CYKEL o SPÅRISSN 1400-7908 Publ 1998-02-24Uppdat 1998-02-24   KONTAKT    informedIT NU FRITT FRAMKALENDERNYTT
SUMMARY IN ENGLISH
 

Kampanjen för upplysning om transportmedelsvalets konsekvenser för miljö och trafiksäkerhet

- ett samarbete mellan Järnvägsfrämjandet, Cykelfrämjandet och
Informed Svensk Informationsförmedling

Vi står inför ett stort trafikpolitiskt beslut. Det enda som media hittills låtit oss veta om förutsättningarna för beslutet, består i helsidesannonser om industrins åsikter. Här presenteras i stället fakta om konsekvenserna av det trafikpolitiska beslutet, såväl som av industrins transportmedelsval och av den enskilde trafikantens färdmedelsval.

Klicka och läs fakta här:

Hur farlig är cykeln?

Hur rent är pendeltåget?

Hur smutsigt är flyget?

Hur smutsig är lastbilen?

Hur farligt är tåget?

Hur smutsig blir framtiden?

Hur rent blir högfartståget?

Smutsiga affärer i framtiden?
 
 

Vill Du veta mer - kontakta oss på e-mail   f (a) frihet.net