit i kommunikationen mellan Banverket och entreprenören. Grävmaskinen stod mitt på spåret för dräneringsarbete, som skulle ha inletts först efter att tåget passerat. SJ-nytt 11/96 Nu stannar åter tågen Västerås-Stockholm i Bålsta. SJ satsar på information i skolorna för att få bukt med spårspring, stenkastning och främmande föremål på spåren. Det är bromsarna som driver utvecklingen framåt mot snabbare, bekvämare, energisnålare och miljövänligare tåg. Den konstgjorda ön, där bro och tunnel ska knytas samman i Öresund, börjar nu ta form. SJ:s kundpanel samlas två gånger per år för att dikutera tågfrågor på sträckan Gävle-Uppsala-Stockholm. Priser, årskort, städning, indragna tåg och information vid störningar i tågtrafiken är frågor som pendlarna ofta för fram synpunkter om. Plinsen, plattformsinspektören, som introducerades i Helsingborg när Knutpunkten invigdes 1991, finns alltid på plats på perrongen för att hjälpa resenärer till rätta, inspektera fel och beställa extra vagnar. SJ har antagit en ny IT-policy, en plan för hur informationstekniken ska stödja affärsverksam-heten. Sedan årsskiftet rullar treströmssnabbtåget Thalys mellan Paris, Bryssel och Amsterdam. Från och med nästa sommar tillkommer Köln och ett fyrströmståg som klarar sex olika signalsystem och 300 km/h på nya spår. SJ-nytt 12/96 Det finns planer på ett gemensamt bolag SJ-NSB för trafik Stockholm Oslo på 4 timmar år 2000. Överläkaren för lung- och allergimottagningen i Halmstad uppmanar folk att ställa bilen och ta tåget. I en motion till miljö- och näringsnämnden skriver han att det är nödvändigt med påtagliga förändringar i vårt sätt att resa, att fortsätta som hittills innebär en färd mot katastrof för mänskligheten. Väteperoxid från Kemiras fabrik i Uleåborg går numer på järnväg till Mönsterås i Småland, en totalt sett billigare lösning än med lastbil och det ger dessutom bättre miljö och trafiksäkerhet, enligt Kemira. I Haparanda måste dock vagnarna lyftas över på andra boggier eftersom Finland har bredspår. SJ Gods har arbetat fram en miljö- och kvalitetscertifiering under namnet EkoLogistik. 250 beslutsfattare inom skogsindustrin har tillskrivits och några har redan visat intresse. SJ och länstrafikbolagen kommer förmodligen vid tidtabellsskiftet i januari att ge ut den svenska tidtabellen på diskett för DOS och Windows. I Danmark har det på fem år blivit succé. I slutet av augusti invigdes Kulturvagnen, som nu går i trafik vissa dagar Malmö-Göteborg och Malmö-Stockholm. Vagnen är delad i utställnings-del och bibliotek. Resandet på elektrifierade Ystadbanan har redan ökat med mer än 50 %. Norska NSB har också tagit fram ett miljöprogram där miljötänkande skall prägla verksamheten från planering till drift. Sveriges järnvägshistoria ska bli dokumentär-film. Den ska vara klar i december och så småningom visas i TV. Nya spår, minskade restider och lägre biljettpriser talar för att tågets konkurrenskraft ökar framledes, hävdar Bo-Lennart Nelldal, professor i tågtrafikplanering vid KTH i Stockholm Uppemot hälften av alla bilresor skulle kunna ersättas av tågresor. Snabbtågen genererar nya resor som tidigare inte var praktiskt genomförbara. SJ-nytt 12/96 Rationaliseringen inom SJ har nu drivits så långt att det med nuvarande trafikutbud inte finns utrymme för neddragningar i en sådan omfattning att det kan kompensera den konkurrensmässiga obalans som uppstått, skriver Stig Larsson. Banavgifterna för tågtrafiken förändrades inte när långa tunga lastbilar och långlinjebussar tilläts. Om ett halvår ska den efterlängtade gång- och cykelbron över spårområdet i Lund stå färdig, som ett komplement till befintlig gång- och cykeltunnel. Tyske tågresenären Jobst-Mathias Spannagel har slagit världsrekord genom att på ett dygn åka tåg 4198,8 km i Japan - 175 km/h i medelfart! NSB har tecknat avtal med oljebolagen i Norge om transport av flygbränsle till Oslos nya storflygplats Gardermoen. En tyst vagn introduceras på Västtågs regionala tågpendlar morgon och efetrmiddag mellan Skövde och Göteborg från mitten av oktober. Mobiltelefoner undanbedes, belysningen reduceras och man ber om hänsyn till övriga resenärer. Miljöaktuellt 4 sep/96 Att miljöanpassa Sveriges transportsystem är möjligt rent tekniskt, men om det ska ske kommer an på politiken och viljan. Miljöanpassningen måste överordnas de övriga politiska målen, enligt Jan-Evert Nilsson och Mats G Engström på Nordiska institutet för samhällsplanering Tolv kronor för en liter bensin gör inte att Sverige stannar, men kraftiga satsningar på buss och tåg krävs för att klara övergången. Ett fartyg släpper bara ut hälften så mycket koldioxid som ett godståg, enligt det danska företaget dk-Teknik. Man glömmer tydligen påpeka att det gäller dieseldrivna tåg, eldrivna tåg ger försvinnande små utsläpp jämfört med oljedrivna fartyg (reds anm). Ur CYKEL o SPÅR 4/96: Klart Spår 3/96 Arbetsgruppen för förbättrade kommunikationer Oslo-Göteborg har hållit årsmöte med bl a Kjell-Olof Feldt och Magnus Persson från kommun-ikationsdepartementet som talare. En lång artikel behandlar de franska högfartstågen TGV som blivit teknisk och ekonomisk succé och planeras trafikera 11 000 km spår. Nyheter är tvåvåningståg och olika strömsystem. Även Florida köper TGV-tåg för 320 km/h. Av Sveriges snabbt växande universitetsstäder har Umeå och Luleå de sämsta tågförbindelserna. En genomgång visar på orsakerna till att Österlen-tåg, pionjären bland svenska matarbolag, inte fick förlängt tillstånd från Järnvägsinspektionen. Synpunkter på X2000 framförs om bl a bistrovagnen och stolplacering. SJ:s biljettsystem och priser fortsätter debatteras. Föreningen Västervikståget 2000 har hållit årsmöte med föreläsning av SJ:S miljöchef. SJ jobbar för en utbyggnad av eldrivna tåg på småbanor. Studier pågår för att kunna köra dieseltåg på rapsmetylester men ännu kan inte tågtillverkaren lämna funktionsgarantier. En artikel berör Sveriges nyaste järnvägslinje, Kustpilen på Stångådalsbanan. Det är numera omöjligt att ta med sig cykeln ut i Europa eftersom DSB vägrar pollettera cyklar genom Danmark. X2000 är dyrast av de europeiska snabbtågen. Pendeltåg mellan Falun och Borlänge som övergår i spårväg i städerna är under utredning. En aktionsgrupp för en järnväg Kalmar-Torsås-Karlskrona har bildats. Elektrifiering Kristianstad-Karlskrona skulle kosta 470 miljoner kronor. Götene kommun vill att Kinnekullebanan dras om via Götene. Ny pendeltågsstation vid Slussen och Hötorget kan bli aktuellt om en tunnel under centrala Stockholm genomförs. Socialdemokraterna i Västerbotten vill göra Botniabanan till ett europeiskt projekt. VTI aktuellt 3/96 Nollvisionen kräver systemtänkande, kan man sammanfatta VTI:s intervjuseminarium Korseld. "Klart underbevakat område, trafikforskning och trafikpolitik är intressant, här finns mycket för media att hämta" tyckte intervjuarna Maria Borelius och Malou von Sivers. Separera oskyddade trafikanter från bilar och sänk till 30km/h i blandad trafik, föreslog Vägverkets Claes Tingvall, det skulle spara minst 100 liv i tätort varje år. Minskningen av antalet årligen trafikdödade beror främst på lågkonjunkturen, bilanvändningen har minskat med 15 %. Magnus Persson från kommunikationsdepartementet sade dock att bilismen inte ska minskas, "utan de negativa effekterna". En provstudie med "binär CVM-metod" antyder att invånarna i Linköpings kommun är beredda att via kommunalskatten betala ett par hundra miljoner kronor för en biltunnel i korsningen framför resecentrum. Blå-vita portaler i plankorsningar med järnväg ger signifkant kortare reaktionstider. Trafikledning mm bör enligt VTI planeras utifrån utvecklingen mot flera operatörer på spåren. En omställning av energisystemet måste medföra kraftigt höjda bensinpriser på 1-3:50 kr/liter. Järnvägsinspektionen informerar 3/96 Ett allvarligt tillbud inträffade den 12 januari 1995 sedan en felkoppling gjort att en växel gick att manövrera trots att den ingick i en låst tågväg. Järnvägsinspektionen utreder orsaken till att två ammoniakvagnar spårade ur i Kävlinge den 23 april då 9000 personer evakuerades. Att beträda järnvägsspår är aldrig tillåtet, ens för fotografering, visas med ett antal skräckexempel. Har man tur klarar man sig undan med böter... Tåg 5/96 Kommunikationskommitténs delbetänkande redovisas. Slutbetänkandet kommer i december. Förra året gick godstrafiken inom SJ med vinst för första gången på 25 år. I år kan förlusten bli100-200 Mkr på grund av konjunkturnedgången. Banverket undersöker hur en separat godslinje mellan Eslöv och Malmöområdet skall dras. Hallands tågpendlarförening vill behålla de gamla 60-talsvagnarna på Västkustbanan. InterRegio-vagnarna är trånga och sätena går inte att luta tillräckligt för att slumra en timme tidiga morgnar. Banan Strömtorp-Otterbäcken ligger kvar åtminstone till årsskiftet. Länsstyrelserna i Värmland och Örebro anser visserligen att det inte finns underlag för att återuppta trafiken, men länsstyrelsen i Skaraborg och Gullspångs kommun är av annan uppfattning. Stationsområdet i Lund rustas upp under två år med två nya cykelparkeringar, ny bussterminal, underjordisk bilparkering samt nya lokaler för butiker och restaurang. Mellan Teckomatorp och Åstorp körde en personbil in i ett godståg den 15 april, varvid två personer i bilen skadades allvarligt. Det utreds om ljud- och ljussignalerna verkligen var i funktion. Överflyttningen av trafikledningen från SJ till Banverket sker för att nya företag ska kunna konkurrera på lika villkor med SJ, som protesterat mot ändringen. En lyckad dockning mellan två snabbtåg genomfördes den 24 april på dubbelspåret vid Vårgårda. Tågen stod dock stilla, det ena ofrivilligt sedan strömavtagaren gått sönder, det andra för att passagerare bekvämt skulle kunna fortsätta resan med hjälp av de bägge tågens handikapphissar. Storstockholms Lokaltrafik ska i förväg tala om i annonser var biljettkontroller kommer att ske, vilket dock inte innnebär att kontroll inte sker på andra ställen. Frågan om avreglering av järnvägstrafiken inom EU väntas komma upp till behandling först 1997. Banverket fortsätter att använda kemisk ogräsbekämpning efter att ha misslyckats med att hitta något bra alternativ. KFB Kommuniké 2/96 EUs arbete för TransEuropeiska Nätverk har en klar inriktning mot att stimulera alternativ till biltrafik, även om de mest optimistiska bedömningarna om utbyggnadstakten av höghastighetsbanorna måste revideras. Paris-Amsterdam-Köln och Paris-Strasbourg hotas bl a av den franska budgetsaneringen. Kommissionens ordförande har föreslagit att hälften av överskottet på 4 miljarder ECU från reformeringen av jordbrukspolitiken går till sysselsättning med bl a infrastruktur, något som kritiseras av Tysklands, Frankrikes och Storbritanniens finansministrar. KFB Kommuniké 3/96 Köps den forskning som trafikanterna behöver och är de trafikpolitiska målen förenliga? frågades under en hearing som VTI anordnade i våras. Den enklaste och effektivaste lösningen för att rädda 100 människoliv om året i tätorter är att sänka hastigheten till 30 km/h, sade Vägverkets trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall. Nya Cykeltidningen 2/96 Cykelprofessorn behandlar i detta nummer luftmotståndet. Det är detta som begränsar cyklistens fart. Tiodubblad fart kräver tusendubblad effekt! Sitt- eller i bästa fall liggställningen kan minska luftmotståndet med 20-50 % och ett lågtryck med 5 %. Vid låg fart betyder dock friktionen mer. I maj stod Köpenehmn som värd för en europeisk konferens på temat Car Free City. Bland andra Athen, Barcelona och Bremen är med i detta EU-nätverk, men ingen svensk stad. Med Los Angeles stenhårda krav på avgasrening och elbilar vill man minska luftföroreningarna, men på längre sikt är målet att all privatbilism ska bort. Arbetsgrupperna Cycling an walking, Public Transport, Commersial Traffic och Commuting som försöker minska pen-dlandet genom bättre organisation och datornät. Polisens försök förra året med låsbara cykelställ i Vasastan och vid pendeltågsstationen i Södertälje ledde till att inte en enda cykel stals här. Nästan hälften av landets bilresor är kortare än 10 km. 500 miljoner bilresor, mer än en fjärdedel är kortare än 5 km. Bilister kan motiveras att ta cykeln om de får en cykeltrafikmiljö som är lika bra som biltrafikmiljön de är vana vid. Fem cykelvakter ska ständigt finnas kring järnvägsstationen i Lund för att hänvisa till cykelplats, förebygga stölder och erbjuda enklare cykelservice. Punkteringsfria uretandäck kan köpas för 30 dollar på Internet (http://www.greentyre.com). O'punkti tätar punkteringar bra så länge hålen är små, men det kan vara besvärligt att spruta in vätskan i slangen. Torrsmörjmedel för kedjan smetar inte av sig, lär inte dra åt sig grus eller damm och lär ge ett långverkande rostskydd. Shimano presenterar i år ett set med olja och flytande fett i luftdrivna sprayflaskor samt fett på tub, som underlättar den viktiga cykelskötseln. Rallarvägen längs Malmbanan är upprustad till mountainbikeled. Cykling i Finland, kartor, organisationer mm beskrivs i ett reportage. Pollettering av cykel på SJ kostar numera 125 kronor och då ingår obligatoriskt plastskydd. Tolv specialbyggda mountainbikes, dator och GSM-telefon ska användas av Halmstads närpoliser. Aktuellt om transporter 10/96 - En bättre samhällsplanering och en trafikpolitik, som leder till en begränsning av bilismen är vad som krävs av oss, för att transportsektorn ska kunna minska sina utsläpp av koldioxid i atmosfären. Det är här järnvägen kommer in som det miljövänligaste transportslaget, sa nya generaldirektören Monica Andersson vid Curt Nicolins seminarium för offensiv järnvägs-utveckling på KTH den 15 april. Men hon sa också att "Inom överskådlig tid kommer vi varken att ha råd med eller behov av separata höghastighetsbanor, utan vi måste räkna med att snabbgående persontåg får samsas med tunga godståg på samma spår." Järnvägsfordon byggda i kompositmaterial kan få upp till 40 % lägre vikt vilket skulle ge lägre energiförbrukning, mindre slitage, minskat buller, sänkta underhållskostnader och enklare tillverkning. 