FRITT FRAM  ISSN 1403-1582 Publ 2003-11-20  Uppdat 2003-11-20  KONTAKT
 

VARNING för mannen som mördade en 5-åring i Arvika:

THOMAS Olov MELCHERSSON

med personnummer 791018-8999

Fritt Fram avslöjar nu namnet på 24-åringen som mördade en 5-årig flicka i Arvika. När han nästa gång lyckas lura läkarna att han är ofarlig - liksom strax före detta överlagda mord - kommer han att släppas ut, fri att fortsätta sin terror mot försvarslösa människor.

Att läsa domen efter det kanske allra mest barbariska brott som begåtts i Sverige, är som att själv ha kommit till helvetet, så det ska jag bespara Fritt Fram:s läsare. Den som trots allt vill se originalhandlingarna och läsa hela den 20-sidiga domen som avkunnades i går 2003-11-19 (B 668-03) kan beställa den från Arvika Tingsrätt per post eller telefax 0570/164 61, telefon 0570-154 00. Här följer dock ett utdrag (ordagrant så när som på försvararens namn som jag ansett det säkrast att stryka eftersom det finns människor som tror att det är försvararen som bör oskadliggöras trots att vi behöver skickliga advokater för att undvika att oskyldiga döms)

ur domen:

 

"

Tilltalad

THOMAS Olov Melchersson, 791018-8999
Frihetsberövande: Häktad
Trysilvägen 21 A
653 50 KARLSTAD
 
Offentlig försvarare:
advokaten Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx 0
000 00 ARVIKA
_____________________________
 
 
DOMSLUT
BEGÅNGNA BROTT LAGRUM
1. Mord 3 kap 1 § brottsbalken
2. Grov mordbrand 13 kap 2 § brottsbalken
 
PÅFÖLJD MM
Den tilltalade skall överlämnas till rättspsykiatrisk vård med
särskild utskrivningsprövning
 
SÄRSKILD RÄTTSVERKAN MM
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på femhundra (500) kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond

"

 

Kommentarer från Fritt Fram:

Thomas Melchersson är en iskallt beräknande mördare som planerar massakern i en vecka och sedan anser att föräldrarna till den mördade flickan bara ska ha 25 000 kronor i skadestånd i stället för 50 000 som de genom sin advokat begärt - i USA hade de kanske fått 25 miljoner. Den dömdes advokat får 117 650 kronor i ersättning av allmänna medel medan offrens advokat får 28 950 kronor, inte ens en fjärdedel så mycket. Säkerligen har den dömdes advokat lagt ner mer arbete men det visar också hur lite det anses värt att bry sig om brottsoffer. Beloppen kanske är meningslösa men tar mycket plats i domen.

Många kommer att frestas att tycka synd om denne galning. Det framkommer bl a att han varit inlagd för en 'amfetaminpsykos' - uppenbarligen självförvållad. Trots detta dömer domstolen till psykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning - han kommer alltså att skrivas ut trots att rätten skriver att påföljden normalt skulle ha blivit fängelse på livstid. Redan den grova mordbranden är i och för sig ett ovanligt avskyvärt brott men i detta ännu mycket allvarligare sammanhang vill jag inte ens kommentera den. Det finns nog heller inga rättsfall där bevisningen varit starkare, mindre än så här blir aldrig risken att döma en oskyldig, många skulle kalla den obefintlig.

Jag vet att det kommer frågor om varför jag publicerar mördarens namn. En del människor har inte fantasi nog att tänka sig att en namnpublicering är något annat än ett extra straff. När jag nu en gång för alla talar om det, kan förhoppningsvis en del av dem ändå förstå att jag gör det för att varna människor. Därmed faller också alla argument om att mördaren är sjuk. Den här mannen kommer att släppas lös i det ögonblick läkarna lyckas övertyga en domstol om att han är frisk. När blir han sjuk nästa gång? Det är en retorisk fråga. Det handlar om att han själv bevisat att han är så utomordentligt livsfarlig för varenda människa. När nu det s k rättssamhället kränker oskyldigas rätt till liv genom att inte se till att hålla honom undan människor för all framtid, blir det viktigt att känna till hans namn, liksom hans personnummer för att inte eventuella andra med samma namn ska förväxlas med honom. Hittills har jag inte hittat något annat massmedium som låter läsarna få veta vem de ska akta sig för.

Om ett sådant monster som Thomas Melchersson, som för att själv slippa ångest begår ett överlagt mord på ett helt oskyddat utomstående litet barn, inte är ond - då finns ingen ondska i hela världen, då var Hitler en stackars buspojke och Stalin en överilad idealist.
 
 

Fredrik Flink

Ansvarig utgivare Fritt Fram
 
 

Länka hit!