Cykel o Spår Uppdaterat 1998-02-07   KONTAKT
Tillbaka till hemsidan för Kampanjen för upplysning om transportmedelsvalets konsekvenser för miljö och trafiksäkerhet
 

HUR FARLIG ÄR CYKELN ?

Det beskrivs ofta som farligt att cykla. Men det är inte för att man cyklar som det är farligt. De flesta kan själva inse att det är motorfordonen som är farliga för andra trafikanter, men det går till och med att visa med officiell statistik:
 
 
 
Källa: SCB och Statens institut för kommunikationsanalys: Trafikskador
 
 

SLUTSATS: Vill man satsa på trafiksäkerhet, ska man satsa på cykeltrafik.