6 av 10 resenärer i X2000-klass Sundsvall/ Härnösand-Stockholm uppger att de tidigare valt flyget. Drygt hälften av de som reser i Budgetklass hade tidigare kört bil. Två av tre svarade att valet hade påverkats av tågets miljöfördelar. Cykla - men cykla säkert och använd hjälm, var budskapet för Cykelveckan, som genomfördes över hela Sverige 6-12 maj. Mellan 30 000 och 40 000 cyklister skadas och 55 omkommer varje år, en siffra som dock minskat sedan början av 80-talet. I de allra flesta fall hade skallskadorna kunnat undvikas helt eller lindras betydligt. 1997 ska 45 % av alla cyklister använda hjälm, annars kan det bli aktuellt med lagstiftning. Antalet huvudskador har minskat med 70 % två år efter att lag om hjälm för cyklister infördes i Australien. Aktuellt om transporter 11/96 Luftfartsverkets stimulansprogram för inrikesflyget i sommar innebar bland annat att flygbolagen endast betalar tio kronor per passagerare. För ungdomar under 25 år som reser obokat blir passageraravgiften lägre under hela året för att stimulera ungdomens flygresande. Flgplatserna i Gällivare, Arvidsjaur, Lycksele, Storuman, Vilhelmina och Sveg föreslås 1996 få miljonbelopp i statligt stöd, delvis i proportion till redovisat underskott. Claude Martinaud på Franska kommunikations-departementet kritiserar SNCF:s program för utveckling av TGV-nätet, som sägs konkurrera ut det franska inrikesflyget. För att uppnå målen god miljökvalitet och 0% mycket störda borde bullerkraven på spårburen trafik ligga 0-10 dB lägre. Rom kommer de närmaste åren att satsa 70 miljarder kronor på kollektivtransporter, bl a en tredje tunnelbanelinje. Aktuellt om transporter 12-13/96 Antalet passagerare på Luftfartsverkets flygplatser ökade med 2 % medan antalet landningar ökade med 8 % under april månad från 1995 till 1996. Inrikes minskade dock passagerarna med 2 % medan antalet landningar ökade med 10 %. Sträckningen för TGV-est Paris-Strasbourg på 1 timme och 50 minuter har godkänts men man tvistar om finansieringen. Cykling 3/96 Prylsidan tipsar om solglasögon, ringklocka med kompass, miniverktyg, tält, minipump, ryggsäck, kikare, navdynamo, hjälm, stötdämpande handskar och andra cykelkläder. Böckerna "Naturen runt Medelhavet, Kanarieöarna och Madeira", "På cykel i Europa" och "Finland-Cykla" recenseras. Ekerbrott, montering av handtag, bromsrenovering, pedaler, punktering, cykelkorg och våtservetter behandlas under Cykelteknik. Medlemmar i Cykelfrämjandet får 10 % rabatt på bl a cykelkärran Leggero som monteras vid navet och har plats för tre barn. Enligt EU kan vi nu inte förhindra import av barncyklar med enbart handbromsar. Skärpning alla järnvägsföretag i Europa - tåg och cykel är för bra för att förbjudas! The Tandem Club är en världsomspännande förening med 4000 medlemmar. Dagens Nyheter 25 juli/96 Det råder oenighet kring säkerheten i de allt längre och besvärligare tågtunnlar som byggs, bl a tas beslut för Norrköping i höst. Järnvägstrafiken i tunnlar ska vara lika säker som i öppen mark, enligt Banverket som kommer med en ny handbok för tunnelsäkerhet. Brandskorstenar och räddningsgångar behövs med jämna mellanrum. MfSS 3/96 Ett stort reportage berättar om den nya stads-spårvägen i Strasbourg som har låggolvsvagnar, byggda efter ett nytt och avancerat designkoncept. Sommarens spårarbeten vid centralstationen i Göteborg, som inneburit ett delat nät, ger linje 2 ett nytt hållplatsläge. I våras lades en ny vändslinga in vid Klockaretorpet i Norrköping. Spårarbetena fortsätter vid Vägträffen och Söder Tull och flera vagnar har renoverats. Den 11 april togs ett rejält spadtag för Stockholms snabbspårväg som ska trafikeras från 1999. I augusti börjar den första nya tunnelbanevagnen byggas för testkörning under hela 1997. Utvecklingen för spårvägar i Belgien och Holland är positiv och i Frankrike och Italien är det rena boomen. I Sofia öppnades under 1995 en kort tunnelbana. I Bergen utreds en snabbspårväg om 13 km varav 6,7 km på egen banvall, Miljövernförbundet har lagt fram en alternativ plan om 60-70 km. Tyskland har nu ca 70 spårvägssytem, flera av dem i städer med mindre än 50 000 invånare som riskerade att läggas ner. Nu förlängs i stället näten och kollektivresandet ökar efter en nedgång. SJ-nytt 8/96 Nu ska SJ:s samtliga 250 stationer besiktigas, med ett standardiserat protokoll ska ett indextal räknas fram så att kvaliteten kan jämföras mellan ett resecentrum i tätorten och en mindre station. Magnetfältens inverkan på lokförares hälsa är alltjämt ett viktigt forskningsområde. En studie har visat på kromosomförändringar hos lokförare, vilket naturligtvis väckt oro. Samtidigt ifrågasätts om det har någon betydelse för individens hälsa. Sedan den 17 juni har E6:an befriats från 24 långtradare per dygn, som nu åker tåg från norska gränsen till färjelägena i Trelleborg. Om 10 000 lastbilar väljer tåget är miljövinsten för västkust-kommunerna närmare åtta miljoner kronor årligen. Nästa år börjar nya snabbtågslinjen mellan London och Eurotunnel byggas för 50 miljarder kronor. Utställningen i Peterborg vid Hallandsås som visar utbyggnaden av Västkustbanan är öppen söndagar 9-12. Västkustbanan kommer tills vidare att förbli enkelspårig längs 7 kilometer genom Varberg och stationen kommer att ligga kvar där den är. Länsjärnvägen Gävle-Karskär har genom anslag via länstrafiken elektrifierats och nu kör elloken årligen 1 miljon ton vedråvara och papper till och från Korsnäs AB. Koldioxidutsläppen har minskat från 177 ton per år med diesellok till 14 ton per år med ellok. Lastbilar skulle ha släppt ut 317 ton koldioxid per år. SJ gods elbil har gått sina första 100 mil problemfritt till en milkostnad av 46 öre jämfört med 6 kronor för motsvarande bensinbil. Med "kjolar" blev det tyska godståget 11 decibel tystare och med ljudabsorberare på hjulen sammanlagt hela 20 decibel tystare. DBAG börjar nästa år provköra godsmotorvagnar med en 400-kilowatts lastbilsmotor i varje ände. De är främst avsedda för matartrafik i konkurrens med traditionell lastbilsfrakt. Riddarholmskommittén lämnar i september sitt betänkande angående tåg- och biltrafiken mellan Stockholms innerstad och Södermalm. Enligt förslaget rivs centralbron och ersätts av biltunnel, det blir gott om plats för tredje spåret utan att skada några byggnader. Regeringen har givit statskontoret uppdraget att utreda förutsättningarna för framtida järnvägstrafik på Inlandsbanan. Konsekvenserna av att föra över Storuman-Hällnäs, Hoting-Forsmo och Arvidsjaur-Jörn till Inlandsbanans trafiksystem ska analyseras. En delrapport skall redovisas 15 september. Pendlingen till och från Göteborg har genom fler turer med Västtåg ökat kraftigt. Förutsättningarna att återuppta persontrafik till Filipstad utreds. En motorvagn skulle kunna sköta trafiken med anslutning till X2000 i Kristinehamn. I höst byggs Café Norr på Stockholms central om till tre snabbmatsserveringar. En industridesigner och en inredningsarkitekt föreslår bl a att toaletterna på X2000 miljöanpassas och att framtida natt-tåg till och från kontinenten får ombonad krogmiljö och bar. En vilvagn kommer att sättas in i natt-tågen till Jämtland från 8 januari. På dagen går den som vanlig förstaklassvagn och utnyttjas maximalt. Stationsområdet i Trollhättan disponeras om och en regionbussterminal byggs sydost om stationen. Av en skiss att döma ser cykelparkeringen ut att även här hamna längst från planerad gångtunnel. Bygget av Västerås nya resecentrum är nu i full gång och beräknas vara klart under hösten 1997 samtidigt som den nya Mälartrafiken startar. När Malaysias järnvägar satsar på utbyggnad och säkerhet har man valt svensk teknik och säkerhet. Automatic Train Protection (ATP) är ett lätt modifierat ATC2-system. SJ Persontrafiks ambition är att så många tåg som möjligt skall hållas rökfria. På natt-tågen kommer rökning enbart att tillåtas i sittutrymme, men för Intercity och X2000 planeras inga förändringar. Både SJ och Banverket är kritiska till den utredning om Botniabanan mellan Kramfors och Umeå som Urban Karlström, chef för Kommunikationsforskningsberedningen, gjort på uppdrag av regeringen. I sitt remiss-svar skriver SJ bland annat att rapporten innehåller räknefel, inkonsekventa resonemang och felaktiga slutsatser. Modern Railways Juni 1996 Londons tunnelbana kommer att investera 20 miljoner Pund i att förstora cirkulationsplatserna vid King´s Cross. Stationen i Catford, som ligger i södra London, kommer att hållas stängd under juni, juli och augusti för ombyggnad av plattform. Bussar kommer i stället att sättas in. Transportministeriet har avslagit en ansökan från British Rail. Ansökan innefattar nedläggning av stationerna Abererch, Llandecwyn, Tygwyn och Tonfanau på Cambrian Coast line. Staden St Etienne nära Lyon i Frankrike har beställt 20 tvåvagnsspårvagnar med lågt golv från ett konsortium lett av GEC Alsthom. Låggolvskonceptet samt boggier kommer från Vevey Technologies. Sedan 30-talet har det varit möjligt att öppna gliddörrarna på Berlins klassiska S-Bahnvagnar nästan omedelbart efter avgång från station. Under varma dagar uppskattas detta sätt att kunna förse vagnarna med stora mängder frisk luft. Denna, om något farliga funktion, kan återfinnas på likvärdiga vagnset i andra delar av Europa. Kort sagt: -Se upp för dörrarna! Den Finska Järnvägen (VR) har beställt 10 tvåvagns EMUs till Helsingfors förortsservice. 300 miljoner FIM kommer priset att bli för affären och leverantören är Fiat Ferroviara. Konstruktionen kommer att bli av låggolvstyp i aluminium. Ingen höjdskillnad mellan perrong och vagnsgolv kommer att finnas. I varje enhet finns plats för 179 passagerare. Rullstolar och cyklar utgör inget problem vid resa. Luftkonditionering finns i varje enhet. Leverans är beräknad till senare delen av 1998 med option i ordern på ytterliggare 40 set. Det finns rapporter om att SNCF genomför tester för att försäkra sig om möjligheten att driva en linje med Eurostar mellan London och Lyon. Modern Railways Juli 1996 British Rail Business System har öppnat en hemsida på Internet. Adressen är: http://www.rail.co.uk Det är nu beslutat att den östra höghastighets-linjen från Schiphol till Arnhem i Holland, som går vidare till Tyskland, kommer att läggas jämnsides med existerande järnväg. Detta medför en fyrdubbling av linjen mellan Utrecht och Arnhem utöver den fyrdubbling av linjen Amsterdam och Utrecht som beslutades förra året. Man kommer att kunna hålla en hastighet på 200 km/h på sträckan Amsterdam-Utrecht och därefter 300 km/h mot Arnhem. Ur CYKEL & SPÅR 3/96: Klart Spår nr 2/96 Utbyggnaden av Ostkustbanan och förslaget till Mittåg behandlas i en artikel. Tågrådet Gävle-Dala är ett samarbete mellan SJ och nio kommuner från Gävle till Borlänge, som bl a lyckats åstadkomma en viss fortsatt nattågstrafik till södra Sverige. Bättre arbetspendlings-möjligheter och marknadsföring, snabbare tåg och fler tåguppehåll på mindre orter står också på programmet. Ska Riksbangård Syd placeras vid Eslöv eller Hässleholm? Västkustbanan får ju nya spår och utvidgning av pågatågstrafiken planeras. I dag görs fyra gånger så många resor på E6 som på Västkustbanan. Pendlarföreningen Enok anser att Länstrafiken även måste sänka sina taxor om man verkligen vill ha fler resenärer. Trots den positiva resandeutvecklingen är tågtrafiken till Umeå mycket dålig med endast ett tåg per dygn i vardera riktningen. X2000 bör sättas in långt innan Botniabanan blir färdig. En liter bensinförbrukning per person och dag är vad jordens klimat tål. Då kommer man 7 km med bil, 30 kilometer med stadsbuss, 7 km med flyg, 70 km med dagens snabbtåg eller 700 km med morgondagens snabbtåg. En genomgång visar på stora prisskillnader för tågpendling i olika län, även vid jämförbar storlek och grad av skattesubvention. Några län tvingar fortfarande resenärerna att åka buss bara för att man inte kunnat komma överens med SJ om priset för att låta länskorten gälla på tåg. De mest trafikerade länsjärnvägarna där resandet ökat är i fallande ordning: Blekinge kustbana, Västerås-Ludvika, Bohusbanan, Ystadsbanan, Varberg-Borås, Värnamo-Jönköping, Kinnekulle-banan, Linköping-Hultsfred, Linköping-Västervik och Åsedabanan. Götalandsbanan Stockholm-Jönköping-Göteborg beskrivs i en artikel från Intresseföreningen Götalandsbanan. SJ:s snabbtåg X2000 är ett samhällsekonomiskt fiasko, enligt en forskare på Handelshögskolan. Man har inte satsat på att göra X2000 till ett standardtåg, vilket gjort tillverkningen för dyr och biljettpriserna för höga. Med sänkta priser, tätare avgångar och kortare restider skulle X2000 kunna bli en lika stor framgång som det franska snabbtåget TGV. SJ:s nya biljettsystem behandlas i ett par kritiska artiklar. Nattåg i Storbrittanien går idag inrikes och från i höst kanske även till kontinenten. "Ett miljöanpassat trafiksystem i Östra Mälardalen" presenterar Järnvägsfrämjandets ståndpunkt i den så kallade Dennisdebatten. Den som åker buss får i sig nästan lika mycket avgaser som den som åker bil och mer än dubbelt så mycket som den som åker tåg. Pendeltågen i Östergötland har blivit en sådan succé att Östgötatrafiken vill öka antalet turer. Men det är redan trångt på stambanan och Banverket vill på sikt bygga ett tredje spår. Föreningen "Vikbolandet-Egen kommun" vill ha en järnväg med persontrafik mellan Norrköping och Arkösund. Den första av Stockholms 75 nya tunnelbanevagnar börjar byggas i augusti och levereras i december. SL begär nu in anbud på vagnar till snabbspårvägen och ev Lidingö-, Nockeby- och Saltsjöbanan. Kommunerna Älmhult och Osby kräver ett sammanhållet sydsvenskt regionalt tågsystem med täta avgångar. Tågstoppen blev färre när fler X2000 tog över Stockholm-Malmö. Eftersom Luftfartsverket inte redovisat hur flygets ökande kväveoxidutsläpp ska stoppas, vill Naturvårdsverket begränsa trafiken på Landvetter och det kan göras till platser dit tågförbindelserna är goda. Järnvägsinspektionen informerar nr 2/96 Järnvägsinspektionens regelsektion arbetar fram nya regler om bl a godkännanden, kompetenskrav och tågsäkerhetssystem. När en av Lidingöbanans motorvagnar började brinna hade passagerarna