Cykel o Spår ISSN 1400-7908 Sidan publicerad 1996-10-14Uppdaterat 1999-05-08  KONTAKT
 
Cykelgaraget Pendula finns nu på flera stationer och kommer snart också att ställas i Eskilstuna, Kristianstad och Malmö. Det har blivit allt vanligare att trafikbolag erbjuder sina resenärer låsbara cykelbås. I Nederländerna har man beslutat utrusta 40 stationer med sådana för att ytterligare gynna dem som lämnar bilen hemma.

Börja med att läsa vad vi skrev om Pendula i CYKEL o SPÅR 5/96:

 

LÅS INTE FAST -

LÅS IN

CYKELN PÅ

STATIONEN !

Det är inte varje dag det kommer en produktnyhet som innebär att man i stället för att låsa fast cykeln, utsatt för väder, brytningsförsök, utrustningsstöld och skadegörelse, helt enkelt låser in den.

Ett parkeringshus för cyklar med separata låsbara bås, underhållsfritt, robust och korrosionsbeständigt. En sluten och säker förvaringsenhet, avsedd att ställa vid järnvägsstationer, busshållplatser, bostadsområden, arbetsplatser, skolor...

Det låter som vardagscyklistens önskelista, men vi citerar bara prospektet på Pendula, en ovanligt intressant nyhet bland alla lås, låsbara ställ och automater.

Utrymmessnålt

Att cyklar tar mindre plats än bilar vet vi redan, men ett parkeringshus kan dessutom byggas för bara 8 cyklar, så någon koloss är det inte fråga om. Lägg därtill att cykeln "pendlas" upp så att den står nästan upprätt, så har parkeringsytorna minimerats. 0,7 kvadratmeter per fordon är ungefär lika mycket som ett maximalt trångt cykelställ kräver men ofta utnyttjas då av bekvämlighetsskäl bara varannan plats.

Ur en annan synpunkt är "parkeringshuset" däremot avsett som en koloss - det ska inte gå att välta eller på annat sätt rå på, trots att det inte förankras i marken. Gavlar och balkar består av 60 mm armerad betong. Nu blir det lika svårt att välta cyklar som att välta bilar!

Men orkar alla cyklister verkligen "pendla" upp cykeln i taket? Det ska inte vara något problem, för stålrörsarmarna som stegrar cyklarna vid parkeringen har en fjäder som draghjälp.

Uthyres

Det första exemplaret av Pendula står sedan några månader uppställt vid järnvägsstationen i Borlänge och Dalatrafik hyr med framgång ut båsen för 50 kronor per månad till kollektivresenärer.

Många trafikbolag har visat stort intresse, men hittills finns inga beslut om att satsa på detta sätt att gynna cykeln som anslutningsfordon till buss och tåg. Detta måste väl vara ett bättre sätt att hålla ordning på parkeringen än att anställa personal som ska gå och flytta cyklar som ägarna får gå och leta efter. Omtanke om kunden och respekt för den miljövänlige resenären borde vara självklart.

Säker låsning

Det dolda låset är skyddat mot såväl sabotage som igenfrysning. Nycklar byts innan ny hyresgäst tillträder och det finns ingen huvudnyckel - mer privat än en bostadslägenhet! Båsen är helt åtskilda av mellanväggar i stålplåt. Taket är av profilerad, förzinkad och plastbelagd stålplåt. Snön rasar inte ner framför dörrarna och regnvatten rinner mot gavlarna.

Pendula är konstruerad för lång livstid och kräver knappast något underhåll. Enstaka enheter kostar 48500 kronor plus moms och frakt, vilket inkluderar slutmontering på plats. Det torde sluta på ca 8000 kronor per plats i konsumentledet. Det kanske betalar sig först efter 20 år, om man bara ser till intäkterna. 50 kr per månad är nog en maximal hyra, och den bör kanske ingå i ett pendlarkort för 550 kr mot 500 kr för dagens kort. Stora beställningar leder till större serier vilket avsevärt torde reducera priset.

Man kan tänka sig en jämförelse med vad det kostar att iordningställa en bilplats. Man kan också jämföra med vad det kostar att låta cyklar ta upp uppvärmt utrymme i flerbostadshus, eller vad cykelstölderna kostar. Slutligen bör man naturligtvis se det som en investering i miljö och trygghet.

Den intresserade kan dels få mer information från Pendula AB i Mockfjärd, dels kan man stöta på länstrafiken och SJ på orten om att skyndsamt undersöka möjligheterna att satsa på säker cykelparkering för resenärerna.