Cykel o Spår Uppdaterat 1998-02-04   KONTAKT
Tillbaka till hemsidan för Kampanjen för upplysning om transportmedelsvalets konsekvenser för miljö och trafiksäkerhet
 

HUR RENT ÄR PENDELTÅGET ?

Det antyds ibland att bil med katalysator är miljövänligt och att tåget inte är så miljövänligt eftersom elen måste produceras någonstans. Hur man än producerar elen och hur man än räknar så blir dock tåget ofantligt mycket renare än bil och buss.

Utsläpp från kortväga persontransporter 1993, gram per personkilometer:

Färdsätt Beläggning Kolväten Kolmonoxid Kväveoxider Koldioxid
 Bil (katal)  1,2 pers  0,34 2,8 0,29 234
 Buss  21 pers  0,09  0,13  0,88  58
 Pendeltåg  90 %  0,00002*  0,0003  0,002  1,5
 Pendeltåg  25 %  0,00006*  0,0009  0,006  4,5
 Spårvagn      0,0012  0,008  6,1