svårt att nödöppna dörrarna. En avbränd kontaktledning låg dessutom på marken och nödfrånkoppling fick begäras hos elleverantören. SL uppmanas nu att förbättra anvisningarna till de resande och tillse att nödfrånkoppling kan utföras av trafikledaren. Under nio år var 111 meter spår vid Älvsjö inte inkopplat i spårledningen, vilket upptäcktes först när ett kort och långsamt arbetståg för ett ögonblick "försvann" från tågklarerarens spårplan. Tidsbrist och felaktiga ritningar kan vara bidragande orsaker. Dessutom fördröjdes felavhjälpningen eftersom felet inte uppfattades som säkerhetsfarligt. Nio vagnar med massaved spårade ur under växling mellan Karlstad och Skoghall på grund av spårets mycket dåliga standard. Vid den senaste besiktningen visade spårläget flera otillåtna värden. På sträckan, som inte innehas av Banverket utan av SJ, förekomer ofta farligt gods och Järnvägsinspektionen rekommenderar SJ att ta fram föreskrifter om underhåll och besiktningar. Utredningen av det allvarliga tillbudet vid Årstabron i januari, då ett snabbtåg var nära att kollidera med ett extrainsatt tåg, är ännu inte färdig. Trots att ingen människa någonsin dödats till följd av kollisioner eller urspårningar vid Stockholms tunnelbana, så är personsäkerheten inte acceptabel. Dödsfallen har ökat som en direkt följd av att man nu kör hela helgnätterna. Det är oftast konstaterade självmord, men 5-10 dödsolyckor om året beror på brott mot ordningsreglerna. SL driver redan en egen studie, men om inga förslag till förbättringar ges före den 10 juni kommer trafiken att stoppas. Järnvägsinspektionen kräver bättre övervakning och föreslår prov med t ex inbyggda stationer, krockkuddar i fordonens front eller radikalt förbättrade bromsar. Se även Trafiknytt! Järnvägsinspektionen konstaterar också att smutsiga elaggregat utgör en stor brandfara i tunnelbanan. Bättre underhåll och uppföljning krävs. Efter sommarens tillbud med ombyggda boggier då ett interregiotåg blev nästan helt utan bromsverkan, uppmanas SJ att utarbeta regler om prov, dokumenterade riskanalyser och uppföljning vid konstruktionsändringar. Cykling nr 2/96 Det är dags att cykeln återfår sin status som miljövänligt transportmedel, hävdas i ett debattinlägg som lanserar en långsiktig cykelkampanj. Med ett kreditkort kan man handla cyklar och tillbehör billigt från USA på internet. Den klassiska touringcykeln finns snart inte att få tag i inom Sverige, men i England och Tyskland finns intresanta produkter. Prylsidan tipsar om biltakställ, cykelskor, vridväxelreglage, verktygssats och batterier med inbyggd mätare. Träningstips inför sommarens motionslopp innefattar lagom intensitet, passens längd och träningsförbud vid feber. Östersund har som första stad i Sverige ansökt om medlemsskap i Cities for cyclists, nätverket av hittills 23 europeiska städer som vill få människor att välja transportmedel som skonar miljön. En vardagscyklist rapporterar från Austin, Texas. Att växla och bromsa med samma reglage ger kontroll, säkerhet och snabbare cykling. Lättrullande, punkteringssäkra touringdäck finns nu med ännu bättre långfärdsegenskaper. Ca 300 mark kostar en navdynamo som verkligen fungerar. Idealvikt i förhållande till cyklistens längd kan räknas ut med en enkel formel. Om du går med i en amerikansk cykelpendlarklubb så får du betalt för att cykla till jobbet - med livstids medlemsavgift lönar det sig redan på andra året. Du som cyklar till kontoret kan nu köpa en specialdesignad väska för kostymen att fästa på pakethållaren! Cykla i Skåne är en karta med beskrivning av landskapet med 80 mil utmärkta cykelleder. Ungdomssidan visar hur man sköter om sin cykel, undviker att den blir stulen och kör BMX. Tåg nr 3/96 Järnvägen till Öregrund - en bana som inte blev av - behandlas i en utförlig artikel med kartor. En guide till tågen i Sommarsverige visar trafik, utställningar, dressinuthyrning och modelljärnväg från Malmö till Rallarvägen vid Abisko. Den höjning av bensinskatten som kommunik-ationskommittén föreslår ger inte dyrare körning om biltillverkarna minskar bränsleförbrukningen med 25 % på 23 år. Då beräknas vägtrafiken inte minska utan öka med 30 %, vilket alltså inte alls skulle minska utsläppen från vägtrafiken. Dessutom får mindre vägar ökad bärighet, vilket ökar konkurrensen med järnvägen om gods-transporterna. Kommunikationskommittén vill satsa 2,3 miljarder på att rusta Västra stambanan för högre hastigheter i stället för att bygga Götalandsbanan. Även Europakorridoren stannar på broschyrstadiet. Järnvägsinvesteringarna minskas från tidigare föreslagna 42 miljarder till 35 miljarder medan underhållet ökas från ca 30 till 37 miljarder. Samtidigt halveras vägbyggnadsanslagen och omdisponeras till vägunderhåll och säkerhet. Sämre information till resenärerna, fler missade tågbyten, nedlagda stationer, en enorm byråkrati och 150 miljoner dyrare. Både SJ och Banverket säger nej till en ny myndighet för trafikledning. Fjorton av arton undersökta lokförare har drabbats av kromosomförändringar, som leder till ökad risk för cancer. Umeå universitet går nu vidare för att se om lokens magnetfält är farliga. SJ Expressgods gick förra året med 70 miljoner i förlust och ska nu minska personalen med 110 personer som en följd av att samarbetet med Posten Lättgods upphört. Restiden mellan Berlin och Moskva kan minskas från 30 till 15 timmar med en ny snabbtågsförbindelse för 160 km/h som stöds av EU och Världsbanken. På uppdrag av kommunikationskommittén har KTH undersökt hur snabbtågsatsningen påverkat resandet. Mellan Göteborg och Stockholm har tåget ökat med 67 % medan flyget minskat med 10 % från 1990 till 1996. Att tågbiljetten är dyrare än att ta bilen beror inte på driftkostnader eller ineffektivitet utan på att SJ kan trots allt kan fylla tågen även med nuvarande pris. Banverket väntar med att riva kontaktledningen längs Dellenbanan Hudiksvall-Ljusdal, som därmed skulle kunna bli Sveriges första elektrifierade museijärnväg. Den gamla banvallen mellan Skånes Fagerhult och Åsljunga har gjorts om till cykelväg. En utredning föreslår att Citytunneln i Malmö delvis borras och delvis grävs samt att stationer anläggs vid Triangeln och vid Hyllie. SVEDAB:s och Öresundskonsortiets utställning om Öresundsbron finns på Kalendergatan 18 i centrala Malmö och är öppen tisdag-fredag 11-18 och lördagar 11-15. Lomma kommun har sagt ja till Pågatågstrafik på banan Malmö-Kävlinge som en del i kommunens arbete för att förbättra kollektivtrafiken. Antalet resenärer Linköping-Västervik och Linköping-Hultsfred har ökat med 70 procent på tio år, bl a genom att tidtabellerna sedan Länstrafiken tog över anpassas till pendlare och studerande snarare än till anslutningresenärer. Direkta snabbtåg med X2000 mellan Stockholm och Borås skulle öka resandet med 60 procent, visar siffror som kommunen tillsammans med KTH tagit fram. SJ har lovat att en utredning ska vara klar före sommaren. Snabbspårvägen i Stockholm som nu börjat byggas Gullmarsplan-Alvik kan komma att dras till Universitetet i stället för till Bergshamra eller Östra station som tidigare diskuterats. En stadsbana Malmö-Staffanstorp-Lund med en avstickare till Dalby är framtidsvisionen för trafikpolitikerna. Banan skulle till stor del kunna gå på gamla banvallar och på spårvägsspår i städerna. Den beräknas kunna stå klar om 10-15 år och kosta 230 miljoner kronor. I Göteborg har under nittiotalet antalet fotgängare som skadas av spårvagnar minskat med en tredjedel, staket har satts upp mellan spåren och maxhastigheten i centrum sänkts till 30 km/h. Spanien och Marocko har enats om att bygga en järnvägstunnel under Gibraltar Sund. Länstågen till Hyltebruk upphör till sommaren och ersätts av pendelbuss från Höglandspilen vid Torup. Hallandstrafiken föreslår dock Banverket att se över kostnaderna för en omläggning av banan så att den går genom Hyltebruk. VTI-aktuellt nr 1/96 Trafikolyckor och miljöförstöring måste minskas med andra medel än att bygga motorvägar och liknande. Ska vi ta trafiksäkerheten och miljöproblemen på allvar kommer restiderna att bli längre och transportkostnaderna för industrin att öka, sade statssekreterare Magnus Persson från kommunikationsdepartementet vid årets Transport-forum. Standard, stora serier och driftsäkrare tåg. Så kan argumenten från järnvägsseminariet "Teknik-utveckling för effektivare och miljövänligare tåg" enklast sammanfattas. Godstransporterna på järnväg måste bli billigare och effektivare, med mer gods på vagnen, fler vagnar i tågen och snabbare tåg. Det framhölls av många talare vid Transportforum. Mer än hälften av all persontrafik är regional. Trots detta finns ingen regional bebyggelseplanering, påpekades också vid Transportforum. Så länge bebyggelsen sprids ut får kollektivtrafiken en liten andel av transporterna. Det maximala gångavståndet till en station är kanske en kilometer, sedan krävs anslutande busstrafik som medför byte och som kan vara svår att göra lönsam. Tåget måste erbjuda en snabbare resa än landsvägen, fordonen måste ha goda gångegenskaper så att tågets komfortfördelar kan utnyttjas och man måste hitta ett sätt att automatiskt kunna koppla av och på fordon för att det oattraktiva bytet ska försvinna. Spårtaxi är ett kollektivt trafiksystem som medger individuella direktresor utan tidtabell. En studie i Gävle visar att spårtaxi kan erbjuda resstandard jämförbar med bilens och kostnader per resa jämförbar med busstrafikens. Det är inte möjligt att lösa vägtrafikens miljö- och trafiksäkerhetsproblem med järnvägsinvesteringar, enligt Statens institut för kommunikationsanalys. Det kräver bl a kraftiga prishöjningar på bensin och diesel. Med förbättrad kollektivtrafikstandard kan man locka över bilister till kollektivtrafiken men då måste det kombineras med restriktioner för biltrafiken, enligt professor Bengt Holmberg vid Lunds Tekniska Högskola. Kollektivtrafiken används mest av ungdomar, studerande och kvinnor, men planeras oftast av män, enligt projektet Kvinnor, Kompetens, Kollektivtrafik. Nya miljömål för transportsektorn utarbetas inom MaTs som är ett samarbete mellan trafikverken och Naturvårdsverket m fl för att miljöanpassa transporterna fram till 2020-talet. Det krävs ytterligare FoU-insatser för att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig för resenärer med funktionshinder. Nya Cykeltidningen nr 1/96 Årets upplaga av den efterfrågade aktivitets-kalendern PÅ CYKEL har kommit ut, med attraktiva cykelturistmål, leder, motionslopp, elitprogram och fackhandlarregister. Den finns hos Svenska CykelSällskapet och på turistbyråerna. Veckan 18-25 maj ska det vara cykel-demonstrationer mot Dennispaketets motorleder i Stockholm. Dag som natt cyklar minst en person runt fontänen vid Sergels torg. Europeiska cykelleder, särskilt i Sverige och Danmark, beskrivs i en lägesrapport utgiven av Sustrans i England. Nya cykelprylar beskrivs, t ex kraftiga wirelås, sadelväska, belysningar, minipump och cykeldator. Öresundsbron har blivit två meter bredare, utan att för den skull rymma några cykelbanor. Byte av kedja och tidpunkt för detta beskrivs. Priset Årets cykelbok 1995 har gått till "The American Bicycle", somskildrar den amerikanska cykelns historia. "Is it safe?" är ett 30-sidigt häfte producerat av "The Road Danger Reduction Forum" i Leeds. Cykelresor juni-september går till Ösel-Dagö, Vätternrundan, Östergötland-Småland, Trosa, Cypern och Egypten. Marknadens barnsitsar snabbtestas och beskrivs. "Nu är du väl ändå ute och bilar" borde vi säga hellre än dito "cyklar" om vi inte vill bidra till att förlöjliga cyklandet. Skyltning av cykelstråk i Storstockholm ska prövas av Vägverket. Föreställningen om cyklisters dåliga attityder är ett cirkelresonemang. Man ser ett dåligt beteende och drar slutsatsen att det finns dåliga attityder och att det dåliga beteendet beror på det. Cyklisters beteende styrs av en kaotisk trafikmiljö utan vägvisning, hävdas i ett debattinlägg. Råd ges om vårrustning med bl a byte av bromsklossar och däck. Cykelkärran Burley säljs nu av Svenska Cykel-Sällskapet. Cyklismens semantik, etymologi och grammatik behandlas av "cykelprofessorn". Åratal av intensivt säkerhetsarbete längs våra vägar har gett mycket begränsade resultat, konstateras under rubriken Cykelsatsning behövs. Blir sparkcykeln nästa cykeltrend? Nishiki har tagit fram en modern KickBike för ca 2500 kronor. Säker Trafik nr 1/96 NTF prioriterar de oskyddade trafikanterna i trafiksäkerhetsarbetet. Ett EU-mål för trafiksäkerhet innebär 15000 färre dödade per år. Om genomsnittshastigheten på vägarna i EU:s medlemsländer skulle minska med 5 km/h skulle antalet dödade per år minska från 50000 till 11000. Inom EU ligger Tyskland och Danmark väl framme när det gäller att öka säkerheten och tryggheten för oskyddade trafikanter i tätort. Cykling med och utan hjälm är ett återkommande tema. Cykelfrämjandet och Svenska Cykelsällskapet presenteras med faktarutor. Fordonsförare stannar i dag sällan för att ge gående fri passage på övergångsställen, anser FOT, Föreninge för de Oskyddade Trafikanterna, som har prövat en kampanjmodell med plakat med texten "Bilist! Stanna för gående - Få ett leende!" I Skaraborg drivs en kampanj med målet att ingen 18-24-åring ska dödas i trafiken i sommar. Tåg nr 4/96 Från 1 juli blir det omöjligt att ta med sig cykeln ut i Europa! DSB slopar "olönsam och besvärlig" pollettering på internationella tåg, liksom Spanien, Italien och Storbritannien redan gjort. På flyget går det däremot att få med sig cykeln! Småländska smalspåret måste få en ny ändstation utanför Växjö och anknytningen till Kust-till-Kust-banan försvinner. Kommunstyrelsen vill inte förlänga kontraktet med bolaget. Den nya tågplanen som gäller från 10 juni beskrivs och den grafiska tidtabellen kan beställas. Konkurrensen från busstrafiken tvingade SJ att den 15 april sänka priserna Göteborg-Karlstad. En tunnel under hela centrala Stockholm skulle kunna bli lösningen på frågan om tredje spåret. Länstrafiken Malmöhus kommer att införa röda avgångar för att öka resandet i lågtrafik. Dessutom ska man kunnna köpa familjebiljett. En bilförare