Cykel o Spår Uppdaterat 1998-02-04   KONTAKT
Tillbaka till hemsidan för Kampanjen för upplysning om transportmedelsvalets konsekvenser för miljö och trafiksäkerhet
 

HUR SMUTSIG ÄR LASTBILEN ?

 
När man väljer lastbil för långväga godstransporter så orsakar man tiotals eller hundratals gånger så mycket utsläpp per kilometer som när man väljer eldrivet godståg, oavsett om beläggningsgraden är 40 % eller 80 %. En kombination där lastbilen svarar för 10 % av transportsträckan ger ungefär en tiondel så stora utsläpp som när lastbilen går hela sträckan. Flygfrakt på stora avstånd ger ytterligare mer än dubbelt så stora utsläpp.
 
 

Utsläpp från godstransporter 1993, gram per tonkilometer:

 Fraktsätt  Beläggning  Kolväten  Kolmonoxid  Kväveoxider  Koldioxid
 Lastbil(fjärrsläp)  60 %  0,06  0,24  0,70  53
 Tåg (10 vagnar)  40 %  0,00002*  0,0007  0,005  3,6
 Tåg (52 vagnar)  80 %  0,00001*  0,0004  0,003  2,0
 Tåg + 10% bil  40 %  0,01  0,025  0,07  7,2
 Sjöfart  60 %  0,01  0,04  0,45  13