som stannat på en obevakad övergång mellan Ödåkra och Kattarp den 24 april omkom vid kollisonen med tåget. Det kan bli pågatåg Helsingborg-Ängelholm redan nästa år och så småningom till Båstad. Upprustningen av Bohusbanan har avbrutits på grund av pengabrist och spårbytet har försenats minst ett halvår på grund av vinterns djupa tjäle. Ett gemensamt biljettsystem för SJ, DSB och lokaltrafik kommer att tas i drift vid öppnandet av Öresundsförbindelsen. Natt-tågen Oslo-Köpenhamn kommer inte att stanna i Göteborg från 10 juni när NSB tar över. Med länskort och ett tilläggskort kan man åka X2000 som ersatt vissa IC-tåg Gävle-Söderhamn-Hudiksvall. Ett privat matarbolag kan köra godståg Värnamo-Ljungby enligt forskare vid Högskolan i Växjö. Den gamla banvallen Gislaved-Hestra har byggts om till asfalterad cykelväg. En del av Stångådalsbanans förhistoria, smalspårs-linjen Kalmar-Berga, behandlas utförligt. Meddelanden från Svenska Spårvägssällskapet nr 2/96 PCC-vagnen fyller 60 år och kommer åter i San Fransisco. Spårvägen i Stockholm, Malmö och Oporto beskrivs utförligt. Gatubolaget i Mölndal föreslår att spårvägs-trafiken inom kommunen läggs ned för att frigöra markyta vid vändslingan för linje 4. Dessutom hävdas att miljön blir bättre om man kan plantera träd på banvallen längs Göteborgsvägen... Kritiken är hård och ett motförslag är att förlänga linjen genom Mölndal. SL smygstartade arbetet med snabbspårvägen genom att riva en del av slakthusspåret. I mitten av februari kom så fullmäktiges klartecken och SL har nu begärt in anbud på vagnarna. Aktuellt om transporter nr 6/96 Kommunikationskommitténs förslag refereras med kommentar av kommunikationsministern. I Trafikantrådet ingår 14 ledamöter som är experter på det egna kollektiva resandet men inte tillhör någon trafikorganisation. De ska fram till 31 oktober arbeta fram förslag till hur förutsättningarna för kollektivtrafiken ska kunna förbättras. Hur förflyttar vi oss på bästa och bekvämaste sätt om vi inte åker bil? Banverket begär i sin treårsplan 6,8 miljarder kronor till nyinvesteringar. Det är god samhällsekonomi att så tidigt som möjligt få färdigt de mest lönsamma järnvägsutbyggnaderna. Bromma flygplats kan läggas ner 2001, konstat-eras i en analys. Luftfartsverket anser dock att det måste finnas två flygplatser i Stockholmsområdet. Persontrafiken på järnväg ökade under 1995 med 4,3 % och SJs vinstmarginal ungefär lika mycket. Satsningen på X2000 har ökat efterfrågan. 63 % av tillfrågade brittiska bilister anser att utbyggd buss- och tågtrafik är bästa sättet att lösa trängselproblemen. Billigare taxor är näst bäst, medan bättre vägar kom långt ner på listan. Aktuellt om transporter nr 7/96 I vår startar bygget av ett nytt resecentrum i Västerås som ska stå klart när Mälarbanan tas i drift 1997. En uppvärmd gångbro byggs med rulltrappor till perrongerna. I december introducerades de första cykeldroskorna på Manhattan. De går lika snabbt som bilarna, ger bättre utsikt och är billiga. Aktuellt om transporter nr 8/96 Det ska krävas licens av järnvägsföretag för att få köra internationella kombitransporter och av sammanslutningar av järnvägsföretag för att få bedriva internationell tågtrafik. Järfälla kommun och Banverket har kommit överens om att gemensamt verka för en miljöanpassad dubbelspårsutbyggnad. Spårvagnarna kommer att återvända till Londons gator för första gången på över 40 år. En 29 km lång högbana kommer att byggas i Croydon. Kommunernas behov av trafikkunskap har kartlagts i en enkät från VTI. Kommunerna angav ofta att förbättringar i säkerhet uppnåtts för oskyddade trafikanter, mindre ofta att framkomlighet för bilister förbättrats. På telefon 08-24 11 30 eller e-post ventilen(ntf.se kan vem som helst lämna idéer och synpunkter till telefonsvararen "Säkerhetsventilen" hur trafik-säkerheten i Stockholm kan förbättras. Aktuellt om transporter nr 9/96 NUTEK samarbetar med intressenter på trafik- och miljöområdet kring frågan om människor och gods förflyttas effektivt och miljövänligt om 20 år. Via CD-ROM ska man snart kunna uppleva tåg, vagnar och stationer redan när man beställer resan. Paris ska före årets slut ha 50 km cykelvägar i tre stråk. Det finns drygt 100 000 cyklar i staden. VTI-aktuellt nr 2/96 Asfalt i järnvägsspår kan medge högre hastigheter, större axellaster och lägre underhållskostnader. Asfalten kan antingen ersätta ballasten vilket ger mindre buller och bättre åkkomfort eller läggas under ballasten på kortare sträckor. Mätmetoder för gång-, cykel- och mopedtrafik har inventerats av VTI. Det finns inget enhetligt sätt att skylta gågator, konstaerar VTI som kartlagt längd, trafikföreskrifter, utformning och erfarenheter av gågator i 96 olika kommuner. SJ-nytt nr 5/96 Den 29 mars togs samtliga vagnar i SJs Interregio-tåg ur drift för en säkerhetskontroll. Ett fel hade uppstått på dörrförreglingen på några vagnar. Nu byggs landanslutningarna för Öresundsbron. Planskilda korsningar byggs i Malmö. SJ har tagit fram en praktisk karta i fickformat över Stockholms central, med sprängskiss och serviceguide. Den delas ut gratis till resenärerna. Samtliga InterCity-sträckor i Tyskland kommer om 10 år att trafikeras med ICE och motorvagnståg för upp till 330 km/h samt hög acceleration. SJ-nytt nr 6/96 Kontinentala lastbilar, främst från Norge, kan nu köras på tåg mellan Strömstad och Trelleborg. I vår satsar SJ på en miljökampanj för att förmedla kunskapen om varför man bör välja tåget. Lärare, forskare och studenter vid Mitthögskolan kan från 23 april distansarbeta och konferera under resan med Braintrain i en IT-utrustad vagn mellan Östersund, Sundsvall och Härnösand. Den nya delsträckan Älvkarleö-Bomansberget söder om Gävle kommer att gå genom tätorterna Skutskär och Furuvik vilket skapar förutsättningar att förlänga Upptåget Uppsala-Tierp till Gävle. Kommunerna längs Gävle-Borlänge-Kil/Frövi utreder gemensamt Bergslagsbanans framtid. En tredjedel av SJs kunder bokar numera sin biljett per telefon, två tredjedelar är beredda att boka via Internet. Närmast lanseras text-tv/telefon. Söderhamn får ett modernt resecentrum samtidigt som Ostkustbanan får ny sträckning genom staden. SJ-nytt nr 7/96 "Framgång för tåget. Framsteg för miljön" är temat för SJs stora informationskampanj. Ett dataprogram visar hur valet av transportmedel har avgörande betydelse för miljöpåverkan. Kunder har framfört önskemål om att SJ borde föra fram tågets miljöfördelar tydligare. Egentligen borde de flesta transporter av farligt gods gå på järnväg, säger räddningsledaren och ställföreträdande räddningschefen som lät utrym-ma 9000 personer efter urspårningen i Kävlinge. Infra nr 1/96 Nationella olikheter i teknisk standard gör det svårt att korsa gränserna i Europa. Nu börjar man standardisera. Högfartståget Thalys klarar fyra olika elsystem och fyra olika signalsystem. EU har nu en konkret plan för ett sammanhäng-ande högfartsnät. Danmark diskuterar högfart. Kustpilen på en tidigare dödsdömd bana är en av historiens största sucéer. Nu vill man gå vidare i hela södra Sverige. Citytunneln i Malmö kan göras enklare för att spara hundratals miljoner kronor. Arlandabanan öppnas i juli 1999 och restiden från Stockholm C blir 20 minuter. Miljöaktuellt En hel bilaga behandlar framtida transporter. Modern Railways 96-4 Storbritanniens första högfartsbana kommer snart att börja byggas. Ur CYKEL o SPÅR 2/96: Tåg 1/96 Fem sidor behandlar Internet med fantastiska möjligheter att söka information om all världens järnvägar, modelljärnvägar, tunnelbanor och annan lokaltrafik. Berlins tunnelbana byggs ut och linjer som varit stängda sedan staden delades 1961 öppnas åter. Götalandsbanans samhällsnytta slutar på ungefär 0, dvs nytta och kostnad går jämnt upp. Den är därmed, eller trots detta, det minst lönsamma av de stora järnvägsprojekt som nu utreds inför besluten om investeringarana i kommande tioårsplan. Inom två år ska all el som SJ använder vara miljömärkt och totalt 100 miljoner resenärer befordras per år. Stig Larsson kan tänka sig att betala några öre mer per kWh för el från sol, vind, vatten och biobränslen och han tycker att det är bättre att elektrifiera fler järnvägar än att bygga om diesellok till naturgasdrift. Inom två år ska också snabbtågen köra upp till 220 km/h mellan Stockholm och Göteborg och när man efter ytterligare några år kan höja till 250 km/h så går det på två och en halv timme. Sedan 1994 tar betydligt fler tåget än flyget. Snabbtåg mellan Oslo och Göteborg får vänta på Nordlänken, men 1997 kan man kanske köra mellan Oslo och Stockholm. Upprustningen av Värmlandsbanan blir klar i år. Enligt regeringsförslag ska staten få använda 590 Mkr under tiden 10 juni 1996-31 december 1997 för att finansiera olönsam tågtrafik. SJ föreslås också få stöd för den utökade nattågstrafiken till och från Norrland. Tjänstemän inom Stockhols kommun planerar nu en cykelbana på västra sidan av den nya järnvägsbron vid Årsta. Två tunnelalternativ finns nu för Västkustbanans dragning genom Varberg. Föreningen Östra Spåret vill dock att dubbelspåret ska byggas utanför staden och tvistar med Banverket om kostnaden. Tåg 2/96 Det har varit en olycksfylld vinter för USA:s järnvägar. Endast linjer för mer än 80 mph (128km/h) måste ha ATC och hyttsignaler, den svåraste olyckan inträffade på en av många linjer för 79 mph. Vid flera olyckor har utsprutande dieselbränsle orsakat svåra bränder. 300 000 svenskar störs av tågbuller, 1 600 000 av bilbuller. Buller från tåg upplevs som mycket mindre störande, man accepterar 4-5 decibel mer, främst pga att bullret är mer högfrekvent och inte så ihållande. I Västsverige, där markens lera fortplantar vibrationer, är dessa ett större problem. Godståg bullrar dubbelt så mycket som snabbtåg. Tyska prov med "kjolar" längs boggierna har dämpat 20 dB. I Sverige forskar man om bromsarna och ojämnheter på hjul och räls. De samhällsekonomiskt lönsamma järnvägs-satsningarna 1998-2007 går på 86-114 miljarder kr. Nyinvesteringarna efter bantningar stannar troligen på 40-45 miljarder kr, vilket innebär något sänkt nivå jämfört med tidigare. Alternativet "Ökad säkerhet" ger 1,4 miljarder kr extra till helbomsanläggningar med hinderdetektering, planskilda korsningar och radioblock på de mest trafikerade länsjärnvägarna. "Miljöalternativet" innebär större andel resor på järnväg vilket kräver större kapacitet med fler dubbelspårssträckor och nya banor som t ex Enköping-Uppsala, dessutom satsas tre miljarder kr på minskat intrång bl a genom att nya banor oftare dras i tunnlar. En bilförare omkom efter att ha kört rakt genom bommarna och in i fjärde vagnen på ett godståg vid Påarp utanför Helsingborg den 4 januari. En mopedist omkom den 9 februari efter att ha kört in i sidan på ett tåg i Billeberga, möjligen efter att ha halkat och glidit under bommarna. Ett persontåg kolliderade den 14 december med en lastbil mellan Repbäcken och Borlänge, varvid lastbilsföraren omkom. En tom motorvagn kolliderade med en bil i en bomkorsning i Vaggeryd den 17 januari, varvid bilföraren skadades. Bommarna var av någon anledning inte fällda vid olyckstillfället. Ett pendeltåg körde den 17 januari på en bromssko som någon placerat på spåret. Vid kontroll hittades ytterligare 7 bromsskor på linjen. Miljöaktuellt 1 feb Vanebilister, vanligtvis medelålders män, drivs varken av frihetskänsla, nyttotänkande eller statusjakt, enligt en doktorand i etnologi vid Göteborgs universitet. Det viktiga är ofta att få vara i fred och få vara för sig själv. Därför misslyckas försök med samåkning eller kollektivtrafik. Men värderingarna kan vara på gång att förändras. De unga markerar kraftigt mot föräldrarnas körvanor och prioriterar inte heller körkort, enligt undersökningarna. I framtiden måste resenärerna använda kollektivtrafiken mer. Bilisterna får vara beredda att betala, säger statssekreterare Magnus Persson på kommunikationsdepartementet. Vi kan inte tillåta att trafiken växer och utgör en ökande andel av miljöproblemen. Inom transportsektorn har koldioxidutsläppen ökat stadigt under perioden 1990-1994. Personbils-trafiken har ökat , både när det gäller antalet resor och resornas längd. En koldioxidskatt är det mest kostnadseffektiva styrmedlet för att begränsa trafikens utsläpp, enligt Trafik- och klimatkommittén. Skatten bör höjas med 40 öre per liter årligen 1997-2000. För att minska utsläppen från vägtrafiken har Örebro kommun beslutat att prioritera andra transportslag. Inga nya trafikleder ska byggas. Fler cykelvägar byggs och kopplas ihop bättre. Cykelvägarna plogas alltid först och sopas noga för att minska risken för punkteringar. Örebro har 700 kommunala cyklar i drift. De används bl a som tjänstecyklar på olika förvaltningar. Längre tjänsteresor ska ske med tåg . Möjligheterna till lokala pendeltåg utreds. Cykling 1/96 Cities for Cyclists är ett nätverk av städer över hela Europa som vill satsa på och underlätta för cykeltrafik. Barcelona, Gödölló, Sandnes osv - men ännu ingen svensk stad! I Östersund finns dock förslag till en medlemsansökan. BG säljkonsult i Uppsala marknadsför ett regnställ i vaxad bomull med rätt design för cykling. Även hjälmöverdrag med reflexer finns. Camp Trail heter en ny, lätt demonterbar cykelkärra som marknadsförs av Nordisk Maskin AB i Gävle. Den väger 13 kg och lastar 60 kg i slagtålig plastlåda med lock, som t o m ska kunna användas som takbox på bilen. En sida ägnas tips inför Vätternrundan eller andra motionslopp. Att byta kedja kan vålla huvudbry med olika typer av moderna kedjor, kedehjul och kransar... Sachs indtroducerar ett 12-växlat nav med fotbroms, som liksom Shimanos nav tål att trampas under växling. Ett uppslag behandlar utlandssemester på cykel 1996 med en genomgång av de researrangörer som erbjuder cykelarrangemang ut i världen. Hur mycket ska ett lyse lysa för att vara ett lyse? undrar en insändare som blivit stoppad av polisen efter att köpt för svagt framlyse. Inom Läkargruppen i Örebro räknade man med att 10 av 75 anställda var intresserade av att köpa en cykelhjälm subventionerad av arbetsgivaren. Rätt svar blev 45 köpare. EU inför 48,8 % tull på cyklar från Malaysia, Indonesien och Thailand. Tysken Igor Obus har satt nytt världsrekord genom att hoppa över 23 på marken liggande personer - med cykel alltså. En tysk har även vunnit VM för cykelbud i Toronto. Ännu ett världsrekord på cykel - 268,8 km/h - bakom en specialbyggd bil. Ett vanligt batterilyse ger kanske en halv watt - Cat Eye Stadium Light ger 84 watt. Ett uppslag upptar en översikt över 1996 års motionslopp på cykel, samtliga sanktionerade av Svenska Cykelförbundet. Måste alla enkelriktningar gälla även cyklister? Reglerna kom ju oftast till med tanke på problem med bilar. I Visby föreslog någon generell dubbelriktning för cyklister. Det blev ett ramaskri - "Varför ska just de slippa följa bestämmelserna", "Här ska inte cyklisterna gynnas, minsann!". Ska de inte? Velo Net är en utmärkt startpunkt för cykel-intresserade surfare. På Internet finns t ex land för land alla nödvändiga fakta för dig som tänker kombinera cyklande och tågåkande i Europa. Liggcykeln - recumbenten - ger lägre luftmotstånd, skönare arbetsställning, mindre belastning på armarna och - uppmärksamhet. Uppförsbackar, svårighet att se bakåt samt manöverbarhaten är svagheterna. Det finns en världsomspännande organisation som heter International Human Powered Vehicle Association, IHPVA, för allt från flygplan till ubåtar. HPV Sverige har 60 medlemmar och utger medlemsbladet Trampkraft. SJ-nytt nr 2 Efter moget övervägande kör Banankompaniet 40 % av bananerna med tåg. Snabbhet, pris och trygghet avgjorde. Göteborg-Umeå går på 18 timmar. Stora servicevinster finns att hämta när SJ:s tågmästare får möjligheten att arbeta med handdatorer i maj. Mittåg är ett nytt trafikupplägg för hela mellansverige. Det beräknas kunna öka tågresandet med 15-25 % i Bergslagen, i Dalarna, längs södra Norrlandskusten och till Östersund. SJ Gods transporterar 90 spårvagnskarosser på järnvägsvagnar från ABB i Kalmar till Strömmen utanför Oslo, där karosserna inreds, vidare till Västerås där boggier mm monteras och slutligen till Turkiet. Tågresan Göteborg-Oslo bör inte ta längre tid än två timmar, enligt en skrivelse till Sveriges och Norges regeringar från Elver Jonsson i Nordiska Rådets svenska delegation. Samordningsvinster på ca 20 % kan nås med en gemensam utbyggnad av Nordlänken. Tågtrafiken över Stora Bält förväntas starta i juni 1997 och från den 28 september vara i full komersiell drift. När SJ i november bad polisen i Hallsberg om hjälp, för att stävja ett ökande spring över spåren av framför allt pendelresenärer, gav det resultat. Pressen skrev och uniformerad polis bevakade pendellägen morgon och kväll. Resenärerna höll sig till plattformarna och inga böter dömdes ut. SJ-nytt nr 3 Tidsvinsten var det främsta skälet till att resenärerna valde X2000 på de nya linjerna Malmö-Göteborg och Sundsvall-Stockholm. Komfort och service blev en positiv överraskning. Tack vare ökad turtäthet kan SJ erbjuda resenärer, som försenats vid en anslutning, att fortsätta resan ganska snabbt med nästa tåg. För mer omfattande störningar har SJ samarbete med ett flertal taxi och bussbolag. Som kompensation kan bl a tågmästaren dela ut en "tågcheck", främst till X2000-resenärer som prioriterar restiden. SJ kommer på fjärde plats bland de företag som landets gymnasieungdomar anser värna mest om miljön. Konsum, Ica och McDonalds kom först bland 86 alternativ med företag och organisationer. Nobelbanan, en ny järnväg för 250 km/h mellan Örebro och Kristinehamn och därmed en genande länk Stockholm-Oslo, blir inte samhällsekonomiskt lönsam enligt Banverkets analys. Kommunfullmäktige i Båstad har godkänt det s k mellanpåslaget vid tunnelbygget genom Hallandsås som ska göra det möjligt att bygga både utifrån och från mitten vilket förkortar byggtiden med två år. Motståndarna har främst oroat sig för miljön men Banverkets och Vägverkets löften om att tidigarelägga vägbyggen i området fick politikerna att säga ja till mellanpåslaget. Västkustbanan kommer att byggas ut till dubbelspår genom Frillesås i ungefär samma sträckning som i dag. Kungsbacka kommun hade hellre sett en utbyggnad öster om tätorten. Den 30 mars klockan 23:04 ska det sista svenska tåget med postsortering ombord ha avgått från Stockholm Central mot Göteborg. Men redan dagen därpå ska SJ ha börjat köra nya posttåg i 160 km/h med maskinsorterade brev. SJ-nytt nr 4 Det krävs en Citytunnel genom Malmö för att göra persontrafiken med tåg över Öresund konkurrenskraftig, enligt en utredning från Svedab. Den pågående utbyggnaden och stora upprustningen av det svenska järnvägsnätet sammanfattas på ett uppslag. Nästan varje järnvägsföretag har sin egen mix av elförsörjning, signalering och fordonsprofiler. Sverige har i alla fall samma typ av elsystem som Norge, Tyskland, Österrike och Schweiz. Men i övrigt finns inom Europa både 25000V/50Hz som i Danmark, Finland, England och norra Frankrike samt likspänning upp till 3000 V. En serie artiklar berättar hur SJ använder informationstekniken till allt från bomfällning till biljettförsäljning. Aktuellt om transporter nr 3 Stångådalsbanan förskotteras 7,5 miljoner för att fullfölja upprustningen med fjärrstyrd trafik-ledning och ny mötesstation i Rimforsa. En ny enhet inom Banverket, Trafikledningen, ska i framtiden ansvara för banfördelning och trafikledning på statens spåranläggningar, föreslår Banverksutredningen i enlighet med regeringens järnvägsproposition. Banverkets experter är dock kritiska mot förslaget om en självständig enhet. Godsenheterna inom SJ och dess spanska motsvarighet RENFE ska samarbeta för att utveckla handeln mellan Sverige och Spanien. Det blir nya direkttåg vars hjulaxlar kan ändras vid övergången mellan normalspår och bredspår. S-bahn i Berlin vill locka bilister att ta tåget för att stressa mindre och genomför därför en undersökning där tågresenärer respektive bilister förses med sensorer för puls och blodtryck. Det är tveksamt om de nya informatiksystemen i bilarna bidrar till förbättrad trafiksäkerhet, säger danska Rådet for trafiksikkerhedsforskning. Aktuellt om transporter nr 4 De tio procent boende i Stockholmsområdet som reser mest svarar för mer än sextio procent av resandet. Riksdagen har antagit officiella miljömål för Sverige inom bl a transportsektorn och dessa redovisas i VTI-rapport 407. Tåg och flyg har vardera 12,7 % av marknaden för resor över tio mil, en stor ökning för flyget och en liten ökning för tåget det senaste året. Bilens andel har minskat till 66,9 %. Aktuellt om transporter nr 5 Trafiken med lastbil på tåg i Eurotunnel beräknas öka med 50 % under 1996. LKAB vill kunna transportera mer malm på Malmbanan med tyngre men färre tåg. EU-kommisionens grönbok "Ett trafiknät för alla" uppmanar medlemsstaterna att förbättra och bygga ut kollektivtrafiken. Miljön och trafiksäkerheten är starka skäl och 40 % av hushållen saknar egen bil. Dessutom är reshastigheten med bil i många länder nu lägre än på hästdroskornas tid. Hur realiseras nollvisionen - ett vägtransport-system utan hälsoförluster? Kommunikations-departementet anordnar trafiksäkerhetsseminarier 10 och 22 april. Anmälningstiden gick tyvärr ut 3 dagar efter annonseringen. Järnvägsinspektionen informerar nr 1/96 VTI har utarbetat en handbok i riskanalys för spårvägstrafik som ska vara ett hjälpmedel för verksamhetesutövarnas internkontroll. Ett tillbud i Kungsbacka i mars 1995 undersöks. ATC-systemet gav fel hastighetsbesked. En balisgrupp som placerats felaktigt i samband med ibruktagande av ATC2 var orsaken enligt Banverket som dock inte inkommit med rapport. Ur CYKEL & SPÅR 1/96: Tåg nr 10/95 har ett reportage om den tjeckiska järnvägen. Den som inte fått nog av bilder från november månads snökaos och rapporter om dess konsekvenser för järnväg och spårväg, får här sitt lystmäte. Christinehamns järnväg var en smalspårig hästbana från 1850 till 1874 då den ersattes av en normalspårig bana. Trafikinformation på perronger och fordon kan vara osynlig eller obegriplig. Lövhalka är ett stort problem för tågen om hösten. Stålborstar, varmt eller kallt vatten under mycket högt tryck prövas för att rengöra rälsen. Banverkets västra region vill bygga nytt dubbel-spår Göteborg-Alingsås om inte Götalandsbanan byggs, hela Nordlänken Göteborg-Norska gränsen och en genväg Karlstad-Grums. Fem investerings-alternativ 1998-2007 utreds av Banverket och Vägverket: Samhällsekonomi; miljöalternativ med järnvägsutbyggnad kring större städer och minskade väginvesteringar; regional balans med glesbygdsinvesteringar, trafiksäkerhet med bl a planskilda korsningar; konkurrenskraftigt näringsliv med utbyggnader för godstrafiken. Ett persontåg kolliderade den 14 november med en bil på en vägövergång vid infarten till Gävle varvid bilföraren omkom. Möjligheterna att bygga en 38,7 km lång tunnel mellan Spanien och Marocko skall undersökas. Skara-Lundsbrunns järnväg har fått 20 000 kronor i bidrag för upprustning från kulturnämnden vid landstinget. 28 km av banvallen söderut från Ljungby har köpts av kommunen och en del har sålts vidare till Vägverket respektive Telia. Spåret revs 1993. Älvdalen har fått godståg igen! Trafiken har varit nedlagd två gånger, 82-83 och 89-95, och banan riskerade att rivas innan kommun och länsstyrelse ingrep och ställde tre miljoner kronor till förfogande för upprustning. Den sista kilometern fram till den gamla stationen kommer dock att rivas. Transporter av grus och sten finns avtalade, som tidigare gick med lastbil, berättar Tåg. Meddelanden från Svenska Spårvägssällskapet nr 5-96 skriver om Naturskyddsföreningens alternativa förslag till hur Dennisuppgörelsens närmare 16 miljarder för kollektivtrafiken kan användas på ett betydligt effektivare sätt. Nice vill utveckla spårtrafiken genom att bl a koppla ihop de olika järnvägslinjerna. Aktuellt om transporter skriver om projektet Ett miljöanpassat transportsystem som synat 182 tänkbara åtgärder. Svenskt näringsliv kräver en kraftfull satsning på järnvägen för att kunna konkurrera med övriga Europa. I Godsnät 21 föreslås bl a investeringar för tyngre laster, fler och längre mötesplatser för dubbelt så långa godståg, moderniserade bangårdar, bättre kraftförsörjning inklusive elektrifiering av länsbanor och fortsatt dubbelspårsutbyggnad. - Att bygga nya vägar löser inga trafiksäkerhets-problem. Trafiksäkerhet och miljöproblem måste lösas med andra medel än enbart infrastruktursatsningar. När vi väl har insett detta tvingas vi också konstatera att hög trafiksäkerhet faktiskt innebär ökade restider och ökade transportkostnader. Det sade statssekreterare Magnus Persson, Kommunikationsdepartementet, när han den 10 januari invigningstalade vid VTI-dagarna i Linköping. Bakterier ska äta upp kreosotföroreningar i jordmassor i ett projekt inom Banverket. Om fyra år kan man ta tåget från Stockholm C och 20 minuter senare hoppa av i underjorden på Arlanda. Arbetena har satt i gång med två tillfartstunnlar till de 5 km långa tunnlarna med fyra spår och tre stationer under terminalerna. Kommunikationsforskningsberedningen KFB har avgett yttrande över Trafik- och klimatkommiténs slutbetänkande. Det grundläggande målet med kollektivtrafiken , att skapa en god tillgänglighet, har kompletterats med med målen att minska trängseln i tätortstrafiken och att bidra till en bättre miljö. Luftfartsverket genomförde under jul och nyår en kampanj tillsammans med fyra svenska flygbolag med sänkta priser för att öka marknads-underlaget för svenskt inrikesflyg. Efter flera misslyckade försök att bygga snabbtågs-linjer (högfartsbanor?) i USA, tas idén upp på nytt i Florida med subventioner av delstaten. Fyra bolag konkurrerar om kontraktet och om tio år ska hela sträckan Miami-Tampa stå klar. Siemens Verkehrstechnik bygger Europas modernaste provningsanläggning för tåg byggs på en nedlagd militärflygplats i Nordrhein-Westfalen med två testslingor på 6,1 och 2,4 kilometer och tre 400-1500 meter raka spår. Tyska regeringen har beslutat satsa på en omfattande utbyggnad av cykelvägnätet och kommer enligt planerna att med stöd av EU bygga 4500 km cykelväg för 1,5 miljarder D-mark. I dag finns ca 11 00 km cykelväg. Cykelindustrin anser ändå att utbyggnaden är otillräcklig och att cykeltrafiken skulle kunna ta över annan persontrafik i mycket större utsträckning. Antalet cyklar i Tyskland har på 20 år dubblerats till 60 miljoner, att jämföra med 40 miljoner bilar. Ett stort forskningsprojekt för att utveckla järnvägstransporter och särskilt omlastnings-tekniker har startats i Italien. Holland köper sex tyska högfartståg typ ICE 2.2 med maxfart 330 km/h, med leverans från 1998. 46 % av alla resor i Storbritannien är kortare än 2 miles, ändå svarar cykeln för bara två procent av resandet. Bicycle Association hävdar att ökad cykeltrafik kan spela en avgörande roll för att lösa Storbritanniens problem med luftföroreningar och trängsel. Dessutom får 72 % av männen och 87 % av kvinnorna för lite motion i dag. SJ:s specialtåg för petroleumtransporter rymmer lika mycket som 30 lastbilar. Tre dagar i veckan går tåget mellan Göteborg och Karlstad enl AOT. Fler nattåg och Norrlandståg i stället för mer flygtrafik! efterlyses i Klart Spår nr 1. Ett stort reportage berättar om tågen, trafiken och banorna i Finland. Snabbtåget S220 kan komma att gå ända till S:t Petersburg i 200-220 km/h. Näringslivets organisation för bl a ökat järnvägs-byggande Rail Forum Sweden har lagts ner. Direkta tåg från Sverige till kontinenten går för närvarande bara över Trelleborg-Sassnitz. Järnvägsfrämjandet och Cykelfrämjandet har skrivit till SJ om cyklar på tåg. SJ svarar bl a att "det är en slående tanke att man på ett rationellt sätt ska kunna förena det bästa hos två miljövänliga transportmedel - cykeln och tåget". Ändå nöjer man sig med dagens polettering. Tre gånger om dagen tar tåget under Engelska kanalen upp till 12 cyklar. Helsingborg och Helsingör har sökt EU-bidrag på 500 000 kr för att fortsätta utreda en tågtunnel. I Kalmar och Blekinge län vill partierna v, c och mp bygga järnväg Kalmar-Torsås-Karlskrona till hälften av kostnaden för den motorväg som Vägverket vill bygga på samma sträcka. Är SJ:s nya taxesystem användarvänligt, undrar Klart Spår med en omfattande genomgång. Den sköna staden Nice i Frankrike kommer att berikas med ett spårvägsnät om tre linjer. Två miljarder francs kommer att investeras och förhoppningen är att man genom spårbygget och trafikomledning skall kunna minska dagens biltrafik med upp till 30%. En av de tre linjerna kommer att förbinda stadens centrum med flygplatsen. Arbetet med den svenska landanslutningen för Öresundsbron inleddes den 20:e december klockan 15:43. Platsen var Lernacken i Malmö vilken är en gammal soptipp. De första spadtagen togs av 509 premiärgrävare på kommando av Ingmar Skogö, styrelseordförande i Svedab. Upp-draget att lägga rälsen på de danska landanslut-ningarna har fallit på det svenska Banverket. Innevånarna i och kring Ystad och Simrishamn kan andas ut, tågtrafiken kommer att fortsätta. Stationerna i Lunnarp och Smedstorp blir föremål för upprustning enligt ett framtaget program. Kommunerna Tomelilla och Simrishamn kommer att skjuta till 50% av renoveringskostnaderna. Den 8 juni i år kommer den elektrifierade Ystadbanan att tas i bruk. Detta medför att Pågatågen, vilka alla blir moderniserade och ombyggda, kan hämta sin kraft från ovan. Ystad, Kävlinge, Höör samt Eslöv ingår alla i samlingen stationer som rustas upp inom en snar framtid. Självförtroendet bland förespråkarna av Götalandsbanan har stärkts efter mässan "Eurailspeed" i Lille, skriver Infra. Där förevisades en karta på vilken Europas storstäder sammanbinds av höghastighetståg. Man kunde konstatera att banan Göteborg-Jönköping-Stockholm fanns inritad. Trots att det inte finns något beslut på byggande av sträckningen har EU tydligen redan accepterat att banavsnittet kan ingå i ett framtida stornät. Utredning av projekt Götalandsbanan pågår med stor seriositet. Ett nytt tvättsystem har framtagits för X2000. SJ:s lokaltåg i området kring Göteborg kommer även att kunna använda detta system. Företaget Kambre AB och SJ står bakom utvecklingen. En ny maskin vars arbetsuppgifter blir att rengöra front och nosplog på tåget bildar komplementet till redan existerande sidotvättutrustning. Det tar 13 minuter för de 20 borstarna att tvätta bort resdammet på ett X2000-tåg. Noggrann rening av det vatten som åtgår i processen gör att 90% kan återanvändas. Ett projekt har inletts med SJ och arbetsförmedlingen Kultur i Malmö som samarbetspartners. Syftet med projektet är att sätta in en "Kulturvagn" på sträckan Malmö-Stockholm. För att locka ombord nyfikna vid uppehåll har man satt samman ett antal aktiviteter. Man kommer bl a att kunna beskåda utställande konstnärers verk i ett galleri, det kommer även att finnas en scen för framträdande och sist men inte minst en biosalong. VM för cykelbud har nu avgjorts i Toronto. Vårt kära grannland Danmark kan nu ståta med att ha ett företag som är världsmästare när det kommer till bud per cykel. Företaget heter De Grøne Bude och finns i Köpenhamn. Samarbete sker med budcyklister i Malmö. Vill man skicka ett bud över sundet så går det utmärkt. På flygbåtarna har de olika företagen egna brevlådor där buden kan hämta och lämna paket och brev. I Groening i Holland har man genom satsningar på cykelvägar och restriktioner i biltrafiken lyckats få de resor som företas i stadskärnan att till hälften utgöras av cykelresor. Staden Groeningen är till invånarantalet likt vår universitetsstad Linköping, avslutar Infra. Ur CYKEL o SPÅR 3/95: Det finns stora brister i underhåll, siktförhållanden och skyltning vid plankorsningar, skriver Järnvägsinspektionen informerar i nr 5. 444 av 542 inspekterade korsningar har fått anmärkningar. Skyltningen var dålig eller felaktig vid 218 korsningar. Flera av bristerna är dock redan åtgärdade. Den 7 februari passerade ett stålämneståg en stoppsignal i Loster strax norr om Ljusdal. Händelsen inskränkte sig till ett tillbud, men har fått till följd att hastigheten på stålämnestågen satts ned med ca 10 km/h. Undersökningar och provkörningar visade att bromsverkan var sämre än väntat. Det finns brister i SJ:s hantering av veckoorder dvs körorder till lokförarna med anledning av förändringar utefter en järnvägssträcka, t ex ändrade signaler och växlars lägen som ibland ska kontrolleras. Kritik riktas mot bland annat fel ordning i körorder, användning av bilagor och dåligt tryck i finstilt text. Den man som omkom vid T-centralen den 17 augusti hade inte fastnat i dörrarna på tunnelbane-tåget, som en del av vittnesuppgifterna gjorde gällande. Han hade i stället halkat ned mellan två vagnar och fastnat på ett fotsteg. En noggran teknisk undersökning visar att samtliga dörrar och dörrindikeringslampor fungerat utan anmärkning. Däremot borde mannen, som var narkotika-påverkad och kraftigt berusad, aldrig ha tillåtits befinna sig innanför spärrarna. Förslag till föreskrift om internkontroll genom säkerhetsstyrning har sänts ut till ett antal spårtrafikutövare. Nya tillstånd för bl a spårinnehav har meddelats för Mälarbanans Intressenter AB, Rail Combi AB, Nora Bergslags Veteranjärnväg, Systembolaget, Fastighetsaktiebolaget Ellipsen och Förvaltnings-aktiebolaget Smålandsbanan, meddelar Järnvägs-inspektionen informerar. Klart Spår nr 5 har ett omfattande reportage om matarbolagstrafik, sk shortlines där små företag fått bättre lönsamhet än SJ på godstransporterna. Den nya Kommunikationskommittén har regeringens uppdrag att utreda en ny trafikpolitik. Ett av målen är ett miljöanpassat transportsystem, med högre prioritet än i 1988 års trafikbeslut. Dalslands tågförbindelser har radikalt skurits ned. Det finns utrymme för fler tåg och ett regionaltågssystem bör införas. 11 västskånska kommuner har enats om en gemensam Plattform, ett imponerande program för skånsk järnvägstrafik på allt från småbanor till Öresundsbron. Det tyska ICE-tåget ska bli snabbare och lättare men också fortsättningsvis köra utan den moderna lutningstekniken. Kritikerna varnar för en dyrbar felutveckling. Norrtälje kommun har dragit tillbaka sitt tidigare krav på en återuppbyggnad av Roslagsbanan till Rimbo. En ny förening, Kampanjen för tåg till Rimbo, har bildats av den tidigare aktionsgruppen. Den 11 september var rälsläggningen i Stora Bält-tunneln färdig och Fyn och Själland för första gången förenade med spår, skriver Klart Spår. VTI aktuellt nr 4/5 skriver om avregleringen av järnvägstrafiken. VTI tillstyrker i princip ett vidgat tillträde till det statliga bannätet. En satsning på en effektiv kollektivtrafik är viktigt som ett led i att bromsa den redan nu snabba ökningen av bilparken i centrala och östra Europa. En rapport föreligger nu från en OECD-konferens 1994. När man nu bygger nya banor i Sverige måste spårgeometrin utformas med hänsyn till framtidens krav, även om det skulle leda till en högre standard än för övriga delar av systemet, som har kortare livslängd och kan ändras till rimligare kostnader. VTI studerar inverkan av spårets geometriska läge på fordonsgången. VTI aktuellt avslutar med en förteckning över dokumentation av årets Forskardagar. Här behandlades t ex cykelhjälmsanvändningen, SJ:s miljöarbete, luftföroreningar av eldriven tågtrafik, ekonomiska styrmedel, beslutsprocessen i Dennis-paketet, magnetsnabbtåg, gångmotstånd, enkel-axliga löpverk, effekter av introduktion av snabbtåg och resenärens värdering av dubbeldäckade tåg. Nya Cykeltidningen nr 4 skriver om gatukontorets planerade cykelutlåning i Stockholm. Nu finns en cykelpump som förvaras i sadelstolpen. Svenska Cykelsällskapet har testat cykelverktyg, närmare bestämt multi purpose tool kits. Riktiga poliscyklar har börjat trafikera Stockholms gator - det står till och med "POLIS" på en skylt där bak och de har sirener. De åker på alla typer av uppdrag, även bankrån. Enda skillnaden mot bilpatruller är att de tar sig fram betydligt lättare och snabbare inom staden. Trafiknämnden i Göteborg har i budgeten för 1996-1998 avsatt 60 miljoner kronor till nya gång- och cykelbanor. En ny seg massa som ersätter den smetiga oljan som kedjebeläggning marknadsförs av Oleafont i Stockholm. Testresultat följer. Stockholm har fått en blåmarkerad cykelbana i Götgatsbacken. Kostnaden har stannat runt 17 000 kr, 75 kr per kvadratmeter. Den komplicerade balansen och styrningen vid cykling ägnas en intressant och grundlig vetenskaplig genomgång av cykelprofessorn, som samtidigt får bakläxa på en del av den förra artikeln om friktionen. I Norge finns det planer på 220 km nya cykelvägar i Trondheim, 160 km i Bergen, 47 km i Kristiansand, 33 km i Hamar och 164 km i Oslo. Enligt en Gallupundersökning vill 67 % av danskarna ha cykelbanor på Öresundsbron. Dessa är kostnadsberäknade till 400 miljoner kronor. Även om antalet cykelpendlare över bron blir begränsat, får det inte bli som på Ölandsbron, där cyklisterna plötsligt inte får plats. Dansk CyklistForbund med 30 000 medlemmar fyller 90 år. Europeiska cykelfederationen ECF har tagit upp ämnet Europacykelleder på sin agenda. Det finns förslag om bl a Atlantleden Portugal-Skottland. Den fjädrande sadelstolpen är en norsk uppfinning som säljs av Hals-Lauritzen AS för 2000-2500 kronor. Nya Cykeltidningen har vidare testat hållare för drickaback och matkassar med mindre gott resultat. Bilfritt Lübeck sparar liv och bevarar kulturen, skriver Säker Trafik i oktobernumret. Tack vare en bestämd plan och en minst lika bestämd politiker blir innerstaden från den 16 juni 1996 i tredje etappen helt bilfri (med undantag för varubilar) alla dagar mellan kl 10 och kl 18. Affärsinnehavarna har märkt att omsättningen ökat när folk kan promenera omkring fritt. 85 % tycker att förändringen är "Bra" eller "Mycket bra". Vägverket beslutade den 8 september att bygga den bro över smalspåret mellan Jenny och Verkebäck som smalspårsvännerna stridit för i många år, skriver Tåg i nr 8. De fyra länsbolagen längs Västkustbanan kritiserar beslutet att bygga det nya dubbelspåret utanför Falkenberg, för att kunna driva lönsam trafik vill man att dubbelspåret byggs centralt genom de stora städerna. Oenighet mellan TGOJ/SJ och Stora Fors AB om priset för järnvägstransporter har lett till att all trafik nu går på lastbilar och Banverket vill därför ta bort växeln i Skulsta mot Oppboga på linjen Frövi-Arboga. Citytunneln i Malmö kommer inte att bli billigare än 4 miljarder kronor enligt brobolaget. Huvudalternativet är en borrad tunnel 25 meter ner i berget för att nå stabila lager som inte släpper in vatten. Den äldsta franska höghastighetslinjen, Paris-Lyon, ska nu rustas upp. Det kommer också nya, tvåvånings TGV-tåg. Man kommer vidare att göra prov inför en kommande hastighetshöjning till 360 km/h. Det statliga franska järnvägsbolaget SNCF har svåra ekonomiska problem. För att kunna gå med vinst år 2000 räknar man med att behöva lägga ner persontrafiken på 6000-11000 km av totalt 32500 km banor. Moderna spårvagnar, tunnelbanevagnar och lokaltåg presenterades tidigare i år i Paris på UITP:s kongress för lokaltrafikföretag. Nordlänkens första avsnitt Erikstad-Dals Rostock invigdes av kommunikationsministern den 3 september. Persontrafiken Torup-Hyltebruk läggs ner den 10 juni nästa år. Banverket har räknat på Hylte kommuns förslag om att dra om Halmstad-Nässjö-linjen över Hyltebruk men det anses inte samhällsekonomiskt lönsamt. De södra delarna av Inlandsbanan rustas upp bit för bit och får ny godstrafik. Enligt Banverkets utredare kommer Götalandsbanan troligen att stanna på papperet. Den 15 januari läggs rapporten fram som tyder på att projektet inte är samhällsekonomiskt lönsamt. Oslo får 17 nya låggolvsspårvagnar om ett par år. Tågab i Värmland är ännu ett matarbanebolag som gör succé. Man har 25 % fler vagnslaster än man budgeterat. Artikelserien om Banverkets stomnätsplan fortsätter med Malmbanan och Haparanda-banan. I nr 9 berättas om trafiken i Mälardalen, den största satsningen sedan pendeltågen infördes i Stockholm.. Svealandsbanan och Mälarbanan kommer till en början att trafikeras med sju nya X2-tåg i 200 km/h tillsammans med ett antal loktåg i 160 km/h. Tågen går varje timme, morgon och kväll varje halvtimme. Kapacitetsproblemen utan Tredje spåret och dubbelspår Kallhäll-Kungsängen måste lösas före 1998. Lösningen på bromsproblemen med de ombyggda MD-boggierna på InterRegio-tågen kan bli att SJ får tillstånd att köra snabbare med de gamla boggierna utan ombyggnad. Samtidigt hoppas man kunna klara boggieproblemen vid framtida ombyggnader. Två snabbtåg sätts i provtrafik mellan Åbo och Helsingfors. Det kan bli ytterligare 23 tågsätt. Italienska Pendolino S220 har liksom det svenska snabbtåget aktiv lutning men är dessutom trycktätt så att tunnlarna kan passeras i 220 km/h utan att passagerarna känner obehag i trumhinnorna. Före nyår hoppas Banverket kunna börja bygga ett triangelspår för 35 miljoner kronor i Katrineholm, så att tåg söderifrån kan köra direkt ut åt väster. Detta blir särskilt värdefullt under tiden som godsstråket mellan Mjölby och Hallsberg byggs om till dubbelspår. Den planerade utbyggnaden av Kontinentalbanan i Malmö har godkänts av Koncessionsnämnden för miljöskydd, men tillståndet för trafikering med mer än 200 tåg per dygn ska bara gälla fram till 2005. Dessutom får buller inomhus längs banan inte överstiga 50 decibel. En järnvägsterminal för flygbränsle vid Arlanda kan ersätta transporter med lastbil och båt genom Stockholms skärgård. Godstrafik Skövde-Karlsborg startade i september. En vägkorsning som saknar säkerhets-anläggning passeras med flaggvakt. Sandared väster om Borås har åter fått persontrafik med 17 tåg varje dag. Norr om Stora Höga på Bohusbanan omkom två personer den 18 augusti när deras bil körde upp på en obevakad övergång. Mellan Frövi och Fagersta omkom den 24 augusti en man som med traktor körde ut på en obevakad övergång. Göteborgs kommun vill få ett ekonomiskt tillskott från spårvägen, som efter år av motgångar nu börjat gå med vinst. Karlsruhe får ytterligare tolv tvåströmsvagnar för spårvägens 750 V likspänning och järnvägens 15000 V växelspänning, utöver ett femtiotal befintliga. Ett kvalificerat sabotage ledde till att en person omkom och ett 80-tal skadades när Amtrak-tåget Los Angeles-Miami spårade ur i Arizona natten 8-9 oktober. Någon hade saboterat rälsen och dessutom ordnat så att signalerna inte skulle påverkas. I Schweiz har presenterats en personvagnskorg som helt består av kolfiberarmerade komposit-material. Den kan inte rosta och vagnen blir 20 % lättare. Även spårvagnar och högfartståg planeras. Tåg har slutligen en omfattande artikel om SJ:s avtalstrafik med bakgrund, nuläge och utvecklingstendenser. Cykling nr 4 har ett reportage om trender och produkter från Swesport-mässan. 203 km/h på sex sekunder borde vara nytt rekord i både hastighet och acceleration. Det är bara det att cykeln är raketdriven - vätesuperoxidmotorn ger 550 hästkrafter! Vad cykeln heter? Kamikaze... Cykeltillverkaren Shimano vill få hela Europa att börja vardagscykla och stöder bl a projekt som Cities for Cyclists. Förlagen börjar också tro att tidningar för vardagscyklister kan gå att sälja (vi känner igen den tankegången...). Bodil Jönsson och Per Wickenberg har räknat ut att det egentligen går åt 5 timmar för att kunna köra tio mil med bil - då kunde man lika gärna ha cyklat! 7 miljoner kronor anslås till cykelbanor i Stockholm bl a på Odengatan, Torsgatan och Söder Mälarstrand. Cykling har också flera notiser om cykelkläder, pedalclips utan rem och cykelkärror, även enhjuliga. Västkustbanan kommer att dras via Landskrona, skriver SJ-nytt nr 12. Byggstart beräknas till nästa höst och år 2000 ska trafiken vara i gång. En sida ägnas åt nya resecentra runt om i landet. Säkerheten på spåret förbättras med skyddsrond. Spårviddsväxling används i persontrafiken mellan Frankrike och Spanien och kan bli aktuell mellan Finland och Sverige som har olika spårvidd. Hjulen förflyttas längs axeln genom passage av ett särskilt spårsystem, medan tåget rullar i 15 km/h. Lövhalka är ett stort problem för tågen när löven faller, mals sönder av hjulen och bildar en fet, teflonliknande film på rälsen. Banverket har särskilda lövsopningsmaskiner men utreder samtidigt andra metoder, bl a högtrycksspolning. Vanliga lok har också sandningsanordningar. I nr 13 berättas om gränsöverskridande trafik i Europa. Tåg med inbyggd rullstolslyft trafikerar numera hela landet och tågtaxi ingår i riksfärdtjänst. Inom länstrafiken har man inte kommit lika långt. Den första restaurangvagnen med sopsortering trafikerar sedan en tid Västkustbanan . Men många resenärer har i början inte tagit sig tid att sortera sitt avfall och det är ännu inte alla kommuner som hämtar avfall sorterat. Trafikrestauranger har miljöutbildat sin personal och gjort lyckade försök med pappmuggar och komposterbara tallrikar. Staten köper nattågstrafik till Övre Norrland och Jämtland av SJ, kan man läsa i nr 14. SJ säljer järnvägskunnande och utveckling över hela världen genom sitt dotterbolag SwedeRailAB. En ny skräppåse, som klarar mer än "mellan en och två bananer", kommer att provas på X2-tågen. I nr 15 finns en artikel om lokens strömförsörjning, kontaktledning och strömavtagare. För att nå målet två timmars restid Oslo-Göteborg krävs investeringar på 3-5 miljarder utöver vad NSB och Banverket redovisar i planen för Nordlänken. Förarlösa godståg tas nu i ordinareie trafik mellan Volkswagens motorfabrik i Salzgitter och monteringsanläggningen i Wolfsburg. Den provisoriska cykelövergången i Värnamo har flyttats och försetts med ljudsignal och grindar, sedan lokförare och senare också stationspersonal reagerat. Trafikrestauranger kommer att anpassa hela serveringsutbudet till SJ:s nya tågutbud.I X2000 Budget erbjuds lättare förtäring vid sittplatsen. Den 2 november gick det första godståget mellan Voxna och Bollnäs sedan 60-talet. Citytunneln i Malmö kommer att kunna stå klar först ett par år efter Öresundsbron. Den nya stationen hamnar troligen norr om Centralen. Natten till den 17 november upphörde alla tågrörelser i västra Sverige för flera dygn framåt. Alla som varit med några år vid SJ är eniga: Ett sådant snöoväder har vi inte haft under detta århundrade! SJ-nytt har också ett stort reportage om succétåget Kustpilen Karlskrona-Malmö/Helsingborg, som redan i sommar kommer att köra ända till Köpenhamn. Infra nr 1/95 skriver om Sydostlänken, 12 km ny bana Olofström-Karlshamn som skulle ge sammanhängande järnväg från Älmhult på Södra stambanan till hamnen i Karlshamn. Shortlinebolag kör alltmer lönsam godstrafik som annars skulle ha varit nedlagd. Om ett par år införs en helt ny teknik för hastighetsreglering på tunnelbanan i Stockholm. ATO som blir inbyggt i 76 nya beställda vagnar ger bekvämare resa och minskade energikostnader. I väntan på spår över Bottenviken... (här hade vi lagt in en rolig bild som vi ska försöka lägga ut så småningom. Under tiden kan Ni ju gissa vad den föreställde) Till de mer spektakulära idéerna hör en dammbyggnad mellan Umeå och Finland med väg, järnväg och vindkraftverk motsvarande ett helt kärnkraftverk, som skulle göra Bottenviken till en jättelik sötvattensreservoar. Nr 2 har ett stort reportage om tunneln under Engelska kanalen. Inlandsbanan ska i sommar rustas upp för 90 miljoner kronor. Riksdagens revisorer anser dock inte att banan har den betydelse som transportled som de 14 ägarkommunerna hävdar. Yttre ringvägen runt Malmö och Kontinentalbanan planeras utan korsning för Staffanstorpsbanan. Den kommunala kampen för att återupprätta Staffanstorp som en järnvägsknutpunkt har pågått i flera år och omfattar elektrifiering, återupp-byggnad till Dalby, ett helt nytt spår Dalby-Lund och eventuellt fortsättning till Veberöd och Sjöbo. Spårtaxi är billigare än lokal busstrafik, minskar luftföroreningar och buller och sparar energi. I Sverige utvecklas ett industriprojekt med världsmarknad. I Gävle utreds en lösning med ett 120 km långt bannät och 1353 vagnar. Under första halvåret 1995 kan man konstatera att Eurotunnel gick med förlust på ca 4,8 miljarder svenska kronor. För att lösa problemet med lågt passagerarantal har man prissänkt tax free sprit och tobak med 33% vid butikerna i Calais och Folkestone, skriver Aktuellt om transporter nr 19. En annorlunda gång- och cykelbro sätts upp över E4 vid Järna utanför Södertälje. Den 80 meter långa brokonstruktionen av tryckimpregnerat limträ byggs som en snedkabelbro med 11,5 meter höga pyloner. Delfinansiering sker av Antroposoferna i Järna, som även är initiativtagare till bygget och Södertälje kommun. Huvud-finansiär och byggledare är Vägverket. Bron kan nu sälla sig till gruppen av Sveriges längsta träbroar. Frankfurt-am-Main skall bli skådeplats för förändring i tunnelbanetrafik. På prov skall förarlösa tunnelbanetåg köras på en sträcka av 2,5 kilometer. Vad vill man då bevisa med detta? Jo, att man kan bygga om vanliga tunnelbanesystem till att bli automatiserade. Eftersom föraren får lämna sin plats till automatiken, blir uppgifterna istället av bevakningskaraktär såsom vagns- och stationsbevakning. När 1998 börjar lida mot sitt slut avbryts provet och utvärdering följer. MLU300X är beteckningen på den senaste prototypen av magnetsvävtåg i Japan. I början av 1997 beräknas det första provet bli av på en 43 kilometer lång nykonstruerad testbana mellan Tokyo och Osaka. Toppfarten är beräknad till svindlande höga 500 km/h, men har man supraledande magneter i tågets sidor så kommer det att gå undan. Japanerna har givetvis konkurrens inom området och den största kommer från det Tyska svävtåget TRANSRAPID. Projekt med svävtåg har även startats i USA och Kina. Några intressanta frågor som japanerna kommer att ställa sig är hur MLU300X kommer att bete sig vid in och utpassering av den tunnelsektion som finns på testbanan och vilken teknik som kan användas för att isolera magnetfält från varandra när det kommer till att använda dubbelspår. Ur CYKEL o SPÅR 2/95: I nr 4 fortsätter Klart Spår att presentera forskningsresultat kring valet mellan buss och tåg. Bland resenärerna på Kustpilen och Kustbussen föredrar ca 80 % att åka tåg vid resor på minst en timme, trots att hälften av intervjuerna gjorts i bussar med samma stolar, restid och hållplatslägen som tågen. Hallandstrafiken och Jönköpings Länstrafik har beslutat att behålla länstågen Halmstad-Nässjö efter juni -96 och dessutom utreda ny linje-sträckning Hyltebruk-Landeryd för att möjliggöra genomgående trafik i Hyltebruk. I åtminstone 11 europeiska länder får man ta med cykeln på samma tåg som man åker med, vilket utnyttjas flitigt. Det gynnar miljön, folkhälsan och järnvägsbolagen, vars kostnader för detta är minimala. I Hässleholm har Sveriges 42:a resecentrum invigts. Trafiken Linköping-Kalmar på Stångådalsbanan kommer från 1996 att ske med moderna och komfortabla IC3-tåg, som också ska bli världens renaste dieseltåg tack vare katalysatorer, partikelfällor och dieselbränsle av bästa miljöklass. Länsbolagen räknar rentav med att få bättre ekonomi genom ett uppsving i kollektivresandet efter upprustningen och storsatsningen. OECD föreslår att bensinpriset höjs med 7 % årligen i fasta priser, för att minska utsläppen med koldioxid med 45 % till år 2015. Järnvägen Malmö-Ystad ska inte bara elektrifieras, tågen planeras dessutom att redan från årsskiftet drivas med el från ett vindkraftverk. Banverket vill riva upp spåren mellan Gislaved och Reftele, då de inte använts på tre år. 1300 namnunderskrifter mot ännu färre tåguppehåll i Aneby har överlämnats till kommunen. Godstrafiken Värnamo-Ljungby riskerar att läggas ner då den är av mycket liten omfattning. Det sista persontåget har gått på sträckan Vännäs-Lycksele. Länstrafiken i Västerbotten satsar inte som andra på järnvägstrafik. Järnvägsfrämjandets lokalavdelning Väst vill i stället för motorväg genom Bohuslän ha dubbla spår hela sträckan Göteborg-Halden t ex genom att förlänga Bohusbanan till Norge. Klart Spår skriver utförligt om storprojektet Botniabanan, vars första etapp Örnsköldsvik-Husum kommer att byggas 1998-2001. Många trafiksignaler slår inte om till grönt för cyklister trots att de är konstruerade för detta, skriver Nya Cykeltidningen i nr 3. Cyklister tvingas mot rött när uppskattningsvis 30 % av detektorslingorna inte reagerar på cykeln. En serie med vetenskapliga aspekter på cykling inleds med en artikel om däckstryck. I Göteborg blir det lättare att ta med cykel på tåg! På lokaltågen till Alingsås och Kungsbacka kommer de nya tågen att förses med utrymme för cyklar. Svenska Cykelsällskapet har i många år försökt påverka myndigheterna men alltid fått blankt nej. Hjälmlagsdebatten går vidare med flera inlägg. Garanterat punkteringsfritt kan man köra med uretandäck, som är helt fyllda med poröst skum och inte behöver någon slang. De kan dock ge något sämre komfort och väggrepp och de är rätt svåra både att få tag på och att sätta på. Nya Cykeltidningen har också testat regnkläder. Tåg nr 6/95 rapporterar om Arlandabanan och stationerna på Arlanda. Curt Nicolins nyutgivna bok "Järnvägens andra revolution" recenseras. Banverkets uppgifter och organisation är föremål för en utförlig och intressant artikel. Artikelserien om stomnätsplanen fortsätter med Norra stambanan och Mittbanan. Första linjen med radioblock, det nya trafik-lednings- och säkerhetssystemet, har tagits i drift mellan Linköping och Västervik. Radioblock kostar bara 40 % av fjärrblockering, investeringen beräknas betala sig på 3-4 år och tågen går både tätare, smidigare och säkrare än med manuell klarering. Naturvårdsverket säger i ett remissvar till koncessionsnämnden för miljöskydd att senast år 2006 måste järnvägstrafiken till och från Öresundsbron gå utanför Malmös bostadsområden. Något omedelbart stopp vill man dock inte ha, eftersom det skulle gynna vägtrafiken. Elva skånska kommuner har bildat en "gemensam plattform" för framtida järnvägstrafik. Man vill bland annat att Banverket ska bygga dubbelspår Ängelholm-Malmö, tunnel Helsingborg-Helsingör och citytunneln genom Malmö. Länstrafikbolagen i Blekinge, Halland, Jönköping, Kristianstad, Kronoberg, Malmöhus, Skaraborg, Älvsborg, Örebro och Östergötland har kommit överens om att betalkort(värdekort) från ett län ska kunna användas överallt. Bolaget som driver tunneln under Engelska kanalen gjorde en förlust på 5 miljarder kronor förra året, bl a för att trafikstarten försenades. Länsstyrelsen i Norrbotten har ansökt om pengar till ett försök med biologisk nedbrytning av kreosot, som bl a används till impregnering av järnvägssliprar. Det blir dyrare än att gräva upp förorenad mark, men man löser i gengäld problemen en gång för alla. Totalt skadades 470 km järnväg i Norge av översvämningarna i våras. Tillsammans med inkomstbortfall kan det komma att kosta NSB 325 miljoner kronor. Spår och elutrustning på Gardermobanan ska nu placeras högre än vad som från början var tänkt. Två 18-åringar omkom natten till 1 juli sedan de tagit sig upp på taket till en tunnelbanevagn och kastats av när tåget passerade under en gångbro. I nr 7 fortsätter artikelserien om stomnätsplanen med planerna kring Stambanan genom övre Norrland och Botniabanan. Italien och Monaco har nu fått snabbtågs-förbindelse med Paris. 48 personer skadades när två danska regionaltåg kolliderade utanför Vejle på Jylland, troligen till följd av att ett av tågen fick klarsignal utan att linjen var fri. Ytterligare en överdäckning av spår vid Stockholm C planeras. Mellan Klarabergs-viadukten och Kungsgatan ska konferens-anläggning och hotell byggas. Varbergs kommun har fastställt ett gränsvärde på 45 decibel för buller från tågen på det nya dubbelspåret vid Tångaberg. Banverket har överklagat till regeringen. Spår och plattform byggs vid Gotlandsterminalen i Nynäshamn och beräknas vara inkopplat senast i januari. SJ ska undersöka om det är lönsamt att återuppta persontrafiken till Markaryd. Ett femtiotal av de nyligen ombyggda InterRegio-vagnarna har under sommaren fått tas ur trafik på grund av svåra bromsproblem. Vid flera tillfällen har tåg rullat förbi stoppsignaler. Felet tros bero på nya boggier som utgjort billigare alternativ till radialstyrda boggier. Järnvägsinspektionen tillåter inte att dessa används igen förrän felet är fullständigt utrett. Järnvägsinspektionen har upprättat ett register över samtliga 3330 trafikplatser som funnits vid de svenska järnvägarna. Även hållplatser vid tunnelbana och spårväg håller på att registreras. Den som vill ha detaljer om förändringar i infrastrukturen, fordons placering mm finner som vanligt utförlig information i Tåg. Danska DSB gods ökar sina marknadsandelar, skriver Transportjournalen i nr 2. När färjor ersätts av broar och tunnlar över Stora Bält och Öresund räknar man med att transittransporterna ökar och bidrar till större konkurrenskraft. Swebus i samarbete med Karlstads kommun satsar på världens renaste dieselbussar, som reducerat de häsovådliga avgaspartiklarna med 90 procent. EU:s transportkommision vill ha konkurrens på spåren, förstärkt forskning inom transportsektorn och att vägtrafikens "sociala kostnader" får genomslag i vägtransportkostnaderna. Transportkonkurrensen är inte rättvis så länge lastbilstrafiken lever på miljösubventioner. SJ utför många tjänster som man inte tar betalt för, säger Svante Axelsson, miljöekonom på Naturskyddsföreningen. Miljöaspekterna vägde tungt när Södra Transport AB lade om transporterna av massaved från lastbil till järnväg på sträckan Nässjö-Värö. Transportjournalen berättar vidare om SJ:s stålpendel under Engelska kanalen. SJ-nytt nr 11 berättar den lutande vagnskorgens historia. En tillfälligt ombyggd X1-motorvagn var ursprunget till dagens X2-tågsätt. Det var 35 år sedan ett tåg rullade in i Visby. Men i augusti hade 100 m nytt spår byggts och utställningståget Slöjdtåget skeppades över från fastlandet. Danska DSB har under sommaren gjort försök med överbokningar på fjärrtågen. Man har sålt upp till 24 biljetter mer än det finns platser. resenärerna har dock varit garanterade sittplats eftersom det finns motsvarande mängd reservplatser. X2000 har kommit hem efter ännu en visningsturné, denna gång i Australien med reguljär trafik Sydney-Canberra. "Vägars och järnvägars påverkan på värdefull natur" heter en rapport från bland andra länsstyrelsen i Göteborgs och bohus län, som ska underlätta konsekvensbeskrivningar vid väg- och järnvägsdragningar. Tågtrafiken måste få spela en mycket tung roll på den fasta förbindelsen över Öresund, enligt Öresundskonsortiets VD. Antalet SJ-resenärer har ökat med 6 procent sedan förra året. Många tåg har varit fullbokade i sommar och extra tåg har satts in, skriver SJ-nytt. Mfss skriver i nr 4 om Lidingöbanan, som var nedläggningshotad från 1967 ända till 1986. I Strasbourg har övergången från buss till spårvägstrafik blivit en enorm succé. Birmingham och Wolverhampton ska förbindas med en snabbspårväg. England som för några år sedan knappt hade några spårvägar kvar bygger nu det ena systemet efter det andra i rask takt. I Genève har man beslutat att återupprätta det tidigare befintliga spårvägssystemet Försöken att klara stadens kollektivtrafik med bussar har misslyckats. Man projekterar också en snabbspårväg in i Frankrike. Utbyggnaden av ett nytt spårvägsnät i Hamburg blir pga finansieringsproblem troligen inte genomförd. Hela spårvagnsparken i Grosny, Tjetjenien totalförstördes under inbördeskriget. Nya vagnar har beställts och trafiken beräknas komma igång under 1995. Florens och Sandicci ska förbindas med en 7,5 km lång spårväg som beräknas öppnas år 2000. Mfss har vidare en omfattande artikel om Oslo som fått delvis nytt linjenät för spårvagnarna och Trondheim som under vintern drabbats av både snöfall, skador och nedgång i resandet. Aktuellt om transporter Nr 15 berättar att Jönköpings Länstrafik AB (JLT) har beviljats trafikeringsrätt för persontrafik av regeringen. Denna rätt gäller på järnvägssträckan Nässjö - Tranås från 1996 med pendeltågstrafik. Samma taxesystem som länstrafiken tillämpar kommer att gälla. Orsaken är att X-2000 trafiken kommer att öka på södra stambanan, vilket gör att antalet Inter-City tåg minskar då SJ startar sitt nya trafiksystem den 8 januari nästa år. Genom en mycket omfattande dödsstatistik i USA har ett par forskare försökt att fastställa antalet dödsolyckor hos cyklister där olyckorna varit relaterade till alkoholpåverkan. 1700 cyklister över 14 år som dödats under åren 1987-1991 har studerats. 32% var alkoholpåverkade och 23% hade mer än 0,1% alkohol i blodet. Männen var mycket klart överrepresenterade. I nr 14 läser vi att restiden mellan Paris-Bryssel idag är 3 tim och 15 min. Det belgiska statliga järnvägsbolaget har givit ett fransk-belgiskt entrepenadföretag i uppdrag att bygga höghastighetsbana mellan Lembeck i belgien till franska gränsen. Den beräknade kostnaden för att minska restiden till 2 timmar med hastighetståget TGV är 110 miljoner svenska kronor. Planerad trafikeringsstart är 2 juni 1996. Peugeot har tagit fram en elscooter som är bestyckad med tre nickel-kadmiumbatterier. Totalvikten är 39 kilo och den kan komma upp i en hastighet av 45 km/tim. Scootern kommer att hyras ut för 270 svenska kronor i månaden till ett femtiotal personer i Strasbourg. Detta kommer att ske på experimentbasis under ett år. I det forna DDR har man in på 80-talet fraktat varor med spårvagn. Idén är således inte ny, men har tagits upp igen genom att det tyska trafikministeriet begärt en utredning. Transport av styckegods t. ex. post och varor till större butiker anses vara genomförbart. Fördelarna med detta transportsätt är uppenbara, mindre lokala avgasutsläpp och bättre trafikflöde. I staden Chemnitz, som ligger i den tyska delstaten Sachsen, kommer man redan i år att starta ett pilotprojekt med varudistribution. I Göteborg, Oslo och Östersund kan trafikanterna informera sig om hur länge det dröjer innan bussen eller spårvagnen kommer till hållplatsen. Detta nya datoriserade trafikledningssystem har tagits fram för att förbättra informationen och trafikledningen till förarna, men genom att programdelar i systemet kan förutsäga ankomsttid är det även till stor nytta för vanliga resenärer. Vid hållplatserna finns tavlor som meddelar ankomsttid. Det ryktas att det har slutits ett avtal om samarbete för att konstruera ett gemensamt höghastighetståg. De inblandade parterna är Tyska Siemens och franska CEG-Alsthom. Aktuellt om transporter konstaterar vidare att ungdomar som innehar CSN-kort eller SFS-studentkort kan få upp till 50% rabatt på tågresor. Alla ungdomar mellan 19 och 25 år kan från och med den 21 augusti infogas till de rabattberättigade. För att kunna erhålla rabatten fordras Reslustkort vilket även gäller för en medpassagerare i samma åldersgrupp. Rabatten blir på 2 klass normalpris måndagar, fredagar och söndagar 30%, övriga dagar blir rabatten 50%. En enkel resa Stockholm - Göteborg måndag, fredag eller söndag kostar 305 kr. Övriga dagar 215 kr. Järnvägsinspektionen informerar har ett stort reportage i nr 3 om utredarkurser med övningar kring olyckor. SJ-ledningens kontroll av trafiksäkerhetstjänsten granskades av Järnvägsinspektionen 1994 och ledde till kritik och krav på åtgärder, bl a som dokumentation och som kvartalsvisa lägesredovisningar under 1995. En rapport från SJ om utvecklingen av internkontrollsystemet kom under våren. Järnvägsinspektionen konstaterar att SJ följer de krav på åtgärder som ställdes. Järnvägsinspektionen deltog som observatör vid nordeuropas hittills största tunnelkatastrofövning i en tågtunnel i Norge. Man observerade bl a brist på samband mellan räddningsstyrkor inne i tunneln och utanför, något som förbättrades sedan en mikrovågslänk etablerats. I nr 4 konstateras att ansvars- och rollfördelningen mellan Banverkets produktionsorganisation, projektorganisation och entreprenörer inte fungerar tillfredsställande. Ett godståg spårade ur till följd av ett allvarligt spårfel som hade uppkommit i samband med inläggningen av en ny växel. Efter växelinläggningen kontrollerades det avslutade arbetet inte enligt föreskrifterna. Dessutom har anmälan om spårlägesfel rapporterats två gånger utan någon åtgärd från Banverket. Från den 1 oktober i år gäller fem nya föreskrifter angående ansökan om tillstånd, säkerhetsordning, trafiksäkerhetsinstruktion för järnväg och spårväg samt namn på trafikplats för järnväg. Järnvägsinspektionen informerar skriver också om vilka nya tillstånd som meddelats. Ur CYKEL & SPÅR 1/95: Göteborgs spårvägar har på prov under ett halvt år infört ambulerande spårvagnsvärdar, skriver Tåg nr 5. Ett tjugotal värdar kommer att finnas ombord på annars obemannade multipelvagnar för att ge hjälp och information. En X2-2 spårade ur utanför Borås den 20 maj till följd av ett sabotage. Någon hade placerat stenar på spåret och manövervagnen som gick främst spårade ur med en axel. Hastigheten var 105 km/h, men ingen människa skadades. Mellan Partille och Lerum har också flera fall av sabotage ägt rum. Polisen misstänker två personer för att ha lagt ut sliprar och metallrör i tunnlar och klippt av ledningar i flera växlings- och kopplingsskåp. Tågmästarna på SJ:s fjärrtåg kommer att utrustas med portabla datorer i stället för att skriva ut konduktörsbiljetter för hand. Warzawa har fått tunnelbana efter 70 års planering. Elva stationer ingår i den första sträckan på 11,8 km. Tåg har också ett stort reportage om Mälarbanan och den planerade trafiken. Restiderna kommer nästan att halveras till 1999. Nu finns det en svensk elcykel, rapporterar Cykling i nr 3. Den klassas som moped och kräver mopedhjälm men har mer karaktär av cykel. Från och med 1 juli gäller nya krav på cykelhjälmar. CE-märkning ersätter Konsument-verkets godkännande. I USA kan man nu äntligen köpa Pedalini. Vad det är? Pastacyklister förstås. Härlig pasta i form av små racercyklister. Även en mountainbike-variant utlovas. Saudiarabien har förbjudit cyklar. De får visserligen fortfarande säljas, men tas i beslag så fort de kommer ut på gatorna. Kan det vara sant? "Koll på hoj minskar cykelstölderna" skriver Rikspolisstyrelsen i ett pressmeddelande. Cykling har också en artikel om kraftiga, godkända lås. Klart Spår skriver i nummer 3 om Projekt Europa-korridoren. SJ vill ha en ny högfartsbana mellan Jönköping och Helsingborg för att minska restiden till tre timmar mellan Stockholm och Köpenhamn. Även mindre orter ska trafikeras, dock inte av de snabbaste tågen. Skogsbolaget Stora har beslutat att ej återuppta järnvägstransporterna på Grycksbobanan (Falun-Grycksbo). En överföring av transporterna till järnväg skulle medföra en rad fördelar för bl a miljön, energiförbrukningen och olycksriskerna på vägarna. Tåg och buss jämförs med avseende på utrymmen, kostnader och resenärernas synpunkter. En sammanfattning görs av ett policydokument om "Ett trafiksystem i Stockholmsregionen anpassat till vad människor och natur tål". En aktionsgrupp har bildats för att få Roslagsbanan återuppbyggd på sträckan Kårsta-Rimbo. I Rimbo bor 5000 personer, i närområdet 10 000, men vid nuvarande slutstation Kårsta endast ca 500. Klart Spår rapporterar vidare om IC3-tåg och Intercitytrafik i Danmark. Nya cykeltidningen nummer 1 presenterar marknadens cykelkärror och fördelar med olika modeller. Man ger också tips om hur man tar med barn på cykel. Vi hittar också ett par intressanta annonser om en hopfällbar cykel samt om ägarregistrering av cyklar. Posten satsar på cykelbud i Stockholms innerstad. Konkurrensen är knivskarp och cykeln är snabbast. Nya cykeltidningen rapporterar också om SCB:s nationella resvaneundersökning, som visar sensationellt höga siffror för cyklandet. Under sommarhalvåret 1994 användes cykeln vid mer än 20 % av resor till och från arbetet och vid hela 28 % av resor till och från skola. 5,6 miljoner svenskar använder cykel, oräknat förskolebarn. Cyklister visar dålig respekt för rött ljus, skriver Säker Trafik i juninumret. Det gäller visserligen inte de flesta cyklister, men att 30 % i genomsnitt cyklar mot rött är ju illa nog. Genom att låta företagen erbjuda sina anställda att köpa cykelhjälmar till förmånliga priser ökar både acceptansen och användandet. Säker Trafik har vidare ett reportage om FOT, Föreningen för de Oskyddade Trafikanterna, vars mål är att "skapa en ny syn på stadsrummet där gång- och cykeltrafikanternas behov sätts i första rummet ifråga om säkerhet, miljö och bekvämlighet". Meddelanden från Svenska Spårvägssällskapet nr 3 skriver om turisttrafiken med veteran-spårvagnar i Stockholm, Göteborg, Malmö och Norrköping. Man skriver också om Trondheims spårvägar och om kollektivtrafiken i Berlin. Nr 1 av Meddelanden från Svenska Spårvägs-sällskapet har omfattande reportage om automatiska bansystem och om de toppmoderna ledspårvagnar som provades på Djurgårdslinjen. Tur och Retur nr 5 har reportage om Göteborg, Bohuslän, Vattenfestivalen och om att cykla och må bra. Glenmark-Eriksson-Strömstedt tar tåget på turnén. Aktuellt om transporter nr 11 skriver att utbyggnaden av kollektivtrafiken i Göteborg får 490 miljoner kronor i år av totalt drygt 1,6 miljarder för Göteborgsöverenskommelsen, pengar som betalas ut allteftersom beslut tas om investeringar. Banverket och Vägverket har fått i uppdrag av regeringen att redovisa handlingsplaner för hur vägar och järnvägar ska kretsloppsanpassas. Anslaget till järnvägsinvesteringar minskas med 262 miljoner kronor för perioden 1 juli 1995 till 31 december 1996, enligt regeringens kompletterings-proposition. I nr 12-13 läser vi att en kommitté inom Kommunikationsdepartementet har lämnat rapport till kommunikationsministern med förslag till fortsatt särställning för SJ på stomnätet, fri marknad för godstrafiken, trafikeringsrätt på stomnätet för trafikhuvud-männen i respektive län samt att trafikledning och banfördelning bryts ut ur SJ. Sedan den tionde april avlastar biltåg den hårt trafikerade autobahn-sträckan Berlin-Hannover. Skyttel-trafiken drivs gemensamt av Bahn AG och tyska bilorganisationen ADAC. Peugeot har presenterat terrängcykeln VTT à la carte som tillhandahålls i inte mindre än 9600 olika versioner. Priset varierar mellan 9500 och 22000 svenska kronor. I en rapport från ett nordiskt samprojekt kring vad som orsakar variation i antalet trafikolyckor, drar författarna slutsatsen att om man skall påverka olycksantalet måste man påverka trafikvolymen. Denna slutsats verkar något förhastad, skriver Aktuellt om transporter.